Рішення № 40852991, 18.09.2014, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
18.09.2014
Номер справи
205/5454/14-ц
Номер документу
40852991
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

18.09.2014 Єдиний унікальний номер 205/5454/14-ц

2/205/3402/14

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2014 року м. Дніпропетровськ

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді Мовчан Д.В.

при секретарі Волкобоєвої А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

ВСТАНОВИВ:

Представник Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» (далі - Позивач) звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 26.02.2013 року між Публічним акціонерним товариством «Ерсте Банк» та ОСОБА_1 (далі - Відповідач) було укладено Кредитний договір з фізичною особою № 014/ZB7NS1/3/001 (далі - Кредитний договір). Відповідно до умов договору позивач надав відповідачу грошові кошти у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн. 00 коп., із строком користування 36 календарних місяців, із сплатою відсотків у розмірі 0,001 % річних та сплатою 3% комісії банку та формою погашення ануїтет для споживчих потреб щомісячно до 20 числа. Позивач зазначає що виконав зі свого боку умови кредитного договору повністю, однак відповідач порушив свої зобов'язання в частині своєчасного погашення платежів, та відсотків, передбачених умовами кредитного договору, у зв'язку з чим, станом на 14.03.2014 року за договором виникла заборгованість на загальну суму у розмірі 13 952 (тринадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві) грн. 55 коп.

У зв'язку з виникненням заборгованості, позивач змушений звернутися до суду та просити суд стягнути з ОСОБА_1, на свою користь заборгованість за Кредитним договором з фізичною особою № 014/ZB7NS1/3/001 від 26.02.2013 року у розмірі 13 952 (тринадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві) грн. 55 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 243 (двісті сорок три) грн. 60 коп.

Позивач (його представник) у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином. До суду надійшла заява від представника Позивача, в якій він просить справу розглядати без його участі, позовні вимоги підтримує в повному обсязі і просить їх задовольнити, проти заочного розгляду справи не заперечує.

Відповідач у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, ніяких письмових заяв чи клопотань до суду не надходило.

У відповідності до ч.4 ст. 169 ЦПК України у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином був повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або якщо зазначені ним причини визнанні неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи. Зі згоди позивача суд ухвалює рішення про заочну форму розгляду справи, що відповідає положенням ст. 224 ЦПК України.

Суд, з'ясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами, доходить висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так судом встановлені наступні обставини та визначені відповідно до них виниклі правовідносини.

Судом встановлено, що 26.02.2013 року між Публічним акціонерним товариством «Ерсте Банк» та ОСОБА_1 було укладено Кредитний договір з фізичною особою № 014/ZB7NS1/3/001, згідно з умовами якого позивач надав відповідачу кредит на споживчі цілі у національній валюті України на загальну суму 10 000 (десять тисяч) грн. 00 коп. із строком користування 36 календарних місяців, із сплатою відсотків у розмірі 0,001 % річних та сплатою 3% комісії банку та формою погашення ануїтет для споживчих потреб щомісячно до 20 числа кожного місяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем отримання кредиту, згідно з графіком погашення (а.с.4-12).

Відповідно до п.1.3 кредитного договору, надання кредиту здійснюється шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок позичальника НОМЕР_2, відкритий у кредитора, з подальшим перерахуванням кредитором з цього рахунку комісії кредитора за надання кредиту у розмірі, визначеному п.1.2 кредитного договору.

Матеріалами справи підтверджено, що позивач свої зобов'язання за вказаним кредитним договором виконав в повному обсязі, надавши відповідачеві обумовлену сторонами грошову суму. Так, обставина отримання кредитних коштів підтверджується заявою на видачу готівки № 44 від 26.02.2013 року, з вирахуванням комісії за надання кредиту, комісії за видачу готівки (а.с. 16).

Згідно Статуту Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК», погодженого Національним банком України 27.12.2013 року, є юридичною особою та правонаступником усіх прав та обов'язків, внаслідок реорганізації, шляхом приєднання Публічного акціонерного товариства «ФІДОКОМБАНК», який був правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Ерсте Банк», а також, правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «СЕБ БАНК», АБ «ФАКТОРІАЛ БАНК» (а.с.21-30).

З матеріалів справи вбачається, що в порушення умов договору, відповідач свої зобов'язання належним чином не виконав, та, станом на 14.03.2014 року за договором виникла заборгованість на загальну суму у розмірі 13 952 (тринадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві) грн. 55 коп., де борг за тілом кредиту - 3 243 (три тисячі двісті сорок три) грн. 12 коп., борг за простроченими відсотками - 257 (двісті п'ятдесят сім) грн. 12 коп., прострочені комісії - 3 599 (три тисячі п'ятсот дев'яносто дев'ять) грн. 00 коп., строкова заборгованість - 6 756 (шість тисяч сімсот п'ятдесят шість) грн. 88 коп., нарахована комісія - 96 (дев'яносто шість) грн. 43 коп.

Згідно ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

У відповідності до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно застосовуються.

Відповідно до приписів ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Відповідно до приписів ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором. В свою чергу згідно кредитного договору, укладеного між сторонами, позичальник зобов'язаний: сплачувати заборгованість перед банком; сплачувати банку проценти за користування кредитом.

Відповідно до приписів ч.1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути заборгованість частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст.1048 цього Кодексу.

Таким чином, аналізуючи здобуті у справі докази, суд приходить до висновку про те, що вимоги позивача, як правонаступника кредитора за вищеозначеним кредитним договором від 26.02.2013 року за своєю правовою природою законні, обґрунтовані і підлягають задоволенню, та з відповідача підлягає стягненню за Кредитним договором заборгованість у розмірі 13 952 (тринадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві) грн. 55 коп.

Задовольняючи позовні вимоги, суд також виходив з того, що відповідач мав можливість реалізувати своє процесуальне право щодо подання доказів та надання пояснень по суті справи як під час попереднього судового засідання так і на стадії судового розгляду справи по суті. Небажання відповідача надавати суду докази в обґрунтування своїх заперечень проти позову, зокрема з причини ухилення від участі у судових засіданнях, дало суду право при заочному розгляді справи обмежитись доказами, наданими позивачем, що повністю відповідає вимогам ст. 224 ЦПК України.

На підставі ст. 88 ЦПК України з відповідача також слід стягнути на користь позивача судові витрати, що були ним понесені, пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а саме: судового збору у розмірі 243 (двісті сорок три) грн. 60 коп.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 526, 527,530, 615, 625, 1052, 1054 ЦК України, ст.ст. 2, 10, 11, 57-60, 88, 209, 212-215, 224-226 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

2. Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1 (уродженця м. Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: 49000, АДРЕСА_1) на користь Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» (01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, код 14351016) заборгованість за Кредитним договором з фізичною особою № 014/ZB1JJ8/3/001 від 26.02.2013 року у розмірі 13 952 (тринадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві) грн. 55 коп., де борг за кредитом - 3 243 (три тисячі двісті сорок три) грн. 12 коп., борг за простроченими відсотками - 257 (двісті п'ятдесят сім) грн. 12 коп., прострочені комісії - 3 599 (три тисячі п'ятсот дев'яносто дев'ять) грн. 00 коп., строкова заборгованість - 6 756 (шість тисяч сімсот п'ятдесят шість) грн. 88 коп., нарахована комісія - 96 (дев'яносто шість) грн. 43 коп.

3. Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1 (уродженця м. Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: 49000, АДРЕСА_1) на користь Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» (01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, код 14351016) понесені та документально підтверджені судові витрати по справі у вигляді судового збору в розмірі 243 (двісті сорок три) грн. 60 коп.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 10-ти днів з дня отримання його копії.

Позивач має право оскаржувати заочне рішення до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі в 10-ти денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги через Ленінський районний суд м. Дніпропетровська.

Суддя: Д.В. Мовчан

Попередній документ : 40852989
Наступний документ : 40853013