Постанова № 43114168, 11.03.2015, Полтавський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
11.03.2015
Номер справи
816/578/15-а
Номер документу
43114168
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2015 року м. ПолтаваСправа № 816/578/15-а

Полтавський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Сич С.С.,

за участю:

секретаря судового засідання - Шевченко О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Державної податкової інспекції у м. Полтаві Головного управління Міндоходів у Полтавській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ГЄОС" про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

20 лютого 2015 року Державна податкова інспекція у м.Полтаві Головного управління Міндоходів у Полтавській області /надалі - позивач; ДПІ у м. Полтаві/ звернулась до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ГЄОС" /надалі - відповідач; ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ГЄОС"/ про стягнення коштів з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ГЄОС" за податковим боргом з податку на додану вартість у розмірі 3230 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивачем зазначено, що за ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ГЄОС" рахується податковий борг з податку на додану вартість у розмірі 3230 грн., що виник внаслідок несплати узгоджених грошових зобов'язань з податку на додану вартість по податкових повідомленнях-рішеннях від 07.07.2014 № 0006542203 та № 0006572203.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, надіслав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився.

Повістка про виклик до суду, направлена відповідачу на адресу, що внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, повернулася до суду з відміткою поштової установи "адресат вибув".

Згідно з частиною 11 статті 35 Кодексу адміністративного судочинства України у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

З огляду на викладене, відповідач вважається належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про можливість розгляду даної справи за відсутності представників сторін на підставі наявних у справі доказів.

Суд, вивчивши та дослідивши матеріали справи, дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ГЄОС" є юридичною особою, код ЄДРПОУ 37254521, та перебуває на обліку в ДПІ у м. Полтаві з 22.01.2013 за № 246246 /а.с. 6-8/.

07.07.2014 ДПІ у м. Полтаві на підставі акта перевірки № 562/16-01-22-03/37254521 від 07.05.2014 винесено податкове повідомлення-рішення № 0006542203, яким ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ГЄОС" збільшено суму грошового зобов'язання за платежем "податок на додану вартість" у розмірі 170 грн., у тому числі за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) - у розмірі 170 грн. /а.с. 11/.

Також 07.07.2014 року ДПІ у м. Полтаві на підставі акта перевірки № 563/16-01-22-03/37254521 від 07.05.2014 винесено податкове повідомлення-рішення № 0006572203, яким ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ГЄОС" збільшено суму грошового зобов'язання за платежем "податок на додану вартість" у розмірі 3060 грн., у тому числі за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) - у розмірі 3060 грн. /а.с. 16/.

Вказані податкові повідомлення-рішення направлені відповідачу 08.07.2014 рекомендованим листом з повідомленням про вручення, який повернуто відправнику з відміткою поштової установи 11.07.2014 "адресат вибув" /а.с. 23/.

Відповідно до п. 58.3 ст. 58 Податкового кодексу України у разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Пунктом 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України передбачено, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Доказів оскарження вказаних податкових повідомлень-рішень в адміністративному чи судовому порядку до суду не надано.

Відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Отже, за відповідачем рахується податковий борг з податку на додану вартість в розмірі 3230 грн., що підтверджується витягом з інтегрованої картки відповідача /а.с. 39/.

Пунктом 59.1 статті 59 Податкового кодексу України визначено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно п. 59.5 статті 59 Податкового кодексу України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

05.09.2014 ДПІ у м. Полтаві винесено податкову вимогу форми "Ю" № 2858-25 на суму 3230 грн. /а.с. 9/. Вказана податкова вимога направлена відповідачу 11.09.2014 рекомендованим листом з повідомленням про вручення, який повернуто відправнику поштовою установою з відміткою 13.09.2014 "адресат вибув" /зворот а.с. 9/.

Доказів оскарження відповідачем податкової вимоги форми "Ю" № 2858-25 від 05.09.2014 до суду не надано.

Відповідно до п. 95.1 ст. 95 Податкового кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Згідно з пунктами 95.2, 95.3 ст. 95 Податкового кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Таким чином, позовні вимоги обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Згідно частини 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України,-

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Державної податкової інспекції у м. Полтаві Головного управління Міндоходів у Полтавській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ГЄОС" про стягнення податкового боргу задовольнити.

Стягнути кошти з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "ГЄОС" (код ЄДРПОУ 37254521) за податковим боргом з податку на додану вартість у розмірі 3230 грн. (три тисячі двісті тридцять гривень) на р/р 31117029700002 код бюджетної класифікації платежу 14010100, одержувач УДКСУ у місті Полтаві, ЗКПО 38019510, банк одержувача: ГУДКС України у Полтавській області МФО 831019.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення постанови з одночасним надісланням її копії до суду апеляційної інстанції. У разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Повний текст постанови складено 16 березня 2015 року.

Суддя С.С. Сич

Попередній документ : 43114167
Наступний документ : 43114169