Ухвала суду № 43164783, 18.03.2015, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.03.2015
Номер справи
826/4246/15
Номер документу
43164783
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

18 березня 2015 року м. Київ№ 826/4246/15Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Кармазін О.А., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами

Товариства з обмеженою відповідальністю «БМК-Альпі»до Державної податкової інспекції у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києвіпро визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 18.11.2014 № 0005652201,-В С Т А Н О В И В:

До Окружного адміністративного суду м. Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «БМК-Альпі» з позовом до Державної податкової інспекції у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 18.11.2014 № 0005652201.

Даний спір виник із публічно-правових відносин у яких відповідач є суб'єктом владних повноважень. Зазначений спір згідно з вимогами ст. 17 КАС України належить до компетенції адміністративних судів та має розглядатися в порядку адміністративного судочинства.

Суд визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі.

В порядку підготовки справи до судового розгляду суд прийняв рішення про залучення до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні позивача ТОВ «Компанія «Сорбіт», оскільки рішення по справі може вплинути на його права та обов'язки, зокрема на структуру податкових зобов'язань.

Крім того, беручи до уваги обставини справи та встановлені строки розгляду, вбачається за можливе провести підготовче провадження без проведення попереднього судового засідання та прийняти рішення про призначення справи до судового розгляду.

Керуючись вимогами ст.ст. 104-107, 110, 121 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі, яка буде розглядатись одноособово суддею Кармазіним О.А.

2. Залучити до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Сорбіт» (код ЄДР 37723754, адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд 26, оф. 127).

3. В порядку підготовки справи до судового розгляду витребувати від сторін та третьої особи документи та матеріали, перелічені нижче.

4. В порядку підготовки справи до розгляду витребувати у позивача та зобов'язати подати до суду в строк до 14.04.2015 включно:

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору;

- всі наявні документи та пояснення, які на думку позивача мають значення для розгляду даної справи, крім тих, що вже надані з позовною заявою, а також всі наявні первинні документи на підтвердження фактичного здійснення спірних операцій (щодо виконання договорів підряду) із контрагентом ТОВ «Компанія «Сорбіт», а саме: 1) оборотно-сальдові відомості (щодо бухгалтерського обліку спірних операцій); 2) технічного завдання на здійснення спірних робіт; 3) проектної документації; 4) доказів наявності дозволів/ліцензій на здійснення спірних робіт у контрагента; 5) докази належності об'єктів, де здійснювались підрядні роботи, позивачу або докази (угоди) виконання підрядних робіт на користь третіх осіб з доказами належності цим особам таких об'єктів; 6) первинних документів за відносинами позивача із замовниками робіт; 7) доказів ознайомлення працівників з правилами техніки безпеки; 8) доказів наявності відповідної кваліфікації у працівників та наявності у них допусків та дозволів на виконання робіт; 9) доказів підключення до інженерних мереж для цілей виконання робіт; 10) відомостей щодо надання позивачем дозволу своєму контрагенту на залучення інших осіб для здійснення спірних робіт (у разі залучення контрагентом інших осіб до виконання спірних операцій); 11) платіжні документи щодо здійснення розрахунків за спірними операціями; тощо.

5. Зобов'язати відповідача надати до суду в строк до 14.04.2015 включно:

- заперечення проти позову (за наявності) та всі матеріали і пояснення, що на думку відповідача матимуть значення для розгляду даної справи, а також ті, що були прийняті до уваги у зв'язку з прийняттям оскаржуваного рішення;

- надати суду всі документи та матеріали на які є посилання в акті перевірки позивача;

- належним чином засвідчені копії податкових декларацій/розрахунків ТОВ «Компанія «Сорбіт» (код ЄДР 37723754) (1) з податку на прибуток (з додатками), (2) з ПДФО, (3) з ПДВ, (4) з екологічного податку (за наявності), (5) фінансову звітність, за період, що охоплює спірний, а у разі їх відсутності надати письмове пояснення з цього приводу.

6. Зобов'язати ТОВ «Компанія «Сорбіт» надати до суду в строк до 14.04.2015 включно:

- пояснення по суті спору та всі наявні документи, які стосуються заявлених позивачем позовних вимог, а також всі наявні первинні документи на підтвердження фактичного здійснення спірних операцій із позивачем за спірний період;

- докази наявності у спірному періоді на підприємстві трудових та матеріальних ресурсів для здійснення спірних операцій, докази наявності кваліфікованого персоналу для виконання підрядних робіт; докази ознайомлення працівників із правилами техніки безпеки при здійсненні спірних робіт; економічного обґрунтування цін на замовлені роботи; докази наявності необхідного технологічного обладнання для виконання робіт тощо.

7. Закінчити підготовче провадження у справі та призначити справу до судового розгляду на 21 квітня 2015 року о 11:15 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1, блок Б, зал судового засідання № 35.

8. Викликати представників сторін та третьої особи у судове засідання.

9. Копію ухвали направити сторонам та третій особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суд звертає увагу осіб, які беруть участь у справі, що відповідно до ч. 2 ст. 114 КАС України у разі несвоєчасного надання витребуваних судом доказів та пояснень (без поважних причин), зазначені докази (пояснення) судом не приймаються та справу може бути вирішено на підставі наявних доказів відповідно до ч. 6 ст. 71 КАС України.

Суддя О.А. Кармазін

Додаток на адресу відповідача та третьої особи - позовна заява з додатками.

Інформація про процесуальні права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Часті запитання

Який тип судового документу № 43164783 ?

Документ № 43164783 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 43164783 ?

Дата ухвалення - 18.03.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 43164783 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 43164783 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 43164783, Окружний адміністративний суд міста Києва

Судове рішення № 43164783, Окружний адміністративний суд міста Києва було прийнято 18.03.2015. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 43164783 відноситься до справи № 826/4246/15

Це рішення відноситься до справи № 826/4246/15. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 43164767
Наступний документ : 43164787