Ухвала суду № 47378993, 21.07.2015, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
21.07.2015
Номер справи
913/632/14
Номер документу
47378993
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022, м. Харків, проспект Леніна, б.5, inbox@lg.arbitr.gov.ua ___________________________

УХВАЛА

21 липня 2015 року Справа № 913/632/14

Провадження №19пд/913/346/15 (№ 18пд/913/632/14)

За позовом Первомайської сільської ради Сватівського району Луганської області, с.Первомайськ Луганської області

до Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства «Нібулон», м.Миколаїв

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Сватівська районна державна адміністрація, м.Сватове Луганської області

про внесення змін до договору оренди землі від 10.06.2005, державна реєстрація від 22.06.2005 за № 240850/040541700224

Суддя господарського суду Луганської області Косенко Т.В.

Секретар судового засідання-помічник судді Рубан І.Є.

У засіданні брали участь:

від позивача: Башкатов М.І., землевпорядник Первомайської сільської ради, довіреність №7 від 20.07.2015;

від відповідача: Дмитрієва Т.В., представник, довіреність №414 від 15.12.2014;

від третьої особи: представник не прибув.

СУТЬ СПОРУ:

Позивачем заявлено вимоги про внесення змін до договору оренди землі від 10.06.2005, державна реєстрація від 22.06.2005 № 240850/040541700224, який укладено між Сватівською районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою відповідальністю сільськогосподарським підприємством «Нібулон», відносно земельної ділянки площею 1,7069 га, що знаходиться в межах земель Первомайської сільської ради, а саме:

- вступну частину змін викласти:

"Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (код ЄДРПОУ 21758385, юридична адреса: м.Сватове, м-н Злагоди, буд.25) в особі голови Мормуля Володимира Володимировича, який діє на підставі Закону України "Про місцеві державні адміністрації", далі по тексту - "Сторона-1", Первомайська сільська рада Сватівського району Луганської області (код ЄДРПОУ 04337140, юридична адреса: 92643, Луганська обл., Сватівський р-он, с.Первомайськ, вул.Будьоного, буд. ) в особі сільського голови Кушнарьова Миколи Платоновича, який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", далі по тексту - "Сторона - 2" з однієї сторони, та Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство "НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 14291113, юридична адреса: 54002, місто Миколаїв, Каботажний спуск, буд.1, Статут зареєстрований Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 23.04.2010 року за реєстровим №15221050048001033, із змінами від 29.12.2011 року за реєстровим 15221050067001033) в особі регіонального директора з сільськогосподарського виробництва ТОВ СП "НІБУЛОН" у Луганській, Полтавській, Сумській та Харківській області - Сироватки Андрія Юрійовича, який діє на підставі довіреності від 14.11.2011 року № 1525, далі по тексту - "Сторона-3", разом - "Сторони".

Уклали цей договір про внесення змін про наступне:

У зв'язку зі зміною адміністративних меж с.Первомайськ, Сватівського району Луганської області відповідно до рішення Луганської обласної ради від 22 травня 2012 року № 12/15 "Щодо зміни та встановлення меж села Первомайськ Сватівського району Луганської області" і включенням в межі населеного пункту села Первомайськ земельної ділянки площею 1,7069 га (кадастровий номер 4424085000:06:004:0011), керуючись ст.173 Земельного кодексу України, ст.ст.651, 652, 653, 654 Цивільного кодексу України, Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" Сторони за взаємною згодою домовилися внести зміни в Договір оренди землі від 10 червня 2005 року, зареєстрований у Сватівському районному комплексному відділі Луганської регіональної філії центру державного земельного кадастру при Держкомземі України за № 240850/040541700224, загальною площею 1,7069 га, яка розташована на території Первомайської сільської ради Сватівського району Луганської області, шляхом заміни Орендодавця земельної ділянки за Договором оренди землі - Сватівської районної державної адміністрації на Первомайську сільську раду Сватівського району Луганської області.";

- викласти п. 2.1 договору оренди землі в наступній редакції:

"В оренду передається земельна ділянка загальною площею 1,7069 га, в тому числі: 0,1183 га - під будівлями та спорудами і 1,5886 га - під дорогами, під'їздами, перехрестями, майданами, кадастровий номер 4424085500:06:004:0011, яка розташована в межах населеного пункту, на території Первомайської сільської ради Сватівського району Луганської області";

- пункт 2.4 договору оренди землі викласти в наступній редакції:

"Нормативно грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.10.2013 року становить 853190,55 грн. (вісімсот п'ятдесят три тисячі сто дев'яносто гривень п'ятдесят п'ять копійок)";

- пункт 4.4 договору оренди землі викласти в наступній редакції:

"Оренда плата вноситься орендарем у грошовій формі - 85319,06 грн. (вісімдесят п'ять тисяч триста дев'ятнадцять гривень 06 копійок) у рік; 7109,92 (сім тисяч сто дев'ять гривень дев'яносто дві копійки) щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останніми календарним днем звітного (податкового) місяця згідно статей 287, 288, 289 Податкового Кодексу України".

Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, згідно законодавства.

- розділ 8 зазначеного вище договору оренди землі доповнити пунктом 8.3 такого змісту:

"Право оренди земельної ділянки може передаватися у заставу за письмовою згодою Сторін та не може вноситися до статутного фонду";

- даний договір про внесення змін є невід'ємною частиною договору оренди землі. Інші умови Договору оренди землі, до яких не внесені зміни, зберігають чинність;

- даний договір про внесення змін набирає чинності з моменту підписання його сторонами, скріплення печатками та внесення даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- даний договір про внесення змін укладений у чотирьох примірниках на трьох сторінках машинописного тексту, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Сторони -1, другий в Сторони -2, третій в Сторони -3, четвертий в Реєстраційній службі Сватівського районного управління юстиції;

- Реквізити сторін викласти:

Сторона - 1 Сватівська районна державна адміністрація код ЄДРПОУ 21758385 юридична адреса: м. Сватове, м-н Злагоди, б.25Сторона - 2 Первомайська сільська рада Сватівського району Луганської області код ЄДРПОУ 04337140 юридична адреса: 92643, с. Первомайськ, Сватівського району, Луганської областіСторона - 3 Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство "НІБУЛОН" код ЄДРПОУ 14291113 р/р 260070162188 в МФ ВАТ "Державного експертно-імпортного банку України" м.Миколаїв, МФО 326739, юридична адреса: 54002, м.Миколаїв. вул.Каботажний спуск, 1 поштова адреса: 54030, м.Миколаїв, вул.Фалеєвська, 9-б

Заявою від 08.04.2014 (до початку розгляду справи по суті) позивач змінив предмет позову та заявив вимоги про внесення наступних змін до вказаного договору:

- пункт 2.4. договору викласти в наступній редакції: "Нормативно грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.10.2013 року становить 853190,55 грн. (вісімсот п'ятдесят три тисячі сто дев'яносто гривень п'ятдесят п'ять копійок).";

- пункт 4.2. договору викласти в наступній редакції: Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі - 85319,06 грн. (вісімдесят п'ять тисяч триста дев'ятнадцять гривень 06 копійок) у рік; 7109,92 (сім тисяч сто дев'ять гривень дев'яносто дві копійки) щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця згідно статей 287, 288, 289 Податкового кодексу України.".

Рішенням господарського суду Луганської області від 15.04.2014 у справі № 913/632/14 позовні вимоги Первомайської сільської ради Сватівського району Луганської області до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства "Нібулон", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Сватівська районна державна адміністрація, про внесення змін до договору оренди землі від 10.06.2005, державна реєстрація від 22.06.2005 за № 240850/040541700224, були задоволені частково. Зокрема, внесено зміни у пункт 2.4. договору, виклавши його в редакції позивача. В решті вимог відмовлено.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 10.03.2015 у справі № 913/632/14 апеляційну скаргу Первомайської сільської ради Сватівського району Луганської області на рішення господарського суду Луганської області від 15.04.2014 у справі № 913/632/14 задоволено; рішення господарського суду Луганської області від 15.04.2014 у справі № 913/632/14 скасовано частково в частині відмови у задоволенні позову про внесення змін до п.4.2. договору та прийнято в цій частині нове рішення, яким позовні вимоги задоволені.

Постановою Вищого господарського суду України від 10.06.2015 у справі № 913/632/14 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства "Нібулон" задоволено частково; рішення господарського суду Луганської області 15.04.2014 у справі № 913/632/14 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 10.03.2015 у справі № 913/632/14 скасовано, з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 02.07.2015 було прийнято справу до провадження та розгляд справи призначено на 21.07.2015.

20.07.2015 від позивача надійшли письмові пояснення № б/н та без дати, в яких зазначено, що у зв'язку із змінами орендодавця, розміру нормативної грошової оцінки землі та розміру орендної плати за землю, він, як новий власник землі, листом від 20.11.2013 № 224 звернувся до відповідача з пропозицією внести відповідні зміни у договір шляхом підписання договору про внесення змін у договір оренди землі. Проте, відповідач листом від 02.12.2013 № 12577/3-13/56 погодився частково на внесення змін у договір оренди землі в частині зміни власника земельної ділянки - орендодавця та в частині зміни місцезнаходження орендованої земельної ділянки. Щодо зміни розміру нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідач вказав, що він погоджується з такими змінами але при наявності відповідного витягу відділу Держземагенства. Щодо зміни розміру орендної плати відповідач не погодився з позивачем та запропонував встановити орендну плату у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.

Крім того, позивач звернув увагу на те, що рішенням від 14.07.2014 № 64/4 була встановлена орендна плата за землю на території Первомайської сільської ради на 2015 рік - 12% від нормативної грошової оцінки землі.

Враховуючи викладене в письмових поясненнях позивач просить: внести зміни до спірного договору оренди землі, а саме:

- вступну частину змін викласти:

"Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (код ЄДРПОУ 21758385, юридична адреса: м. Сватове, м-н Злагоди, буд. 25) в особі голови Петіка Олександра Владиславовича, який діє на підставі Закону України "Про місцеві державні адміністрації", далі по тексту - "Сторона-1", Первомайська сільська рада Сватівського району Луганської області (код ЄДРПОУ 04337140, юридична адреса: 92643, Луганська обл., Сватівський р-он, с.Первомайськ, вул.Будьоного, буд.86) в особі сільського голови Кушнарьова Миколи Платоновича, який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", далі по тексту - "Сторона - 2" з однієї сторони, та Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство "НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 14291113, юридична адреса: 54002, місто Миколаїв, Каботажний спуск, буд.1, Статут зареєстрований Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 23.04.2010 року за реєстровим № 15221050048001033, із змінами від 29.12.2011 року за реєстровим №15221050067001033) в особі регіонального директора з сільськогосподарського виробництва ТОВ СП "НІБУЛОН" у Луганській, Полтавській, Сумській та Харківській області - Сироватки Андрія Юрійовича, який діє на підставі довіреності від 14.11.2011 року № 1525, далі по тексту - "Сторона-3", разом - "Сторони".

Уклали цей договір про внесення змін про наступне:

У зв'язку зі зміною адміністративних меж с. Первомайськ, Сватівського району Луганської області відповідно до рішення Луганської обласної ради від 22 травня 2012 року № 12/15 "Щодо зміни та встановлення меж села Первомайськ Сватівського району Луганської області" і включенням в межі населеного пункту села Первомайськ земельної ділянки площею 1,7069 га (кадастровий номер 4424085000:06:004:0011), керуючись ст.173 Земельного кодексу України, ст.ст.651, 652, 653, 654 Цивільного кодексу України, Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" Сторони за взаємною згодою домовилися внести зміни в Договір оренди землі від 10 червня 2005 року, зареєстрований у Сватівському районному комплексному відділі Луганської регіональної філії центру державного земельного кадастру при Держкомземі України за № 240850/040541700224, загальною площею 1,7069 га, яка розташована на території Первомайської сільської ради Сватівського району Луганської області, шляхом заміни Орендодавця земельної ділянки за Договором оренди землі - Сватівської районної державної адміністрації на Первомайську сільську раду Сватівського району Луганської області.";

- викласти п. 2.1 договору оренди землі в наступній редакції:

"В оренду передається земельна ділянка загальною площею 1,7069 га, в тому числі: 0,1183 га - під будівлями та спорудами і 1,5886 га - під дорогами, під'їздами, перехрестями, майданами, кадастровий номер 4424085500:06:004:0011, яка розташована в межах населеного пункту, на території Первомайської сільської ради Сватівського району Луганської області";

- пункт 2.4 договору оренди землі викласти в наступній редакції:

"Нормативно грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.10.2015 року становить 1065635,00 грн. (один мільйон шістдесят п»ять тисяч шістсот тридцять пять гривен.)";

- - - пункт 4.4 договору оренди землі викласти в наступній редакції:

«"Оренда плата вноситься орендарем у грошовій формі - 127876,20 грн. (сто двадцять сім тисяч вісімсот сімдесят шість гривень 20 копійок) у рік; 10656,35 (десять тисяч шістсот п'ятдесят шість гривень 35 копійок) щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останніми календарним днем звітного (податкового) місяця згідно статей 287, 288, 289 Податкового Кодексу України".

Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, згідно законодавства.

5. Даний договір про внесення змін є невід'ємною частиною договору оренди землі. Інші умови Договору оренди землі, до яких не внесені зміни, зберігають чинність.

6. Даний договір про внесення змін набирає чинності з моменту підписання його сторонами, скріплення печатками та внесення даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

7. Даний договір про внесення змін укладений у чотирьох примірниках на трьох сторінках машинописного тексту, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Сторони -1, другий в Сторони -2, третій в Сторони -3, четвертий в Реєстраційній службі Сватівського районного управління юстиції.

8. Реквізити сторін викласти:

Сторона - 1 Сватівська районна державна адміністрація код ЄДРПОУ 21758385 юридична адреса: м. Сватове, м-н Злагоди, б.25Сторона - 2 Первомайська сільська рада Сватівського району Луганської області код ЄДРПОУ 04337140 юридична адреса: 92643, с. Первомайськ, Сватівського району, Луганської областіСторона - 3 Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство "НІБУЛОН" код ЄДРПОУ 14291113 р/р 260070162188 в МФ ВАТ "Державного експертно-імпортного банку України" м.Миколаїв, МФО 326739, юридична адреса: 54002, м.Миколаїв. вул.Каботажний спуск, 1 поштова адреса: 54030, м.Миколаїв, вул.Фалеєвська, 9-бПІДПИСИ СТОРІН

О.В. Петік, М.П.Кушнарьов, А.Ю.Сироватка».

Подані позивачем письмові пояснення були розглянуті в судовому засіданні 21.07.2015 та долучені доматеріалів справи.

Відповідач 21.07.2015 надав відзив на позовну заяву №9354/3-15/27 від 20.07.2015, де зазначив, що позовні вимоги позивача є необгрунтованими, не грунтуються на положеннях закону і договору, не доведені належними і допустимими доказами та не підлягають задоволенню, враховуючи викладене у відзиві.

Третя особа участі свого представника в засіданні суду не забезпечила, хоча про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 9260301990680.

20.07.2015 на адресу суду від 3-ї особи надійшов відзив на позовну заяву №10/38-1522 від 17.07.2015, в якому Сватівська районна державна адміністрація вважає вимоги, викладені в позовній заяві, мотивованими. З огляду на викладені у відзиві доводи та норми діючого законодавства, Сватівська районна державна адміністрація зазначає, що вона не має повноважень по відношенню до вищезазначеної земельної ділянки та не може виступати в якості орендодавця по спірному договору. Крім того, вважає, що подальше виконання договору на існуючих умовах порушує майнові інтереси позивача у співвідношенні з відповідачем, позбавляє територіальну громаду с.Первомайськ можливості отримувати кошти за надану в оренду земельну ділянку в тому розмірі, на який остання розраховувала.

В цьому ж відзиві 3-я особа виклала клопотання про проведення слухання справи без участі її представника, враховуючи віддаленість м.Сватове від м.Харкова та відсутність фінансування на відрядження.

Поданий відзив був розглянутий у судовому засіданні та долучений до матеріалів справи, а заявлене клопотання було задоволено з урахуванням думок представників сторін.

Не розпочинаючи розгляд справи по суту, господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи для повного, об'єктивного та всебічного з'ясування всіх обставин у справі.

Керуючись ст.ст.77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти на 10 серпня 2015 року, о 11 год. 20 хв.

2. Судове засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м.Харків, проспект Леніна, 5, 1-й поверх, каб. № 109.

3. Зобов'язати позивача:

- письмово визначитись з текстом позовних вимог, у разі зміни - подати відповідну заяву з доказами направлення відповідачу та третій особі по справі;

- надати письмові пояснення на відзив відповідача та третьої особи з урахуванням постанови Вищого господарського суду України від 10.06.2015 по даній справі з доказами їх надсилання/вручення, нормативне обґрунтування та документальне підтвердження викладених в поясненнях доводів;

- письмово зазначити до якої категорії земель відноситься спірна земельна ділянка та яке її цільове призначення, надати документальне підтвердження (відповідну технічну документацію).

4. Зобов'язати відповідача:

- при наявності додаткових заперечень по справі - надати нормативне та документальне підтвердження.

5. Зобов'язати третю особу:

- при наявності додаткових заперечень по справі - надати нормативне та документальне підтвердження.

Звернути увагу учасників судового процесу на необхідність надіслання поштової кореспонденції по даній справі за адресою: 61022, м.Харків, проспект Леніна, 5.

Витребувані судом документи мають бути подані учасниками судового процесу, до початку судового засідання, до канцелярії суду з метою реєстрації автоматизованою системою документообігу суду та присвоєння кожному з них реєстраційного номеру (п.п.3.1.8. п.3 Інструкції з діловодства в господарських судах України). До того ж, документи повинні бути оформлені належним чином, а саме за змістом ст.36 Господарського процесуального кодексу України йдеться про подання письмових доказів в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, крім того, п.5.27. Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації» (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

Явка компетентних та повноважних представників сторін в засідання суду на їх розсуд. Повноваження представників повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст.28 Господарського процесуального кодексу України та п.п.1.8, 2.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» (копії документів, що підтверджують повноваження представників, повинні бути засвідченні належним чином).

Інформація про дату та час судового засідання додатково розміщена на сторінці суду офіційного веб-порталу «Судова влада в Україні» в мережі Інтернет (http://lg.arbitr.gov.ua/).

Суддя Т.В.Косенко

Попередній документ : 47378992
Наступний документ : 47378994