Постанова № 40866724, 07.10.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
07.10.2014
Номер справи
813/3182/14
Номер документу
40866724
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2014 року № 813/3182/14

Львівський окружний адміністративний суд,

у складі:

головуючого-судді Ланкевича А.З.

секретар судового засідання Приймак С.І.

за участі представників

позивача Дякона Б.Р., Смук О.В.

відповідача Боднара В.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові адміністративну справу за позовом Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» до Дрогобицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області про визнання протиправними дій, -

встановив:

Позивач звернувся з позовом, в якому просить визнати протиправними дії відповідача щодо складання та направлення запиту № 2846/10/22-10-09 від 04.04.2014 року про витребування у Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Трускавецькурорт» пояснень та їх документального підтвердження.

Посилається на те, що в запиті про надання пояснень та їх документального підтвердження відповідачем не зазначено жодних законних підстав для його надіслання та відсутнє посилання на норму закону, відповідно до якої відповідач має право вимагати від платника податку надання документів, що є також порушенням вимог податкового законодавства України. А тому вважає, що такі дії відповідача є протиправними та такими, що порушують його законні права та інтереси.

В судовому засіданні представники позивача, позовні вимоги підтримали повністю, з підстав викладених в обґрунтуваннях позовної заяви, а тому просять позов задоволити.

Відповідачем подано письмове заперечення проти позову, в якому просить в позові відмовити, посилається на те, що Дрогобицькою ОДПІ було отримано акт про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Оптоком 2012» № 256/20-33-22-03-07/38279463 від 28.03.2014 року, в якому виявлено факти, що свідчать про можливі порушення позивачем податкового законодавства, а також в ІС «Податковий Блок» в режимі «Перегляд результатів співставлення» встановлено, що ТОВ «Оптком 2012» не включено в податкове зобов'язання по контрагенту-покупцю ПрАТ «Трускавецькурорт» ПДВ в сумі 78 633,00 грн, відповідно є розбіжність, яка виражена в завищенні ПрАТ «Трускавецькурорт» податкового кредиту в сумі 78 633,00 грн. На підставі наведеного, з метою недопущення втрат бюджету, Дрогобицькою ОДПІ було надіслано на адресу позивача лист про надання пояснень та їх документального підтвердження щодо фінансово-господарських відносин з ТзОВ «Оптоком 2012» за лютий 2014 року. Таким чином, оскаржуваний лист складений та направлений відповідно до п.73.3 ст.73 Податкового кодексу України та Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, А тому, вважає, що дії Дрогобицької ОДПІ є правомірними, а позовні вимоги позивача необґрунтованими та безпідставними.

В судовому засіданні, представник відповідача проти позову заперечив, з підстав викладених у письмовому запереченні на позов та просить відмовити в його задоволенні.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступні обставини справи та надав їм правову оцінку.

Судом встановлено, що Дрогобицькою об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Львівській області на підставі п.п.20.1.2 п.20.1 ст.20, п.1, 6 ч.3 п.73.3 ст.73 Податкового кодексу України, ч.2 п.14 Порядку періодичного надання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року № 1245, у зв'язку з отриманням податкової інформації, що свідчить про можливі порушення ПрАТ «Трускавецькурорт» податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби на адресу позивача було направлено запит № 2846/10/22-10-09 від 04.04.2014 року про надання пояснень та їх документального підтвердження. Згідно змісту даного запиту, відповідач запропонував позивачу протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту надати пояснення та їх документальне підтвердження (засвідчення підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою копії первинних, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися) для з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях (розрахунках, звітах, тощо) результатів операцій по господарських відносинах з ТОВ «Оптоком 2012» за лютий 2014 року.

Згідно ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Як передбачено п.п.20.1.2 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право для здійснення функцій, визначених законом, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом.

Згідно п.п.16.1.5 п.16.1 ст.16 ПК України платник податків зобов'язаний подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. У письмовій вимозі обов'язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, та підстави для їх надання.

Відповідно до п.73.3 ст.73 ПК України контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; 2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок та в інших випадках, передбачених статтею 39 цього Кодексу; 3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Порядок отримання інформації контролюючими органами за їх письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до вимог п.9, 10, 11 Порядку отримання інформації органами державної податкової служби за їх письмовим запитом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року № 1245 (надалі- Порядок № 1245), органи державної податкової служби мають право звернутися до суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та документального підтвердження такої інформації. В окремих випадках зазначений запит може надсилатися з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку з накладенням електронного цифрового підпису органу державної податкової служби.

Запит щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин оформляється на бланку органу державної податкової служби та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу. У запиті зазначаються: посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації; підстави для надіслання запиту; опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.

Перед тим, як направити запит, орган державної податкової служби перевіряє: наявність законодавчих підстав для отримання податкової інформації; наявність інформації в системі органів державної податкової служби; відсутність підстав для періодичного подання зазначеної інформації відповідно до цього Порядку.

Згідно п.п.12, 13 Порядку № 1245 письмовий запит про подання інформації надсилається суб'єкту інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: виявлення за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, фактів, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; виникнення потреби у визначенні рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок; виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; подання щодо платника податків скарги про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; проведення зустрічної звірки; в інших випадках, визначених Податковим кодексом України.

Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі, а в разі направлення в електронному вигляді з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку з накладенням електронного цифрового підпису органу державної податкової служби - у разі надходження сформованого програмним забезпеченням повідомлення про доставку.

Відповідно до п.14 Порядку № 1245 суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту, якщо інше не передбачено Податковим кодексом України. У разі коли за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платник податків зобов'язаний надати пояснення та їх документальне підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня надходження запиту.

Судом встановлено, що Дрогобицькою об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Львівській області запит № 2846/10/22-10-09 від 04.04.2014 року «Про витребування у Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів «Трускавецькурорт» пояснень та їх документального підтвердження» направлено ПрАТ «Трускавецькурорт» у зв'язку з отриманням податкової інформації, що свідчить про порушення позивачем податкового та іншого законодавства, зокрема акту Західної ОДПІ м.Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Оптоком 2012» щодо документального підтвердження господарських відносин, із платниками податків, їх реальності та повноти відображення в обліку за січень, лютий 2014 року», № 256/20-33-22-03-07/38279463 від 28.03.2014 року, в якому виявлено факти, що свідчать про можливі порушення ПрАТ «Трускавецькурорт» податкового законодавства, зокрема віднесення до складу податкового кредиту ПДВ в сумі 78 633,00 грн та віднесення до втрат вартості (без ПДВ) отриманих ТМЦ (робіт, послуг) від даного контрагента, також в ІС «Податковий Блок» в режимі «Перегляд результатів співставлення» встановлено, що ТОВ «Оптком 2012» не включено в податкове зобов'язання по контрагенту-покупцю ПрАТ «Трускавецькурорт» ПДВ в сумі 78 633,00 грн, відповідно є розбіжність, яка виражена в завищенні ПрАТ «Трускавецькурорт» податкового кредиту в сумі 78 633,00 грн .

Також, суд зазначає, що зміст даного запиту відповідає вимогам п.73.3 Податкового кодексу України: підписаний керівником контролюючого органу, містить перелік запитуваної інформації та документів на її підтвердження і підстави для його надіслання. Даний запит направлено ПрАТ «Трускавецькурорт» поштою листом з повідомленням про вручення та отримано позивачем 08.04.2014 року.

Відповідно до частин 1, 2 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до ст.86 Кодексу адміністративного судочинства України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

З урахуванням вищенаведеного, суд вважає, що дії Дрогобицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області щодо складання та направлення запиту № 2846/10/22-10-09 від 04.04.2014 року повністю відповідають нормам чинного законодавства, тому позовні вимоги позивача є безпідставними та задоволенню не підлягають.

На підставі ст.94 Кодексу адміністративного судочинства України із урахуванням того, що рішення ухвалене на користь відповідача, який є суб'єктом владних повноважень, судові витрати здійснені позивачем не підлягають до компенсації.

Керуючись ст.ст.7-14, 69-71, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

постановив:

В задоволенні позову Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» до Дрогобицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області про визнання протиправними дій - відмовити повністю.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова не набрала законної сили.

Апеляційна скарга на постанову подається протягом десяти днів з дня отримання копії повного тексту постанови до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Львівського апеляційного адміністративного суду.

Головуючий Ланкевич А.З.

Часті запитання

Який тип судового документу № 40866724 ?

Документ № 40866724 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 40866724 ?

Дата ухвалення - 07.10.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 40866724 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 40866724 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 40866718
Наступний документ : 40866728