Ухвала суду № 45708275, 22.06.2015, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
22.06.2015
Номер справи
916/2282/15
Номер документу
45708275
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________________

УХВАЛА

"22" червня 2015 р.Справа № 916/2282/15

Господарський суд Одеської області у складі:

судді В.С. Петрова

при секретарі Н.В. Комендатенко

за участю представників:

від позивача - Зуб О.Ю.,

від відповідача - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Комунального підприємства „Теплопостачання міста Одеси" до Навчального закладу об'єднання громадян „Одеська обласна автомобільна школа всеукраїнської спілки автомобілістів" про стягнення 9251,79 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Комунальне підприємство „Теплопостачання міста Одеси" звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Навчального закладу об'єднання громадян „Одеська обласна автомобільна школа всеукраїнської спілки автомобілістів" про стягнення про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію в розмірі 9251,79 грн., посилаючись на наступне.

Комунальне підприємство „Теплопостачання міста Одеси" створене на підставі рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 р. за № 101-V шляхом злиття КП „Одесатеплоенерго" та КП „Одестеплокомуненерго".

Згідно п. 2.1.1. Статуту підприємства метою його створення є здійснення виробничо-технічної діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою енергією.

При цьому позивач зазначає, що взаємовідносини між постачальниками та споживачами теплової енергії регулюються ст. 275-277 ГК України, Правилами користування тепловою енергією, затвердженими Постановою КМУ № 1198 від 03.10.2007 року, Законом України „Про житлово-комунальні послуги" № 1875-ІV від 24.06.2004 року, Законом України „Про теплопостачання" від 02.06.2005 року.

Як вказує позивач, між КП „Теплопостачання міста Одеси" і Одеською обласною автомобільною школою Всеукраїнської спілки автомобілістів був укладений договір № 6405 від 01.10.2007 р. на постачання теплової енергії на опалювання об'єкту (автошколи), що розташований за адресою: м. Одеса, пров. Маяковського, 7.

В подальшому згідно з додатковою угодою № 5 до договору № 6405 від 01.10.2007 р. найменування споживача - Одеська обласна автомобільна школа Всеукраїнської спілки автомобілістів було змінено на нове - Навчальний заклад об'єднання громадян „Одеська обласна автомобільна школа Всеукраїнської спілки автомобілістів".

При цьому позивач зазначає, що розрахунки за теплову енергію здійснюються згідно тарифів, встановлених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, № 591 від 23.05.2014 р. та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 648 від 28.11.2014 р.

Відповідно до Правил користування тепловою енергією та п. 5.1 договору облік споживання теплової енергії визначається розрахунковим способом.

Згідно п.п. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6. договору розрахунковим періодом є календарний місяць, споживач за три дні до початку розрахункового періоду сплачує теплопостачальній організації вартість зазначеної в договорі кількості теплової енергії, передбаченої на розрахунковий період. Кінцевим терміном розрахунку за спожиту теплову енергію є 20 число місяця, наступного за розрахунковим.

Згідно п. 3.2.2. договору споживач зобов'язаний виконувати умови та порядок сплати теплової енергії в обсягах і в терміни, передбачені договором.

Так, за ствердженнями позивача, на виконання договірних зобов'язань підприємство відпускало теплову енергію споживачу, проте в порушення своїх обов'язків, визначених у п. 3.2.2., 6.З., 6.4., 6.6. договору, відповідач спожиту теплову енергію не сплачував в повному обсязі, внаслідок чого, у нього виникла заборгованість за період з листопада 2014 року по січень 2015 року включно, яка складає 5913,43 грн.

Крім того, з огляду на несвоєчасне здійснення відповідачем оплати за надані йому послуги та наявність у останнього заборгованості, позивач згідно п. 6.6 договору здійснив нарахування пені, а також згідно ст. 625 ЦК України нарахував інфляційні втрати та 3% річних від простроченої суми.

Таким чином, за розрахунком позивача, заборгованість відповідача за спожиту теплову енергію складає 5913,43 грн., 3% річних - 68,43 грн., пеня - 1145,42 грн., інфляційні втрати - 2124,51 грн., що разом складає 9251,79 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 08.06.2015 р. позовну заяву КП „Теплопостачання міста Одеси" прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 916/2282/15, при цьому розгляд справи призначено в засіданні суду на 22.06.2015 р.

У судовому засіданні 22.06.2015 р. представником позивача було подано заяву про припинення провадження у справі. Вказана заява обґрунтована тим, що Навчальним закладом об'єднанням громадян „Одеська обласна автомобільна школа всеукраїнської спілки автомобілістів" здійснена повна оплата заборгованості за спожиту теплову енергію за договором в сумі 5913,43 грн., 3% річних в сумі 68,43 грн., пені в сумі 1145,42 грн. та інфляційних втрат в сумі 2124,51 грн.

Відтак, з огляду на погашення відповідачем суми заборгованості за договором на постачання теплової енергії в заявленому розмірі, суд доходить до висновку про те, що предмет спору по даній справі відсутній.

Відповідно до п. 11 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає за необхідне припинити провадження у справі № 916/2282/15 за позовом Комунального підприємства „Теплопостачання міста Одеси" до Навчального закладу об'єднання громадян „Одеська обласна автомобільна школа всеукраїнської спілки автомобілістів" про стягнення 9251,79 грн.

Частиною другою статті 49 ГПК України передбачено, що в разі коли спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору.

Як зазначено в п. 4.7 Постанови Пленуму ВГСУ № 7 від 21.02.2013 р. „Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" (із змінами та доповн.), у застосуванні вказаних положень ст. 49 ГПК суду слід виходити з широкого розуміння даної норми, маючи на увазі, що передбачені нею наслідки можуть наставати і в разі неправомірної бездіяльності винної особи, яка не вжила заходів до поновлення порушених нею прав і законних інтересів іншої особи (зокрема, ухилялася від задоволення її заснованих на законі вимог), що змусило останню звернутися за судовим захистом. Так, якщо зменшення позивачем розміру позовних вимог пов'язане з частковим визнанням та задоволенням позову відповідачем після подання позову, то судовий збір у відповідній частині покладається на відповідача.

Враховуючи те, що спір виник внаслідок нездійсненням відповідачем оплати за постачання теплової енергії, що не спростовано відповідачем, та відповідач сплатив суму боргу після звернення позивача до суду із заявленим позовом, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору слід віднести за рахунок відповідача.

Керуючись п. 1-1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Припинити провадження у справі № 916/2282/15 за позовом Комунального підприємства „Теплопостачання міста Одеси" до Навчального закладу об'єднання громадян „Одеська обласна автомобільна школа всеукраїнської спілки автомобілістів" про стягнення 9251,79 грн.

2. Стягнути з Навчального закладу об'єднання громадян „Одеська обласна автомобільна школа всеукраїнської спілки автомобілістів" (65026, м. Одеса, пров. Маяковського, буд. 7; код ЄДРПОУ 05508772) на користь Комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" (65110, м. Одеса, вул. Балківська, 1-Б; код ЄДРПОУ 34674102; п/р зі спец. режимом використання № 26035303416451 в філії ПАТ „Державний ощадний банк України" - Одеське міське відділення № 7860, МФО 328845) витрати по сплаті судового збору в розмірі 1827/одна тисяча вісімсот двадцять сім/грн. 00 коп.

Ухвалу може бути оскаржено у 5-денний термін з дня її прийняття.

Суддя В.С. Петров

Попередній документ : 45708146
Наступний документ : 45708278