Постанова № 44240209, 06.05.2015, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
06.05.2015
Номер справи
911/1578/15
Номер документу
44240209
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 235-24-26

ПОСТАНОВА

про визнання боржника банкрутом

"06" травня 2015 р. Справа № 911/1578/15

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інжинірингова компанія

боржника "Стелла", м. Біла Церква (код ЄДРПО України 30057669)

про банкрутство

суддя Лопатін А.В.

за участю представників згідно протоколу судового засідання.

встановив:

Ліквідатор боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла", звернувся до господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство, у зв'язку з недостатністю активів у боржника для задоволення кредиторської заборгованості, у порядку статті 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.04.2015 р. прийнято заяву про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла" до розгляду, розгляд заяви у підготовчому засіданні призначено на 23.04.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.04.2015 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла", розгляд справи призначено на 06.05.2015 р.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши присутнього представника боржника, суд

встановив:

22.01.2015 р. учасником ТОВ "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла" прийнято рішення про припинення діяльності ТОВ "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла" шляхом ліквідації в добровільному порядку, відповідно до норм чинного законодавства України, у зв'язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг, головою ліквідаційної комісії боржника призначено Капелюшного Ігоря Вікторовича, на якого покладено обов'язки з припинення ТОВ "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла", що підтверджується протоколом загальних зборів учасників боржника № 36.

Відповідно до частини першої ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі Закон) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно з частиною першою ст. 95 Закону, якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи. Обов'язковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України.

Відповідно до вимог частин першої - третьої та п'ятої ст. 105 ЦК України, учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію. Після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

З метою виявлення кредиторів боржника в офіційному спеціалізованому друкованому засобі масової інформації «Бюлетень державної реєстрації» від 30.01.2014 р. № 273 (3) було розміщено оголошення про припинення діяльності ТОВ "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла" шляхом його ліквідації та встановлено термін для пред'являння вимог кредиторами до 02.04.2014 р.

У спеціальному витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 20571430, станом на дату подання до суду заяви про банкрутство ТОВ "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла" наявний запис про перебування юридичної особи - боржника у стані припинення за рішенням засновників ТОВ "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла", внесений до реєстру 27.01.2014 р.

Відповідно до вимог частини восьмої ст. 111 ЦК України, ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Протягом двохмісячного строку встановленого ст. 105 ЦК України до боржника з грошовими вимогами звернулось ТОВ «Мегалюкс Плюс» на суму 67800,00 грн. за результатами розгляду яких, боржником визнані заявлені кредиторські вимоги у повному обсязі.

За результатами роботи щодо виявлення кредиторів та розгляду грошових вимог останніх, виявлення та оцінки активів боржника ліквідатором ТОВ "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла" було складено проміжний ліквідаційний баланс боржника станом на 03.03.2015 року, відповідно до якого активи боржника становлять 40000,00 грн., тоді як, пасив складає 67800,00 грн., проміжний ліквідаційний баланс боржника станом на 03.03.2015 р. затверджено загальними зборами учасників ТОВ "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла" (протокол від 03.03.2015 р. № 38).

З матеріалів заяви про банкрутство вбачається, що ліквідатором банкрута належним чином повідомлено Білоцерківську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та ДПІ у Соломянському районі ГУ ДФС у м. Києві, направивши останнім заяви про припинення платника податків - боржника (форми № 8-ОПП), що підтверджується описами вкладення в цінні листи зі штемпелем пошти та фіскальними чеками.

Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасника ТОВ "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла" від 03.03.2015 р., на підставі здійсненого аналізу фінансового становища ТОВ "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла" та інвентаризації майна боржника встановлено факт неплатоспроможності боржника, а тому прийнято рішення про зобов'язання ліквідатора підготувати заяву про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла" із застосуванням особливостей ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". 03.03.2015 р. ліквідатором ТОВ "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла" прийнято рішення № 3 про звернення до суду з заявою про порушення справи про банкрутство ТОВ "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла".

Відповідно до частини першої ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

У частині другій ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вказано, що за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого. Вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після порушення провадження у справі в загальному порядку, визначеному цим Законом.

Згідно із частиною третьою ст. 95 вищевказаного закону кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Приймаючи до уваги все вказане вище, суд вирішив визнати боржника банкрутом, відкрити щодо нього ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором банкрута голову ліквідаційної комісії ТОВ "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла" Капелюшного Ігоря Вікторовича.

Керуючись ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та Господарським процесуальним кодексом України, суд

постановив:

1. Визнати банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла" (09113, Київська область, м. Біла Церква, вул. Клінічна, буд. 6; код ЄДРПО України 30057669) та відкрити його ліквідаційну процедуру.

2. При подальшому розгляді справи застосувати положення статті 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

3. Ліквідатором банкрута призначити Капелюшного Ігоря Вікторовича (09100, Київська область, м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 88, кв. 10; ідентифікаційний номер 2452705913).

4. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інжинірингова компанія "Стелла" (09113, Київська область, м. Біла Церква, вул. Клінічна, буд. 6; код ЄДРПО України 30057669), текст якого додається.

5. Зобов'язати ліквідатора банкрута протягом двох тижнів по закінченню встановленого частиною третьою ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строку подати на затвердження до суду реєстр вимог кредиторів банкрута.

6. За результатами роботи ліквідатора подати господарському суду Київської області звіт та ліквідаційний баланс.

7. Зобов'язати ліквідатора інформувати господарський суд про свою роботу та вжиття заходів, спрямованих на ліквідацію банкрута.

Копію ухвали надіслати банкруту, ліквідатору банкрута, ТОВ "Мегалюкс плюс" (03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 62/64), Білоцерківській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (09117, Київська обл., м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 12), ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві (03151, м. Київ, вул. Смілянська, 6), державному реєстратору Реєстраційній службі Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області (09100, Київська область, м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 94), МВДВС Білоцерківського міськрайонного управління юстиції (09112, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 32-а), прокуратурі Київської області та Головному управлінню юстиції у Київській області Міністерства юстиції України (04071, м. Київ, вул. Ярославська, 5/2, каб. 2).

Суддя А.В. Лопатін

Часті запитання

Який тип судового документу № 44240209 ?

Документ № 44240209 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 44240209 ?

Дата ухвалення - 06.05.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 44240209 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 44240209 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 44240208
Наступний документ : 44240211