Рішення № 47391634, 23.07.2015, Криворізький районний суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
23.07.2015
Номер справи
177/3531/14-ц
Номер документу
47391634
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 177/3531/14-ц

Провадження № 2/177/221/15

Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

23 липня 2015 року

Криворізький районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Приміч Г. І.

за участі: секретаря Ференц Я. З.,

позивача ОСОБА_1

представника позивача ОСОБА_2

представника відповідача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Садівничого товариства Междуречье, голови правління Садівничого товариства Междуречье ОСОБА_4 про визнання дій неправомірними, зобовязання вчинити певні дії, визнання недійсним рішення правління, відшкодування моральної шкоди, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач ОСОБА_1 01.12.2014 року звернулася до суду із зазначеним позовом, в якому просила визнати дії СТ «Междуречье» в особі ОСОБА_4 з приводу відключення земельної ділянки № 44 від електропостачання неправомірними, зобовязати СТ «Междуречье» в особі ОСОБА_4 відновити електропостачання до садової ділянки №44 на території СТ «Междуречье», відшкодувати завдану їй моральну шкоду в розмірі 1500,00 грн. та стягнути судовий збір.

В обґрунтування позову вказала, що вона є членом Садівничого товариства «Междуречье» з 1989 року, в якому їй на праві власності належить земельна ділянка №44. На вказаній земельній ділянці розташований будинок, де встановлений належним чином опломбований електролічильник, підключений до електромережі СТ «Междуречье». Вона своєчасно сплачує в касу СТ «Междуречье» плату за спожиту електроенергію, а також членські та цільові внески. 02.11.2014 року головою СТ «Междуречье» ОСОБА_4 самовільно всупереч встановленого порядку без будь-яких приписів та попереджень здійснено припинення електропостачання шляхом відключення від електромережі. Будь-яких розяснень щодо причин відключення від електропостачання відповідач ОСОБА_4 не надала. Внаслідок неправомірного відключення електроенергії їй завдано моральну шкоду, яка полягає у душевних стражданнях в звязку з неправомірною поведінкою щодо неї голови правління СТ «Междуречье» ОСОБА_4, розмір моральної шкоди позивач оцінює у 1500,00 грн.

В судовому засіданні позивач ОСОБА_1 та її представник за довіреністю ОСОБА_2 позовні вимоги кожна окремо підтримали, наполягали на їх задоволенні, 21.07.2015 року збільшивши розмір позовних вимог (а.с. 148 т.1) просили, окрім вищевказаного, визнати недійсним рішення правління СТ «Междуречье» від 01.11.2014 року в частині відключення її від електропостачання, пояснюючи, що вказане рішення, оформлене протоколом правління товариства, було прийнято за присутності менш як 2/3 членів правління (кворум згідно Статуту товариства), а отже воно є неправомочним.

Крім того, 23.07.2015 року позивач просила саме СТ «Междуречье» відновити енергопостачання земельної ділянки №44 належної їй, змінила позовні вимоги в частині стягнення моральної шкоди (а.с. 57-58 т.2), яку просила стягнути з Садівничого товариства «Междуречье» в розмірі 1500 грн. При обчисленні розміру моральної шкоди позивач просила врахувати характер неправомірних дій, глибину душевних страждань, термін, протягом якого позивачка була позбавлена можливості належним чином обробляти свою земельну ділянку, змушена звертатися до сусідів щоб підключатися від них, в звязку з чим у неї змінився звичний спосіб життя.

Представник позивача також вказала, що голова правління «Междуречье» ОСОБА_4 не надає відповіді на звернення позивача щодо обґрунтованості та розмірів встановлених в товаристві тарифів, розмірів цільових та членських внесків, в звязку з цим позивач вважає, що СТ «Междуречье» необґрунтовано нарахувало заборгованість за електроенергію в розмірі 321 грн, крім того не є зрозумілим з чого саме вона складається. Рішення про відключення від електропостачання садової ділянки, належної позивачу, було прийнято неправомірно, оскільки жодних дій щодо перевірки електролічильника не було вчинено, не встановлено порушення правил підключення, відключення відбулося в порушення п. 27, 29, 35, 53 Правил користування електричною енергією для населення, оскільки таке відключення в разі несплати за електроенергію повинно бути здійснене лише після попередження споживача, а без попередження лише у разі самовільного підключення чи розкрадання електроенергії. При цьому про порушення правил користування електричною енергією складається відповідний акт компетентними особами, який в даному випадку не було складено.

Відповідач ОСОБА_4 в судове засідання 23.07.2015 року не зявилася, була належним чином повідомленою про час та місце проведення судового засідання, надала суду заяву, в якій просила провести судове засідання за її відсутності, будучи присутньою в попередніх судових засіданнях позовні вимоги не визнала.

Представник СТ «Междуречье» ОСОБА_3 в судовому засіданні також позовні вимоги не визнала. Зазначали, що позивач є постійним боржником з оплати як членських внесків так і по сплаті за електроенергію, отримувати попередження про наявну заборгованість відмовляється. В звязку із заборгованістю позивача станом на 01.11.2014 року в розмірі 441,14 грн. в тому числі і за електроенергію в розмірі 321, 16 грн. правлінням СТ «Междуречье» було прийняте правомірне рішення про відключення її від електропостачання, що передбачено п. 5.6, 6.3 Статуту товариства. Вважають, що будь-яких доказів на підтвердження завдання моральної шкоди та розміру її відшкодування позивачем не надано. В звязку з цим просять відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог (а.с. 35-36 т.1).

Суд, вислухавши сторони, їх представників, дослідивши докази, викладені в письмових матеріалах справи, давши їм належну оцінку, вважає, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що позивач ОСОБА_1 є членом Садівничого товариства «Междуречье», яке є юридичною особою яке є юридичною особою, головою якого є ОСОБА_4 (а.с. 19 т.1), що підтверджується копією членської книжки (а.с. 4а-6 т.1 ) та ці обставини визнані сторонами.

Садівниче товариство «Междуречье» неодноразово змінювало організаційно - правову форму, діє відповідно до статуту, остання редакція статуту зареєстрованого 15.01.2013 року (а.с. 23 -31 т. 1, 16-30 т.2).

В пункті 1.2 статуту садівничого товариства «Междуречье», прийнятого загальними зборами товариства 13.10.2012 року, зареєстрованого 15.01.2013 року (а.с. 23-31 т.1) визначено, що садівниче товариство «Междуречье» створене шляхом об`єднання фізичних осіб робітників, службовців та інших громадян, для надання послуг переважно членам Товариства для ведення спільної господарської діяльності на підставі згоди громадян про обєднання їх інтересів по використанню земельної ділянки.

Згідно з п. 1.6 Статуту СТ «Междуречье», товариство у своїй діяльності керується Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими нормативними актами України та його Статутом.

На підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯА № 188319, позивачу ОСОБА_1 належить земельна ділянка площею 0,0603 га для ведення садівництва, яка розташована в ОКСТ «Міжріччя Кривий Ріг» №44 Грузька сільська рада Криворізького району Дніпропетровської області (а.с. 7 т.1), ОКСТ «Міжріччя Кривий Ріг» в подальшому змінило організаційно правову форму в СТ «Междуречье» (а.с. 23 -31 т. 1, 16-30 т.2).

Електропостачання СТ «Междуречье» здійснюється на підставі договору про постачання електричної енергії №170 від 20.02.2013 року, укладеного між ПАТ «ДТЕК Дніпрооблнерего» та СТ «Междуречье (а.с. 47-52 т.1)

Сторонами визнано, що позивач є споживачем електричної енергії, яка поставляється на територію належної їй земельної ділянки, однак судом встановлено, що договору між СТ «Междуречье» та ОСОБА_1 щодо постачання електричної енергії на територію належної їй земельної ділянки укладено не було, а тому всі питання щодо використання електричної енергії, розрахунки за неї, забезпечення електроенергією вирішуються між СТ «Междуречье» та ОСОБА_1 на підставі Статуту садівничого товариства.

Згідно ст. 97 ЦК України, управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до розділу 8 Статуту СТ «Междуречье», вищим органом управління товариства є Загальні збори. В період між проведенням загальних зборів (зборів уповноважених) керівництво діяльністю Товариства здійснює правління, яке складається не менше як із 7 членів Товариства та є постійно діючим виконавчим органом Товариства, підпорядкованим у своїй діяльності загальним зборам (зборам уповноважених) членів Товариства. В склад правління входять голова правління, він же являється головою Товариства, його заступник, скарбник та члени правління.

Згідно протоколу засідання правління СТ «Междуречье» від 01.11.2014 року, правлінням товариства вирішено відповідно до вимог п. 5.6, 6.3 Статуту, відключити від електропостачання земельну ділянку №44, належну ОСОБА_1 (а.с. 32 т.1, 3 т.2). При цьому як вказано у вищевказаному протоколі підставою для відключення стала наявність заборгованості ОСОБА_1 в сумі 441,16 грн. В той же час в протоколі не зазначено за що виникла вказана заборгованість, з чого вона складається, період її виникнення.

На підставі вказаного протоколу 02.11.2014 року було фактично припинено електропостачання до земельної ділянки ОСОБА_1., про що вказала позивач та не заперечували представники відповідача СТ «Междуречье».

Пунктом 5.6 Статуту СТ «Междуречье», визначені підстави для припинення членства у товаристві, одним з яких є несплата членських та цільових внесків без поважних причин протягом одного року в розмірах та термінах, встановлених загальними зборами членів Товариства.

В пункті 5.7 Статуту визначено, що рішення про виключення з членів Товариства затверджується загальними зборами, тобто відноситься до виключної компетенції вищого органу управління товариством Загальних зборів.

Пунктом 6.3 Статуту передбачена можливість відключення від світла та води за порушення членами товариства, зокрема, обовязку своєчасно сплачувати членські та цільові внески.

При цьому в п. 8.8 Статуту визначений вичерпний перелік повноважень правління Товариства, серед яких відсутні повноваження щодо вирішення питання про відключення від електропостачання членів товариства.

Таким чином, дії правління садівничого товариства «Междуречье» по відключенню земельної ділянки №44, належної ОСОБА_1 як споживачу послуг з електропостачання, від електричної мережі на підставі рішення Правління СТ «Междуречье» не відповідають Статуту товариства, а тому є неправомірними.

Крім того, як вбачається з розрахунку заборгованості ОСОБА_1 за обслуговування ділянки №44, за 2014 рік станом на 01.11.2014 року по членським та цільовим внескам у ОСОБА_1 виникла заборгованість в розмірі 120 грн., а також за період 2004-2014 рік заборгованість по електроенергії в розмірі 321,16 грн. (а.с.115 т.1).

При цьому відповідачем не надано будь-яких документів які свідчать про обґрунтоване затвердження розмірів вступних, членських та цільових внесків та термінів їх сплати, а також кошторису на поточний рік саме Загальними зборами товариства, як це встановлено в п. 8.2 Статуту.

Натомість в порушення вказаного пункту Статуту, кошторис СТ «Междуречье» на 2014 рік (а.с. 192 т.1), в якому вказаний розмір оплати внесків, затверджений Правлінням товариства, згідно Протоколу засідання Правління від 24.05.2014 року (а.с. 190-191 т.1), що дає підстави вважати його неправомірним.

Наявність заборгованості ОСОБА_1 по електроенергії в розмірі 321,16 грн. також не підтверджена належними та допустимими доказами. В матеріалах цивільної справи міститься акт комісії СТ «Междуречье» від 14.08.2010 року про перевірку електролічильника на земельній ділянці №44, належній ОСОБА_1, згідно якого встановлено заниження показників в 10 разів (а.с. 53 т.1). Однак, проведення вказаних перевірок не регламентовано Статутом Товариства, в акті не зазначені показники лічильника, його номер та модель, а також не міститься пояснень власника споживача електричної енергії ОСОБА_1 та її підпису про ознайомлення з даним актом.

З огляду на викладене, позовні вимоги ОСОБА_1 про визнання дій Садового товариства «Междуречье» щодо відключення належної їй земельної ділянки від мережі електропостачання неправомірними - підлягають задоволенню.

Пунктом 8.9 Статуту визначено, що засідання правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів правління. Рішення правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини правомочного складу правління, у випадку рівної кількості голосів, голос голови правління вважається вирішальним.

Відповідно до протоколів загальних зборів членів СТ «Междуречье» від 20.04.2008 року (а.с. 158-165 т.1), від 12.05.2012 року (а.с. 167-169 т.1), від 27.05.2012 року (а.с. 170-172 т.1), до складу правління СТ «Междуречье» входить 10 осіб, в тому числі за посадами голова правління ОСОБА_4 та скарбник (казначей) ОСОБА_3

Як вбачається з протоколу засідання правління СТ «Междуречье» від 01.11.2014 року, на зборах правління були присутні 5 членів правління (а.с. 3-6 т.2) .

Враховуючи, що пунктом 8.9 Статуту закріплена правомочність засідання правління при присутності на ньому 2/3 його членів, тобто не менше 7 осіб, то за особистої присутності лише 5 членів правління на зборах 01.11.2014 року, такі збори в силу вищевикладених положень Статуту не мали права вирішувати питання щодо відключення від електропостачання позивача, а прийняті ними рішення є неправомочними.

Отже, зазначеним протоколом підтверджується відсутність на зборах правління 2/3 членів від загальної кількості членів правління, тобто відсутність кворуму для голосування та прийняття рішень.

Крім того, як зазначено в п. 8.8 Статуту відключення від енергопостачання правлінням товариства не передбачено.

ОСОБА_2 недотримання правлінням Товариства вимог закону і статуту Садівничого Товариства «Междуречье» щодо порядку проведення засідань правління право позивача підлягає захисту шляхом визнання недійсним рішення правління СТ «Междуречье» щодо відключення від електропостачання земельної ділянки №44, належної ОСОБА_1, оформлене протоколом засідання правління від 01.11.2014 року.

Згідно статті 16 Цивільного кодексу України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, крім іншого, відновлення становища, яке існувало до порушення.

Оскільки дії СТ «Междуречье» про відключення від електромережі земельної ділянки ОСОБА_1 є неправомірними, а рішення правління про відключення від електропостачання є недійсним, таким чином, вимоги ОСОБА_1 щодо відновлення електропостачання до вищевказаних земельних ділянок позивача також підлягають задоволенню.

Щодо вимог відповідача про стягнення моральної шкоди суд виходить з наступного.

Згідно ч.1,2 ст. 23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає, зокрема, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у звязку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сімї чи близьких родичів.

Згідно ч.1 ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдана, за наявності її вини, крім випадків встановлених частиною другою цієї статті.

Судом встановлено, що неправомірними діями СТ «Междуречье» по відключенню земельної ділянки належної ОСОБА_1 останній завдана моральна шкода, яка виразилася в тому, що вона тривалий час була позбавлена можливості користуватися електричною енергією та належним чином обробляти земельну ділянку, яка є додатковим джерелом доходу сімї, що порушило звичний спосіб її життя та завдало моральних страждань.

У звязку з вище вказаним, враховуючи характер допущених СТ «Междуречье» порушень, глибину душевних страждань ОСОБА_1, виходячи із принципів розумності та справедливості, суд вважає за необхідне вимоги про стягнення моральної шкоди задовольнити частково та стягнути з СТ «Междуречье» на користь позивача в рахунок відшкодування моральної шкоди 300 грн.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 88 ЦПК України, оскільки позов в частині немайнових вимог задоволено, з Садівничого товариства «Междуречье» на користь ОСОБА_1 повинно бути стягнуто сплачений судовий збір в сумі 243,60 грн.

Керуючись ст. 3, 16, 23, 96,97,1167, 1172 ЦК України, ст.10, 57-61, 88, 209, 212-215 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Садівничого товариства Междуречье, голови правління Садівничого товариства Междуречье ОСОБА_4 про визнання дій неправомірними, зобовязання вчинити певні дії, визнання недійсним рішення правління, відшкодування моральної шкоди, - задовольнити частково.

Визнати дії Садівничого товариства «Междуречье» з приводу відключення земельної ділянки № 44, належної ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, розташованої в СТ «Междуречье» від електропостачання, неправомірними.

Визнати рішення правління Садівничого товариства «Междуречье» від 01.11.2014 року щодо відключення земельної ділянки № 44 належної ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, розташованої в СТ «Междуречье» від електропостачання, - недійсним.

Садівничому товариству «Междуречье» відновити електропостачання земельної ділянки № 44, належної ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, розташованої в СТ «Междуречье».

Стягнути з Садівничого товариства «Междуречье», ідентифікаційний код: 24447852, реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР: 10002340661, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новолозуватка, на користь ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер:НОМЕР_1, проживаючої та зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, 300 (триста) гривень, в рахунок відшкодування моральної шкоди та 243 (двісті сорок три) грн.. 60 коп., в рахунок сплати судового збору.

В задоволенні іншої частини позовних вимог, - відмовити.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Дніпропетровської області через районний суд протягом 10 днів з дня його проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя:

Попередній документ : 47391633
Наступний документ : 47391639