Рішення № 42926744, 02.03.2015, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
02.03.2015
Номер справи
916/521/15-г
Номер документу
42926744
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"02" березня 2015 р.Справа № 916/521/15-г

За позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "АУРІ ПОЛІСЕНС";

до відповідача Montberg Trading LLP

про стягнення 4 344 345 доларів США.

Суддя Гуляк Г.І.

Представники:

Від позивача: Георгієв А.С. - за дорученням;

Від відповідача: не зявився;

Суть спору: Суть спору: про стягнення з Montberg Trading LLP на користь ТОВ „АУРІ ПОЛІСЕНС" суми передоплати за контрактом №АР98 від 27.10.2014р. в розмірі 4 344 345,00 дол. США (Чотири мільйони триста сорок чотири тисячі триста сорок п'ять доларів США 00 центів), що еквівалентно 78 154 766,55 (сімдесят вісім мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят шість) гривень 55 копійок, за курсом НБУ станом на 06.02.2015р.

Ухвалою суду від 09 лютого 2015 року порушено провадження у справі №916/521/15-г та призначено до розгляду на 19 лютого 2015 року.

Позивач позовні вимоги підтримує, в їх обґрунтування зазначає, що 27.10.2014р. між ТОВ „АУРІ ПОЛІСЕНС" та Montberg Trading LLP було укладено контракт поставки товару №АР98, за умовами якого позивач здійснив на користь відповідача передоплату за товар на суму 4 344 345,00 доларів США. Відповідач, в свою чергу, товар у строки, обумовлені контрактом не поставив, при цьому, повернення передоплати не здійснив.

12 лютого 2015 за вх. ГСОО №4107/15 позивачем було направлено заяву про уточнення позовних вимог, в якій він просив змінити реквізити банка, що вказані у позовній заяви.

Відповідач із позовними вимогами погоджується, подав відзив на позов від 13.02.2015р. за вх ГСОО №4401/15 від 17.02.2015р, е підтвердив факт отримання від позивача передоплати, про повернення якої заявлено позов, власну неможливість виконати поставку товару через його неотримання у виробників товару, одночасно, зазначаючи про неможливість повернення коштів покупцю з підстав того, що вони були перераховані ним виробникам товару.

Представник Позивача в судове засідання з'явився, позов підтримує та просить задовольнити повністю.

Відповідач в засідання суду призначене на 19 лютого 2015 року з'явився, позовні вимоги Позивача повністю підтримав та просив суд задовольнити позов повністю.

В порядку ст. 77 ГПК України по справі було оголошено перерву до 02.03.2015 року.

За результатами судового засідання справу було розглянуто без участі представника відповідача за участю повноважного представника позивача, за наявними в ній матеріалами документів наданих позивачем. У судовому засіданні, в порядку ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, оголошено вступну та резолютивну частину рішення та представника позивача повідомлено про дату складення повного тексту рішення. Фіксація судового процесу технічними засобами не проводилася.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив:

27.10.2015р. між ТОВ „АУРІ ПОЛІСЕНС" (покупець) та Montberg Trading LLP (продавець) було укладено контракт поставки товару №АР98, за умовами якого продавець продає, а покупець купує обладнання, згідно специфікації, яка є невід'ємною частиною цього контракту. Товар поставляється на умовах DDP - Україна, Одеса (згідно Інкотермс 2000). Поставка товару здійснюється наступного дня від моменту здійснення покупцем передоплати у розмірі 100% від загальної вартості. Розрахунки за цим контрактом здійснюються в доларах США банківським переводом на рахунок продавця шляхом передоплати 100% від загальної вартості контракту. Загальна вартість контракту складає 15859977,76 дол.США (п.п.1, 3.1., 3.2., 3.3., 4.2., 5.1.,5.2. контракту).

Згідно п.5.5. контракту №АР98 від 27.10.2014р. у випадку, якщо продавець не здійснить поставку товару на адресу покупця, він зобов'язується повернути сплачену суму на рахунок покупця протягом 2-х календарних днів з моменту передоплати, з врахуванням виконання п.5.3. цього контракту.

За умовами п.п.12.1., 12.2. контракту №АР98 від 27.10.2014р. сторони домовились, що у випадку, якщо сторони не можуть самостійно дійти згоди, вирішення таких спорів буде здійснюватися у господарському суді Одеської області (Україна) у відповідності з матеріальним та процесуальним законодавством України. Правом, що регулює даний контракт, є матеріальне та процесуальне право України.

На підставі ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне право», ст. 38 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» спори, що виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності у процесі такої діяльності можуть розглядатися судами України, зокрема у випадку, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України.

У п.15. контракту №АР98 від 27.10.2014р. сторони визначили строк його дії до 31.12.2015р.

Перелік товарів та їх вартість сторони погодили у підписаній ними специфікації №1.

Позивачем на користь відповідача було здійснено передплату у сумі 4 344 345,00 дол.США, в підтвердження чого сторонами подано довідку ПАТ „Банк „Національні інвестиції" №288/13 від 05.02.2015р., платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металів №2 від 10.11.14р., №3 від 12.11.14р., №4 від 17.11.14р., №5 від 25.11.14р., №6 від 27.11.14р., №7 від 28.11.14р., №8 від 04.12.14р., №10 від 09.12.14р., №9 від 09.12.14р., №11 від 10.12.14р., №12 від 12.12.14р., №13 від 15.12.14р., №14 від 16.12.14р., №15 від 17.12.14р., №16 від 19.12.14р., №17 від 22.12.14р., №18 від 24.12.14р., №19 від 25.12.14р., №20 від 29.12.14р., №3 від 08.01.15р., №21 від 16.01.15р., №22 від 17.01.15р., №23 від 20.01.15р., №25 від 28.01.15р., №24 від 27.01.15р., №26 від 30.01.15р., №27 від 02.02.15р., №28 від 04.02.15р., довідку АО „Регіонала інвестицію банка" м. Рига, Латвія №R/02/45 від 05.02.2015р. Акт звірки взаємних розрахунків контракту купівлі-продажу №АР98 від 27.10.2015 р.

Листом №АР-01 від 04.02.2015р. відповідач підтвердив надходження коштів від позивача у сумі 4 344 345,00 дол. США за контрактом №АР98 від 27.10.2014р., однак, повідомив, що поставити товар у строк, обумовлений контрактом не має змоги через те, що не є виробником товару, що продається за контрактом, з підстав чого запропонував укласти додаткову угоду щодо зміни строків поставки товару, який очікується у грудні 2015р.

У відповідь на вище означений лист позивач листом №06/02 від 06.02.2015р. вказав, що не може внести зміни до контракту щодо строків поставки, оскільки за чинним законодавством перша поставка товару після здійснення передоплати має бути здійснена не пізніше 90 днів, у іншому випадку до позивача буде застосовуватись пеня. Поряд із цим позивач, керуючись п.5.5. контракту, висловив прохання до відповідача повернути суму передплати, з посиланням на те, що у іншому випадку позивач буде вимущений звернутись до суду за захистом своїх законних прав та інтересів.

Проаналізувавши наявні в матеріалах справи документи, подані сторонами докази та викладену ними правову позицію, суд вважає заявлені ТОВ „АУРІ ПОЛІСЕНС" позовні вимоги щодо стягнення з відповідача заборгованості за поставлений товар у розмірі 4 344 345,00 дол.США, що еквівалентно 78 154 766,55 грн. правомірними, такими, що відповідають дійсними обставинам справи з огляду на наступні положення законодавства.

Відповідно до ст.712 ЦК України за договором поставки продавець(постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Статтею 655 Цивільного Кодексу України передбачено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст. 663, пп. 1), 2) ч.1 п.1 ст. 664 Цивільного Кодексу України Продавець зобов'язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу. Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент вручення товару покупцеві, якщо договором встановлено обов'язок продавця доставити товар; надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Пунктом 1 ст. 691 Цивільного Кодексу України визначено, що покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, - за ціною, що визначається відповідно до статті 632 цього Кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу.

Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу (п.п.1, 2 ст. 692 Цивільного Кодексу України).

Згідно ст.ст.525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Положення ч.ч.1, 2 ст.693 ЦК України передбачають, що якщо договором встановлений обов'язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу. Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Таким чином, на думку суду, з огляду на наявні в матеріалах справи первинні документи, щодо здійсненої передоплати та відсутність доказів поставки відповідачем товару за №АР98 від 27.10.2014р., є правомірними та обґрунтованими заявлені позивачем позовні вимоги щодо стягнення з відповідача на користь ТОВ „АУРІ ПОЛІСЕНС" заборгованості в сумі 4 344 345,00 дол. США (Чотири мільйони триста сорок чотири тисячі триста сорок п'ять доларів США 00 центів), що еквівалентно 78 154 766,55 (сімдесят вісім мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят шість) гривень 55 копійок.

При цьому, суд враховує той факт, що продовження за згодою сторін строків поставки шляхом укладення додаткової угоди до контракту №АР98 від 27.10.2014р. тягло б за собою негативні економічні наслідки для позивача, що визначені положеннями ст.4 Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" №185/94-ВР від 23.09.1994р., якими передбачено, що порушення резидентами, крім суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Одночасно, як зазначає відповідач поставка товару очікувалась у грудні 2015р., що значно перевищує строки, визначені у ст.2 Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", а саме, імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. Постановою Національного Банку України № 270 від 12 травня 2014 року "Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за № 496/25273, передбачено скорочення строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів зі 180 до 90 календарних днів.

Таким чином, дійти позасудового врегулювання спірних правовідносин сторони позбавлені можливості з огляду ще й на те, що відповідач вказав на перерахування коштів, отриманих від позивача в якості передоплати, на рахунки виробників товару.

Згідно ст.32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Статтею 33 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом (ст.43 ГПК України).

Враховуючи вищевикладене, та те, що позовні вимоги ТОВ „АУРІ ПОЛІСЕНС" є повністю доведеними та обґрунтованими, стягненню з відповідача на користь позивача підлягає 4 344 345,00 дол. США заборгованості, що еквівалентно 78 154 766,55 грн. за курсом НБУ станом на 06.02.2015р.

Позивачу за рахунок відповідача згідно ст. 49 ГПК України відшкодовуються судові витрати за розгляд позовної заяви пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а саме 73080грн. судового збору.

Керуючись ст. ст. 44 49, 82- 85 ГПК України суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Montberg Trading LLP (Beneficiary's addres: Unit 5, Olympia Industrial Estate, Coburg Road, London, №22 6TZ, England, Great Britain Beneficiary's Acc.№ LV07RIBR00161260N0000) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „АУРІ ПОЛІСЕНС" ((код ЄДРПОУ 39195175, адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Рибальська, буд. 22., р/р 2600930117299 у АТ „ Банк „ Національні Інвестиції", МФО 300498) 4 344 345,00 дол. США (Чотири мільйони триста сорок чотири тисячі триста сорок п'ять доларів США 00 центів), що еквівалентно 78 154 766,55 (сімдесят вісім мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі сімсот шістдесят шість) гривень 55 копійок заборгованості, 73080 (сімдесят три тисячі вісімдесят) грн. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили згідно зі ст. 85 ГПК України, після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Наказ видати у відповідності до ст.116 ГПК України.

Повне рішення складено 03 березня 2015 р.

Суддя Г.І. Гуляк

Попередній документ : 42926743
Наступний документ : 42927629