Рішення № 47639984, 28.07.2015, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
28.07.2015
Номер справи
904/5412/15
Номер документу
47639984
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

28.07.15р. Справа № 904/5412/15

За позовом публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", м. Дніпропетровськ

до товариства з обмеженою відповідальністю "Архітектурна майстерня А1", м. Дніпропетровськ

про стягнення 12 500,00 грн. заборгованості за кредитом, 8 600,64 грн. заборгованості по процентам за користування кредитом, 5 965,23 грн. пені, 1 800,00 грн. заборгованості по комісії за користування кредитом

Суддя Бондарєв Е.М.

Представники:

Від позивача: Задорожний С.О., довіреність № 131-К-Н-О, від 16.01.2015 року, представник.

Від відповідача: не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Архітектурна майстерня А1" про стягнення 28 865,87 грн., з яких: 12 500,00 грн. - заборгованість за кредитом, 8 600,64 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом, 5 965,23 грн. - пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором, 1 800,00 грн. - заборгованість по комісії за користування кредитом. Судовий збір у сумі 1 827,00 грн. позивач просить покласти на відповідача.

Позовні вимоги вмотивовані наступним.

08.04.2011 року відповідачем було підписано заяву про відкриття поточного рахунку, відповідно до якої останній приєднався до Умов та правил надання банківських послуг, Тарифів банку, що розміщені у мережі Інтернет на сайті http://privatbank.ua., які разом складають договір банківського обслуговування № б/н від 08.04.2011 року. На виконання умов договору банківського обслуговування № б/н від 08.04.2011 року позивач надав відповідачу кредитний ліміт у сумі 12 500,00 грн. зі сплатою річних за користування кредитом: у разі обнулення дебетового сальдо в одну з дат з наступного 20-го до 25-го числа місяця - за ставкою 0% річних; у разі обнулення дебетового сальдо протягом 90 днів з останньої дати періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню - за ставкою 36% річних; у випадку непогашення кредиту протягом 90 днів з дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнулінню, починаючи з 91-го дня - за ставкою 56% річних.

Позивач зазначає, що відповідач належним чином умови договору банківського обслуговування № б/н від 08.04.2011 року не виконав, у зв'язку з чим у нього станом на 10.04.2015 року виникла заборгованість за кредитом у сумі 12 500,00 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом у сумі 8 600,64 грн., заборгованість по комісії за користування кредитом у сумі 1 800,00 грн. За порушення зобов'язань за договором позивач нарахував та просить стягнути з відповідача пеню у сумі 5 965,23 грн.

У судовому засіданні представник позивача підтримав вимоги позову з наведених у ньому підстав.

Відповідач у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином відповідно до вимог частини першої статті 64 Господарського процесуального кодексу України за адресою, зазначеною у позові, яка збігається з адресою місцезнаходження відповідно до Спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 24.06.2015 року.

Відповідно до підпункту 3.9.1. пункту 3.9. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 Господарського процесуального кодексу України.

Відзиву на позов відповідач суду не надав. За таких обставин, а також беручи до уваги, що відповідно до статті 33 Господарського процесуального України обов'язок доказування і подання доказів покладено на сторони, суд згідно зі статтею 75 Господарського процесуального кодексу України розглядає справу за наявними матеріалами.

Розгляд справи призначався на 14.07.2015 року та на 28.07.2015 року.

У судовому засіданні 28.07.2015 року проголошені вступна та резолютивна частини рішення.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

08.04.2011 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Архітектурна майстерня А1" (далі - клієнт, відповідач) і публічним акціонерним товариством комерційним банком "Приватбанк" (далі - банк, позивач) було підписано заяву про відкриття поточного рахунку та картку із зразком підпису.

Згідно вказаної заяви відповідач приєднався до "Умов та правил надання банківських послуг" (далі - Умови), Тарифів банку, що розміщені в мережі Інтернет на сайті www.privatbank.ua, які разом із заявою складають договір банківського обслуговування від 08.04.2011 року (далі - Договір) та взяв на себе зобов'язання виконувати умови Договору.

Відповідно до договору станом на 08.04.2011 року відповідачу було встановлено кредитний ліміт на поточний рахунок 26005060196781 в електронному вигляді через встановлені засоби електронного зв'язку банку і клієнта (системи клієнт-банк, інтернет клієнт банк, sms - повідомлення або інших), що визначено і врегульовано "Умовами та правилами надання банківських послуг" (далі - Умови).

Згідно з пунктом 3.2.1.1.16 Умов під час укладання договорів і угод, чи вчиненні інших дій, що свідчать про приєднання клієнта (відповідача у справі) до "Умов і правил надання банківських послуг" (або у формі "Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки" або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк/Інтернет клієнт-банк, або у формі обміну паперовою або електронною інформацією, або в будь-якій іншій формі), банк і клієнт допускають використання підписів клієнта у вигляді електронно-цифрового підпису та/або підтвердження через пароль, спрямований банком через верифікований номер телефону, який належить уповноваженій особі клієнта з правом "першого" підпису. Підписання договорів і угод, таким чином, прирівнюється до укладання договорів та угод у письмовій формі.

Стаття 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис" визначає, що електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки). Електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму.

Відповідно до частини другої статті 639 Цивільного кодексу України, якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.

Пунктом 3.2.1.1.1 Умов передбачено, що кредитний ліміт на поточний рахунок надається на поповнення обігових коштів та здійснення поточних платежів клієнта, у межах, кредитного ліміту. Про розмір ліміту банк повідомляє клієнта на свій вибір або у письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв'язку банка та клієнта.

Кредит надається в обмін на зобов'язання клієнта щодо його повернення, сплаті процентів та винагороди (п. 3.2.1.1.3 Умов).

Проведення платежів клієнта у порядку обслуговування кредитного ліміту проводиться банком протягом одного року з моменту підписання угоди про приєднання клієнта до "Умов і правил надання банківських послуг" (або у формі "Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки" або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк/Інтернет клієнт-банк, або у формі обміну паперовою або електронною інформацією, або в будь-якій іншій формі - "Угода") (п. 3.2.1.1.8. Умов).

Обслуговування кредитного ліміту на поточному рахунку клієнта, набирає чинності з моменту надання клієнтом розрахункових документів на використання Ліміту у межах зазначених у них сум, та діє в обсязі перерахованих коштів до повного виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором (п. 3.2.1.6.1. Умов).

На виконання умов договору № б/н банківського обслуговування від 08.04.2011 року публічним акціонерним товариством комерційним банком "Приватбанк" надавалися товариству з обмеженою відповідальністю "Архітектурна майстерня А1" кредитні кошти у межах встановленого ліміту: з 08.04.2011 року - у сумі 1 000,00 грн., з 23.05.2011 року - у сумі 10 000,00 грн., з 04.02.2013 року - у сумі 12 500,00 грн., з 01.03.2014 року - 12 500,00 грн., з 02.03.2014 року - 0,00 грн., з 08.04.2014 року - 0,00 грн., які використовувалися клієнтом, що підтверджується банківською випискою з рахунку № 26005060196781 за період з 01.02.2014 року по 10.04.2015 року (а.с. 51 том 1).

Відповідно до розділу 3.2.1.4.1. Умов за користування кредитом у період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку клієнта при закритті банківського дня клієнт сплачує відсотки, виходячи з процентної ставки, розмір якої залежить від строку користування кредитом (диференційована процентна ставка).

За період користування кредитом із моменту виникнення дебетового сальдо до дати обнулення дебетового сальдо в одну з дат з наступного 20-го до 25-го числа місяця (надалі - "період, в який дебетове сальдо підлягає обнуленню") розрахунок процентів здійснюється за процентною ставкою в розмірі 0% річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

При необнуленні дебетового сальдо в одну з дат періоду, в якому дебетове сальдо підлягає обнуленню, протягом 90 днів з останньої дати періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню, клієнт виплачує банку за користування кредитом проценти в розмірі 36% річних, починаючи з останньої дати періоду, в яку дебетове сальдо підлягало обнуленню.

У випадку непогашення кредиту протягом 90 днів з дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню, починаючи з 91-го дня після дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню, кредит вважається простроченим, а грошові зобов'язання клієнта щодо погашення заборгованості вважаються порушеними. При порушенні клієнтом будь-якого з грошового зобов'язання клієнт сплачує банку відсотки за користування кредитом у розмірі 56% річних від суми залишку непогашеної заборгованості. У разі порушення клієнтом будь-якого з грошових зобов'язань і при реалізації права банку на встановлення іншого строку повернення кредиту, передбаченого Умовами і правилами надання банківських послуг, клієнт сплачує банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми залишку непогашеної заборгованості за кожен день прострочення. Сплата пені здійснюється з дня, наступного за датою порушення зобов'язань.

Під "непогашенням кредиту" мається на увазі не виникнення на поточному рахунку нульового дебетового сальдо при закритті банківського дня.

Розрахунок відсотків за користування кредитом проводиться щодня, починаючи з моменту утворення на поточному рахунку дебетового сальдо при закритті банківського дня, за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів у році. Розрахунок відсотків проводиться до повного погашення заборгованості за кредитом, на суму залишку заборгованості за кредитом. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування відсотків не включається. Нарахування відсотків здійснюється в дату сплати.

Відповідно до пункту 3.2.1.1.17. Умов при перерахуванні клієнтом з поточного рахунку коштів за рахунок кредитного ліміту на будь-які рахунки утримувачем є сам власник поточного рахунку, або на будь-які пластикові картки (за винятком зарахувань заробітної плати на зарплатні картки банку), а також на погашення будь-яких кредитів, з суми кожного з проведених в рахунок кредитного ліміту перерахувань стягується комісійна винагорода в розмірі 3% від суми перерахувань.

При несплаті винагороди, відсотків у відповідні їм дати сплати, вони вважаються простроченими.

Товариству з обмеженою відповідальністю "Архітектурна майстерня А1" належним чином умови договору № б/н банківського обслуговування від 08.04.2011 року не виконав, у зв'язку з чим у нього виникла заборгованість зі сплати кредиту станом на 10.04.2015 року у сумі 12 500,00 грн., процентів за користування кредитом у сумі 8 600,64 грн., пені у сумі 5 965,23 грн., а також заборгованість по комісії за користуванням кредитом у сумі 1 800,00 грн.

Причиною виникнення спору є неналежне виконання відповідачем умов договору №б/н банківського обслуговування від 08.04.2011 року в частині своєчасного повернення кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, комісії та пені за прострочення виконання зобов'язань.

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти (стаття 1054 Цивільного кодексу України).

Відповідно до статті 526 Цивільного Кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено законом або договором (стаття 525 Цивільного Кодексу України).

Якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (стаття 530 Цивільного кодексу України).

Відповідно до пункту 3.2.1.2.3.4. Умов, банк має право при порушенні клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбаченого Умовами, змінити умови кредитування - вимагати від клієнта дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобов'язань за кредитом в повному обсязі.

Позивачем заявлена до стягнення з відповідача заборгованість зі сплати кредиту у сумі 12 500,00 грн., розрахована станом на 10.04.2015 року, заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом у сумі 8 600,64 грн. за загальний період з 01.12.2012 року по 10.04.2015 року та заборгованість зі сплати комісії за користування кредитом у сумі 1 800,00 грн. за період з 31.12.2013 року по 10.04.2015 року.

З огляду на приписи договору № б/н банківського обслуговування від 08.04.2011 року та "Умов та правил надання банківських послуг" строк повернення кредиту у сумі 12 500,00 грн., сплати процентів за користування кредитом у сумі 8 600,64 грн., сплати комісії у сумі 1 800,00 грн. є таким, що настав.

Доказів сплати кредиту у сумі 12 500,00 грн., процентів за користування кредитом у сумі 8 600,64 грн., комісії у сумі 1 800,00 грн. відповідач суду не надав, доводи позивача, наведені в обґрунтування позову, не спростував.

За викладеного є правомірними та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості за кредитом у сумі 12 500,00 грн., процентів за користування кредитом у сумі 8 600,64 грн., комісії у сумі 1 800,00 грн.

Згідно з частиною першою статті 199 Господарського кодексу України виконання господарських зобов'язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом та іншими законами. До відносин щодо забезпечення виконання зобов'язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Порушенням зобов'язання, відповідно до статті 610 Цивільного кодексу України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом (стаття 548 Цивільного кодексу України). Виконання зобов'язань може забезпечуватись відповідно до договору неустойкою (штрафом, пенею). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (стаття 549 Цивільного кодексу України).

Відповідно до пункту 3.2.1.5.1. Умов при порушенні клієнтом будь-якого із зобов'язань по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених Умовами п.п. 3.2.1.2.2.2, 3.2.1.4.1, 3.2.1.4.2, 3.2.1.4.3, термінів повернення кредиту, передбачених п.п. 3.2.1.1.8, 3.2.1.2.2.3, 3.2.1.2.3.4, винагороди, передбаченої п.п. 3.2.1.2.2., 3.2.1.4.4, 3.2.1.4.5, 3.2.1.4.6, клієнт сплачує банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. А в разі реалізації банком права на встановлення іншого строку повернення кредиту, клієнт сплачує банку пеню у розмірі, зазначеному в п. 3.2.1.4.1.3. від суми заборгованості за кожен день прострочення. Сплата пені здійснюється у гривні.

Позивачем заявлена до стягнення пеня за прострочення виконання зобов'язання у сумі 5 965,23 грн. за період з 31.12.2013 року по 10.04.2015 року.

Пеня нарахована відповідно до умов договору та підлягає стягненню з відповідача.

Таким чином, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню заборгованість за кредитом у сумі 12 500,00 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом у сумі 8 600,64 грн., заборгованість по комісії за користування кредитом у сумі 1 800,00 грн., пеня у сумі 5 965,23 грн.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір у сумі 1 827,00 грн. покладається на відповідача.

Керуючись статтями 4, 32-34, 36, 43-44, 49, 75, 82-85, 115-117 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Архітектурна майстерня А1" (49027, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 35А, ідентифікаційний номер 37212990) на користь публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, ідентифікаційний код 14360570) заборгованість за кредитом у сумі 12 500,00 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом у сумі 8 600,64 грн., пеню у сумі 5 965,23 грн., заборгованість по комісії за користуванням кредитом у сумі 1 800,00 грн., судовий збір у сумі 1 827,00 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржене протягом десяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 29.07.2015 року.

Суддя Е.М. Бондарєв

Часті запитання

Який тип судового документу № 47639984 ?

Документ № 47639984 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 47639984 ?

Дата ухвалення - 28.07.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 47639984 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 47639984 ?

В Господарський суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 47639983
Наступний документ : 47639985