Рішення № 41352042, 24.09.2014, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
24.09.2014
Номер справи
205/6879/14-ц
Номер документу
41352042
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

24.09.2014 Єдиний унікальний номер 205/6879/14-ц

справа № 2/205/3798/2014

205/6879/2014-ц

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2014 року м. Дніпропетровськ

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді Шавули В.С.

при секретарі Давиденко Я.Є.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_1 про звернення стягнення на предмет іпотеки, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач 07 серпня 2014 року звернувся до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з позовом до ОСОБА_1 про звернення стягнення на предмет іпотеки (а.с.2-5).

В обґрунтування позовних вимог вказав, що 05.05.2008 року сторони уклали кредитний договір №811772/ФЛ, відповідно до умов якого ОСОБА_1 отримав кредит у розмірі 40 680,00 доларів США, зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 13,69% річних, з кінцевим терміном повернення 04.05.2033 року.

Позивач свої зобов'язання виконав, - кредит надав, але відповідач належним чином свої зобов'язання не виконав, допустив прострочення кредитних зобов'язань, внаслідок чого, станом на 24.04.2014 року має заборгованість в сумі 82 194,98 доларів США, що за курсом НБУ складає 946 302,59 грн., а саме:

- 41 174,23 доларів США, що в еквіваленті складає 474 034,79 грн. - заборгованість за кредитом;

- 32 682,19 доларів США, що в еквіваленті складає 376 266,79 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом;

- 4 173,77 доларів США, що в еквіваленті складає 48 052,20 грн. - штраф;

- 4 164,79 доларів США, що в еквіваленті складає 47 948,81 грн. - пеня (з 24.04.2013 року по 23.04.2014 року).

З метою забезпечення зобов'язань за кредитним договором між сторонами 05.05.2008 року було укладено договір іпотеки № 811/772/ФЛ, відповідно до умов якого відповідач надав в іпотеку нерухоме майно, а саме: домоволодіння №20, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, смт Таромське, вул. Природна, що належить йому на праві приватної власності на підставі договорів купівлі-продажу домоволодіння та земельної ділянки від 05.05.2008 року.

Враховуючи вищевикладене позивач просив суд в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_1, РНОКПП:НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: 49006, АДРЕСА_1, за кредитним договором № 844772/ФЛ від 05.05.2008 року в сумі 82 194,98 доларів США, що у еквіваленті за курсом НБУ складає 946 302,59 грн. (дев'ятсот сорок шість тисяч триста дві грн.. 59 коп.), з якої: 41 174,23 доларів США, що в еквіваленті складає 474 034,79 грн. - заборгованість за кредитом; 32 682,19 доларів США, що в еквіваленті складає 376 266,79 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом; 4 173,77 доларів США, що в еквіваленті складає 48 052,20 грн. - штраф; 4 164,79 доларів США, що в еквіваленті складає 47 948,81 грн. - пеня (з 24.04.2013 року по 23.04.2014 року), звернути стягнення на предмет іпотеки згідно договору іпотеки № 844772/ФЛ від 05.05.2008 року, а саме: на домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_2, яке складається із: літ.А - житловий будинок (шлак), житловою площею 60,8 кв.м., загальною площею 88,9 кв.м.; літ.Г-гараж (шлак); літ.Д- сарай (шлак); літ.Е- погріб з шийкою (цегла); літ.К-№1-3 споруди; земельної ділянки з цільовим призначенням - обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий №1210100000:08:183:0051 (опис меж земельної ділянки: від А до Б - провулок; Б до В - АДРЕСА_3; В до Г - АДРЕСА_2; Г до А - АДРЕСА_2), шляхом продажу ПАТ «КБ «Надра» (04053, м.Київ, вул.. Артема, 15, ЄДРПОУ 20025456), з укладанням від свого імені договору купівлі-продажу предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві на умовах та в порядку викладеному в ст..38 Закону України «Про іпотеку» та наданням ПАТ «КБ «Надра» всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу. Стягнути з відповідача судові витрати.

Позивач в особі свого представника за довіреністю - Шестірікової Ю.В., в судове засідання не з'явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До суду надав письмову заяву, в якій просив суд розглядати справу без своєї присутності. Позовні вимоги підтримав в повному обсязі. Проти заочного розгляду справи не заперечував (а.с.20).

Відповідач в судове засідання не з'явився. Про день, час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином. Про причини своєї неявки не повідомив. Письмових заяв про розгляд справи без своєї присутності до суду не надсилав.

Відповідно до ч.2 ст. 197 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснюється.

Відповідно до ст. 224 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

За ст.11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до ЦПК України, в межах заявлених позовних ними вимог та на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.10 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно ст.59 ЦПК України, обставини справи, які законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ст.15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно ч.1 ст.16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового права або майнового права та інтересу.

Підставою звернення позивача до суду є захист права сторони за майновим правовідношенням, що виникло в силу укладеного кредитного договору, на вимогу повернення грошових коштів у зв'язку із порушенням його виконання.

Суд, з'ясувавши обставини справи, перевіривши їх наданими доказами, вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.14 ЦК України, цивільні обов'язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Поряд із засобами заохочення, виконання цивільних обов'язків забезпечується відповідальністю, яка встановлена договором або актом цивільного законодавства. Будь-яка особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов'язковим для неї.

Згідно ст.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

Згідно ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

При цьому, якщо кожна із сторін у зобов'язанні має одночасно і права, і обов'язки, вона вважається боржником у тому, що вона зобов'язана вчинити на користь другої сторони, в одночасно кредитором у тому, що вона має право вимагати від неї.

В ході судового розгляду справи встановлено, що 05 травня 2008 року між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк «Надра» (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра») та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 811772/ФЛ, відповідно до умов якого банк надав у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності грошові кошти в сумі 41 737,68 доларів США, зі сплатою відсотків за користування в розмірі 13,69% річних, строком користування до 04 травня 2033 року (а.с.7-8).

З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредит ним договором, 05 травня 2008 року між сторонами було укладено договір іпотеки № 811772/ФЛ, відповідно до умов якого в забезпечення виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором, ОСОБА_1 надав в іпотеку нерухоме майно: домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_2, яке складається із: літ.А - житловий будинок (шлак), житловою площею 60,8 кв.м., загальною площею 88,9 кв.м.; літ.Г-гараж (шлак); літ.Д- сарай (шлак); літ.Е- погріб з шийкою (цегла); літ.К-№1-3 споруди; земельної ділянки з цільовим призначенням - обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий №1210100000:08:183:0051 (опис меж земельної ділянки: від А до Б - провулок; Б до В - АДРЕСА_3; В до Г - АДРЕСА_2; Г до А - АДРЕСА_2). Предмет іпотеки належить іпотекодавцю на підставі договорів купівлі-продажу домоволодіння та земельної ділянки від 05.05.2008 року (а.с.9-10).

Позивач свої зобов'язання по кредитному договору виконав належним чином кредит відповідачу надав.

Оскільки відповідач взяті на себе зобов'язання не виконав, допустив прострочення повернення кредитних коштів, за ним станом на 24.04.2014 року має заборгованість в сумі 82 194,98 доларів США, що за курсом НБУ складає 946 302,59 грн., а саме:

- 41 174,23 доларів США, що в еквіваленті складає 474 034,79 грн. - заборгованість за кредитом;

- 32 682,19 доларів США, що в еквіваленті складає 376 266,79 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом;

- 4 173,77 доларів США, що в еквіваленті складає 48 052,20 грн. - штраф;

- 4 164,79 доларів США, що в еквіваленті складає 47 948,81 грн. - пеня (з 24.04.2013 року по 23.04.2014 року) (а.с.6).

Про наявність заборгованості за кредитним договором та вимогою сплатити заборгованість, ОСОБА_1 повідомлявся досудовою вимогою №1142 від 29.04.2014 року (а.с.11).

У відповідності до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

У відповідності до ст. 615 ЦК України, одностороння відмова від зобов'язання не звільнює винну сторону від відповідальності за порушення зобов'язання.

У відповідності до ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ч. 2 ст.1054, ч.2 ст. 1050 ЦК України, наслідками порушення відповідачем зобов'язань щодо повернення чергової частини суми кредиту, є право позивача достроково вимагати повернення всієї суми кредиту.

Згідно ч.1 ст. 33 Закону України «Про іпотеку», у разі невиконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про іпотеку», у разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються: загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки; опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя; заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні; спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої статтею 38 цього Закону, яка передбачає право Іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі - покупцеві.

У відповідності до п.1 ст.1 Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» №1304-VІІ від 03.06.2014 року, не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", якщо таке майно виступає як забезпечення зобов'язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що: таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об'єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно; загальна площа такого нерухомого житлового майна (об'єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку.

За ст..3 Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» №1304-VІІ від 03.06.2014 року, цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чинність з дня набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей погашення основної суми заборгованості, вираженої в іноземній валюті, порядок погашення (урахування) курсової різниці, що виникає у бухгалтерському та/або податковому обліку кредиторів та позичальників, а також порядок списання пені та штрафів, які нараховуються (були нараховані) на таку основну суму заборгованості.

Таким чином, суд оцінивши в сукупності наявні у справі докази, за своїм внутрішнім переконанням, приходить до висновку, що позовні вимоги ПАТ «КБ «Надра» не підлягають задоволенню, внаслідок чого відмовляє у задоволенні позову.

Вирішуючи питання щодо судових витрат у відповідності до ст. 88 ЦПК України, суд вирішив, що понесені позивачем судові витрати відшкодуванню не підлягають.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про іпотеку», Законом України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» №1304-VІІ від 03.06.2014 року, ст. ст. 526, 615, 625, 1054 ЦК України, ст.ст. 2, 10, 11, 57-60, 88, 209,197,209,212,213-215, 222, 224-226 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

В задоволенні позовних Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_1 про звернення стягнення на предмет іпотеки, - відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо скаргу про апеляційне оскарження не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 10 днів з дня отримання його копії.

Суддя В.С. Шавула

Попередній документ : 41351998
Наступний документ : 41352090