Постанова № 40230092, 21.08.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
21.08.2014
Номер справи
813/5814/14
Номер документу
40230092
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2014 року 10 год. 48 хв. Справа № 813/5814/14

Львівський окружний адміністративний суд

у складі: головуючого - судді Сакалоша В.М.,

за участю секретаря судового засідання - Козак О.О.,

представника заявника - Юрченка Ю.А.,

розглянувши у м. Львові у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за поданням Спеціалізованої Державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Львові Міжрегіонального Головного управління Міндоходів до Публічного акціонерного товариства "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" про стягнення податкового боргу, -

в с т а н о в и в:

18.08.2014 року до Львівського окружного адміністративного суду звернулась Спеціалізована Державна податкова інспекція з обслуговування великих платників податків у м.Львові Міжрегіонального Головного управління Міндоходів з поданням про стягнення коштів в сумі 1 612 924,16 грн. з ПАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" за податковим боргом в порядку п. 3 ч. 1 ст. 183-3 КАС України.

В судовому засіданні 21.08.2014 року відповідно до вимог ч.3 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Вимоги подання мотивовані наявністю у відповідача податкового боргу з податку на додану вартість у розмірі 1 612 924,16 грн. Заявник зазначає, що податкова заборгованість відповідача є узгодженою та не сплаченою відповідачем у встановлений законодавством строк. У зв'язку з цим просить подання задовольнити в повному обсязі та стягнути з рахунків відповідача у банках, що його обслуговують, суму податкового боргу у розмірі 1 612 924,16 грн.

Відповідач не забезпечив участі свого представника у судовому засіданні. Про дату, час і місце розгляду справи повідомлений телефонограмою завчасно, тобто у строк, достатній для прибуття до суду.

Суд заслухавши пояснення представника заявника, дослідив долучені до матеріалів справи письмові докази, оцінив їх в сукупності та встановив наступні фактичні обставини справи.

Відповідач - Публічне акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат", зареєстроване як юридична особа, з присвоєнням номеру ЄДРПОУ 00278801. Взятий на облік як платник податків в органах податкової служби з 26.12.1995 року за № 3, перебуває на обліку в Спеціалізованій Державній податковій інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Львові Міжрегіонального Головного управління Міндоходів, що підтверджується довідкою заявника від 24.04.2014р. № 975/1428061400069.

Суд встановив, що заборгованість відповідача з податку на додану вартість виникла у зв'язку з несплатою самостійно задекларованих зобов'язань з податку на додану вартість в податковій декларації № 9035091144 від 19.06.2014 року за травень 2014 року на суму 922 756,47 грн., № 9041332662 від 18.07.2014 року на суму 563 191,00 грн. за червень 2014 року, а також на підставі висновків камеральної перевірки, за наслідками якої складено акт від 05.06.2014 року № 5/28-06-39/00278801 «Про результати камеральної перевірки своєчасності сплати узгодженої суми податкового зобов'язання до бюджету» та винесено податкове повідомлення рішення від 25.06.2014 року № 0000483900/9324, яким ПАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" зобов'язано сплатити штраф в сумі 2 962,40 грн. за платежем податок на додану вартість. Зазначене податкове повідомлення рішення відповідачем в адміністративному чи судовому порядку не оскаржувалось. Крім цього у ПАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" існує заборгованість у зв'язку з несплатою грошового зобов'язання згідно з рішенням Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центральний офіс з обслуговування великих платників податків про розстрочення сплати грошових зобов'язань в сумі 93 073,46 грн.

На виконання ст. 59 Податкового кодексу України заявник направив на адресу відповідача податкову вимогу Ю№ 8879/25-00/360 від 17.06.2014р., про що свідчить квитанція про вручення поштового відправлення. Податковий борг з цього періоду не переривався. Проте, вказана вимога залишена без виконання, податковий борг відповідачем не погашено.

Суд при вирішенні спору виходив з наступного.

Згідно з п.1.1.ст.1 Податкового кодексу України (далі - ПК України), відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулюються Податковим кодексом України.

Відповідно до п. 14.1.137. ст. 14 ПК, орган стягнення - це державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України. Відповідно до п. 41.5 ст. 41 ПК, органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також державні виконавці в межах своїх повноважень.

Відповідно до п. 20.1.18 ст. 20 ПК, органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Платниками податків згідно п.15.1 ст. 15 ПК України визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок зі сплати податків та зборів.

Податковим обов'язком відповідно до п.36.1 ст.36 ПК України визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків згідно з п.54.1 ст.54 ПК України самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.

Платник податків відповідно до п.57.1 ст.57 ПК України зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Податкова декларація з податку на додану вартість відповідно до п.203.1 ст. 203 ПК України подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Платник податку згідно п.203.1 ст. 203 ПК України зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Відповідно до п. 95.1, 95.2 ст. 95 ПК України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, які обслуговують такого платника податків, відповідно до п. 95.3 ст. 95 ПК України, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини. Зазначена норма ПК кореспондує з п. 3 ч. 1 ст. 1833 КАС України, відповідно до якого провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби при здійсненні ними передбачених законом повноважень здійснюється на підставі подання таких органів щодо стягнення коштів за податковим боргом.

Згідно з ч. 2 ст. 5 КАС України провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Таким чином, процедура стягнення податкового боргу за рахунок коштів на рахунку платника податків з 01.01.2011 року може бути ініційована шляхом внесення подання в порядку ст. 183-3 КАС України.

Подання подано до суду 18.08.2014 року, одразу після спливу строку наданого для добровільної сплати заборгованості відповідачем. Отже, стягнення податкового боргу у сумі 1 612 924,16 грн. здійснюється в порядку, визначеному чинним на дату його виникнення законом, а саме - Податковим кодексом України.

З огляду на викладене, виходячи із заявлених у поданні вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що подання Спеціалізованої Державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Львові Міжрегіонального Головного управління Міндоходів про стягнення коштів в сумі 1 612 924,16 грн. з ПАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" слід задовольнити.

Оскільки спір вирішено на користь суб'єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат заявника - суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір) стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись ст.ст. 17-19, 94, 160-163,167, 183-3 КАС України, суд -

п о с т а н о в и в:

1. Подання Спеціалізованої Державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Львові Міжрегіонального Головного управління Міндоходів - задовольнити повністю.

2. Стягнути з рахунків Публічного акціонерного товариства "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" (81700, Львівська область, Жидачівський район, м. Жидачів, вул. Фабрична,4, ЄДРПОУ 00278801) відкритих у банківських установах, які обслуговують такого платника, на користь державного бюджету борг у сумі 1 612 924,16 грн. (один мільйон шістсот дванадцять тисяч дев'ятсот двадцять чотири гривні шістнадцять копійок).

3. Постанова суду підлягає негайному виконанню.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в десятиденний строк з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова в повному обсязі виготовлена 22 серпня 2014 року.

Суддя Сакалош В.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 40230092 ?

Документ № 40230092 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 40230092 ?

Дата ухвалення - 21.08.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 40230092 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 40230092 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 40230091
Наступний документ : 40230093