Рішення № 42708133, 11.02.2015, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
11.02.2015
Номер справи
908/6351/14
Номер документу
42708133
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

номер провадження справи 10/187/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2015 Справа № 908/6351/14

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпромбуд", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Київуніверсалплюс", м. Донецьк

про стягнення 1 911 913, 37 грн.

Суддя: Алейникова Т.Г.

Представники сторін:

від позивача - Гнатюк К.В., довіреність від 10.11.2014р.;

Недбайлюк О.В., довіреність від 10.11.2014р.

від відповідача - не з'явився.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

До господарського суду Запорізької області звернулось Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпромбуд", м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Київуніверсалплюс", м. Донецьк про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу (поставки) № 0207-02 від 02.07.2012р. у розмірі 1 911 913, 37 грн.

Відповідно до Витягу з реєстру автоматизованого розподілу справ від 30.12.2014р. автоматизованою системою документообігу суду здійснено автоматичний розподіл та справу призначено для розгляду судді Алейниковій Т.Г.

Ухвалою господарського суду від 30.12.2014 р. порушено провадження у справі № 908/6351/14. Справі присвоєно номер провадження № 10/187/14, її розгляд призначено на 11.02.2015р.

Представники позивача у судовому засіданні 11.02.2015р. підтримали позовні вимоги з підстав зазначених у позовній заяві від 24.12.2014р. вих. № 03-11/14 та просять суд стягнути з відповідача на користь позивача заборгованості за договором купівлі-продажу (поставки) № 0207-02 від 02.07.2012р. у розмірі 1 911 913, 37 грн. з яких: 1 530 800, 00 грн. основного боргу, 272 635, 18 грн. суми втрат від інфляції грошових коштів та 108 478, 19 грн. - 3% річних.

Представник відповідача у судове засідання 11.02.2015р. не з'явився, відзив на позовну заяву до суду не надав.

У відповідності до ст. 22 ГПК України, сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Статтею 64 ГПК України передбачено, що ухвала про порушення провадження у справі надсилається учасникам спору за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином. Таким чином, відповідач є повідомленим належним чином, про час і місце розгляду справи судом.

В п.п. 3.9.1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 N 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" зазначено, що особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог ч. 1 ст. 64 та ст. 87 ГПК.

В разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 64 ГПК України, ухвала про порушення провадження у справі надсилається сторонам за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином.

Копія ухвали від 30.12.2014р. про порушення провадження у справі яка направлена на поштову адресу відповідача, а саме: 02094, м. Київ, вул. Красноткацька, буд. 29-А до суду не поверталась.

Господарський суд враховує, що відповідач не повідомив суд про зміну місця проживання (перебування, знаходження) та про неможливість прибуття в судове засідання.

Питання про визнання явки представника відповідача у засідання господарського суду обов'язковою, відповідно до п.7 ч.1 ст.65 ГПК України, судом не вирішувалось.

У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору (п.п. 3.9.2 постанови Пленуму ВГСУ від 26.12.2011р. № 18).

Надані позивачем матеріали свідчать про те, що неявка відповідача не перешкоджає вирішенню спору, отже справу розглянуто відповідно до ст. 75 ГПК України за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

Між ТОВ "Укрпромбуд" (Продавець) та ТОВ "Фірма "Київуніверсалплюс" (Покупець) укладено договір купівлі-продажу (поставки) № 0207-02 від 02.07.2012р. за умовами якого Продавець зобов'язується передавати (постачати), а Покупець приймати та оплачувати товар, загальна кількість, асортимент, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна вартість якого визначається Сторонами у Специфікаціях. Специфікації є додатком до даного договору та складають його невід'ємну частину (п.1.1 Договору).

Як зазначено у пункті 2.3 Договору, загальна вартість Договору визначається шляхом складання вартості кожної партії Товару, по всім Специфікаціям до Договору.

Пунктом 3.2 Договору визначено, що оплата здійснюється шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця, який визначається у даному Договорі, на протязі 3 банківських днів з моменту отримання покупцем рахунку - фактури.

Згідно пункту 4.1 Договору, підставою для здійснення відгрузки Товару є специфікація до договору. Початок відгрузки Товару не пізніше чотирнадцяти календарних днів з моменту отримання передоплати за кожну партію продукцію у повному обсязі.

На виконання умов договору позивач передав відповідачу товар на загальну суму 7 948 800, 00 грн. що підтверджується видатковими накладними (а.с. 20,22-25, 27,28, 30-32, 34,35, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 49) та довіреностями на отримання матеріальних цінностей (а.с. 50-66).

Проте відповідач неналежним чином виконав свої грошові зобов'язання за договором купівлі - продажу (поставки) № 0207-02 від 02.07.2012р. та здійснив часткову оплату у розмірі 6 418 000, 00 грн. що підтверджується банківською випискою по рахунку № 26004140577 з 01.07.2012р. до 31.12.2012р. (а.с. 67-68).

Доказів оплати відповідачем суми боргу у розмірі 1 530 800, 00 грн. під час судового розгляду сторонами до матеріалів справи не надано.

Невиконанням своїх грошових зобов'язань відповідач порушив вищевказані вимоги законодавства й умови діючого Договору.

Враховуючи вищевикладене, вивчивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників позивача, суд вважає за необхідне задовольнити позовні вимоги, виходячи з наступного.

Статтею 16 Цивільного кодексу України передбачені способи захисту цивільних прав та інтересів. Дана норма кореспондується з положеннями статті 20 Господарського кодексу України, якими визначено, що держава забезпечує захист прав та законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів у спосіб та порядок, що визначається цим Кодексом та іншими законами України. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом: визнання наявності або відсутності прав; визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом; відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання; припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; присудження до виконання обов'язку в натурі; відшкодування збитків; застосування штрафних санкцій; застосування оперативно-господарських санкцій; застосування адміністративно-господарських санкцій; установлення, зміни і припинення господарських правовідносин; іншими способами, передбаченими законом.

Особа, чиї права порушені може скористатися не будь - яким, а цілком конкретним способом захисту свого права. Частіше за все спосіб захисту порушеного права прямо визначається спеціальним законом, який регламентує конкретні цивільні правовідносини.

Захист майнового або немайнового права чи законного інтересу відбувається шляхом прийняття судом рішення про примусове виконання відповідачем певних дій або зобов'язання утриматись від їх вчинення.

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України договори та інші правочини відносяться до підстав виникнення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст. 173 Господарського Кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформації тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитор) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до положень ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Отже, на момент розгляду справи по суті, заборгованість відповідача перед позивачем за отримані послуги відповідно до договору купівлі - продажу (поставки) № 0207-02 від 02.07.2012р. становить 1 530 800, 00 грн.

У порушення зазначених норм закону та умов Договору № 0207-02 від 02.07.2012р. відповідач зобов'язання за вказаним Договором належним чином не виконав, а саме не сплатив необхідні кошти для погашення заборгованості.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Згідно з ст.526 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до закону та договору.

Відповідач в судові засідання не з'являвся, відзив на адресу суду не направив. Відповідно до ч. 1 ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Обставини, викладені у справі позивачем були підтверджені належним чином та були повністю обґрунтовані належними доказами наданими до суду позивачем.

Згідно з ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

З урахуванням викладеного, проаналізувавши надані докази, суд вважає, що в частині стягнення з відповідача на користь позивача основного боргу в сумі 1 530 800, 00 грн. позовні вимоги є обґрунтованими і підлягають задоволенню повністю.

Також позивач просить суд стягнути з відповідача на його користь 3 % річних від простроченої суми та втрати від інфляції грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Договором купівлі - продажу (поставки) № 0207-02 від 02.07.2012р. сторони інший розмір процентів не встановлювали.

Враховуючи несвоєчасне виконання відповідачем грошових зобов'язань, вимоги про стягнення з нього на користь позивача 108 478, 19 грн. - 3 % річних від простроченої суми та 272 635, 18 грн. суми втрат від інфляції грошових коштів підлягають задоволенню повністю. Розрахунок (а.с. 11-12) в цій частині є вірним.

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судовий збір" - судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подасться до суду; ставка судового збору за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру встановлюється 2 % від ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат.

Зайво сплачений судовий збір повернути позивачу.

Відповідно до ч. 3 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається повністю на відповідача, внаслідок неправильних дій якого виник спір у суді.

Керуючись ст. 44, 49, 75, 82, 84, ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпромбуд", м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Київуніверсалплюс", м. Донецьк задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Київуніверсалплюс" (83058, м. Донецьк, вул. Бесарабська, буд. 1 А, код ЄДРПОУ 38013608) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпромбуд" (03680, м. Київ, вул. Ракетна, 26, к. 214, код ЄДРПОУ 24373361) 1 530 800 (один мільйон п'ятсот тридцять тисяч вісімсот) грн. 00 коп. основного боргу, 272 635 (двісті сімдесят дві тисячі шістсот тридцять п'ять) грн. 18 коп. суми втрат від інфляції грошових коштів, 108 478 (сто вісім тисяч чотириста сімдесят вісім) грн. 19 коп. - 3% річних та 38 238 (тридцять вісім тисяч двісті тридцять вісім) грн. 27 коп. витрат на судовий збір.

Витати наказ

Суддя Т.Г. Алейникова

Рішення підписане 13.02.2015 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 42708133 ?

Документ № 42708133 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 42708133 ?

Дата ухвалення - 11.02.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 42708133 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 42708133 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 42708133, Господарський суд Запорізької області

Судове рішення № 42708133, Господарський суд Запорізької області було прийнято 11.02.2015. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 42708133 відноситься до справи № 908/6351/14

Це рішення відноситься до справи № 908/6351/14. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 42708128
Наступний документ : 42708140