Постанова № 42904549, 23.02.2015, Волинський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
23.02.2015
Номер справи
803/100/15-а
Номер документу
42904549
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2015 року Справа № 803/100/15-a

Волинський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді Сороки Ю.Ю.,

при секретарі судового засідання Шепталовій А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Луцьку адміністративну справу за позовом Луцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Волинській області до Приватного підприємства "Форпост-Волинь" про стягнення податкового боргу,

ВСТАНОВИВ:

Луцька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Волинській області звернулася з позовом до Приватного підприємства "Форпост-Волинь" про стягнення податкового боргу в розмірі 45 073, 25 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач є юридичною особою та зобов'язаний сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законом терміни. За відповідачем рахується податковий борг в розмірі 45 073, 25 грн., в тому числі: з податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 4 814, 53 грн. та з податку на додану вартість в розмірі 40 258, 72 грн. Позивач вживав заходи з метою погашення податкового боргу, а саме відповідачу було надіслано податкову вимогу форми "Ю" №305 від 03.02.2012 року. Проте, вказані заходи не спричинили погашення податкового боргу відповідачем. У зв'язку з чим, позивач просить стягнути з банківських рахунків Приватного підприємства "Форпост-Волинь" податковий борг в розмірі 45 073, 25 грн. в дохід Державного бюджету України.

Представником позивача подано до суду письмове клопотання про розгляд справи за її відсутності. Позовні вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Відповідач в судове засідання на виклик суду для участі в розгляді справи не з'явився, свого повноважного представника не направив. Ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі та про закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду, а також повістка про виклик до суду, надіслані відповідачу, повернулись до суду з відміткою відділення поштового зв'язку - "за закінченням терміну зберігання", тобто не вручені адресату з незалежних від суду причин.

Відповідно до частини 11 статті 35 Кодексу адміністративного судочинства України у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 128 КАС України у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Згідно з частиною першою статті 41 КАС України у разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

З урахуванням наведеного, справу вирішено у відсутності сторін на підставі наявних у ній доказів без фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Дослідивши наявні у матеріалах справи письмові докази в їх сукупності, проаналізувавши матеріали справи, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді у судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає до повного задоволення, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 16.12.2005 року проведено державну реєстрацію юридичної особи Приватного підприємства "Форпост-Волинь", що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. (а.с.7)

З матеріалів справи вбачається, що за відповідачем рахується податковий борг в розмірі 45 073, 25 грн., в тому числі: з податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 4 814, 53 грн. та з податку на додану вартість в розмірі 40 258, 72 грн.

Податковий борг з податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 4 814, 53 грн. виник внаслідок нарахування грошового зобов'язання за податковим повідомленням-рішенням №0018331501 від 26.12.2011 року та в результаті самостійного нарахування платником грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств за деклараціями №141638 від 31.01.2012 року на суму 2 000 грн., №14006 від 04.05.2012 року на суму 570 грн., №27395 від 24.07.2012 року на суму 734 грн., №9070523139 від 09.11.2012 року на суму 801 грн. та №68457 від 11.02.2013 року на суму 700 грн. З урахуванням наявних у відповідача переплат по даному платежу, загальна заборгованість відповідача по податку на прибуток приватних підприємств становить 4 814, 53 грн.

Податковий борг з податку на додану вартість в розмірі 40 258, 72 грн. виник внаслідок самостійного нарахування платником грошового зобов'язання за деклараціями з податку на додану вартість та внаслідок нарахування грошового зобов'язання за податковими повідомленнями-рішеннями, а також нарахованої пені, в результаті чого загальна заборгованість відповідача по податку на додану вартість, з урахуванням часткової сплати боргу, становить 40 258, 72 грн.

Таким чином, за відповідачем рахується податковий борг в розмірі 45 073, 25 грн.

Позивач вживав заходи передбачені п.59.1 ст.59 Податкового кодексу України з метою погашення податкового боргу. Відповідачу було надіслано податкову вимогу форми "Ю" №305 від 03.02.2012 року. Проте, вказані заходи не спричинили погашення податкового боргу відповідачем.

Відповідно до п.59.1 ст.59 ПК України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Підпунктами 14.1.39, 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначено, що податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання; грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до підпункту 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно з пунктом 95.1 статті 95 ПК України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Згідно із підпунктом 20.1.18 пункту 20.1 статті 20, пунктом 95.3 статті 95 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини; стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Оскільки за відповідачем рахується податковий борг, а вжиті податковим органом заходи не призвели до його погашення, тому суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають до задоволення.

Керуючись частиною 3 статті 160, статтями 162, 163 КАС України, на підставі Податкового кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з банківських рахунків Приватного підприємства "Форпост-Волинь" (43026, Волинська область, місто Луцьк, проспект Соборності, будинок 16, квартира 114, код ЄДРПОУ 33918990) податковий борг в розмірі 45 073 (сорок п'ять тисяч сімдесят три) гривні 25 копійок.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого статтею 186 КАС України, якщо таку апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково шляхом подання апеляційної скарги до Львівського апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд. Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови, повний текст якої буде виготовлено 28 лютого 2015 року. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Львівського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Ю.Ю. Сорока

Попередній документ : 42904546
Наступний документ : 42904550