Рішення № 42423777, 21.01.2015, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
21.01.2015
Номер справи
910/26436/14
Номер документу
42423777
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/26436/14 21.01.15

За позовом Публічного акціонерного товариства «Київенерго»

до Приватного підприємства «Добрий шлях»

про стягнення 52 700,51 грн.

суддя Пукшин Л.Г.

Представники:

від позивача Кучкова Ю.В.- представник за довіреністю № 91/2014/12/26-113 від 26.12.2014

від відповідача не з'явилися

В судовому засіданні 21.01.2015 в порядку ст. 85 ГПК України, було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд господарського суду м. Києва передані позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Київенерго» до Приватного підприємства «Добрий шлях» про стягнення заборгованості у розмірі 52 700,51 грн.

В обґрунтування позовний вимог позивач зазначає, що між сторонами було укладено договір про постачання електричної енергії № 31120 від 05.12.2008 року. За доводами позивача, ПАТ «Київенерго» у присутності відповідача було зафіксовано порушення п. 6.40 ПКЕЕ, а саме: самовільне підключення електроустановок струмоприймачів до електричної мережі поза розрахунковими засобами обліку електричної енергії без порушення схеми обліку з метою без облікового споживання електроенергії, про що було складено акт порушень ПКЕЕ № 14014 від 09.04.2013 р. 22.04.2013 року відбулося засідання комісії, якою було прийнято рішення про проведення нарахування за Актом згідно з вимогами п. 2.6. та за формулою 2.7. методики визначення обсягу вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затверджено постановою НКРЕ від 04.05.2006 р. № 562, розраховану виходячи з потужності 11,29 кВт та режимом роботи 7 днів на тиждень, 12 годин на добу. За розрахунком позивача вартість електроенергії спожитої без обліку за актом за період 10.04.2012-09.04.2013 становить 56 462,48 грн. Відповідач 03.07.2013 р. звернувся до позивача з листом з проханням погодити графік погашення заборгованості у розмірі 56 462,48 грн протягом 8-9 місяців. За вказаний період, відповідачем було частково сплачено борг, та направлено листа позивачу про продовження терміну реструктуризації боргу. 03.03.2014 року між сторонами укладено угоду № 38-14-е про реструктуризацію заборгованості за актом порушення ПКЕЕ № 14014. За вказаною угодою відповідач визнав борг у сумі 54 488,98 станом на 01.03.2014 р. та зобов'язався погасити вказану заборгованість до 20.06.2014 р. Проте, відповідачем не виконано в повному обсязі зобов'язання за вказаною угодою щодо повноти та вчасності сплати заборгованості, в результаті чого у відповідача існує борг у сумі 45 488,98 грн. Також позивач просить суд стягнути з відповідача пеню у розмірі 1 278,63 грн, 3% річних у сумі 808,04 грн та інфляційні нарахування у сумі 5 124,86 грн.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 01.12.2014 року порушено провадження у справі № 910/26436/14, розгляд справи призначено у судовому засіданні на 21.01.2015.

У судове засідання 21.01 2015 з'явилася представник позивача, вимоги ухвали суду виконала, позовні вимоги підтримала та просила суд задовольнити у повному обсязі.

Відповідач не забезпечив явку уповноваженого представника у судове засідання, вимоги ухвали суду не виконав, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0103316610971 з якого вбачається, що відповідач отримав ухвалу суду 23.12.2014. Клопотання про відкладення від відповідача не надходило.

У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Зважаючи на те, що неявка представника відповідача не перешкоджає всебічному, повному та об'єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами в порядку ст. 75 ГПК України.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив.

05.12.2008 року між Акціонерною енергопостачальною організацією «Київенерго», правонаступником якої є Публічне акціонерне товариство «Київенерго» (надалі - постачальник, позивач) та Приватним підприємством «Добрий шлях» (надалі - споживач, відповідач) було укладено договір постачання електричної енергії № 31120 (надалі - договір), на підставі якого постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, згідно з умовами цього договору та додатками до договору, що є невід'ємними його частинами, а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купленої) електроенергії та здійснює інші платежі згідно х умовами цього договору.

Під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх питань, необумовлених цим договором, сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України, зокрема: Правилами користування електричною енергією, затвердженими в установленому порядку (п. 2.1. договору).

Як вбачається з пп. 4.2.4. договору споживач сплачує постачальнику вартість недоврахованої електроенергії, розраховану виходячи із приєднаної потужності струмоприймачів та кількості годин їх використання відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за № 782/12656, за тарифами, що діяли протягом споживання електричної енергії з порушенням, у разі таких дій споживача: самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії; пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу, зняття пломб з засобів обліку; споживання електроенергії поза засобами обліку; інших умов, визначених Методикою.

За доводами позивача, що підтверджується матеріалами справи, уповноваженими представниками позивача у присутності відповідача було зафіксовано порушення п. 6.40 ПКЕЕ, а саме: самовільне підключення електроустановок струмоприймачів до електричної мережі поза розрахунковими засобами обліку електричної енергії без порушення схеми обліку з метою без облікового споживання електроенергії, про що було складено акт порушень ПКЕЕ № 14014 від 09.04.2013 р.

22.04.2013 року відбулося засідання комісії, з розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією, якою було прийнято протокол № 694 про проведення нарахування за Актом згідно з вимогами п. 2.6. та за формулою 2.7. Методики визначення обсягу вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затверджено постановою НКРЕ від 04.05.2006 р. № 562, розраховану виходячи з потужності 11,29 кВт та режимом роботи 7 днів на тиждень, 12 годин на добу.

За розрахунком позивача, що міститься в матеріалах справи, вартість електроенергії спожитої без обліку за актом за період 10.04.2012-09.04.2013 становить 56 462,48 грн.

Позивачем було виставлено відповідачу рахунок № 31120016/4/акт/14014 від 22.05.2013 р. про оплату за активну електроенергію за актом № 14014 від 09.04.2013 р.

Відповідачем в свою чергу було частково оплачено борг та неодноразово направлялися листи з проханням реструктуризації боргу.

Як свідчать матеріали справи 04 03.2014 року між сторонами укладено угоду № 38-14-е про реструктуризацію заборгованості за актом порушення ПКЕЕ № 14014 (надалі - угода).

Відповідно до п. 1 угоди, боржник (відповідач) визнає та підтверджує заборгованість перед кредитором (позивач) за актом порушення ПКЕЕ № 14014 від 09.04.2013 у сумі 54 488,98 грн станом на 01.03.2014 р.

У п. 2 угоди сторони погодили, що боржник зобов'язується погасити борг у сумі визначеній в п. 1 угоди, протягом 03-2014-06.2014 року.

За переконанням позивача, відповідачем не виконано в повному обсязі зобов'язання за вказаною угодою щодо повноти та вчасності сплати заборгованості, в результаті чого у відповідача існує борг станом на момент подачі позову до суду у сумі 45 488,98 грн.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 692 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Відповідно до ст. 27 Закону України "Про електроенергетику" правопорушення в електроенергетиці тягне за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність. Правопорушеннями в електроенергетиці є: крадіжка електричної і теплової енергії, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку.

Відповідно до п. 5.1 Правил користування електричною енергією договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регулює відносини між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території, і споживачем та визначає зміст правових відносин, прав та обов'язків сторін. Споживання електричної енергії без договору не допускається.

Як установлено в п. 4.2.4. договору, споживач сплачує постачальнику вартість недоврахованої електроенергії, розраховану виходячи із приєднаної потужності струмоприймачів та кількості годин їх використання відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією.

У пункті 6.41 Правил користування електричною енергією зазначено, що у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється акт порушень.

Судом установлено, що 09.04.2013 уповноваженими представниками позивача в ході перевірки електрообладнання відповідача, виявлено порушення, зокрема, п.п. 1.3, 5.1, 6.40, 10.2 Правил користування електричною енергією, а саме: самовільне підключення електроустановок струмоприймачів до електричної мережі поза розрахунковими засобами обліку електричної енергії без порушення схеми обліку з метою без облікового споживання електроенергії, що підтверджується актом про порушення № 14014 від 09.04.2013.

Таким чином, порушення відповідачем Правил користування електричною енергією підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, а також визнано відповідачем, що підтверджується угодою № 38-14-е про реструктуризацію заборгованості за актом порушення ПКЕЕ № 14014.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Таким чином, обов'язок доказування законодавчо покладено на сторони.

Згідно ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідач доказів на підтвердження сплати заявленого у позові розміру боргу не надано, відтак суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених позовних вимог щодо стягнення з відповідача 45 488,98 грн. боргу за угодою № 38-14-е про реструктуризацію заборгованості за актом порушення ПКЕЕ № 14014.

Крім цього, позивач просить суд стягнути з відповідача пеню у розмірі 1 278,63 грн, 3% річних у сумі 808,04 грн та інфляційні нарахування у сумі 5 124,86 грн.

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У п. 5 угоди № 38-14-е про реструктуризацію заборгованості за актом порушення ПКЕЕ № 14014 сторони передбачили, що у разі порушення строків та/або розмірів погашення заборгованості боржник сплачує кредитору пеню у розмірі 0,1% від суми боргу за кожен день прострочення.

Отже, враховуючи факт прострочення відповідачем виконання грошового зобов'язання щодо сплати боргу за угодою № 38-14-е про реструктуризацію заборгованості за актом порушення ПКЕЕ № 14014, суд дійшов висновку про наявність підстав для стягнення з відповідача на користь позивача пені у розмірі 1 278,63 грн, 3% річних у сумі 808,04 грн та інфляційні нарахування у сумі 5 124,86 грн за розрахунками позивача, з яким погоджується суд.

За таких обставин, позовні вимоги позивача є правомірними та обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню.

Судові витрати позивача по сплаті судового збору відповідно до положень статті 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 75, 82-85 ГПК України, господарський суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з приватного підприємства «Добрий шлях» (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 43-Б; ідентифікаційний код 21654668) на користь Публічного акціонерного товариства «Київенерго» (01001, м. Київ, пл. Івана Франка, 5, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00131305) борг за угодою № 38-14-е від 04.03.2014 про реструктуризацію заборгованості за актом порушення ПКЕЕ № 14014 у розмірі 45 488 (сорок п'ять тисяч чотириста вісімдесят вісім) грн 98 коп., пеню у розмірі 1 278 (одну тисячу двісті сімдесят вісім) грн 63 коп., 3% річних у розмірі 808 (вісімсот вісім) грн 04 коп.; інфляційні нарахування у розмірі 5 124 (п'ять тисяч сто двадцять чотири) грн 86 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 827 (одну тисячу вісімсот двадцять сім) грн 00 коп.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 26.01.2015 року

Суддя Пукшин Л.Г.

Попередній документ : 42423771
Наступний документ : 42424365