Рішення № 41902063, 05.12.2014, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
05.12.2014
Номер справи
910/23227/14
Номер документу
41902063
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/23227/14 05.12.14

Суддя Господарського суду міста Києва Підченко Ю.О.

За участю секретаря судового засідання Швеця С.С.

Розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу

за позовом Публічного акціонерного товариства банку "Контракт"

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Бі-2-Бі Лізинг"

третя особа Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірина Миколаївна

про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню

за участю представників сторін:

від позивача: Глухенька Я.В. - юрисконсульт

Брагінський П.О. - представник за довіреністю

від відповідача: Хасін І.Б. - адвокат

від третьої особи: не з'явився

СУТЬ СПОРУ: Публічне акціонерне товариство банк "Контракт" звернувся до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бі-2-Бі Лізинг" за участю третьої особи Приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни про:

- визнання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 21 жовтня 2013 року № 2994 таким, що не підлягає виконанню;

- визнання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 21 жовтня 2013 року № 2995 таким, що не підлягає виконанню.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.11.2014 задоволено заяву Публічного акціонерного товариства банку "Контракт" про вжиття заходів до забезпечення позову, зупинено стягнення на підставі написів, вчинених 21.10.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль Іриною Миколаївною та зареєстрованих за № 2994 та № 2995.

Сторін було належним чином повідомлено про час та місце проведення судового засідання, тому судом з урахуванням вимог ст. ст. 42, 43 ГПК України створені всі необхідні умови для вирішення спору на принципах змагальності, рівності учасників процесу перед законом.

Відповідач надав відзив на позовну заяву в якому зазначив, що позовні вимоги є безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню та просить у позові відмовити.

До прийняття рішення у справі, позивач використовуючи своє право передбачене статтею 22 ГПК України надав заяви про зміну предмету позову, відповідно до якої просить суд:

- визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 21 жовтня 2013 року № 2994 таким, що не підлягає виконанню;

- визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 21 жовтня 2013 року № 2995 таким, що не підлягає виконанню;

- визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 03 жовтня 2014 року № 3349 таким, що не підлягає виконанню.

Згідно ч. 4 ст. 22 ГПК України до початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви. Оскільки дана заява була подана 04.11.2014 до початку розгляду господарським судом справи № 910/23227/14 по суті, то вона приймається судом.

Третя особа надала суду письмові пояснення з приводу позову та просила суд розглядати справу за відсутності її представника.

З'ясувавши фактичні обставини справи, докази на їх підтвердження, виходячи з фактів, встановлених у процесі розгляду справи та правову норму, яка підлягає застосуванню, заслухавши пояснення позивача, заперечення відповідача, суд встановив:

До прийняття рішення по справі позивачем заявлено клопотання згідно вимог ст.ст. 66, 67 ГПК України про застосування заходів забезпечення позову шляхом зупинення стягнення за виконавчим написом нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 03 жовтня 2014 року № 3349.

Відповідно до вимог ст. 66 ГПК України господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Згідно ст. 67 ГПК України позов забезпечується, зокрема, зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Тягар доказування покладається на особу, яка подала заяву про забезпечення позову. Доказування повинно здійснюватись за загальними правилами відповідно до ст. 33 ГПК України.

Позивачем не достатньо обґрунтовано доведено те, що невжиття заходів до забезпечення позову до вирішення спору по суті, може унеможливити або утруднити виконання рішення суду з даної справи. За такими обставинами у задоволенні клопотанні Публічного акціонерного товариства банку "Контракт" щодо забезпечення позову, а саме зупинення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 03 жовтня 2014 року №3349 слід відмовити.

Позов мотивовано тим, що 02.04.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Прімум" видало Товариству з обмеженою відповідальністю "Бі-2-Бі Лізинг" простий вексель серії АА 2136307 на суму 2 184 995,94 грн. з датою платежу 18 жовтня 2013 року (далі Вексель 1).

03.04.2013 між Публічним акціонерним товариством банком "Контракт" (Аваліст) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фірма "Прімум" (Клієнт) укладено договір про надання авалю № 05/13-А, далі Договір № 05/13-А, відповідно до предмету якого (п. 1.1. Договору № 05/13-А) Аваліст зобов'язується здійснити авалювання векселя/векселів Клієнта, визначеного згідно з Реєстром Векселів, що оформлюються на суму 2 184 995,94 грн. Згідно п. 2.1 Договору № 05/13-А надання Авалю проводиться шляхом здійснення напису на лицьовій стороні Векселя "Як аваліст за ТОВ "ФІРМА "ПРІМУМ", та включення його до тексту Векселя.

01 квітня 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Прімум" видало Товариству з обмеженою відповідальністю "Бі-2-Бі Лізинг" простий вексель серії АА 2136305 на суму 1 418 536,06 грн. з датою платежу 18 липня 2013 року (далі Вексель 2).

03.04.2013 між Публічним акціонерним товариством банком "Контракт" (Аваліст) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фірма "Прімум" (Клієнт) укладено договір про надання авалю № 03/13-А, далі Договір № 03/13-А, відповідно до предмету якого (п. 1.1. Договору) Аваліст зобов'язується здійснити авалювання векселя/векселів Клієнта, визначеного згідно з Реєстром Векселів, що оформлюються на суму 1 418 536,06 грн. Згідно п. 2.1 Договору № 03/13-А надання Авалю проводиться шляхом здійснення напису на лицьовій стороні Векселя "Як аваліст за ТОВ "ФІРМА "ПРІМУМ", та включення його до тексту Векселя.

01 квітня 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Прімум" видало Товариству з обмеженою відповідальністю "Бі-2-Бі Лізинг" простий вексель серії АА 2136307 на суму 1 418 536,06 грн. (далі Вексель 3).

Нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль Іриною Миколаївною на підставі Векселя 1 було вчинено виконавчий напис від 21.10.2013 № 2994 та на підставі Векселя 2 було вчинено виконавчий напис від 21.10.2013 № 2995. Нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль Іриною Миколаївною на підставі Векселя 3 було вчинено виконавчий напис від 03.10.2014 № 3348.

Подільським районним управлінням юстиції на підставі виконавчого напису від 21.10.2013 № 2994 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження від 26.09.2014 № 44839445. Подільським районним управлінням юстиції на підставі виконавчого напису від 21.10.2013 № 2995 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження від 26.09.2014 № 44839568. Подільським районним управлінням юстиції на підставі виконавчого напису від 03.10.2014 № 3348 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження від 26.09.2014 № 44839568.

Позивач стверджує, що виконавчий напис нотаріуса від 21.10.2013 № 2994, виконавчий напис нотаріуса від 21.10.2013 № 2995 та виконавчий напис нотаріуса від 03.10.2014 № 3348 були вчинені з порушенням ст. 88 Закону України "Про нотаріат" та п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1172 "Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів", далі Постанова № 1172, чим порушує законні права позивача. За таких підстав просить суд:

- визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 21 жовтня 2013 року № 2994 таким, що не підлягає виконанню;

- визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 21 жовтня 2013 року № 2995 таким, що не підлягає виконанню;

- визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 03 жовтня 2014 року № 3349 таким, що не підлягає виконанню.

Дослідивши правову норму, яка підлягає застосуванню у спірних відносинах сторін, суд дійшов висновку про обґрунтованість доводів позивача, виходячи із наступного.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 17 Закону України "Про виконавче провадження" виконавчий напис нотаріуса є виконавчим документом.

Згідно з п. 4 ст. 49 цього Закону, виконавче провадження підлягає закриттю у разі визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню.

Відповідно до пункту 8 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 №10 "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам" спори між боржниками і стягувачами, а також спори за позовами інших осіб, прав та інтересів яких стосуються нотаріальні дії чи акт, у тому числі про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, про повернення стягнутого за виконавчим написом, вирішуються господарським судом за позовами боржників або зазначених осіб до стягувачів, якщо суб'єктний склад сторін відповідного спору відповідає приписам статті 1 ГПК України.

При цьому, за змістом статей 1, 2, 18, 22, 27 ГПК України нотаріус не може бути відповідачем у господарському процесі, а залучається до участі в ньому як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Відповідно до положень частини 3 статті 15 ГПК України справи у спорах про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню розглядаються за місцезнаходженням відповідача або за місцем виконання виконавчого напису нотаріуса за вибором позивача.

Отже, звернення позивача до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню відповідає способу захисту права та порядку звернення до суду за таким захистом, встановленим діючим законодавством.

Згідно ч. 1 ст. 11 ЦК України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

Відповідно до ст. 174 ГК України господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ч. 1 ст. 509 ЦК України).

В силу статті 526 ЦК України та частини першої ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 87 Закону України "Про нотаріат" для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтею 88 Закону України "Про нотаріат" передбачено, що нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року.

У виконавчому написі повинні зазначатися: дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис; найменування та адреса стягувача; найменування, адреса, дата і місце народження боржника, місце роботи (для громадян), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб); строк, за який провадиться стягнення; суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають витребуванню, в тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення; розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника; номер, за яким виконавчий напис зареєстровано; строк пред'явлення виконавчого напису до виконання. Виконавчий напис скріплюється підписом і печаткою нотаріуса (ст. 89 Закону України "Про нотаріат").

Згідно підпункту 3.1 пункту 3 глави 16 наказу Міністерства юстиції України, від 22.02.2012 № 296/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України" нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем.

Пунктом 1 Постанови № 1172 визначено, що для стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно. Для одержання виконавчого напису подаються: оригінал нотаріально посвідченої угоди; документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов'язання.

Стаття 33 ГПК України зобов'язує сторін довести ті обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень. Відповідно до вимог статті 34 ГПК України визначає, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Втім ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили і оцінюються судом в розумінні вимог статті 43 ГПК України за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни у своїх поясненнях з приводу позову зазначає, що на підставі заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Бі-2-Бі Лізинг" нею були вчинені написи про звернення стягнення на користь останнього. До заяв було додано лише оригінали простих векселів серії АА 2136307, серії АА 2136304, серії АА 2136305 та оригінали протестів про неоплату векселя, вчинених 21.10.2013 за реєстровими № 2992, № 2993 та 03.10.2014 за реєстровим № 3348. Отже, відповідач надав нотаріусу лише Вексель 1, Вексель 2 та Вексель 3, але не надав документи, які підтверджують безспірність заборгованості боржника, всупереч вимогам ст. 88 Закону України "Про нотаріат" та п. 1 Постанови № 1172, якими передбачено обов'язковість подання документів підтверджуючих безспірність заборгованості. Таким чином, виконавчий напис від 21 жовтня 2013 року № 2994, виконавчий напис від 21 жовтня 2013 року № 2995 та виконавчий напис від 03 жовтня 2014 року № 3349 вчинені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль Іриною Миколаївною з порушенням приписів прав щодо безспірності вимог, заявлених до стягнення.

За таких обставин, позовні вимоги Публічного акціонерного товариства банку "Контракт" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бі-2-Бі Лізинг" за участю третьої особи Приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни щодо:

- визнання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 21 жовтня 2013 року № 2994 таким, що не підлягає виконанню;

- визнання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 21 жовтня 2013 року № 2995 таким, що не підлягає виконанню;

- визнання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 03 жовтня 2014 року № 3349 таким, що не підлягає виконанню, задовольнити.

Витрати по судовому збору покладаються на відповідача у справі - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бі-2-Бі Лізинг", згідно вимог ст.44, 49 ГПК України.

У судовому засіданні, яке відбулося 05.12.2014, згідно частини 2 статті 85 ГПК України було проголошено скорочений текст рішення, а саме його вступну та резолютивні частини.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 87, 88, 89 Закону України "Про нотаріат", ст.ст. 11, 509, 526, 610 ЦК України, ст. ст. 174, 193ГК України, ст. ст. 42, 43, 22, 33, 34, 43, 44, 49, 66, 67, 69, 82, 84, частиною другою та третьою ст. 85 ГПК України, суд,-

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства банку "Контракт" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бі-2-Бі Лізинг" за участю третьої особи Приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни задовольнити.

2. Визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 21 жовтня 2013 року № 2994 таким, що не підлягає виконанню.

3. Визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 21 жовтня 2013 року № 2995 таким, що не підлягає виконанню.

4. Визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни від 03 жовтня 2014 року № 3349 таким, що не підлягає виконанню.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бі-2-Бі Лізинг", 03148, м. Київ, вул. Пшенична, буд. 9, код ЄДРПОУ 36114140, на користь:

- Публічного акціонерного товариства банку "Контракт", 01025, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 58, код ЄДРПОУ 19361746, судовий збір у розмірі 3 654 грн., видавши наказ.

6. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено - 10.12.2014 року

Суддя Ю.О.Підченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 41902063 ?

Документ № 41902063 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 41902063 ?

Дата ухвалення - 05.12.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 41902063 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 41902063 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 41902060
Наступний документ : 41902065