Ухвала суду № 40458876, 11.09.2014, Господарський суд Львівської області

Дата ухвалення
11.09.2014
Номер справи
5015/3274/12
Номер документу
40458876
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди

11.09.2014 р. Справа№ 5015/3274/12

За спільною заявою сторін про: затвердження мирової угоди на стадії виконання рішення господарського суду Львівської області від 05.09.2012 року у справі № 5015/3274/12

за позовом: Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Львівгаз», м. Львів

до відповідача: Малнівськоволянської сільської ради Мостиського району Львівської області, с. Малнівська Воля Мостиського району Львівської області

про: стягнення 10 807,78 грн. заборгованості

Суддя Кидисюк Р.А.

Секретар Кошовий О.С.

За участю представників сторін:

від стягувача: Шуневич Т.П. (довіреність № 07-163 від 10.01.2014 р.)

від боржника: Даниляк М.М. - сільський голова

Представникам сторін роз'яснено права та обов'язки, передбачені ст.ст. 20, 21 ГПК України. Заяв про відвід судді не подавалось.

13.08.2014 року сторонами по справі № 5015/3274/12 подано спільну заяву за вх.№3997/14 про затвердження мирової угоди від 29.07.2014 р. на стадії виконання рішення господарського суду Львівської області від 05.09.2012 року у справі № 5015/3274/12.

Ухвалою суду від 18.08.2014 року розгляд заяви призначено на 11.09.2014 року.

Представники сторін в судове засідання з'явилися, просили суд затвердити підписану між сторонами мирову угоду від 29.07.2014 р. у зв'язку із добровільним врегулюванням спору.

На підтвердження наявності відкритого (незакінченого) виконавчого провадження з примусового виконання рішення господарського суду Львівської області від 05.09.2012 року у справі № 5015/3274/12 представником стягувача 11.09.2014 р. через канцелярію суду супровідним листом (вх.№38798/14) долучено копію листа від 20.06.2014 року №1.1-15/1360 УДКС у Мостиському районі Львівської області, з якого вбачається, що на виконанні в управлінні перебувають виконавчі листи господарського суду Львівської області від 28.10.2011 №5015/4211/11 та від 28.09.2012 №5015/3274/12.

Представники сторін зазначили, що їм відомі та зрозумілі правові наслідки затвердження господарським судом мирової угоди.

Рішення суду першої інстанції не оскаржувалося і набрало законної сили.

Відповідно до ч. 4 ст. 121 ГПК України мирова угода, укладена сторонами у процесі виконання судового рішення, подається на затвердження господарського суду, який прийняв відповідне судове рішення. Про затвердження мирової угоди господарський суд виносить ухвалу.

Пунктом 7.9. Постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №9 (із змінами і доповненнями) «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України» визначено, що судом може бути затверджено мирову угоду на підставі статті 121 ГПК лише за умови наявності відкритого виконавчого провадження з примусового виконання судового рішення згідно з Законом України «Про виконавче провадження». Якщо таке виконавче провадження не відкрито на момент звернення до суду щодо затвердження мирової угоди, суд відмовляє в її затвердженні, що не виключає повторного звернення з відповідною заявою вже після відкриття виконавчого провадження

На підтвердження наявності відкритого (незакінченого) виконавчого провадження представником стягувача подано копію листа від 20.06.2014 року №1.1-15/1360 УДКС у Мостиському районі Львівської області.

Суд дійшов висновку, що підписана сторонами мирова угода від 29.07.2014 року відповідає закону, відтак підлягає до затвердження судом.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 86, 121 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Затвердити Мирову угоду від 29.07.2014 р., укладену між стягувачем - Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Львівгаз» (79039, м. Львів, вул. Золота, 42; код ЄДРПОУ 03349039) та боржником - Малнівськоволянською сільською радою Моститського району Львівської області (81311, Львівська область, Мостиський район, с. Малнівська Воля, код ЄДРПОУ 22365446), на наступних умовах:

«МИРОВА УГОДА

м. Львів 29 липня 2014 року

Дана угода укладена між Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Львівгаз», в особі Голови правління Зленка Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, (надалі іменується «позивач») та Малнівськоволянською сільською радою, в особі голови сільської ради Даниляка Михайла Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування» та рішення сільської ради №6 від 22.11.2010 року (надалі іменується «відповідач») з другої сторони, далі разом іменовані «Сторони», уклали дану Мирову угоду в справі № 5015/3274/12 (надалі - «Мирову угоду») про наступне:

Відповідно до умов цієї мирової угоди, сторони домовились про наступне:

1. Відповідач визнає заборгованість, яка виникла на підставі договору на виготовлення проектно-кошторисної документації №04 від 20.03.2009 року у справі №5015\3274\12 в сумі 12 417,29 грн., з них:

- 7 741,21 грн. - основний борг; 750,37 грн. - пені; 1 641,13 грн. - втрат від інфляції; 675,08 грн. - 3 % річних; 1 609,5 грн. - судового збору.

2. Відповідач передає позивачу у власність наступні газопроводи:

- частину газопроводу с. Мартини вартістю 9 847 грн., тиск - низький, матеріал труб - поліетилен, покриття - ґрунтове, діаметр 40*3,7, довжина - 260 м.п.;

- частину газопроводу с. Мартини вартістю 2 402 грн., тиск - низький, матеріал труб - поліетилен, покриття - ґрунтове, діаметр 69*3,6, довжина - 45 м.п.

в рахунок погашення заборгованості.

2.1. ПАТ «Львівгаз», на підставі ст. 605 Цивільного кодексу України, звільняє Малнівськоволянську сільську раду від обов'язку сплатити ПАТ «Львівгаз» 168,29 грн. судового збору.

3. Сторонами погоджено, що вартість газопроводів, згідно висновку про вартість майна, становить 12 249 грн. без ПДВ.

4. Позивач зобов'язується з моменту підписання цієї мирової угоди та у випадку належного її виконання не пред'являти жодних претензій до відповідача з приводу заборгованості, погашення якої здійснене шляхом передачі у власність газопроводів, зазначених в п.2 даної угоди, яка є предметом цієї мирової угоди.

4.1. Сторони зобов'язуються не пред'являти претензій одна до одної з приводу різниці між сумою заборгованості відповідача та вартістю майна, яке передається у власність позивачу.

5. Сторони з даною мировою угодою ознайомлені, заперечень не мають.

6. Наслідки відповідних процесуальних дій з припинення провадження у справі нам роз'яснені та зрозумілі.

7. Ця мирова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та затвердження господарським судом і діє до повного виконання обов'язків за цією мировою угодою. Після затвердження судом мирової угоди сторони зобов'язуються підписати акт приймання-передачі даного газопроводу.

8. Дана мирова угода укладена в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін, та один примірник для господарського суду.

9. У зв'язку з укладенням цієї мирової угоди Сторони вважають спір у справі № 5015\3274\12 повністю вичерпаним та дійшли згоди, що у Сторін відсутні взаємні майнові, немайнові та будь-які інші претензії з правовідносин, які є підставою позовних вимог у даному спорі.

10. Сторони підтверджують, що всі викладені умови Мирової угоди відповідають їх реальному волевиявленню та інтересам, а також породжують появу наслідків, зазначених в тексті цієї Мирової угоди.

11. Реквізити сторін:

Позивач: Відповідач:

Публічне акціонерне товариство по Малнівськоволянська сільська рада

газопостачанню та газифікації «Львівгаз» 81311, с. Малнівська Воля,

79039, м. Львів, вул. Золота, 42 Мостиський район, Львівська область,

КОД ЄДРПОУ 03349039 код ЄДРПОУ 22365446

р/р № 260012506847002 р/р 35410002006584, МФО 825014

в ПАТ «КБ Надра» м. Київ,

МФО 380764

Голова Правління ПАТ «Львівгаз» Сільський голова

Зленко В.В. (підпис, печатка) Даниляк М.М. (підпис, печатка)»

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та дійсна для пред'явлення до виконання протягом одного року.

Суддя Кидисюк Р.А

Попередній документ : 40458875
Наступний документ : 40458879