Рішення № 40539583, 15.09.2014, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
15.09.2014
Номер справи
916/2789/14
Номер документу
40539583
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2014 р.Справа № 916/2789/14

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „Чигринов"

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім „Чорна перлина"

про стягнення 151642грн.

Суддя Малярчук І.А.

Представники сторін:

Від позивача: Спільнік О.Г., довіреність №24 від 01.08.2014р.

Від відповідача: не з`явився

В засіданні 15.09.2014 р. приймали участь представники:

Від позивача: Спільнік О.Г., довіреність №24 від 01.08.2014р.

Від відповідача: не з`явився

Суть спору: про стягнення з ТОВ Торговий дім „Чорна перлина" на користь ТОВ „Чигринов" 151 642,00грн. заборгованості за договором поставки.

Позивач на заявлених позовних вимогах наполягає, подав до суду пояснення від 11.08.2014р. за вх.№21125/14 та від 15.09.2014р. за вх.№23800/14, в їх обґрунтування зазначає, що між ТОВ „Чигринов" та ТОВ Торговий дім „Чорна перлина" було укладено договір поставки від 10.06.2011р. №01/062011, відповідно до умов якого позивач поставив відповідачу товар (продукт ікорний зернистий - в асортименті), що підтверджується видатковими накладними, який відповідачем було отримано, але не здійснено його оплату.

Відповідач в судові засідання не з`явився, відзив на позов та витребувані судом документи не надав, у зв'язку з чим справу розглянуто за наявними в ній матеріалами у відповідності до ст.75 ГПК України.

Клопотання позивача від 04.08.2014р. за вх.№20125/14 та від 15.09.2014р. за вх.№23803/14 про долучення документів до матеріалів справи були судом задоволені.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши пояснення представника позивача та наявні в матеріалах справи документи, суд встановив наступне:

10.06.2011р. між ТОВ „Чигринов" (постачальник) та ТОВ Торговий дім „Чорна перлина" (покупець) було укладено договір поставки №01/062011, відповідно до умов якого постачальник зобов'язується передати у власність покупця продукти харчування (товар), а покупець зобов'язується прийняти товар, оплатити його, а також реалізувати на умовах вказаного договору. Предметом поставки є товар, який повинен відповідати вимогам ТУ У 15.2-30990063-013:2011 і супроводжуватися документами, що підтверджують якість і безпеку, передбаченими діючим законодавством для даного договору (п.п.1.2. договору).

За умовами п.п. 2.1., 2.2. договору №01/062011 від 10.06.2011р. ціна за одиницю товару встановлюється в специфікаціях, які є невід'ємними додатками до даного договору. Ціна товару включає в себе витрати на виготовлення, упаковку, маркування та доставку. Покупець зобов'язаний оплатити поставлений товар на протязі 30 (тридцяти) днів з дати поставки товару, вказаній в п. 4.5. договору.

Оплата вартості поставленого товару здійснюється покупцем шляхом перерахування грошових коштів в безготівковій формі на поточний рахунок постачальника, або по попередньому погоджені з постачальником, в інших формах, передбачених діючим законодавством (п.2.3. договору №01/062011 від 10.06.2011р.).

Відповідно до п. 3.4. договору №01/062011 від 10.06.2011р. в замовленні обов'язково вказуються наступні дані: асортимент товару, кількість по кожній одиниці асортименту переліку, залишки товару на складі по кожній одиниці асортиментного переліку, строк поставки товару, згідно п.3.6. договору.

За умовами п. 4.5. договору поставки №01/062011 від 10.06.2011р. зобов'язання по поставці товару вважаються виконаними з моменту передачі партії товару представнику покупця. Датою поставки товару є дата, яка вказана у видатковій накладній на поставку товару. А відповідно до п. 4.7. договору факт засвідчення печаткою підпису представника відповідача є фактом, що підтверджує повноваження такої особи на отримання товару й покупець не має права в подальшому посилатися на відсутність у представника таких повноважень.

Згідно п. 10.12. договору №01/062011 від 10.06.2011р. договір діє з моменту його підписання до 31 грудня 2012р.

Додаток №1 від 10.06.2011р. до договору поставки №01/062011 (специфікація) встановлює асортиментний перелік та ціну за одиницю товару. Додаток №2 від 10.06.2011р. до договору поставки №01/062011 узгоджує зразки печаток (штампів), підписів матеріально-відповідальних осіб покупця.

Всього відповідач отримав, згідно довіреностей від 07.10.2011р., №0153, від 19.08.2011р. №0148, від 29.07.2011р. №0139, від 15.07.2011р. №0133, від 24.06.2011р. №0124, від 22.06.2011р. №0124, від 20.06.2011р. №0124, по видатковим накладним товар на загальну суму 166 642,00грн., частково оплатив товар на суму 33625,44грн. Однак неоплаченими залишилися накладні за договором №01/062011 від 10.06.2011р.: №ЧИ-0000541 від 25.11.2011р. на суму 30825,60грн., №ЧИ-0000554 від 02.12.2011р. на суму 3102,48грн., №ЧИ-0000580 від 16.12.2011р. на суму 18752,52грн., №ЧИ-0000589 від 24.12.2011р. на суму 18627,72грн., №ЧИ-0000033 від 20.01.2012р. на суму 7737,60грн., №ЧИ-0000065 від 10.02.2011р. на суму 4368,00грн., №ЧИ-0000092 від 01.03.2012р. на суму 21154,44грн., №ЧИ-0000111 від 09.03.2012р. на суму 7012,20грн., №ЧИ-0000134 від 23.03.2012р. на суму 10971,78грн., №ЧИ-0000145 від 30.03.2012р. на суму 18080,40грн., №ЧИ-0000171 від 13.04.2012р. на суму 10233,60грн., №ЧИ-0000202 від 04.05.2012р. на суму 6240,00грн. Враховуючи вищезазначене, загальний борг ТОВ Торговий дім „Чорна перлина" становить 151 642,00грн.

Разом з товаром відповідачу передавалися товаросупроводжувальні документи, а саме податкові накладні: №61 від 25.11.2011р., №4 від 02.12.2011р., №46 від 16.12.2011р., №82 від 24.12.2011р., №15 від 20.01.2012р., №10 від 10.02.2012р., №1 від 01.03.2012р., №13 від 09.03.2012р., №44 від 30.03.2012р., №30 від 23.03.2012р., №24 від 13.04.2012р., №8 від 04.05.2012р.

Також сторонами було укладено та підписано акт зведення взаєморозрахунків клієнта ТОВ Торговий дім „Чорна перлина" з 01.06.2011р. по 31.05.2012р.

Крім того, на підтвердження якості поставленого відповідачу товару позивач подав до матеріалів справи копії протоколів випробувань Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №№1146/Х-1148/Х від 05.07.2011р., №№1773/Х-1774/Х від 07.11.2011р., №329/Х від 16.03.2012р., акту Державного комітету ветеринарної медицини України головного управління ветеринарної медицини в Харківській області від 27.12.2011р. №243, експертні висновки випробувальної лабораторії Харківської регіональної лабораторії ветеринарної медицини від 21.12.2011р. №6546/1, від 27.02.2012р. №1019/1, протоколи дослідження лабораторії інноваційних технологій та експертиз харчових продуктів ТОВ „Тайфун-2000" від 17.02.2012р. №1, від 23.03.2012р. №2, від 29.02.2012р. №3, свідоцтво про якість від 01.03.2012р. №1, від 23.03.2012р. №2, від 13.04.2012р. №4 та ветеринарне свідоцтво БП-20 №763632 від 20.01.2011р., дані яких записувалися в журнал реєстрації видачі ветеринарних свідоцтв форми №2, належним чином завірену копію якого позивач надав для залучення до матеріалів справи.

Так, проаналізувавши наявні в матеріалах справи документи, подані позивачем докази та викладену ним правову позицію, суд вважає заявлені ТОВ „Чигринов" позовні вимоги щодо стягнення з відповідача оплати вартості поставленого товару в сумі 151642грн. правомірними, такими, що відповідають дійсним обставинам справи з огляду на наступні положення законодавства.

Відповідно до п.п. 1, 2 ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Статтею 655 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому (п.1 ст. 656 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 663, пп. 1), 2) ч.1 п.1 ст. 664 Цивільного кодексу України продавець зобов'язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу. Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент вручення товару покупцеві, якщо договором встановлено обов'язок продавця доставити товар; надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Пунктом 1 ст. 691 Цивільного кодексу України визначено, що покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, - за ціною, що визначається відповідно до статті 632 цього Кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу.

Згідно до ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Таким чином, суд, дослідивши договір №01/062011 від 10.06.2011р., видаткові накладні, довіреності, акт зведення взаєморозрахунків, податкові накладні, дійшов висновків про наявність заборгованості відповідача перед позивачем в сумі 151642,00грн. за поставлений товар.

Згідно ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Статтею 33 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом (ст.43 ГПК України).

За таких обставин, суд задовольняє заявлені ТОВ „Чигринов" позовні вимоги, у зв'язку з чим стягненню з ТОВ Торговий дім „Чорна перлина" підлягає 151 642,00грн. заборгованості.

Позивачу за рахунок відповідача згідно ст. 49 ГПК України відшкодовуються судові витрати, а саме, 3 032,84 грн. судового збору.

Неявка відповідача в судове засідання не є перешкодою для розгляду справи, оскільки, як визначено п.п. 3.9.1., 3.9.2. Постанови Пленуму ВГСУ №18 від 26.12.2011р. „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК України. ...В разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом. У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Крім того, у постанові ВГСУ від 04.11.2010р. у справі № 10-22-3-30/336-07-9260 визначено, що суддя може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередньо доставку судових ухвал відповідачу, якщо виконано наступні умови: ухвала була передана одним із способів, передбачених процесуальним законодавством, не було отримано будь-якого підтвердження, не зважаючи на всі розумні зусилля для отримання, процесуальні документи надсилались за адресою, яка зазначена стороною.

В процесі розгляду даної справи судом було вжито всіх необхідних заходів щодо повідомлення відповідача про судові засідання, в тому числі судові засідання, призначені на 04.08.2014р., 15.08.2014р., 15.09.2014р., особливо з врахуванням того, що ухвали надсилались відповідачу за адресою зазначеною позивачем у позовній заяві та витязі з ЄДРЮОФОП станом на 14.08.2014р., у зв'язку з чим суд приймає рішення за результатами розгляду справи по суті.

Керуючись ст. ст.49, 82- 85 ГПК України суд, -

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити позов позивача повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім „Чорна перлина" (65039, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, пров. Бісквітний, буд. 3, код 31005868) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Чигринов" (61051, м. Харків, Дзержинський район, вул. Клочківська, буд. 339, код 32134630) 151 642 (сто п'ятдесят одну тисячу шістсот сорок дві) грн. 00коп. заборгованості, 3 032 (три тисячі тридцять дві) грн. 84 коп. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили згідно зі ст. 85 ГПК України, після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Наказ видати згідно зі ст. 116 ГПК України.

Повний текст рішення складено 19.09.2014р.

Суддя І.А. Малярчук

Попередній документ : 40539582
Наступний документ : 40539725