Постанова № 41079775, 21.10.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
21.10.2014
Номер справи
813/6479/14
Номер документу
41079775
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2014 року № 813/6479/14

Львівський окружний адміністративний суд в складі :

головуючого - судді Кухар Н.А.

секретаря судового засідання Жовковської Ю.В.

за участю:

представника позивача - Цюзик Л.Д.

представника відповідача - Яремко В.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Державного підприємства "Львіввугілля" в особі відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" до Сокальської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Львівській області про скасування рішення, -

в с т а н о в и в:

Державне підприємство "Львіввугілля" в особі відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" звернулось до суду з позовом до Сокальської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Львівській області про скасування податкового повідомлення-рішення від 19.06.2014 року № 0001691530.

В обґрунтування позовних вимог посилається на те, що спірне податкове повідомлення-рішення є неправомірним, оскільки по факту, зафіксованому у акті камеральної перевірки, відбулася не сплата узгодженого податкового зобов'язання, а його зменшення за результатами роботи наступного звітного періоду на підставі розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємств.

Відповідач подав заперечення на позов від 06.10.2014 року. Зазначив, що спірне податкове повідомлення-рішення, яким до позивача застосовані штрафні санкції у розмірі 20% відповідно до ст. 126 Податкового кодексу України є правомірним, оскільки узгоджене податкове зобов'язання, нараховане згідно розрахунку від 19.08.2013 року погашено ним частково із затримкою 92 календарних днів.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позову заперечив з підстав, викладених у запереченні.

Заслухавши думку представників сторін, дослідивши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступні обставини справи та надав їм правову оцінку.

ДП "Львіввугілля" в особі відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" зареєстроване як юридична особа, код ЄДРПОУ - 32323256, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Сокальською ОДПІ проведено перевірку позивача з питань своєчасності сплати до бюджету за ВП "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ДП "Львіввугілля" узгодженої суми податкового зобов'язання з податку на прибуток, за результатами якої складено акт від 11.06.2014 року №318/150/34987316.

Перевіркою встановлено порушення п.57.1 ст.57 ПК України, а саме: несвоєчасно сплачено 75777,00 грн. узгодженої суми податкового зобов'язання з податку на прибуток за І півріччя 2013 року по відокремленому підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ДП "Львіввугілля".

Встановлено, що позивачем було подано розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток за І півріччя 2013 року №1300014178 від 19.08.2013 року, в якому було визначено податкове зобов'язання в сумі 2280709,00 грн., граничний термін сплати - 19.08.2013 року.

Однак, частину вказаної вище суми позивач погасив лише 19.11.2013 року в сумі 75777,00 грн. із затримкою 92 календарних днів за рахунок декларування позивачем в розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємств за ІІІ кв. 2013 року (№1300017421 від 07.11.2013 року) в рядку 8 "податок на прибуток відокремленому підрозділу платника консолідованого податку на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду".

На підставі акту та згідно з ст. 126 ПК України за затримку 92 календарних днів сплати суми грошового зобов'язання в розмірі 75777,00 грн. винесено податкове повідомлення-рішення від 19.06.2014 року №0001691530 про зобов'язання позивача сплатити штраф у розмірі 20 % в сумі 15155,40 грн.

Згідно з п.133.1 ст.133 ПК України, платниками податку з числа резидентів є: суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами; відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у підпункті 133.1.1 цього пункту, визначені відповідно до розділу I цього Кодексу, за винятком представництв.

Пункт 152.4 ст. 152 ПК України регламентує порядок нарахування податку в разі наявності відокремлених підрозділів у складі платника податку - юридичної особи.

Платник податку, який має у своєму складі відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок за місцезнаходженням таких відокремлених підрозділів, а також за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього розділу та зменшений на суму податку, сплаченого за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Відповідальність за своєчасне та повне внесення сум податку до бюджету за місцезнаходженням відокремлених підрозділів несе платник податку, у складі якого знаходяться такі відокремлені підрозділи (абзац 7 п.152.4 ст. 152 ПК України).

Відповідно до п. 46.1 ст. 46 ПК України, податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Згідно п.14.1.156 п.14.1 ст.14 ПК України, податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

У пункті 31.1 ст. 31 ПК України зазначено, що строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.

Згідно п.57.1 ст.57 ПК України, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з п. 4.1 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України 18 липня 2005 року за N 276, та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2005 р. за N 843/11123 (чинної на момент виникнення спірних правовідносин) (далі Інструкція № 276), нарахуванню в особових рахунках платників підлягають: податкові зобов'язання, штрафні санкції та пеня, самостійно визначені платником; податкові зобов'язання, штрафні санкції та пеня, нараховані органом державної податкової служби та узгоджені платником відповідно до чинного законодавства;

Нарахування платежів до бюджету в особових рахунках платників податків здійснюються відповідно до порядків адміністрування відповідних податків, розроблених на підставі чинного законодавства. Нарахування узгоджених податкових зобов'язань у картках особових рахунків платників здійснюється датою граничного терміну сплати зазначених зобов'язань. (п.4.3. Інструкції № 276).

У п.11.4 Інструкції № 276 визначено, що під погашенням податкового боргу за певним видом платежу слід розуміти зменшення абсолютного значення від'ємного сальдо розрахунків платника з бюджетом та пені, підтверджене відповідним документом.

Судом встановлено, що позивач частково погасив податковий борг згідно картки особового рахунку ВП "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" в сумі 75777,00 грн., що відбулось за рахунок задекларованого та нарахованого 19.11.2013 року в картці особового рахунку від'ємного значення суми податкового зобов'язання згідно поданого розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства від 07.11.2013 року №1300017421 на суму 75777,00 грн.

У зв'язку з цим, суд зазначає, що за порушення правил сплати грошових зобов'язань до платників податків застосовується відповідальність, визначена статтею 126 ПК України.

Згідно з ст. 126 ПК України, у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Виходячи з того, що узгоджене податкове зобов'язання з податку на прибуток, нараховане згідно з розрахунком від 19.08.2013 року позивачем своєчасно не сплачене, а погашене із затримкою в 92 календарних днів, контролюючий орган правомірно застосував до позивача штрафні санкції у розмірі 20 % погашеної суми боргу (75777,00 грн.) у сумі 15155,40 грн.

Таким чином, податкове повідомлення-рішення Сокальської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Львівській області від 19.06.2014 року №0001691530 є правомірним.

Враховуючи вище наведене, суд дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог, тому адміністративний позов задоволенню не підлягає.

Щодо судових витрат, то у відповідності до ст.94 КАС України слід стягнути з позивача.

Керуючись ст.ст. 7-14, 69-71, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні позову відмовити повністю.

Стягнути з Державного підприємства «Львіввугілля» (код ЄДРПОУ 32323256) в користь державного бюджету 1644,30 грн. судового збору.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова не набрала законної сили.

Апеляційна скарга на постанову подається протягом десяти днів з дня отримання копії повного тексту постанови до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Львівського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Кухар Н.А.

Повний текст постанови виготовлено 26.10.2014 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 41079775 ?

Документ № 41079775 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 41079775 ?

Дата ухвалення - 21.10.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 41079775 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 41079775 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 41079770
Наступний документ : 41079790