Рішення № 42708126, 16.02.2015, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
16.02.2015
Номер справи
908/438/15-г
Номер документу
42708126
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

номер провадження справи 7/11/15

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2015 Справа № 908/438/15-г

За позовом Публічного акціонерного товариства "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", м. Дніпропетровськ

До відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Берол», м. Дніпрорудне, Василівський район, Запорізька область

Суддя Кутіщева - Арнет Н.С.

Представники:

від позивачів: Пшенична К.Ю., дов. № 4027-О від 03.10.2013р.

від відповідача: не з'явився.

До господарського суду Запорізької області звернувся ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (далі - позивач) про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Берол» 25292грн. 08коп. заборгованості за договором банківського обслуговування б/н від 12.05.2011р., яка складається з 22025грн. 08коп. заборгованості за кредитом; 1918грн. 64коп. заборгованості по процентам за користування кредитом; 932грн. 99коп. пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором; 415грн. 79коп. заборгованості по комісії за користування кредитом.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилається на ст.ст. 526, 527, 530, 610 ЦК України, договір банківського обслуговування б/н від 12.05.2011р. Внаслідок неналежного виконання відповідачем договірних зобов'язань, позивач звернувся до суду за захистом своїх порушених прав.

Ухвалою суду від 23.01.2015р. порушено провадження по справі, судове засідання призначено на 09.02.2015р.

Судове засідання відкладалось до 16.02.2015р. з метою надання відповідачу додаткової можливості належним чином захистити свої права і направити в судове засідання компетентного представника, а також для надання позивачу додаткового часу належним чином виконати вимоги суду.

В продовжене 16.02.2015р. судове засідання, відповідач або його повноважний представник не з'явився повторно, про причини неявки свого представника відповідач суд не повідомив належним чином.

Ухвали суду по справі були направлені за адресою відповідача, що вказана позивачем в позовній заяві та підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Ухвали суду були розміщена на сторінці господарського суду Запорізької області (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy).

Відповідно до п. 3.9.1 Постанови Пленуму ВГС від 26.12.2011р. № 18 "Про деякі питання практики застосування ГПК України", особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК.

Згідно статті 64 ГПК ( 1798-12 ), зокрема, в разі, якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Згідно п. 1.8 постанови пленуму ВГСУ "Про деякі питання практики застосування ГПК України", 3.9.2., у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них, справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Неявка учасника судового процесу в судове засідання не є підставою для скасування судового рішення, якщо ухвалу, в якій зазначено час і місце такого засідання, надіслано йому в порядку, зазначеному в підпункті 3.9.1 підпункту 3.9 цього пункту постанови. (Підпункт 3.9.2 підпункту 3.9 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою Вищого господарського суду N 3 ( v0003600-13 ) від 16.01.2013).

Згідно ст. 22 ГПК України, сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їх процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Згідно ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази додаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно зі ст. 34 ГПК України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно ст. 4-5 ГПК України, невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим кодексом та іншими законами України.

Судовий процес вівся без застосуванням засобів технічної фіксації судового процесу.

В судовому засіданні, продовженому 09.02.2015р., представником позивача надані додаткові пояснення по суті предмету спору, а також витребувані судом додаткові докази. Позивач підтримав заявлені позовні вимоги в повному об'ємі.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані судом документи не надано, справа може бути розглянута за наявними в ній документами.

Суд прийшов до висновку щодо можливості розгляду спору відповідно до ст.75 ГПК України, по наявних у справі матеріалах.

Розгляд справи закінчено 16.02.2015р. оголошенням рішення суду в повному об'ємі, в присутності представника позивача.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

Згідно положень ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Правовідносини, які склалися між сторонами на підставі кредитного договору, є господарськими.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 ГК України, майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утримуватися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Згідно ст. 345 ГК України, кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі, та в якому передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов'язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту.

03.03.2011р. Суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою Роменським Сергієм Олександровичем (далі - відповідач) було підписано заяву про відкриття поточного рахунку (далі - заява).

Згідно заяви, відповідач приєднався до "Умов та правил надання банківських послуг" (надалі - Умови), тарифів банку, що розміщені в мережі Інтернет на сайті http://privatbank.ua, які разом із заявою складають договір банківського обслуговування № б/н від 03.03.2011 р. (далі - договір) та взяв на себе зобов'язання виконувати умови договору.

Відповідно до 3.2.1.1.16. Умов, при укладанні договорів і угод, чи вчиненні інших дій, що свідчать про приєднання клієнта до «Умов і правил надання банківських послуг» (або у формі «Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки», або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк / інтернет клієнт-банк, або у формі обміну паперовій або електронній інформацією, або в будь-якій іншій формі), банк і клієнт допускають використання підписів клієнта у вигляді електронно - цифрового підпису та / або підтвердження через пароль, спрямований банком через верифікований номер телефону, який належить уповноваженій особі клієнта з правом "першого" підпису.

Згідно Закону України "Про електронний цифровий підпис" № 852 від 22.05.2003 року, визначено, що електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) та призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб.

Підписання договорів і угод таким чином прирівнюється до укладання договорів та угод у письмовій формі.

Відповідно до п. 3.2.1.1.1. Умов, кредитний ліміт на поточний рахунок надається на поповнення обігових коштів та здійснення поточних платежів клієнта, в межах кредитного ліміту. Про розмір ліміту банк повідомляє клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв'язку банка та клієнта.

Відповідно до п.п. 3.2.1.2.2.2., 3.2.1.2.2.5., 3.2.1.2.2.7. Умов, кредит надається в обмін на зобов'язання клієнта щодо його повернення, сплаті процентів та винагороди.

Згідно до п. 3.2.1.6.1. Умов, договір, а саме - обслуговування кредитного ліміту на поточному рахунку Клієнта, вступає в силу з моменту надання клієнтом розрахункових документів на використання ліміту в межах вказаних у них сум, і діє в об'ємі перерахованих коштів до повного виконання зобов'язань сторін по цьому договору.

Відповідно до п. 3.2.1.1.6. Умов, ліміт може бути змінений банком в односторонньому порядку, передбаченому Умовами і правилами надання банківських послуг, у разі зниження надходжень грошових коштів на поточний рахунок або настання інших факторів, передбачених внутрішніми нормативними документами банку.

Підписавши Угоду, клієнт висловлює свою згоду на те, що зміна ліміту проводиться банком в односторонньому порядку шляхом повідомлення клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв'язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, інтернет клієнт банк, sms - повідомлення або інших).

Згідно зі ст. 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Згідно з п. 3.2.1.2.1.4. Умов, обслуговування кредитного ліміту на поточному рахунку клієнта проводиться в наступному порядку:

1. При надходженні розрахункових документів клієнта в банк, протягом операційного дня та відсутності грошових коштів на поточному рахунку клієнта, банк здійснює їх оплату відповідно до «Умов та правилами надання банківських послуг» в межах встановленого ліміту.

Операційний день - частина робочого дня банку, протягом якого приймаються від клієнта розрахункові документи та можна, за наявності технічної можливості, здійснити їх обробку, передачу та виконання. Розрахункові документи подаються клієнтом з дотриманням порядку розрахунково-касового обслуговування, передбаченого "Умовами і правилами надання банківських послуг". Тривалість операційного дня встановлюється банком самостійно та закріплюється в нормативних документах банку. Інформація про тривалість операційного дня розміщена в розділі "Розрахунково-касове обслуговування" справжніх «Умов та правил надання банківських послуг».

2. За результатами операцій, проведених за поточним рахунком клієнта протягом банківського дня, перед закриттям банківського дня на поточному рахунку клієнта може бути сформоване як кредитове сальдо (у випадку перевищення величини надходжень на поточний рахунок над величиною списань з поточного рахунку згідно з розрахунковими документами клієнта з урахуванням вхідного залишку на початок банківського дня), таке дебетове сальдо (у випадку перевищення величини списань з поточного рахунку, згідно з розрахунковими документами клієнта, над величиною надходжень на поточний рахунок з урахуванням вхідного залишку на початок банківського дня).

Банківським днем вважається робочий день, в який банківські установи України відкриті для проведення операцій з переведення грошових коштів з використанням каналів взаємодії з НБУ, і протягом якого банк здійснює банківські операції, в тому числі щодо зарахування надійшли на поточний рахунок клієнта грошових коштів.

3. При закритті банківського дня сформований дебетове сальдо на поточному рахунку клієнта фактично є сумою використовуваного клієнтом кредиту в цей день.

4. За рахунок грошових коштів, що надійшли на поточний рахунок клієнта, в першу чергу проводиться погашення заборгованості за відсотками, розрахованими згідно п.п.3.2.1.4.1, 3.2.1.4.2. Поступаючи на поточний рахунок клієнта, грошові кошти автоматично зменшують дебетове сальдо по поточному рахунку.

У відповідності з випискою по рахунку 26008060266362 за період з 23.01.2014р. по 03.12.2014р., відповідач скористався банківськими коштами в сумі 22025 грн. 08коп.

Відповідно до статті 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з частиною 1 статті 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться, Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу, не допускається одностороння відмова від виконання зобов'язань.

Сума заборгованості за кредитом, на момент розгляду спору по суті складає 22025грн. 08 коп., пред'явлена до стягнення обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Відповідно до розділу Умов про порядок розрахунків, п. 3.2.1.4.1. визначено, що за користування кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку клієнта при закритті банківського дня клієнт виплачує проценти, виходячи з процентної ставки, розмір якої залежить від строку користування кредитом (диференційована процентна ставка).

Згідно п. 3.2.1.4.1.1. Умов, за період користування кредитом з моменту виникнення дебетового сальдо до дати обнулення дебетового сальдо в одну з дат з наступного 20-го до 25-го числа місяця (надалі - "період, в який дебетове сальдо підлягає обнуленню"), розрахунок процентів здійснюється за процентною ставкою в розмірі, 0% річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

При не обнуленні дебетового сальдо в одну з дат періоду, в якому дебетове сальдо підлягає обнуленню, протягом 90 днів з останньої дати періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню, Клієнт виплачує Банку за користування кредитом проценти в розмірі 24.00% річних, починаючи з останньої дати періоду, в яку дебетове сальдо підлягало обнуленню.

Відповідно до п. 3.2.1.4.1.3. Умов, у разі непогашення кредиту протягом 90 днів з дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню, починаючи з 91-го дня після дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню, кредит вважається простроченим, а грошові зобов'язання Клієнта щодо погашення заборгованості вважаються порушеними. При порушенні Клієнтом будь-якого з грошового зобов'язання Клієнт сплачує Банку відсотки за користування кредитом у розмірі 48 (сорок вісім)% річних від суми залишку непогашеної заборгованості. У разі порушення Клієнтом будь-якого з грошових зобов'язань і при реалізації права Банку на встановлення іншого строку повернення кредиту, передбаченого Умовами і правилами надання Банківських послуг.

Згідно з п. 3.2.1.2.3.1. Умов, сторони в порядку ч.1 ст.212 Цивільного кодексу України, прийшли до взаємної згоди про те, що процентна ставка за користування кредитом може бути підвищена банком, у разі якщо збільшиться облікова ставка НБУ на 1 або більше пунктів, та / або курс гривні до іноземної валюти 1 групи класифікатора іноземних валют збільшиться на 5 або більше відсотків, та / або вартість ресурсів на міжбанківському грошовому ринку збільшиться на 5 або більше відсотків. Сторони погодилися, що збільшена відсоткова ставка починає діяти після того, як банк повідомить Клієнта про настання подій, закріплених у даному пункті, а клієнт не погасить наявну перед банком заборгованість в порядку і строки, передбачені "Умовами і правилами надання банківських послуг". Банк повідомляє клієнта про настання подій, закріплених цим пунктом, на свій вибір або в письмовій формі, або за допомогою встановлених засобів електронного зв'язку банку і клієнта (системи клієнт-банк, інтернет клієнт банк, sms повідомлення або інших).

Наказом ПАТ КБ "ПриватБанк" від 04.06.2014 року № 6783882 прийнято рішення про збільшення відсоткової ставки за користування кредитним лімітом на розрахунковому рахунку з 01.07.2014 року у зв'язку з різкою зміною вартості ресурсів на міжбанківському ринку, про відповідні зміни відповідач повідомлений 05.06.2014 року через електронну систему "Приват24".

Згідно до виписки по рахунку, за період з 14.02.2014р. по 03.12.2014р., відповідачу, по ставці , 24%, 48% та 56% річних на залишок заборгованості по тілу кредиту, нараховано до сплати та не сплачено останнім відсотки в сумі 1918 грн. 64 коп.

Під «непогашенням кредиту» мається на увазі не виникнення на поточному рахунку нульового дебетового сальдо при закритті банківського дня.

У відповідності з п. 3.2.1.4.9. Умов, розрахунок відсотків за користування кредитом проводиться щодня, починаючи з моменту утворення на поточному рахунку дебетового сальдо при закритті банківського дня, за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів у році. Розрахунок відсотків проводиться до повного погашення заборгованості за кредитом, на суму залишку заборгованості за кредитом. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування відсотків не включається. Нарахування відсотків, здійснюється в дату сплати.

Згідно п.3.2.1.4.4. Умов, клієнт сплачує банку комісію за використання ліміту, відповідно до п.п. 3.2.1.1.6, 3.2.1.2.3.2, 1-го числа кожного місяця в розмірі 0,9% від суми максимального сальдо кредиту, що існував на кінець банківського дня за попередній місяць, в порядку, передбаченому Умовами та правилами надання банківських послуг. Банк може на свій розсуд не стягувати зазначену комісію в разі, якщо максимальне сальдо кредиту, що існував на кінець банківського дня за попередній календарний місяць, не перевищувало 100 гривень.

Відповідно до виписки по рахунку за період з 01.11.2014р. по 03.12.2014р., на залишок заборгованості по тілу кредиту відповідачу нараховано обґрунтовано та не сплачено останнім комісію у сумі 415грн. 79коп.

При несплаті винагороди, відсотків у відповідні їм дати сплати, вони вважаються простроченими.

Відповідно до п. 3.18.2.3.4. Умов, банк має право при порушенні клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбаченого умовами, змінити умови кредитування - вимагати від клієнта дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобов'язань за кредитом в повному обсязі.

Відповідно до п. 3.2.1.5.1. Умов, при порушенні клієнтом будь-якого із зобов'язань по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених п.п. 3.2.1.2.2.2, 3.2.1.4.1, 3.2.1.4.2, 3.2.1.4.3, термінів повернення кредиту , передбачених п.п. 3.2.1.1.8, 3.2.1.2.2.3, 3.2.1.2.3.4, винагороди, передбаченого п.п. 3.2.1.2.2., 3.2.1.4.4, 3.2.1.4.5, 3.2.1.4.6 клієнт виплачує банку, за кожний випадок порушення, пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. А в разі реалізації банком права на встановлення іншого строку повернення кредиту, клієнт сплачує банку пеню у розмірі, зазначеному у п. 3.2.1.4.1.3. Умов, від суми заборгованості за кожен день прострочення. Сплата пені здійснюється у гривні. У випадку якщо кредит надавався в іноземній валюті, пеня сплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату сплати.

Відповідно до виписки по рахунку, за період з 05.03.2014р. по 03.12.2014р., на суму заборгованості по тілу кредиту, відсоткам, комісії, була нарахована пеня, що становить 932 грн. 99коп., пред'явлена до стягнення обґрунтовано та підлягає задоволенню (розрахунок долучено до матеріалів справи).

За правилами частини першої статті 259 ЦК України, сторонам дозволено за домовленістю збільшувати встановлену законом як загальну, так і спеціальну тривалість позовної давність. Умова про збільшення тривалості позовної давності може бути вміщена як в укладеному сторонами договорі купівлі-продажу, поставки, надання послуг тощо, так і в окремому документі або в листах, телеграмах, телефонограмах та інших документах, якими обмінювалися сторони і які повинні однозначно свідчити про досягнення згоди сторін щодо збільшення строку позовної давності.

Відповідно до п. 3.2.1.5.4. Умов, нарахування неустойки за кожний випадок порушення зобов'язань, передбаченої п. 3.2.1.5.1., 3.2.1.5.2., 3.2.1.5.3, здійснюється протягом З (трьох) років з дня, коли відповідне зобов'язання мало бути виконано клієнтом.

Згідно п. 3.2.1.5.7. Умов, терміни позовної давності щодо вимоги про стягнення кредиту, відсотків за користування кредитом, винагороди, неустойки - пені, штрафів встановлюються сторонами тривалістю 5 років.

Відповідач не виконав взяті на себе договірні зобов'язання, внаслідок чого утворилась заборгованість.

На момент розгляду спору по суті, відповідач не надав суду доказів належного виконання договірних зобов'язань, внаслідок чого заборгованість відповідача складається 22025грн. 08коп. заборгованості за кредитом; 1918грн. 64коп. заборгованості по процентам за користування кредитом; 932грн. 99коп. пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором; 415грн. 79коп. заборгованості по комісії за користування кредитом, пред'явлені до стягнення обґрунтовано та підлягають задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, позовні вимоги щодо стягнення вищезазначених сум підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, судові витрати, покладаються на відповідача, поскільки спір доведений до суду з його вини.

Керуючись ст. ст. 610, 639, 1054 ЦК України, ст.ст. 193, 175, 345 ГК України; ст. ст. 1, 3, 22, 33, 34, 43, 49, 75, 82, 84, 85, 87 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю «Берол» задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Берол», 71630, м.Дніпрорудне, Василевський район, Запорізька область (ЄДРПОУ 37595647) на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, (ЄДРПОУ 14360570) 22025 (двадцять дві тисячі двадцать) грн. 11коп. заборгованості за кредитом; 1918 (одна тисячі дев'ятсот вісімнадцять) грн. 64коп. заборгованості по процентам за користування кредитом; 932 (дев'ятсот тридцять дві) грн. 99коп. пені за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором; 415 (чотириста п'ятнадцять) грн. 79 коп. заборгованості по комісії за користування кредитом , 1 827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп. судового збору.

Видати наказ.

Рішення вступає в законну силу через 10 днів з дня його прийняття.

Присутньому в судовому засіданні представнику позивача роз'яснена ст. 87 ГПК України.

Суддя Н.С. Кутіщева - Арнет

Часті запитання

Який тип судового документу № 42708126 ?

Документ № 42708126 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 42708126 ?

Дата ухвалення - 16.02.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 42708126 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 42708126 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 42708126, Господарський суд Запорізької області

Судове рішення № 42708126, Господарський суд Запорізької області було прийнято 16.02.2015. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 42708126 відноситься до справи № 908/438/15-г

Це рішення відноситься до справи № 908/438/15-г. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 42708125
Наступний документ : 42708128