Рішення № 45990548, 30.06.2015, Куйбишевський районний суд Запорізької області

Дата ухвалення
30.06.2015
Номер справи
319/547/15-ц
Номер документу
45990548
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/547/15-ц

Провадження №2/319/420/2015

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2015 року смт Куйбишеве

Куйбишевський районний суд Запорізької області в складі:

головуючого судді Солодовнікова Р.С.,

при секретарі Шупти Т.В.,

за відсутності осіб, що приймають участь у справі,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до Державного учбового закладу "Сніжнянський гірничий технікум", третя особа: Міністерство освіти і науки України, про стягнення заборгованості по заробітній платі, компенсації, у звязку із порушенням строків виплати заробітної плати і відшкодування моральної шкоди, -

В С Т А Н О В И В :

До Куйбишевського районного суду Запорізької області 22 січня 2015 року звернулись ОСОБА_1 ( далі позивач) із вищезазначеним позовом. В обґрунтування позову зазначила, що вона перебуває у трудових відносинах з Державним учбовим закладом "Сніжнянський гірничий технікум" (далі відповідач), який фінансується з державного бюджету і підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Відповідач має перед позивачем заборгованість з виплати заробітної плати, яка не виплачується на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року №1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження". Учбовий заклад "Сніжнянський гірничий технікум" знаходиться в місті Сніжне, яке входить в зону проведення АТО, на іншу територію України заклад перенести неможливо, тому його фінансування неможливе на весь період проведення АТО. Заробітна плата позивачу не виплачується з червня по серпень 2014 року. На підставі викладеного, позивач прохає суд стягнути з відповідача на її користь вказану заборгованість з виплати заробітної плати в сумі 2290,10 грн. та моральну шкоду в сумі 1700грн.

В судове засідання позивач не з'явилася, в позові міститься заява позивача про розгляд справи без її участі.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, у звязку з відсутністю фінансування та неможливості проїзду через проведення АТО. В письмовій заяві, яка надійшла на адресу суду, відповідач підтвердив наявність заборгованості по заробітній платі перед відповідачем в сумі 2290,10 грн., прохав розглядати справу без участі представника.

Представник третьої особи - Міністерства освіти і науки України в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, будь-яких заяв про бажання прийняти участь у розгляді справи, про розгляд справи за відсутності представника чи відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.

Виходячи з наведеного, а також положень ч.2 ст.158 Цивільного процесуального кодексуУкраїни (далі - ЦПК України), суд вважає, що рішення у справі можливо постановити при проведенні судового засідання за відсутності осіб, що приймають участь у справі.

Суд, зясувавши позиції сторін у справі, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в них докази, вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень статті 10 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 11 ЦПК України встановлено, що суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Судом встановлені наступні факти і відповідні їм правовідносини.

ОСОБА_1 з 14 жовтня 2010 року по теперішній час працює в державному учбовому закладі "Сніжнянський гірничий технікум", що підтверджується записами трудової книжки.

Позивач в позові вказує, що заборгованість з виплати їй заробітної плати складає: за червень 2014 року 1747,66 гривень, липень 2014 року - 542,44 гривень, а всього 2290,10 гривень, на підтвердження чого нею до позову долучено розрахункові листки за червень, липень 2014 року.

Згідно з листа б/н від 30.06.2015 року державного учбового закладу "Сніжнянський гірничий технікум", який завірений підписом головного бухгалтера, інспектора відділу кадрів та скріплений гербовою печаткою закладу, відповідачем визнається і фактично підтверджується наявність заборгованості з виплати заробітної плати ОСОБА_1 за червень- липень 2014 року в розмірі 2290,10 гривень.

Відповідно до ст.43 Конституції України, право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Відповідно до ч.1 ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України "Про оплату праці", заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог в частині стягнення заборгованості по заробітної платі в розмірі 2290,10 гривень.

Щодо заявлених позивачем вимог про стягнення моральної шкоди в розмір 1700 грн., вони на думку суду, підлягають частковому задоволенню виходячи з наступного.

Право на відшкодування моральної шкоди передбачено ст.237-1 КЗпП України.

Згідно роз'яснення наданого Пленумом Верховного Суду України у п. 13 постанови від 31 березня 1995 року № 4 ""Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди"" судам необхідно врахувати, що відповідно до ст. 237-1 КЗпП України за наявності порушення прав працівника у сфері трудових відносин(незаконного звільнення або переведення, невиплата належних йому сум, виконання робіт у небезпечних для життя і здоров'я умовах тощо), яке призвело до його моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків чи потребує від нього додаткових зусиль для організації свого життя, обов'язок по відшкодуванню моральної (немайнової) шкоди покладається на власника або уповноважений ним орган незалежно від форми власності чи галузевої належності.

Суд вважає, що права позивача на своєчасне отримання заробітної плати відповідачем порушені, що обєктивно призвело до моральних страждань позивача, втрати нормальних життєвих зв'язків, необхідності докладання додаткових зусиль для організації свого життя.

Проте, визначаючи розмір відшкодування моральної шкоди, суд враховує усі фактичні обставин справи, строк затримки заробітної плати (три місяці) та виходить із засад розумності, виваженості та справедливості, тому вважає, що її розмір 300 грн. у грошовому виразі є достатнім.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 367 ЦПК України суд вважає за необхідне допустити негайне виконання рішення в частині присудження працівникові виплати заробітної плати за один місяць.

Задовольняючи вимоги позивача, який при подачі позову звільнений від сплати судового збору, суд згідно з положеннями ч.3 ст. 88 ЦПК України стягує з відповідача на користь держави судовий збір в розмірі 243,60 грн.

Керуючись ст.ст. 115, 233, 237-1 КЗпП України, ст. 34 Закону України ""Про оплату праці"" від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР, ст. ст. 10, 11, 57-60, 88, 209, 212, 214-215, 218, 367 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_1 до Державного учбового закладу "Сніжнянський гірничий технікум", третя особа Міністерство освіти і науки України про стягнення заборгованості по заробітній платі, компенсації, у звязку із порушенням строків виплати заробітної плати і відшкодування моральної шкоди, - задовольнити частково.

Стягнути з Державного учбового закладу "Сніжнянський гірничий технікум" (юридична адреса: 86500, вул. Леніна 6, м.Сніжне Донецької області, код ЄДРПОУ 00173380), на користь ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1) заборгованість по заробітній платі за період з червня 2014 року по липень 2014 року включно в сумі 2290,10 гривень та 300 гривен в рахунок відшкодування моральної шкоди, а всього 2590,10 гривень (дві тисячі пятсот девяносто грн. 10 коп.).

В іншій частині позовних вимог відмовити у зв'язку з відсутністю підстав.

Допустити негайне виконання рішення суду, в частині стягнення заробітку за один місяць.

Стягнути з Державного учбового закладу "Сніжнянський гірничий технікум" в дохід держави судовий збір в сумі 243 (двісті сорок три) гривні 60 копійок.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Запорізької області через суд першої інстанції Куйбишевський районний суд Запорізької області шляхом подання в 10-денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10-денного строку з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Р.С.Солодовніков

Попередній документ : 45990499
Наступний документ : 46118153