Постанова № 44441711, 28.05.2015, Волинський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
28.05.2015
Номер справи
803/958/15-а
Номер документу
44441711
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2015 року Справа № 803/958/15-a

Волинський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого-судді Плахтій Н.Б.,

розглянувши в порядку письмового провадження в місті Луцьку адміністративну справу за позовом Луцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Волинській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Арзу» про стягнення податкового боргу,

ВСТАНОВИВ:

Луцька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Волинській області (далі - позивач, Луцька ОДПІ ГУ ДФС у Волинській обл.) звернулася з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Арзу» (далі - відповідач, ТзОВ «Арзу») про стягнення податкового боргу в сумі 264801,51 грн.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що станом на 21.04.2015 року за відповідачем рахується податковий борг на загальну суму 264801,51 грн., з яких: 264800,46 грн. - заборгованість з податку на додану вартість; 1,05 грн. - заборгованість по збору за першу реєстрацію транспортного засобу. Позивачем в установлені законом строки вживались заходи щодо стягнення заборгованості шляхом надіслання податкової вимоги, однак дані заходи не призвели до погашення податкового боргу відповідачем. Просить стягнути з рахунків ТзОВ «Арзу» на користь держави податковий борг в сумі 264801,51 грн.

В судове засідання представник позивача Кметь О.П. не прибув, подав клопотання про розгляд справи без участі представника Луцької ОДПІ, позовні вимоги підтримує в повному обсязі.

Представник відповідача Лизун Н.Ю. в судове засідання не прибула, подала клопотання про розгляд справи без її участі, позовні вимоги не визнає.

Оскільки представники сторін в судове засідання не прибули, подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності, тому судовий розгляд справи здійснювався у відсутності представника позивача, представника відповідача на підставі наявних у ній доказів у порядку письмового провадження відповідно до частини четвертої статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

Дослідивши письмові докази, суд приходить до висновку, що позовні вимоги є підставними та підлягають до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що ТзОВ «Арзу» зареєстроване як юридична особа 13.10.2005 року та взяте на облік як платник податків Луцькою ОДПІ 18.10.2005 року, що підтверджується довідкою Луцької ОДПІ від 20.04.2015 року №1503181401409 (а.с.6), Спеціальним витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с.57-58).

Відповідно до пункту 15.1 статті 15 Податкового кодексу (далі - ПК України) платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Згідно з підпунктом 16.1.4 пункту 16.1 ст.16 ПК України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до пункту 54.1 статті 54 ПК України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Згідно із пунктом 57.3 статті 57 ПК України, у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Відповідно до підпункту 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 ПК України грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Сума грошового зобов'язання, згідно з підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 ПК України, (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання є податковим боргом.

Судом встановлено, що за відповідачем рахується податковий борг на загальну суму 264801,51 грн., з яких: 264800,46 грн. - заборгованість з податку на додану вартість; 1,05 грн. - заборгованість по збору за першу реєстрацію транспортного засобу, що підтверджується довідкою про наявність боргу по платежах до бюджету (а.с.7), розрахунком сум податкового боргу (а.с.8-12), зворотнім боком облікової картки платника (а.с.65-67).

Заборгованість по податку на додану вартість в сумі 264800,46 грн., з яких: основний платіж та штрафні санкції - 259007,81 грн., пеня - 5792,65 грн., виникла внаслідок несплати узгоджених грошових зобов'язань згідно з деклараціями №9041103193 від 17.07.2014 року (а.с.20-22), №9048121639 від 19.08.2014 року (а.с.23-25), №1400050744 від 22.09.2014 року (а.с.26-28), №9060319558 від 20.10.2014 року (а.с.29-31), №9067378975 від 19.11.2014 року (а.с.32-34), №9074131553 від 22.12.2014 року (а.с.39-41), №9078609142 від 20.01.2015 року (а.с.42-44), №9018600150 від 19.02.2015 року (а.с.48-50); податковими повідомленнями-рішеннями №0009252202 від 17.09.2014 року (а.с.17), №0023091501 (а.с.19) та №0023061501 від 27.10.2014 року (а.с.18), уточнюючими розрахунками №9070812860 від 08.12.2014 року (а.с.35-38), №9018556196 від 19.02.2015 року (а.с.45-47), №9035283867 від 11.03.2015 року (а.с.51-53).

Податковий борг по збору за першу реєстрацію транспортного засобу в сумі 1,05 грн. виник внаслідок несплати відповідачем нарахованої пені згідно податкового повідомлення-рішення №0029341704 від 15.08.2014 року.

У відповідності до пункту 59.1 статті 59 ПК України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно з пунктом 59.4 статті 59 ПК України податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Пунктом 59.5 статті 59 ПК України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

У відповідності до пункту 59.1 статті 59 ПК України Луцькою ОДПІ надсилалась відповідачу податкова вимога від 05.09.2014 року №8136-25 (а.с.13), яка відповідачем отримана 22.10.2014 року (а.с.14).

Вжиті контролюючим органом заходи не призвели до погашення податкового боргу, доказів добровільної сплати заборгованості відповідачем суду не надано.

Відповідно до підпункту 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно з пунктами 95.1, 95.3 статті 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини. Про наявність у ТзОВ «Арзу» відкритих рахунків у банках свідчить довідка Луцької ОДПІ (а.с.7).

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про підставність позовних вимог про стягнення з відповідача на користь держави податкового боргу на загальну суму 264801,51 грн.

Керуючись ст.ст.11, 17, 158, 160, 162, 163, 186 Кодексу адміністративного судочинства України, на підставі Податкового кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Арзу» (43000, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Шопена, будинок 22А, офіс 63, код ЄДРПОУ 33845273) на користь держави податковий борг в загальній сумі 264801,51 грн. (двісті шістдесят чотири тисячі вісімсот одна грн. 51 коп.).

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого статтею 186 КАС України, якщо таку апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково шляхом подання апеляційної скарги до Львівського апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд. Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Львівського апеляційного адміністративного суду.

Головуючий-суддя Н.Б.Плахтій

Часті запитання

Який тип судового документу № 44441711 ?

Документ № 44441711 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 44441711 ?

Дата ухвалення - 28.05.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 44441711 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 44441711 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 44441711, Волинський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 44441711, Волинський окружний адміністративний суд було прийнято 28.05.2015. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 44441711 відноситься до справи № 803/958/15-а

Це рішення відноситься до справи № 803/958/15-а. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 44441710
Наступний документ : 44441712