Постанова № 42709043, 16.02.2015, Харківський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
16.02.2015
Номер справи
820/241/15
Номер документу
42709043
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Харківський окружний адміністративний суд

61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків

16 лютого 2015 р. Справа № 820/241/15

Харківський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Сагайдак В.В., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України в м. Харкові до Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Піран’я ЛТД" про стягнення заборгованості,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом, в якому просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Піран’я ЛТД" на користь Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України в м. Харкові заборгованість зі сплати страхових внесків у розмірі 2932,96 грн.

Позивач обґрунтував свої позовні вимоги тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Піран’я ЛТД" має заборгованість перед Відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України в м. Харкові по сплаті страхових внесків у розмірі 2932,96 грн., що виникла внаслідок несплати в установлений строк грошового зобов’язання, самостійно визначеного платником податків у звіті щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України за III квартал 2014 року. Зазначена сума заборгованості станом на день подачі позову відповідачем самостійно не сплачена.

Копія ухвали про відкриття скороченого провадження була надіслана відповідачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення за адресою, вказаною у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Конверт із судовими документами повернувся до суду з поміткою “за закінченням терміну зберігання”.

Відповідно до ч. 11 ст. 35 КАС України, у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Враховуючи зазначене, відповідач належним чином повідомлений про наслідки неподання до суду заперечень проти позову або заяви про визнання позову.

Суд, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази у їх сукупності, прийшов до висновку про задоволення позову, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що ТОВ фірма "Піран’я ЛТД" є платником страхових внесків та знаходиться на обліку у Відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України в м. Харкові.

З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-VІ (далі - Закон № 2464), у статті 2 якого зазначено, що він поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної із збором та веденням обліку єдиного внеску. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на зазначені відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону.

В абзацах 4-6 пункту 7 розділу VIІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 2464 зазначено, що суми внесків, нарахованих на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, строк сплати яких не настав на 1 січня 2011 року, та суми нарахованого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування до 1 січня 2004 року, строк сплати яких не настав на 1 січня 2011 року, не сплачені станом на 1 січня 2011 року, підлягають сплаті в порядку, що діяв до 1 січня 2011 року.

Стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, здійснюється фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій. Погашення заборгованості з використанням коштів, що надходять у рахунок сплати єдиного внеску, забороняється.

На період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності цим Законом.

Правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві визначалися Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 2 ст. 45 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (у редакції, чинній до набрання законної сили Законом № 2464), роботодавець як страхувальник зобов'язаний своєчасно та повністю нараховувати і сплачувати в установленому порядку страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Відповідно до п.п. 2.1 Постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" від 30.11.2010 р. №31, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2010 р. за 1286/18581, стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, і контроль за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій на період до повного стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) та надання страхувальниками за підсумками 2010 року розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду і відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності здійснюються відповідно до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від 12 липня 2007 року N 36, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2007 року за N 867/14134.

Підпунктом 2.2 зазначеної постанови передбачено, що страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду звітність до повного погашення заборгованості за формою, наведеною у додатку до постанови.

Такий звіт заповнюється страхувальниками, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, яка утворилась станом на 01.01.2011 р., і подається до повного її погашення робочим органам виконавчої дирекції Фонду щокварталу до 20 квітня; 20 липня; 20 жовтня; 25 січня.

Згідно самостійно поданого відповідачем до Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України у м. Харків звіту від 13.10.2014 р. за ІІІ квартал 2014 року, непогашена заборгованість ТОВ фірма "Піран’я ЛТД" по сплаті страхових внесків до Фонду, яка виникла до 01.01.2011 р., становить 2932,96 грн. (а.с. 6).

Суд зазначає, що звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за III квартал 2014 року є документом, в якому страхувальник самостійно узгоджує суму заборгованості по страховим внескам до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Вищевказана заборгованість страхувальника виникла до 01.01.2011 р., що підтверджується вказаним звітом відповідача щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за III квартал 2014 року.

З 1 січня 2011 року сплата єдиного внеску в рахунок погашення заборгованості, яка винила до 01.01.2011 р. за окремими видами страхування, забороняється.

Таким чином, відповідач має заборгованість перед Відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові по сплаті страхових внесків у розмірі 2932,96 грн. Зазначена сума заборгованості виникла до 01.01.2011 р. і станом на день подачі позову у добровільному порядку страхувальником до органів Фонду не сплачена. Доказів сплати зазначеної суми заборгованості відповідачем суду не надано.

Таким чином, враховуючи те, що заборгованість з відшкодування страхових внесків відповідачем станом на день розгляду справи не сплачена та складає 2932,96 грн., що підтверджується матеріалами справи, суд приходить до висновку, що позовні вимоги щодо стягнення вказаної суми заборгованості є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 7-11, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, –

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України в м. Харкові до Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Піран’я ЛТД" про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Піран’я ЛТД" (61157, м. Харків, вул. Селянська, 124, код ЄДРПОУ 21182560) на користь Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України в м. Харкові (61001, м. Харків, пр-т Гагаріна, 1, код ЄДРПОУ 38774663) заборгованість зі сплати страхових внесків у розмірі 2932,96 грн. (дві тисячі дев'ятсот тридцять дві гривні дев'яносто шість копійок).

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в десятиденний строк з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили після закінчення строків для подачі апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя В.В.Сагайдак

Часті запитання

Який тип судового документу № 42709043 ?

Документ № 42709043 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 42709043 ?

Дата ухвалення - 16.02.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 42709043 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 42709043 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 42709043, Харківський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 42709043, Харківський окружний адміністративний суд було прийнято 16.02.2015. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 42709043 відноситься до справи № 820/241/15

Це рішення відноситься до справи № 820/241/15. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 42709039
Наступний документ : 42709048