Рішення № 43097292, 10.03.2015, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
10.03.2015
Номер справи
915/115/15
Номер документу
43097292
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. С.Петлюри, 16тел. 239-72-81

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2015 р. Справа № 915/115/15

Розглянувши матеріали справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго», м.Миколаїв

до Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП-1263», м. Сімферополь, АРК

про стягнення 4813,12 грн.

Суддя А.Ю.Кошик

Представники:

Від позивача: Кучерява Т.Ю.

Від відповідача: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду Київської області надійшла позовна заява Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП-1263» (далі - відповідач) про стягнення 4813,12 грн.

Провадження у справі №915/115/15 порушено відповідно до ухвали суду від 13.02.2015 року та призначено справу до розгляду на 26.02.2015 року.

Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, у судове засідання 26.02.2015 року не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, відзив на позов не подав. Розгляд справи відкладався до 10.03.2015 року.

В судовому засіданні 10.03.2015 року позивач позовні вимоги підтримав в повному обсязі. Також, в ході розгляду спору на виконання вимог суду позивач надав докази надіслання відповідачу ухвали суду.

Однак, відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду спору, явку повноваженого представника у судове засідання 10.03.2015 року не забезпечив, вимог суду не виконав, відзив на позов не надав.

Судом враховано рекомендації Вищого господарського суду України, що викладені в інформаційному листі від 05.06.2014 року № 01-06/745/2014 «Про деякі питання практики застосування у судовій практиці Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Вищий господарський суд України в інформаційному листі від 15.05.2014 року № 01-06/615/14 «Про Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян правовий режим на тимчасово окупованій території України» зазначив, що неможливість надсилання будь-яких поштових відправлень на адресу учасників судового процесу, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, повинна бути підтверджена відповідною довідкою (листом) підприємства зв'язку.

Як відомо суду з матеріалів розгляду інших справ, сторони в яких знаходяться в Автономній Республіці Крим, на окуповану територію Автономної Республіки Крим доставка поштової кореспонденції не здійснюється, що підтверджується довідками-листами Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» про тимчасове призупинення поштових відправлень.

Відтак, суд здійснив всі заходи для належного повідомлення відповідача про дату, час і місце розгляду справи №915/115/15.

На підставі статті 75 Господарського процесуального кодексу України справу розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення прийнято господарським судом за результатами оцінки доказів, поданих сторонами, у нарадчій кімнаті.

Згідно ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, після закінчення розгляду справи у судовому засіданні було оголошено рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача та дослідивши надані докази та пояснення, судом встановлено наступне.

Між ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», правонаступником якого є ПАТ «Миколаївобленерго» (позивач) та ВАТ «АТП-1263», правонаступником якого є ТОВ «АТП-1263» (відповідач) було укладено Договір № 44/3958 від 16.07.2008 року про постачання електричної енергії (далі - Договір).

Пунктом 2.1 Договору передбачено, що під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (далі ПКЕЕ), затвердженими в установленому порядку.

Згідно з п. 2.2.2 Договору позивач зобов'язувався постачати відповідачу (Споживачу) електроенергію як різновид товарної продукції.

Відповідно до п.1 Додатку № 4 до Договору сторони домовились, що споживач знімає показання розрахункових засобів обліку щомісячно до 28 числа і в цей день повідомляє про них Постачальнику по встановленому у додатку зразку.

Відповідно до п.2.3.3 Договору та Додатку № 10 до договору відповідач зобов'язався протягом п'яти днів з дати отримання виписаних Постачальником рахунків здійснювати оплату спожитої електроенергії самостійно шляхом перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника.

Відповідно до вимог Закону України «Про електроенергетику», Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2002 року № 475, Правил користування електричною енергією, затверджених Постановою НКРЕЕ від 31.07.1996 року № 28 зі змінами та доповненнями, Сторонами було узгоджено Додатки №№ 1, 1а від 26.11.2013 року (обсяги постачання на 2014 рік) до Договору, якими було встановлено обсяги постачання електричної енергії споживачу.

Пунктом 2 та 3 додатку № 1 до Договору сторони дійшли згоди про наступне:

- споживач самостійно контролює власне електроспоживання, прогнозує обсяги споживання електричної енергії та самостійно сплачує їх з урахуванням попередньої оплати (планових платежів) і роздрібних тарифів, що діють у розрахунковому періоді;

- споживач має право не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення розрахункового періоду звернутися із заявою до Постачальника щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії. Постачальник проводить коригування договірної величини електроспоживання поточного розрахункового періоду та не пізніше наступного робочого дня з дати отримання заяви приймає рішення щодо можливості та обґрунтованості такого коригування. За результатами розгляду споживачу надсилається (видається) повідомлення про рівні скоригованих договірних величин або обґрунтована відмова у здійсненні коригування.

Відповідно до п. 12 Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженого Постановою КМУ № 441 від 24.03.1999р., місцеві енергопостачальні організації разом з місцевими органами влади повинні вживати необхідних заходів для безумовного дотримання обсягів споживання електроенергії та потужності. При перевищенні споживачами регіону обсягів електроспоживання до них застосовуються примусові обмеження споживання електроенергії.

Пунктом 4 Додатку № 1 до Договору сторони визначили відповідальність за перевищення встановлених величин споживання електроенергії, керуючись статтею 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.16 ПКЕЕ, п. 13 Порядку постачання електричної енергії споживачам.

Згідно з умовами додатку № 1а гранична величина споживання відповідача за листопад 2014 року передбачає споживання 52500 кВт.г., але 28.10.2014 року Споживач звернувся до ПАТ «Миколаївобленерго» із заявою про зменшення договірної величини споживання до 8000 кВт.г., в результаті розгляду якої відповідачу було скориговане споживання електроенергії у листопаді 2014 року до 8000 кВт.г., про що свідчить повідомлення № 04-23/2-6669 від 05.11.2014 року, яке відповідно до п. 4.4 ПКЕЕ є невід'ємною частиною договору про постачання електроенергії.

Однак, фактично відповідач спожив у листопаді 2014 року 11902 кВт.г., що підтверджено актом про використану електричну енергію у листопаді 2014 року, наданим відповідачем.

28.11.2014 року відповідно до п.п. 6.14, 6.16 ПКЕЕ, умов договору, додатків №№1,1а, згідно звіту споживача було визначено вартість різниці між обсягом фактично спожитої величини і обсягом договірної величини електричної енергії, в результаті чого обсяг спожитої понад договірну величину електроенергії у листопаді 2014 року склав 3902 кВт.г.

У зв'язку з чим, на підставі додатків 1 та 1 а, договору № 44/3958, ч. 5 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику» та п.6.16 ПКЕЕ, обсяг спожитої електричної енергії понад договірну граничну величину споживання був розрахований відповідачу у двократній вартості, різниця між фактично оплатою за цей період та двократною вартістю електроенергії склала у листопаді 2014 року 4813,12 грн.

У відповідності до вимог ПКЕЕ 28.11.2014 року відповідачу було видане «Повідомлення про перевищення договірних величин споживання електричної енергії» та виставлений рахунок на оплату двократної вартості електроенергії. В цей же день відповідачем були отримані Повідомлення від 28.11.2014 року та рахунок № 44/3958/11/1 від 28.11.2014 року.

Рахунок № 44/3958/11/1 від 28.11.2014 року за перевищення договірної величини споживання електроенергії у листопаді 2014 року відповідачем не оплачений.

Згідно ст. 714 Цивільного кодексу України за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальний) зобов'язується надавати другій стороні (споживачеві) енергетичні ресурси, передбачені договором, а споживач зобов'язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання, які взяли сторони на себе при укладенні Договору, повинні виконуватися належним чином та відповідно до умов Договору та вимог цього Кодексу.

Безконтрольне споживання електроенергії з боку ТОВ «АТП-1263» у листопаді 2014 року призвело до порушення договірних зобов'язань та притягнення споживача до відповідальності, передбаченої ст. 26 Закону України «Про електроенергетику».

Таким чином, матеріалами справи підтверджується заборгованість відповідача за перевищення договірної величини споживання електроенергії у листопаді 2014 року на суму 4813,12 грн., що є порушенням договору № 44/3958 від 16.07.2008 року, п. 6.11 ПКЕЕ, нормативно-правових актів цивільного законодавства, що відповідачем не заперечено та не спростовано.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог і заперечень.

За наслідками розгляду спору суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивачем доведені та обґрунтовані, відповідачем не заперечені та не спростовані, тому підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відшкодування судових витрат відповідно до статей 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються судом на відповідача в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд Київської області, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП-1263» (95022, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул Глінки, 63, код 05423225) на користь Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (54055, м. Миколаїв, вул. Чигрина, 94, код 24789699) борг за перевищення договірної величини споживання електричної енергії у листопаді 2014 року у сумі 4813,12 грн. (на поточний рахунок р/р 260303011353 в ОПЕРВ ОУ Ощадбанку України м. Миколаєва, МФО 326461) та 1827 грн. витрат по сплаті судового збору.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Суддя А.Ю.Кошик

Попередній документ : 43097291
Наступний документ : 43097295