Рішення № 40551154, 22.09.2014, Турійський районний суд Волинської області

Дата ухвалення
22.09.2014
Номер справи
169/555/14-ц
Номер документу
40551154
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КОПІЯ

Справа № 169/555/14-ц

Провадження № 2/169/147/14

Категорія: 26

ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2014 року смт. Турійськ

Турійський районний суд Волинської області в складі:

головуючого судді Турак О.В.

при секретарі Луцик Н.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитною лінією № 002-02027-051212,-

в с т а н о в и в:

Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що 05 грудня 2012 року між Банком та відповідачем укладено кредитну угоду шляхом акцептування Банком пропозиції клієнта відповідно до умов заяви № 002-02027-051212.

Позивач виконав взяті на себе зобов'язання, відкривши відповідачу картковий рахунок із встановленням ліміту кредитної лінії у розмірі 3 000 грн.

Відповідач скористалась кредитом, проте не виконує належним чином свої зобов'язання за договором, у зв'язку з чим станом на 23 травня 2014 року виникла заборгованість на загальну суму 5494.75грн., з них: 1737.25 грн. - тіло кредиту, 1260.00 грн. - прострочене тіло кредиту, 2497.50 грн. - заборгованість за комісіями.

Просить стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ "Дельта Банк" заборгованість за кредитною лінією у сумі 5494.75 грн. та судовий збір в розмірі 243.60 грн.

Представник позивача Духота І.В. у судове засідання не з'явився, однак у позовній заяві вказував, що позов підтримує повністю з підстав, викладених у позовній заяві, не заперечує проти заочного розгляду справи та просив справу розглядати за його відсутності.

Відповідач ОСОБА_1 у судове засідання не з'явилася, про причини неявки суд не повідомила, заяву про розгляд справи за її відсутності не подавала, хоч була вчасно і належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду справи, оскільки судова повістка направлена їй відповідно до ч.5 ст. 74 ЦПК України за адресою, за якою вона зареєстрована у встановленому законом порядку згідно відомостей Турійського РС УДМС України у Волинській області (а. с. 15).

Зі згоди позивача та відповідно до вимог ст. 224 ЦПК України суд проводить заочний розгляд даної справи на підставі наявних у справі доказів.

Враховуючи, що в дане судове засідання не з'явилися всі особи, які беруть участь у справі, то фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що позов підставний та підлягає до задоволення. При цьому суд виходив з наступного.

Судом встановлено, що 05 грудня 2012 року між ПАТ "Дельта Банк" та ОСОБА_1 укладено кредитну угоду відповідно до умов заяви № 002-02027-051212 (далі - договір), згідно із умовами якої банк відкрив відповідачу картковий рахунок з використанням платіжної картки в національній валюті України - гривні, із встановленням ліміту кредитної лінії в розмірі 3 000 грн. на день укладення договору (а.с.3).

У відповідності до п.п. 1, 2.1 частини 3 заяви (пропозиції) договір укладається на умовах, визначених у пропозиції, та відповідно до Правил надання послуг при здійсненні кредитування фізичних осіб у ПАТ "Дельта Банк" і Тарифів Банку, що є невід'ємною частиною пропозиції. Моментом укладення договору, тобто, прийняття Банком пропозиції заявника, є дата підписання Банком цієї пропозиції та скріплення її печаткою (а.с.3).

На підставі п.2.4 частини 3 договору кредитування рахунку в межах кредитної лінії здійснюється протягом строку, визначеного у п.2.4 частини 2 пропозиції (364 календарних дні). Кожен наступний ліміт кредитної лінії надається після спливу строку надання попередньої, на умовах, погоджених сторонами у пропозиції, та не потребує підписання додаткових угод до пропозиції.

Із п. 2.5 договору слідує, що відповідач до підписання пропозиції був ознайомлений у письмовій формі з інформацією про умови кредитування рахунку (у формі встановлення ліміту кредитної лінії) та орієнтовну сукупну вартість кредиту, відповідно до законодавства України.

Таким чином, відповідачу ОСОБА_1 було відкрито картковий рахунок із встановленням ліміту кредитної лінії у розмірі 3 000 грн., яким остання скористалась, проте взяті на себе за кредитним договором зобов'язання належним чином не виконала, у зв'язку з чим у неї станом на 23 травня 2014 року виникла заборгованість у розмірі 5494.75грн., з них: 1737.25 грн. - тіло кредиту, 1260.00 грн. - прострочене тіло кредиту, 2497.50 грн. - заборгованість за комісіями.

Частина 1 ст. 1054 ЦК України визначає, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредити) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч.2ст. 638 ЦК України договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Відповідно до ст. ст. 525, 526, 530 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, при чому зобов'язання має виконуватися належним чином і у встановлений строк відповідно до умов договору.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Стаття 629 ЦК України встановлює, що договір є обов'язковим до виконання сторонами.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність в даному випадку передбачених законом підстав для стягнення з відповідача заборгованості за кредитним договором, оскільки остання порушила його умови, що виразилося у неналежному виконанні договірних зобов'язань, а саме - в простроченні платежів згідно з умовами договору та неповерненні кредитних коштів у визначений договором строк.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України суд стягує з відповідача в користь позивача 243.60 грн. в повернення витрат по сплаті судового збору.

На підставі викладеного, ст.ст. 526, 530, 1054 ЦК України та керуючись ст.ст. 11, 58-60, 88, 197, 209, 213-215, 218, 224, 228 ЦПК України, суд

в и р і ш и в:

Позов публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (р/р 26258907352302, МФО 380236, код 34047020) 5494.75 грн. (п'ять тисяч чотириста дев'яносто чотири грн. 75 коп.) заборгованості за кредитним договором.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (р/р 6499100199, МФО 380236, код 34047020) 243.60 грн. (двісті сорок три грн. 60 коп.) судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Заочне рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Волинської області через Турійський районний суд Волинської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги заочне рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Головуючий /підпис/

Суддя Турійського районного суду О.В.Турак

Попередній документ : 40551150
Наступний документ : 40561744