Постанова № 42499672, 29.01.2015, Харківський апеляційний господарський суд

Дата ухвалення
29.01.2015
Номер справи
908/4848/14
Номер документу
42499672
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2015 року Справа №908/4848/14

Колегія суддів у складі:

головуючий суддя Черленяк М.І., суддя Ільїн О.В., суддя Хачатрян В.С.

при секретарі Кузнєцовій І.В.

за участю представників:

позивач - Чаговець В.С.;

1-й відповідач - не з'явився;

2-й відповідач - не з'явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу позивача (вх. 282 З/1-35) на ухвалу господарського суду Запорізької області від 14 листопад 2014 року по справі №908/4848/14

за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Соловйової Наталії Анатоліївни, м. Київ

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Лама", м. Донецьк;

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідо-Інтернейшнл", м. Донецьк;

про стягнення 861200 доларів США та 1064277,37 грн., -

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 14 листопад 2014 року по справі №908/4848/14 (суддя Серкіз В.Г.) повернуто позовну заяву без розгляду на підставі п. 4 ч. 1 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України.

Позивач з ухвалою суду не погодився, подав до Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу, в якій посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права, просив її скасувати, справу передати до господарського суду Запорізької області.

Розпорядженням голови Вищого господарського суду України №28-р від 02.09.2014 року визначено, що розгляд господарських справ, які підлягають перегляду в апеляційному порядку Донецьким апеляційним господарським судом здійснюється Харківським апеляційним господарським судом.

Будучи належним чином ухвалою суду повідомленими про дату і місце судового розгляду, відповідачі у судове засідання не з'явились, повноважних представників до суду не направили. Відзивів на скаргу не надали.

Відповідно до п.3.9.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК. У разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Приймаючи до уваги належне повідомлення сторін про час та місце проведення судового засідання та встановлений ст. 102 ГПК України 15-ти денний розгляд скарг на ухвали суду, колегія суддів вважає можливим розглядати апеляційну скаргу у справі без участі представників сторін за наявними в матеріалах справи документами.

Дослідивши матеріали справи, а також викладені в апеляційній скарзі доводи в межах вимог, передбачених статтею 101 Господарського процесуального кодексу України, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм чинного законодавства, колегія суддів встановила наступне.

Як вбачається із матеріалів справи, позивач, Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Соловйової Наталії Анатоліївни звернулось до господарського суду Запорізької області з позовом до відповідачів - Товариства з обмеженою відповідальністю "Лама" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідо-Інтернейшнл" про стягнення 861200 доларів США та 1064277,37 грн.

Ухвалою від 14.11.2014 року господарський суд повернув позовну заяву з посиланням на п. 4 ч. 1 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України, а саме, до позовної заяви не додано доказів сплати судового збору у встановленому законом порядку.

Проаналізувавши ухвалу господарського суду, колегія суддів зазначає наступне.

Згідно статті 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до статті 21 Господарського процесуального кодексу України сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути підприємства та організації, зазначені у ст. 1 цього Кодексу, зокрема - це підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Статтею 63 Господарського процесуального кодексу України передбачені підстави повернення позовної заяви, зокрема, у випадках, якщо не подано доказів сплати судового збору у встановленому порядку і розмірі та не подано доказів надсилання сторонам у справі копій позовної заяви та доданих до неї документів.

Відмовляючи в прийнятті позовної заяви, суд першої інстанції виходив з того, що статтею 5 ЗУ «Про судовий збір» визначено випадки, коли окремі органи, здійснюючи надані їм законодавством повноваження, звільняються від сплати судового збору як позивачі, зокрема, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - у справах, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та ліквідації банку.

Враховуючи те, що предмет спору у даній справі щодо стягнення з певної особи заборгованості за кредитним договором, суд дійшов висновку, що відсутні підстави для звільнення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від сплати судового збору.

Колегія суддів не може погодитись з висновком місцевого господарського суду, з огляду на наступне.

За змістом ст. 44 ГПК України, судові витрати складаються, зокрема, з судового збору. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Закон України від 08.07.2011 № 3674-УІ «Про судовий збір» від 01 листопада 2011 року визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати, відстрочення, розстрочення сплати та повернення судового збору.

Як зазначено в ухвалі господарського суду Запорізької області позовну заяву від імені Банку подано уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» - Соловйовою Н.А.

Згідно положень п. 22 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звільняється від сплати судового збору у справах, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та ліквідації банку.

На підтвердження повноважень уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» скаржником надано копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 49 від 16.06.2014 «Про початок ліквідації ПАТ «Банк Форум» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію», прийняте на підставі Постанови Правління Національного банку України від 13.06.2014 № 355 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Форум»» відповідно до п. 2 ч.5 ст. 12 розділу II ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» призначено начальника відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду Соловйову Н.А.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» цим Законом встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває у його господарському віданні (ч.ч. 1, 2 ст. 3 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).

Частиною першою ст. 35 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що тимчасовим адміністратором неплатоспроможного банку та ліквідатором банку (крім ліквідації банку за рішенням власників) є Фонд. Здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків Фонд здійснює через призначену виконавчою дирекцією уповноважену особу Фонду.

Згідно з ті. 15 ст. 2 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, який від його імені та в межах повноважень, передбачених цим Законом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

Уповноважена особа Фонду діє від імені Фонду відповідно до цього Закону і нормативно-правових актів Фонду (ч. 1 ст. 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 37 вказаного Закону на виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду діє без довіреності від імені банку, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені банку.

Здійснюючи свої повноваження у відповідності до норм п. 5 ч. 1 ст. 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноважена особа Фонду у встановленому законодавством порядку вживає заходів щодо повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб з метою повернення коштів за вкладами в найкоротший терміни.

Поданою позовною заявою від 29.10.2014 року, яка повернута судом першої інстанції, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» - Соловйова Н.А. заявляє вимоги до солідарних боржників про стягнення заборгованості за кредитним договором № 0005/06/19-КL від 27.03.2006.

Таким чином, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» вживає заходів щодо захисту законних прав та інтересів вкладників ПАТ «Банк Форум», гарантовані діючим законодавством України. Адже кошти отримані від реалізації іпотечного майна будуть спрямовані на задоволення вимог вкладників ПАТ «Банк Форум».

Таким чином, Публічне акціонерне товариство «Банк Форум» звернулося до

господарського суду Запорізької області в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» є юридичною особою публічного права і здійснює ліквідацію ПАТ «Банк Форум» через призначену виконавчою дирекцією уповноважену особу, яка згідно положення п. 22 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» звільнена від сплати судового збору у справах, пов'язаних із

здійсненням тимчасової адміністрації та ліквідації банку.

З огляду на вищевикладене та виходячи з аналізу зазначених норм законодавства, у колегії суддів є підстави вважати ухвалу господарського суду Запорізької області такою, що постановлена з порушенням норм чинного законодавства України.

Окрім того, відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняється уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - у справах, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та ліквідації банку.

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 16.06.2014 року прийнято рішення № 49 про початок процедури ліквідації ПАТ «Банк Форум» з 16 червня 2014 року.

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» призначено начальника відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Соловйову Н.А. строком на 1 рік з 16 червня 2014 року по 16 червня 2015 року включно.

Пунктом 1 ч. З ст. 47 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачено, що уповноважена особа Фонду діє без довіреності від імені банку, що ліквідується, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені банку.

У відповідності до п. 5 ч. І ст. 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноважена особа Фонду у встановленому законодавством порядку вживає заходів щодо повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб.

Пунктом 3.7 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України» № 7 від 21.02.2013 визначено, що у вирішенні питання про те, чи здійснюють відповідні органи у спірних правовідносинах свої повноваження, господарському суду слід виходити з норм законів та інших актів законодавства України, якими передбачено такі повноваження.

Якщо ж згадані органи звертаються до господарського суду не у зв'язку з виконанням своїх повноважень, або з вимогами, непов'язаними з тими, за подання позовів щодо яких їх звільнено від оплати судового збору, або коли їх звільнено від такої сплати лише як позивачів, а вони беруть участь у справі не як позивачі, то вони зобов'язані сплачувати судовий збір у загальному порядку.

Повноваження уповноваженої особи Фонду визначені статтею 37 Закону. На підставі пунктів 1, 5 частини другої зазначеної статті уповноважена особа Фонду має право вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку заявляти від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи.

Отже, повертаючи позовну заяву без розгляду за відсутності у ній доказів на підтвердження сплати судового збору, місцевий господарський суд не звернув уваги на вказані норми, та на те, що звернення підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів є їх правом, яке включає в себе визначення як предмету спору, так обсягу тих фактичних даних, якими обґрунтовуються вимоги і, виходячи з покладеного статтею 33 Господарського процесуального кодексу України обов'язку доведення обставин справи на сторони, визнавати відсутність чи достатність доказів, тобто давати оцінку доведеності обставин справи, на стадії підготовки справи до розгляду суд не вправі.

Перевіривши на відповідність вказаним нормам позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Соловйової Наталії Анатоліївни, апеляційний господарський суд вважає, що висновок господарського суду першої інстанції про наявність підстав для застосування пункту 4 частини 1 статті 63 Господарського процесуального кодексу України є помилковим та не узгоджується з пунктом 22 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір».

З огляду на наведене та враховуючи те, що зазначений позов поданий від імені уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у справі, пов'язаній із здійсненням ліквідації банку, то він подається без сплати судового збору, що дає підстави колегії суддів вважати, що оскаржувана ухвала не відповідає вимогам чинного законодавства та підлягає скасуванню, а справа - передачі на розгляд до господарського суду першої інстанції.

Керуючись статтями 99, 101, 102, пунктом 2 статті 103, пунктом 4 статті 104, статтею 105, 106 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів апеляційного господарського суду, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу позивача задовольнити.

Ухвалу господарського суду Запорізької області від 14 листопад 2014 року по справі №908/4848/14 скасувати.

Передати матеріали справи №908/4848/14 на розгляд до господарського суду Запорізької області.

Повний текст постанови по справі складено 30.01.2015 року.

Головуючий суддя Черленяк М.І.

Суддя Ільїн О.В.

Суддя Хачатрян В.С.

Часті запитання

Який тип судового документу № 42499672 ?

Документ № 42499672 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 42499672 ?

Дата ухвалення - 29.01.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 42499672 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 42499672 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 42499672, Харківський апеляційний господарський суд

Судове рішення № 42499672, Харківський апеляційний господарський суд було прийнято 29.01.2015. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 42499672 відноситься до справи № 908/4848/14

Це рішення відноситься до справи № 908/4848/14. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 42499671
Наступний документ : 42499674