Рішення № 47717042, 15.07.2015, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
15.07.2015
Номер справи
205/2613/15-ц
Номер документу
47717042
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

15.07.2015 Єдиний унікальний номер 205/2613/15-ц

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2015 року м. ДніпропетровськСправа № 205/2613/15-ц 2/205/1544/15

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі судді Нижного А.В., за участю секретаря судового засідання Піменової М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні позовну заяву ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» про стягнення заборгованості за договором банківського вкладу,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», у якому просив стягнути з останнього на його користь суму заборгованості в розмірі 5485,64 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 08.04.2015р. становить 128912,54 грн.

Позовна заява мотивована тим, що 09.02.2015р. між позивачем та відповідачем був укладений договір-заява № 307231/36070/00-15 про банківський вклад (депозит) на вимогу «Вільні гроші» в іноземній валюті. 06.04.2015р. позивач звернувся до банку з заявою про повернення йому коштів за вказаним депозитом, однак до моменту звернення з позовом до суду відповідач ухиляється від повернення депозитних коштів.

В судове засідання позивач не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.До суду надав письмову заяву, в якій просив суд справу розглядати без своєї присутності. Позовні вимоги підтримав та просив їх задовольнити. Проти заочного розгляду справи не заперечував.

Відповідач в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Заяв про розгляд справи за його відсутністю або інформації про поважність причин неявки від відповідача не надходило, що за відсутності заперечень позивача є підставою для ухвалення заочного рішення відповідно до ст.224 ЦПК України.

Відповідно до ч.2 ст.197 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно зясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позовна заява, обєктивно оцінивши докази які мають значення для розгляду справи по суті, суд встановив наступне.

09.02.2015р. між ОСОБА_1 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», в особі начальника відділення № 1 Філії «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк фінанси та Кредит» ОСОБА_2, що діє на підставі положення про відділення та довіреності № 33 від 14.01.2015р., був укладений договір-заява №307231/36070/00-15 про банківський вклад (депозит) на вимогу «Вільні гроші» в іноземній валюті (далі Договір) (а.с.5).

Відповідно до п.1 Договору вкладник розміщує в банку грошові кошти в іноземній валюті в сумі не менше ніж один долар США на строк з 09.02.2015р. до фактичної дати отримання вкладником коштів у повній сумі вкладу, розміщеного у банку, а останній нараховує і виплачує проценти за користування зазначеними коштами у порядку, в розмірі та на умовах, визначених в Договорі та в основних умовах залучення банківських вкладів фізичних осіб та обслуговування вкладних рахунків у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Фінанси та Кредит» (далі Основні умови), які затверджені згідно з внутрішніми процедурами банку та розміщені для ознайомлення на інформаційних стендах в приміщеннях установ банку та оприлюднені на офіційному сайті банку.

Згідно з п.4 Договору вкладник має право неодноразово поповнювати вклад протягом всього строку, визначеного п.1 цього Договору, за згодою банку у порядку та на умовах, передбачених п.п.3.1-3.4 Основних умов.

Відповідно до п.2 Договору за час користування коштами вкладу банк нараховує і виплачує вкладникові проценти на суму вкладу за ставкою 3.75 % річних. Нарахування процентів здійснюється банком у порядку, визначеному п.4.1.3 Основних умов. Банком здійснюється капіталізація процентів нарахованих на вклад, в порядку та на умовах, визначених 4.3.5 Основних умов.

Позивач відповідно до п.п.1, 4 Договору протягом його дії на свій депозитний вклад вносив грошові кошти в іноземній валюті, що підтверджується квитанціями від: 09.02.2015р., 13.02.2015р., 16.02.2015р., 17.02.2015р., 18.02.2015р., 19.02.2015р., 20.02.2015р., 23.02.2015р., 25.02.2015р., 26.02.2015р. (а.с.6-15).

Згідно з виписками по особовому рахунку позивача за період з 09.02.2015р. по 07.04.2015р., залученими до матеріалів справи на депозитному рахунку позивача станом на 06.04.2015р. знаходилось 5485,64 доларів США (а.с.25-33).

06.04.2015р. позивач, відповідно до п.6 Договору, за яким для повернення вкладу у повному обсязі, закриття рахунку та розірвання договору банківського вкладу на вимогу вкладник зобовязаний повідомити банк не менш ніж за 2 банківських дні до запланованої вкладником дати повернення вкладу шляхом надання банку відповідної письмової заяви у 2-х примірниках, звертався з заявою до відповідача про повернення депозитних коштів (а.с.16), однак до цього часу відповідач ухиляється від виконання своїх зобовязань за Договором банківського вкладу.

Згідно з ст.2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Відповідно до ч.1 ст.1058 Цивільного кодексу України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Згідно з ст.1060 ЦК України договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад). За договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.

Відповідно до норм ст. 1068 ч. 3 ЦК України банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом.

Аналогічні зі своїм змістом норми містяться й у Інструкції «Про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах», затвердженої постановою правління Національного Банку України № 492 від 12.11.2003 року (далі - Інструкція).

Пунктом 10.12 Інструкції передбачено, що після закінчення строку або настання інших певних обставин, законодавством України або договором банківського вкладу, кошти з депозитного рахунку повертаються вкладникові шляхом видачі наявними або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів або за заявою вкладника на інший його рахунок.

Згідно з ст.526 ЦК України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст.530 ЦК України, якщо в зобов'язанні встановлений строк (дата) його виконання, то воно підлягає виконанню в цей строк (дату).

Враховуючи вищенаведені правові норми, а також те, що остання дата повернення депозитного вкладу позивачу настала ще 08.04.2015р., проте банк свої зобовязання за договором не виконав, суд доходить висновку, що вимоги позивача є обґрунтованими, в повному обсязі доведеними з його боку та підлягають задоволенню.

Відповідач всупереч положенням статті 60 ЦПК України не надав суду жодних доказів, які б спростовували факт існування вказаної заборгованості.

Відповідно до ст.88 ЦПК України якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.15-16, 526, 527,530, 615, 1058, 1068 ЦК України, ст.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.10, 11, 59-60, 88, 209, 212-215, 2018 224-226 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» про стягнення заборгованості за договором банківського вкладу задовольнити повністю.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ09807856) на користь ОСОБА_1 (РНОКППНОМЕР_1) суму заборгованості в розмірі 5485,64 доларів США (пять тисяч чотириста вісімдесят пять доларів 64центів.).

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ09807856) на користь держави судовий збір у розмірі 1289,13 грн.

Заочне рішення може бути переглянуто Ленінським районним судом міста Дніпропетровська за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржено в загальному порядку.

Позивач має право оскаржити заочне рішення шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Зазначена апеляційна скарга подається до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Ленінський районний суд міста Дніпропетровська.

Заочне рішення набирає законної сили відповідно до загального порядку, встановленого ст.223 ЦПК України.

СуддяОСОБА_3

Попередній документ : 47717041
Наступний документ : 47717046