Постанова № 44179393, 13.05.2015, Черкаський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
13.05.2015
Номер справи
823/879/15
Номер документу
44179393
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2015 року справа № 823/879/15

м. Черкаси

11 год. 30 хв.

Черкаський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Паламара П.Г.,

при секретарі Овсієнку О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси адміністративну справу за позовом державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Черкаси Агро Сервіс" про стягнення податкового боргу,

ВСТАНОВИВ:

Державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області (далі - позивач) звернулася до Черкаського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Черкаси Агро Сервіс" (далі - відповідач), в якому просить стягнути з рахунків у банках, обслуговуючих відповідача, кошти на користь бюджету через ДПІ у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області податковий борг у сумі 7522 грн. 57 коп.

Позовні вимоги позивач мотивує тим, що відповідач станом на час розгляду справи має заборгованість перед бюджетом зі сплати податку на додану вартість в сумі 7522 грн. 57 коп., яку позивач просить стягнути в судовому порядку.

Представник позивача надіслав до суду клопотання про розгляд справи без своєї участі.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, заперечення на позовну заяву не надав, хоча належним чином повідомлявся судом про день та час судового розгляду справи.

Виходячи з положень ч. 4 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатись і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, відповідно до статті 41 Кодексу адміністративного судочинства України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

На підставі ст. ст. 71, 128 КАС справу вирішено на підставі наявних в ній доказів.

Відповідач зареєстрований, як юридична особа 18.03.2011, ідентифікаційний код 37610331 та перебуває на обліку в державній податковій інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області як платник податків і зборів.

Згідно зі ст. 41 ПКУ органи державної податкової служби є контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів.

Як вбачається із матеріалів справи, за відповідачем рахується заборгованість зі сплати податку на додану вартість в сумі 7522 грн. 57 коп., яка виникла в результаті несплати самостійно визначених нарахувань, згідно таких документів:

- уточнюючого розрахунку до декларації з податку на додану вартість №9033793559 від 13.06.2014 за лютий 2014 року на суму 695 грн. 00 коп.;

- уточнюючого розрахунку до декларації з податку на додану вартість №9033957740 від 16.06.2014 за квітень 2014 року на суму позитивного значення різниці 2506,00 грн. та суму штрафу в сумі 75,00 грн.;

- податкового повідомлення - рішення №0003471502 від 20.03.2014 в сумі 170,00 грн., яке прийняте на підставі акту про результати камеральної перевірки №679/23-01-15-02/37610331 від 17.03.2014;

- податкового повідомлення - рішення №0006801502 від 29.08.2014 в сумі 2040,00 грн., яке прийняте на підставі акту про результати камеральної перевірки №2155/23-01-15-02/33585400 від 21.08.2014;

- податкового повідомлення - рішення №0004831502 від 23.05.2014 в сумі 2040,00 грн., яке прийнято на підставі акту про результати камеральної перевірки №1248/23-01-15-02/37610331 від 16.05.2014;

- податкового повідомлення - рішення №0008281502 від 28.10.2014 в сумі 1020,00 грн., яке прийнято на підставі акту про результати камеральної перевірки №4146/23-01-15-02/33585400 від 15.10.2014;

- податкового повідомлення - рішення №0009381502 від 17.11.2014 в сумі 1020,00 грн., яке прийнято на підставі акту про результати камеральної перевірки №4939/23-01-15-02/37610331 від 13.11.2014;

- податкового повідомлення - рішення №0011241502 від 15.12.2014 в сумі 1020,00 грн., яке прийнято на підставі акту про результати камеральної перевірки №5490/23-01-15-02/37610331 від 03.12.2014.

Згідно з пп. 129.1.1 п.129.1 ст.129 ПКУ після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Нарахування пені розпочинається: а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом; б) при нарахуванні суми грошового зобов'язання контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні згідно із цим Кодексом.

Згідно з п.п. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 ПКУ відповідач як платник податків та зборів зобов'язаний самостійно сплачувати суми податкових зобов'язань, визначених податковими деклараціями, розрахунками та податковими повідомленнями-рішеннями.

Відповідно до п. 56.11 ст. 56 Податкового кодексу України не підлягає оскарженню грошове зобов'язання самостійно визначене платником податків.

Відповідно до п. 59.1 ст. 59 ПКУ у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно із ст. 59 Податкового кодексу України, позивачем вжито всі передбачені законодавством заходи щодо отримання заборгованості, а саме: направлена податкова вимога №6646-25 від 21.11.2014, яка направлена на адресу відповідача.

Згідно з п. 59.5 ст. 59 ПКУ у разі, якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Підпунктом 14.1.156 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податковий борг - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством.

Відповідно до п. 41.2 ст. 41 ПКУ органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень.

Підпунктом 20.1.34. п. 20.1. ст. 20 ПКУ визначено, що контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно з п. 95.3 ст. 95 ПКУ стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Частиною 1 ст. 11 КАС України визначено, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Таким чином, виходячи з меж заявлених вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що викладені в адміністративному позові доводи позивача підлягають задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 11, 14, 70, 71, 94, 159 - 163 КАС України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків у банках обслуговуючих товариство з обмеженою відповідальністю "Черкаси Агро Сервіс" (18000, Черкаська область, м.Черкаси, вул. Кірова, 55, кім. 26, ідентифікаційний код 37610331) на користь бюджету через державну податкову інспекцію у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області (18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, ідентифікаційний код 39497534) податковий борг в сумі 7522 (сім тисяч п'ятсот двадцять дві) грн. 57 коп.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду через Черкаський окружний адміністративний суд у порядку визначеному ст. ст. 185 - 187 КАС України.

Суддя П.Г. Паламар

Повний текст постанови виготовлений 15 травня 2015 року.

Попередній документ : 44179388
Наступний документ : 44179396