Рішення № 4170136, 07.07.2009, Господарський суд Миколаївської області

Дата ухвалення
07.07.2009
Номер справи
2/123/09
Номер документу
4170136
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2009 р. Справа № 2/123/09

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Вассма”

/02166, м. Київ, пр. Лісовий, 39/

До відповідача: Приватного підприємства “УКРІНТЕРПОСТАЧА”

/56502, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 228 Стрілецької дивізії, 1/

про: стягнення 22 663 грн.

Суддя Моргуленко Т.Є.

П Р Е Д С Т А В Н И К И:

від позивача: Грищенко О.М., довіреність від 01.06.2009р.

від відповідача: не з’явився

СУТЬ СПОРУ: стягнення 22 663 грн.

Відповідач відзив на позов не надав, заперечень проти позову не висловив, представник відповідача у судове засідання не з’явився, причин неявки не пояснив.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, однак не скористався своїм процесуальним правом участі в судовому засіданні.

На підставі ст.75 ГПК України, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними матеріалами та поясненнями позивача.

Заслухавши представника позивача, вивчивши матеріали справи, суд, –

ВСТАНОВИВ:

9 вересня 2008 року між TOB „Торговий дім «Вассма»та ПП «УКРІНТЕРПОСТАЧА»був укладений договір купівлі-продажу №94, відповідно до умов якого позивач зобов’язався передати у власність відповідача товар, а останній прийняти цей товар та сплатити за нього грошові кошти.

На виконання умов укладеного договору та додатку до нього представником відповідача отримано товар на загальну суму 14708, 30 грн., що підтверджується видатковою накладною №92/0000356 від 09.09.2008 року.

Пунктом 5.3. даного договору встановлено, що оплата товару проводиться наступним чином: 100% від вартості товару згідно із додатком оплачується покупцем в термін до 20 листопада 2008 року.

Позивач виконав свої обов'язки за договором у повному обсязі. Претензій щодо якості чи кількості поставленого товару від відповідача на адресу позивача не надходило.

Відповідач всупереч умовам договору вартість товару не сплатив, а, отже, за ним рахується заборгованість в сумі 14708, 30 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 174 ГК України, однією із підстав виникнення господарських зобов'язань є господарський договір.

Відповідно до ч.1 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ч.1 ст.173 ГК України господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.193 ГК України кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

На момент розгляду справи відповідач не надав суду доказів погашення заборгованості.

За таких обставин, позовні вимоги в частині стягнення основного боргу в сумі 14708, 30 грн. підлягають задоволенню в повному обсязі.

Згідно із додатком №1 до договору встановлено, що покупець за користування товарним кредитом протягом 70 днів (із 10.09.2008 року по 20.11.2008 року) сплачує відсотки, за річною ставкою 1%.

Стаття 694 ЦК України встановлює особливості продажу товару в кредит. Договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу. Товар продається в кредит за цінами, що діють на день продажу.

Відповідно до таблиці проведення розрахунків, за користування товарним кредитом за період із 10.09.2008 року по 20.11.2008 року відповідач повинен сплатити 28,21 грн.

Графа 6 додатку №1 до договору вказує на прив’язку ціни товару до курсу долара США на день підписання даного договору та додатку №1 до нього, а саме - 4,85 грн./дол. США

За інформацією, що міститься в довідці банку, офіційний курс долара США до гривні на день перерахування грошей, тобто станом на 20 листопада 2008 року, становить 5,99 грн.

У розумінні ч. 2 ст. 533 ЦК України, якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

Виходячи із вищенаведеного, розмір курсової різниці становить 3 457, 20 грн.

(5,99 грн./дол.. / 4,85 грн./дол.. * 14 708,30 грн. (ціна, що підлягала сплаті до 20.11.2008р.) = 18 165,50 грн.

18 165,50грн. -14 708,30 грн.= 3 457,20 грн.)

Згідно п. 8.1. договору за невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ч. 4 ст.231 Господарського кодексу у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Відповідно до ч. 3 ст. 549 ЦК України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно п. 8.3. договору у випадку несвоєчасної оплати товару покупець зобов'язаний сплатити штраф в розмірі 10% від суми неоплаченого товару та пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу товару за кожен день прострочення.

Пункт 8.4. договору передбачає, що сторони, відповідно до ст. 259 ЦК України, домовились про те, що строк позовної давності щодо стягнення штрафних санкцій збільшується до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за даним договором.

Крім цього, сторони, відповідно до п. 6 ст. 232 ГК України, домовились про те, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язань за даним договором, здійснюється без обмеження строку.

Відповідно до п.2 ст.625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом

Виходячи із цього, правомірним є нарахування та стягнення з відповідача суми штрафу 1 470, 83 грн.(14 708,30 грн. X 10% = 1 470,83 грн.); пені в сумі 1 391, 56 грн.; 3% річних та інфляційних витрат за період із 21 листопада 2008 року по 13 квітня 2008 року в сумі 172, 80 грн. та 1 434, 31 грн. відповідно.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Щодо вимог про стягнення з відповідача судових витрат з оплати позовної заяви, то дані вимоги, у відповідності до ст. 49 ГПК України, також підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст.44,49,82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1.Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з приватного підприємства «УКРІІНТЕРПОСТАЧА»(56502, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 228 Стрілецької дивізії, 11, код ЄДРПОУ 30526451) на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий дім „Вассма"" (02166, м. Київ, пр. Лісовий, 39, код ЄДРПОУ 33937992) основний борг в сумі 14 708 (чотирнадцять тисяч сімсот вісім) гривень 30 копійок; плату за користування товарним кредитом в сумі 28 (двадцять вісім) гривень 21 копійка; курсову різницю в сумі 3 457 (три тисячі чотириста п'ятдесят сім) гривень 20 копійок; штраф в сумі 1 470 (одна тисяча чотириста сімдесят) гривень 83 копійки; пеню в сумі 1 391 (одна тисяча триста дев'яносто одна) гривня 56 копійок; 3% річних в сумі 172 (сто сімдесят дві) гривні 80 копійок; індекс інфляції в сумі 1 434 (одна тисяча чотириста тридцять чотири) гривні 31 копійка; держмито в сумі 266 (двісті шістдесят шість) гривень та 312 (триста дванадцять) гривень 50 копійок витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Повернути товариству з обмеженою відповідальністю „Торговий дім „Вассма"" (02166, м. Київ, пр. Лісовий, 39, код ЄДРПОУ 33937992) з Державного бюджету України зайво сплачені витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 (сто вісімнадцять) гривень, сплачені за платіжним дорученням №1131 від 10.04.2009 р.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

У разі подання апеляційної скарги, або внесення апеляційного подання рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя Т.Є.Моргуленко

Часті запитання

Який тип судового документу № 4170136 ?

Документ № 4170136 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 4170136 ?

Дата ухвалення - 07.07.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 4170136 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 4170136 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 4170136, Господарський суд Миколаївської області

Судове рішення № 4170136, Господарський суд Миколаївської області було прийнято 07.07.2009. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 4170136 відноситься до справи № 2/123/09

Це рішення відноситься до справи № 2/123/09. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 4170091
Наступний документ : 4170140