Рішення № 43234936, 24.03.2015, Рубіжанський міський суд Луганської області

Дата ухвалення
24.03.2015
Номер справи
425/2963/14-ц
Номер документу
43234936
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2015 року Провадження №2/425/85/15

Справа №425/2963/14-ц

місто Рубіжне Луганської області

Рубіжанський міський суд Луганської області, у складі головуючого - судді Коваленка Д.С., секретар: Томко Л.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Рубіжанського міського суду Луганської області, цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором,

в с т а н о в и в:

Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" звернулось до Рубіжанського міського суду Луганської області із позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором №002-12012-020712 на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки від 02 липня 2012 року у розмірі 8092 гривні 30 копійок, з яких: 4762 гривні - це заборгованість по кредиту; 3330 гривні 30 копійок - заборгованість по процентах за користування кредитом, а також судових витрат.

Про місце, день та час розгляду справи по суті, сторони повідомлялись належним чином. У судове засідання 24 березня 2015 року для розгляду справи по суті позивач і відповідач не з'явились. У позові, позивач просив розглянути справу без участі представника позивача, а проти ухвалення заочного рішення не заперечував. Відповідач причини неявки у судове засідання не повідомила, правом на подачу заперечень і доказів, якими вони обґрунтовуються не скористалась.

Відповідач, який був належним чином повідомлений про проведення судового засідання 10 березня 2015 року та 24 березня 2015 року, у вказані судові засідання не з'явився. Заяви про розгляд справи за його відсутністю не подавав і причини неявки не повідомив. А позивач, який не з`явився просив розглянути справу без його участі та наполягав на ухваленні заочного рішення.

Тому, у зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, в силу положень частини другої статті 197 Цивільного процесуального кодексу України (надалі за текстом - ЦПК України) фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось. А розгляд справи здійснювався на підставі наявних у справі доказів (у заочному порядку), про що судом була постановлена ухвала без виходу до нарадчої кімнати та у порядку частини 5 статті 209 ЦПК України занесена до журналу судового засідання.

У позові, позивач вказував на те, що між публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та ОСОБА_1 02 липня 2012 року було укладено по суті кредитний договір. За яким банк, відкрив відповідачу поточний рахунок та здійснював його кредитування. Але відповідач свої зобов'язання щодо повернення отриманих кредитних коштів, сплати процентів, належним чином не виконав. Тому, у нього утворився борг на загальну суму 8092 гривні 30 копійок, яку позивач і просить стягнути на його користь, разом із судовими витратами.

На основі всебічного, повного, об'єктивного та безпосереднього дослідження, кожного наявного у матеріалах справи доказу окремо, а також у їх сукупності, суд встановив наступні обставини, та відповідно до них визначив такі правовідносини:

ОСОБА_1, 02 липня 2012 року звернулась до публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" шляхом заповнення опитувальника клієнта - фізичної особи та анкети позичальника (а.с.9,6,7-8), якими просила розглянути можливість відкрити їй рахунок в гривні та здійснювати кредитування з кредитним лімітом у розмірі 5000 гривень та укласти з нею договір.

Другого липня 2012 року між ОСОБА_1 та публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" було укладено договір №002-12012-020712 на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки (а.с.9,11-12,3-4). За яким банк взяв на себе зобов'язання відкрити ОСОБА_1 поточний рахунок НОМЕР_2 у гривні, випустити та надати їй у користування платіжну картку, ПІН-код до картки, а також надати ОСОБА_1 кредит шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії на загальну суму 30000 (тридцять тисяч) гривень, з лімітом на рахунку у розмірі 5000 гривень (який може змінюватись банком самостійно, але не більше загальної суми кредитної лінії). А ОСОБА_1 може проводити розрахунки за операціями здійсненими з використанням платіжної картки (у тому числі для розрахунків за товари чи послуги, що придбаваються нею у суб'єктів господарювання), знімати готівку в межах ліміту, із зобов`язанням повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та інші плати на умовах, зазначених у договорі, тарифах (а.с.3-5).

Того ж дня, 02 липня 2012 року, банк відкрив ОСОБА_1 рахунок, видав платіжну карту та ПІН-код до неї, що вона засвідчила підписом на договорі (а.с.3-4).

На підставі вказаного договору, ОСОБА_1 отримала грошові кошти на суму 4980 гривень, а сплатила 1020 гривень (а.с.10,30-33).

Третього грудня 2014 року публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" звернулось до Рубіжанського міського суду Луганської області з позовом до ОСОБА_1 про стягнення з неї боргу, що виник за договором №002-12012-020712 у розмірі 8092 гривні 30 копійок (а.с.2).

Із встановлених обставин вбачається, що між публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та ОСОБА_1 виникли цивільні (зобов'язальні) правовідносини у сфері кредитування рахунка, в яких позивач виступає кредитодавцем (виконавцем послуги кредитування рахунка), а вказаний відповідач споживачем (отримувачем вказаної послуги), та в межах яких виник спір щодо права позивача, як кредитора у цьому зобов'язанні, на повернення відповідачем, як боржником, отриманого кредиту та сплати належних позивачу процентів за користування кредитом і комісій.

Враховуючи визначені судом правовідносини, для вирішення спору суд застосовує такі норми матеріального права, виходячи при цьому з наступних мотивів:

Відповідно до положень частини першої статті 509 Цивільного кодексу України (надалі за текстом - ЦК України) зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

В силу положень частини другої статті 509, пункту першого частини другої статті 11 та частини першої статті 629 цього ж кодексу, зобов'язання можуть виникати з договорів, які є обов'язковими для виконання сторонами, що їх уклали.

Відповідно до положень частини першої та другої статті 1069 ЦК України якщо відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунка клієнта, незважаючи на відсутність на ньому грошових коштів (кредитування рахунка), банк вважається таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення цього платежу. Права та обов'язки сторін, пов'язані з кредитуванням рахунка, визначаються положеннями про позику та кредит (параграфи 1 і 2 глави 71 цього кодексу), якщо інше не встановлено договором або законом.

Виходячи з положень частини першої статті 1054 ЦК України та пунктів 22,23 частини першої статті 1 Закону України "Про захист прав споживачів" №1023-ХІІ від 12 травня 1991 року, договір про надання кредиту із споживачем укладається між кредитодавцем (банком або іншою фінансової установою) та споживачем (фізичною особою), відповідно до якого кредитодавець надає кошти (кредит) або бере зобов'язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач зобов'язується повернути їх на умовах, передбачених договором. При цьому, в силу положень частини 1 та 2 статті 6 ЦК України сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства та врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.

Другого липня 2012 року ОСОБА_1 та публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" уклали договір №002-12012-020712 на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки (а.с.3-4). За цим договором, банк взяв на себе зобов'язання відкрити ОСОБА_1 поточний рахунок НОМЕР_2 в гривні, випустити та надати йому у користування платіжну картку, ПІН-код до картки, а також надати ОСОБА_1 кредит шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії на загальну суму 30000 гривень, з лімітом на рахунку у розмірі 5000 гривень (який може змінюватись банком самостійно, але не більше загальної суми ліміту). А ОСОБА_1 взяла на себе зобов'язання повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом й інші платежі на умовах, зазначених у договорі, тарифах, правилах здійснення операцій за картковими рахунками, відкритими фізичним особам (а.с.4-5).

Факт належного виконання банком зобов'язання з відкриття поточного рахунку ОСОБА_1, надання їй у користування платіжну картку з ПІН-кодом підтверджується підписом ОСОБА_1 у договорі (а.с.3-4).

Факт належного виконання банком зобов'язання з кредитування рахунку підтверджується випискою з рахунку ОСОБА_1 (а.с.30-33).

Виходячи з положень частин першої статей 526, 529 та 530 ЦК України зобов'язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього кодексу; кредитор має право приймати від боржника виконання його обов'язку частинами, якщо це встановлено договором; якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

З огляду на зміст підписаних ОСОБА_1 договору №002-12012-020712 (а.с.3-4) та тарифів (а.с.5), банк та вона встановили, що остання зобов'язана щомісяця здійснювати обов'язків мінімальний платіж, який складається з: платежу у розмірі 5% від суми поточної заборгованості (тобто отриманих грошових коштів у кредит); платежу у розмірі 0,0001% річних у вигляді процентів за користування кредитною лінією на протязі 55 днів (та 55% річних за користування кредитною лінією після 55 днів) та інші плати (а.с.5).

Відповідно до положень ч.1 ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання (виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання).

Виходячи з документів наданих позивачем (а.с.10,30-33), ОСОБА_1 взяті на себе зобов'язання щодо повернення отриманих кредитних коштів, сплати процентів за їх користування та інших плат у строки та розміри, передбачені договором і тарифами, належним чином не виконувала. Тому у відповідача, як позичальника, утворилась заборгованість у розмірі 8092 гривні 30 копійок, з яких: 4762 гривні - це заборгованість по кредиту; 3330 гривні 30 копійок - заборгованість по процентах за користування кредитом.

При цьому суд враховує, що в силу положень частини 2 статті 1054 та частини 2 статті 1050 ЦК України, та умов договору, банк правомірно використав своє право вимоги дострокового повернення боргу.

Отже, зважаючи на встановлені обставини, та враховуючи відсутність в матеріалах справи доказів, які б доводили зворотне, суд вважає доведеним факт порушення відповідачем взятих на себе грошових зобов'язань на підставі договору №002-12012-020712, а тому вважає доведеним факт порушення права позивача, як кредитора у цьому зобов'язанні, на отримання від відповідача, як боржника, наданого їй кредиту, сплати процентів та комісій.

Отже, матеріально-правову вимогу позивача слід визнати обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до частини першої статті 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

З огляду на те, що позовні вимоги підлягають задоволенню повністю, а судові витрати у вигляді судового збору у розмірі 243 (двісті сорок три) гривні 60 (шістдесят) копійок, суд вважає документально підтвердженими (а.с.1), вони підлягають стягненню на користь позивача з відповідача у повному обсязі.

Отже, керуючись статтями 208,209,212-215,224-233 Цивільного процесуального кодексу України,

в и р і ш и в:

Позов Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (код ЄДРПОУ: 34047020) заборгованість за договором №002-12012-020712 на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки від 02 липня 2012 року у розмірі 8092 (вісім тисяч дев'яносто дві) гривні 30 (тридцять) копійок, з яких: 4762 (чотири тисячі сімсот шістдесят дві) гривні - це заборгованість по кредиту; 3330 (три тисячі триста тридцять три) гривні 30 (тридцять) копійок - заборгованість по процентах за користування кредитом.

Стягнути з ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (код ЄДРПОУ: 34047020) судові витрати у розмірі 243 (двісті сорок три) гривні 60 (шістдесят) копійок.

Заочне рішення може бути оскаржено позивачем шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційного суду Луганської області через Рубіжанський міський суд Луганської області протягом десяти днів з дня отримання копії заочного рішення. Заочне рішення може бути переглянуто Рубіжанським міським судом Луганської області шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду протягом десяти днів з дня отримання копії заочного рішення.

Заочне рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання позивачем апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, та після закінчення строку для подання відповідачем письмової заяви про перегляд заочного рішення, якщо таку заяву не було подано. У разі подання позивачем апеляційної скарги заочне рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. У разі подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення, якщо його не скасовано, воно набирає законної сили після закінчення строку на подання ним апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. А у разі подання ним апеляційної скарги заочне рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя - Д.С. Коваленко

Попередній документ : 43234928
Наступний документ : 43234984