Рішення № 41269468, 01.10.2014, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
01.10.2014
Номер справи
205/5918/14-ц
Номер документу
41269468
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

01.10.2014 Єдиний унікальний номер 205/5918/14-ц

2/205/3516/14

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді Мовчан Д.В.

при секретарі Волкобоєвої А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

ВСТАНОВИВ:

Представник Публічного акціонерного товариства«ФІДОБАНК» (далі- Позивач) звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 05.06.2013 року між Публічним акціонерним товариством «Ерсте Банк» (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «ФІДОБАНК») та ОСОБА_1 (далі - Відповідач) було укладено Кредитний договір з фізичною особою № 014/ZB91ZT/3/001 (далі - Кредитний договір). Відповідно до п.1.1 цього договору позивач надав відповідачу грошові кошти у розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп., із строком користування 36 календарних місяців, із сплатою відсотків у розмірі 0,001 % річних та сплатою 2,5% комісії банку та формою погашення ануїтет для споживчих потреб щомісячно до 20 числа. Однак, у свою чергу відповідач порушив умови укладеного договору в частині своєчасного погашення платежів, та відсотків, передбачених умовами кредитного договору, у зв'язку з чим, станом на 29.04.2014 року за договором виникла заборгованість на загальну суму у розмірі 57 743 (п'ятдесят сім тисяч сімсот сорок три) грн. 93 коп., де прострочені нараховані відсотки - 528 (п'ятсот двадцять вісім) грн. 09 коп., нараховані проценти за період з 20.04.2014 року по 28.04.2014 року включно - 0 грн. 01 коп., борг за несплаченою (простроченою) частиною кредиту по договору - 11 110 (одинадцять тисяч сто десять) грн. 99 коп., залишок строкової заборгованості - 36 111 (тридцять шість тисяч сто одинадцять) грн. 29 коп., прострочені нараховані комісії - 9 993 (дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто три) грн. 55 коп. Таким чином, позивач змушений звернутися до суду та просити суд стягнути з ОСОБА_1, на свою користь заборгованість за Кредитним договором з фізичною особою № 014/ZB91ZT/3/001 від 05.06.2013 року у розмірі 57 743 (п'ятдесят сім тисяч сімсот сорок три) грн. 93 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 577 (п'ятсот сімдесят сім) грн. 43 коп.

01 жовтня 2014 року до суду надійшла заява від представника позивача, в якій вона просить справу розглядати без її участі, позовні вимоги підтримує в повному обсязі і просить їх задовольнити, проти заочного розгляду справи не заперечує (а.с.42).

Відповідач у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчать судові повістки (а.с. 35, 37) та поштове відправлення яке повернулось до суду із відміткою «закінчення терміну зберігання» (а.с. 39,41), про причини неявки в судове засідання не повідомив, ніяких письмових заяв чи клопотань до суду не надходило. З наведеного вбачається, що не зважаючи на неодноразове повідомлення поштового відділення, про надходження судового листа, зазначене поштове відправлення відповідачем отримано не було. Відсутність такого відповідача за зазначеною адресою та неотримання поштового відправлення (його повернення за закінченням терміну зберігання) слід розцінювати як належне повідомлення про день та час розгляду справи по суті такої особи.

У відповідності до ч.4 ст. 169 ЦПК України у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином був повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або якщо зазначені ним причини визнанні неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи. Зі згоди позивача суд ухвалює рішення про заочну форму розгляду справи, що відповідає положенням ст. 224 ЦПК України.

Суд, з'ясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами, доходить висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так судом встановлені наступні обставини та визначені відповідно до них виниклі правовідносини.

Судом встановлено, що 05.06.2013 року між Публічним акціонерним товариством «Ерсте Банк» та ОСОБА_1 було укладено Кредитний договір з фізичною особою № 014/ZB91ZT/3/001, згідно з умовами якого позивач надав відповідачу кредит на споживчі цілі у національній валюті України на загальну суму 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп. із строком користування 36 календарних місяців, із сплатою відсотків у розмірі 0,001 % річних та сплатою 2,5% комісії банку для споживчих потреб (а.с.4-9).

Із матеріалів даної цивільної справи вбачається, що Згідно Статуту Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК», погодженого Національним банком України 27.12.2013 року, є юридичною особою та правонаступником усіх прав та обов'язків, внаслідок реорганізації, шляхом приєднання Публічного акціонерного товариства «ФІДОКОМБАНК», який був правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Ерсте Банк», а також, правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «СЕБ БАНК», АБ «ФАКТОРІАЛ БАНК» (а.с.21-30).

Відповідно до п.1.5 кредитного договору, надання кредиту здійснюється шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок позичальника № НОМЕР_2, відкритий у кредитора, з подальшим перерахуванням кредитором з цього рахунку комісії кредитора за надання кредиту у розмірі, визначеному п.1.3 кредитного договору.

Матеріалами справи підтверджено, що позивач свої зобов'язання за вказаним кредитним договором № 014/ZB91ZT/3/001 від 05.06.2013 року виконав належним чином. Зокрема, відкриття вищевказаного поточного рахунку підтверджується договором на відкриття та ведення поточного рахунку № НОМЕР_2 від 05.06.2013 року, а обставина отримання кредитних коштів відповідачем в свою чергу підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_2 за період з 05.06.2013 року по 13.06.2014 року.

Згідно пункту 1.4 кредитного договору повернення кредиту та сплата процентів за користування кредитом здійснюється позичальником щомісяця до 20 числа кожного місяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем отримання кредиту, згідно з графіком погашення.

Разом з цим, з матеріалів даної цивільної справи вбачається, що в порушення умов договору, відповідач свої зобов'язання належним чином не виконав, у зв'язку з чим, станом на 29.04.2014 року, за означеним договором виникла заборгованість на загальну суму у розмірі 57 743 (п'ятдесят сім тисяч сімсот сорок три) грн. 93 коп., де прострочені нараховані відсотки - 528 (п'ятсот двадцять вісім) грн. 09 коп., нараховані проценти за період з 20.04.2014 року по 28.04.2014 року включно - 0 грн. 01 коп., борг за несплаченою (простроченою) частиною кредиту по договору - 11 110 (одинадцять тисяч сто десять) грн. 99 коп., залишок строкової заборгованості - 36 111 (тридцять шість тисяч сто одинадцять) грн. 29 коп., прострочені нараховані комісії - 9 993 (дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто три) грн. 55 коп.

Згідно ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

У відповідності до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно застосовуються.

Відповідно до приписів ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Відповідно до приписів ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором. Згідно умов вказаного кредитного договору, укладеного між сторонами, позичальник зобов'язаний: сплачувати заборгованість перед банком; сплачувати банку проценти за користування кредитом; сплачувати відповідну комісійну винагороду, та у випадку порушення зобов'язання, сплачувати відповідні штрафні санкції

Відповідно до приписів ч.1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути заборгованість частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст.1048 цього Кодексу.

Таким чином, аналізуючи здобуті у справі докази, суд приходить до висновку про те, що вимоги позивача за своєю правовою природою законні, обґрунтовані і підлягають задоволенню, та з відповідача підлягає стягненню за Кредитним договором з фізичною особою № 014/ZB91ZT/3/001 від 05.06.2013 року заборгованість у розмірі 57 743 (п'ятдесят сім тисяч сімсот сорок три) грн. 93 коп.

Задовольняючи позовні вимоги, суд також виходив з того, що відповідач мав можливість реалізувати своє процесуальне право щодо подання доказів та надання пояснень по суті справи як під час попереднього судового засідання так і на стадії судового розгляду справи по суті. Небажання відповідача надавати суду докази в обґрунтування своїх заперечень проти позову, зокрема з причини ухилення від участі у судових засіданнях, дало суду право при заочному розгляді справи обмежитись доказами, наданими позивачем, що повністю відповідає вимогам ст. 224 ЦПК України.

На підставі ст. 88 ЦПК України з відповідача також слід стягнути на користь позивача судові витрати, що були ним понесені, пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а саме: судового збору у розмірі 577 (п'ятсот сімдесят сім) грн. 43 коп.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 526, 527,530, 615, 625, 1052, 1054 ЦК України, ст.ст. 2, 10, 11, 57-60, 88, 209, 212-215, 224-226 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

2. Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1 (уродженця м. Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) на користь Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» (01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, код 14351016) заборгованість за Кредитним договором з фізичною особою № 014/ZB91ZT/3/001 від 05.06.2013року у розмірі 57 743 (п'ятдесят сім тисяч сімсот сорок три) грн. 93 коп., де прострочені нараховані відсотки - 528(п'ятсот двадцять вісім) грн. 09 коп., нараховані проценти за період з 20.04.2014 року по 28.04.2014 року включно - 0 грн. 01 коп., борг за несплаченою (простроченою) частиною кредиту по договору - 11 110(одинадцять тисяч сто десять) грн. 99 коп., залишок строкової заборгованості - 36 111 (тридцять шість тисяч сто одинадцять) грн. 29 коп., прострочені нараховані комісії - 9 993(дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто три) грн. 55 коп.

3. Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1 (уродженця м. Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) на користь Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» (01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, код 14351016) понесені та документально підтверджені судові витрати по справі у вигляді судового збору в розмірі 577 (п'ятсот сімдесят сім) грн. 43 коп.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 10-ти днів з дня отримання його копії.

Позивач має право оскаржувати заочне рішення до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі в 10-ти денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги через Ленінський районний суд м. Дніпропетровська.

Суддя: Д.В. Мовчан

Попередній документ : 41269467
Наступний документ : 41269476