Рішення № 4020413, 29.05.2009, Господарський суд Львівської області

Дата ухвалення
29.05.2009
Номер справи
25/72
Номер документу
4020413
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.09 Справа№ 25/72

Господарський суд Львівської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу:

за позовом:

Закритого акціонерного товариства «Ензим»(м.Львів)

до відповідача:

Товариства з обмеженою відповідальністю “Торгова компанія “ІНТЕРМАРКЕТ” (м.Львів)

про :

стягнення заборгованості в сумі 36 935,69 грн.

Суддя :

В.М. Пазичев

При секретарі :

І.Є.Башак

Представники сторін:

від позивача:

Авраменко С.С.-представник, довіреність від 09.01.2009 року

від відповідача:

Не з”явився

Представникам сторін, присутнім в судовому засіданні, роз’яснено їх права та обов’язки відповідно до ст.ст. 20, 22 ГПК України, зокрема, право заявляти відводи.

Суть спору: На розгляд Господарського суду Львівської області подано позов Закритого акціонерного товариства «Ензим»(м.Львів) до Товариства з обмеженою відповідальністю “Торгова компанія “ІНТЕРМАРКЕТ” (м.Львів) про стягнення заборгованості в сумі 36 935,69 грн.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 10.04.2009 року порушено провадження у справі і призначено до розгляду на 24.04.2009 року. Ухвалою від 24.04.2009 року розгляд справи відкладено до 19.05.2009 року, у зв»язку з неявкою представників сторін. Ухвалою від 19.05.2009 року розгляд справи відкладено до 27.05.2009 року, у зв»язку з неявкою представника відповідача. Ухвалою від 27.05.2009 року розгляд справи відкладено до 29.05.2009 року, у зв»язку з неявкою представника відповідача.

Позивач вимог ухвали суду про порушення провадження у справі від 10.04.2009 року, про відкладення від 24.04.2009 року, від 19.05.2009 року, від 27.05.2009 року не виконав повністю, явку повноважного представника в судове засідання забезпечив.

15.05.2009 року за вх.№2829 позивач подав клопотання про ознайомлення із матеріалами справи.

18.05.2009 року за вх.№9953 позивач подав доповнення до позовної заяви, згідно якого просить суд задоволити позовні вимоги Закритого акціонерного товариства «Ензим»в повному обсязі.

20.05.2009 року за вх.№10206 позивач подав клопотання про долучення додаткових доказів до матеріалів справи.

28.05.2009 року за вх.№10883 позивач подав уточнення позовних вимог, згідно якого просить суд стягнути з відповідача суму основного боргу в розмірі 44 921,28 грн., а також судові витрати в розмірі 453,71 грн. про сплату державного мита та 118,00 грн. про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Представник позивача позов підтримав повністю, просив позовні вимоги задоволити з підстав, наведених у позовній заяві та уточненні до позовної заяви.

Відповідач вимог ухвали суду про порушення провадження у справі від 10.04.2009 року, про відкладення від 24.04.2009 року, від 19.05.2009 року, від 27.05.2009 року не виконав, відзив на позов не представив, явку повноважного представника в судове засідання не забезпечив, хоча і був належно, відповідно до ст. 64 ГПК України, повідомлений про місце, дату і час розгляду справи, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 4230231 від 21.04.2009 року, а також підписом уповноваженого представника про отримання нарочно ухвали господарського суду Львівської області від 27.05.2009 року про відкладення розгляду справи до 29.05.2009 року, а його явка була визнана судом та визначена в ухвалі суду обов”язковою.

Відповідно до ст. 85 ГПК України, рішення виготовлено, підписано та оголошено 29.05.2009 року.

Розглянувши матеріали і документи, подані сторонами, заслухавши пояснення представників сторін, з’ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, сукупно оцінивши докази, які мають значення для справи, суд встановив наступне:

Між Закритим акціонерним товариством «Ензим»(надалі –позивач, постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «ІНТЕРМАРКЕТ»(надалі –відповідач, продавець) укладено договір №57 від 07.04.2006 року (надалі –договір). На підставі цього договору ЗАТ «Ензим»зобов»язується здійснювати поставки дріжджів хлібопекарських, дріжджового концентрату та харчових добавок, а ТзОВ «Торгова компанія «ІНТЕРМАРКЕТ»прийняти і вчасно оплатити продукцію.

Згідно п.6.2 договору, покупець зобов»язаний оплачувати вартість кожної партії поставленої продукції –дріжджів, харчових добавок –протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання товару.

Як стверджує позивач, відповідач станом на 01.04.2009 року розрахунків за отриману продукцію не здійснив.

Згідно п.9.4 договору, у випадку несвоєчасного виконання та/або невиконання покупцем своїх зобов»язань щодо оплати продукції, покупець сплачує постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми боргу за кожен день прострочення виконання зобов»язання.

28.05.2009 року за вх.№10883 позивач подав уточнення позовних вимог, згідно якого просить суд стягнути з відповідача суму основного боргу в розмірі 44 921,28 грн., а також судові витрати в розмірі 453,71 грн. про сплату державного мита та 118,00 грн. про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

На час розгляду справи відповідач не подав доказів погашення боргу.

При прийнятті рішення суд виходив з наступного :

Відповідно до ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

Згідно ст. 509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно до ст. 173 ГК України, господарським визнається зобов”язання, що виникає між суб”єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Господарським кодексом України, в силу якого один суб”єкт (зобов”язана сторона, в тому числі боржник) зобов”язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб”єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб”єкт (управнена сторона, в тому числі кредитор) має право вимагати від зобов”язаної сторони виконання її обов”язку.

Відповідно до ст. 179 ГК України, майново-господарські зобов”язання, які виникають між суб”єктами господарювання або між суб”єктами господарювання і негосподарюючими суб”єктами –юридичними особами на підставі господарський договорів, є господарсько-договірними зобов”язаннями.

Згідно ст.193 ГК України, суб”єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов”язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов”язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Згідно ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошових зобов’язань. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов”язання, на вимогу кредитора зобов”язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно ст. 629 ЦК України, договір є обов”язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень.

На час розгляду справи, відповідач не подав докази погашення боргу, відзив на позовну заяву не представив, явку повноважного представника в судове засідання не забезпечив.

Згідно ст.75 ГПК України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Виконавши вимоги процесуального права, всебічно і повно перевіривши обставини справи в їх сукупності, дослідивши представлені сторонами докази, у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, згідно роз”яснень Пленуму Верховного Суду України, вказаних у пункті 1 Постанови від 29 грудня 1976 року № 11 “Про судові рішення”, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги Закритого акціонерного товариства «Ензим»(м.Львів) до Товариства з обмеженою відповідальністю “Торгова компанія “ІНТЕРМАРКЕТ” (м.Львів) в частині стягнення суми основного боргу в розмірі 44 921,28 грн. є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

Згідно ст. 45 ГПК України, позовні заяви, заяви про вжиття запобіжних заходів і заяви про оскарження рішень, ухвал, постанов господарського суду оплачуються державним митом, крім випадків, встановлених законодавством.

Відповідно до ст.46 ГПК України, державне мито сплачується чи стягується в доход державного бюджету України в порядку і розмірі, встановлених законодавством України.

Згідно ст. 47-1 ГПК України, розмір витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Вищого господарського суду України.

Згідно п.”а” ч.2 ст.3 Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” № 7-93 від 21.01.1993 року, ставки державного мита встановлюються в таких розмірах: із заяв майнового характеру, що подаються до господарських судів - 1 відсоток ціни позову, але не менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як доказ сплати судових витрат, позивач подав платіжні доручення №123129 від 31.03.2009 року на суму 369,36 грн. та №138026 від 18.05.2009 року про сплату державного мита, № 123130 від 31.03.2009 року на суму 118,00 грн. про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Судові витрати, відповідно до ст. 49 ГПК України, слід покласти на відповідача, оскільки спір виник з його вини.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 11, 509, 525, 526, 530, 610, 612, 625 ЦК України, ст.ст. 173, 179, 193, ГК України, ст.ст. 43, 33, 43, 49, 75, 80, 82, 83, 84, 85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити.

2. Стягнути із Товариства з обмеженою відповідальністю “Торгова компанія “ІНТЕРМАРКЕТ” (79040, м.Львів, вул.Городоцька,359, код ЄДРПОУ 13827416; інші реквізити в матеріалах справи відсутні) на користь Закритого акціонерного товариства “Ензим” (79014, м.Львів, вул.Личаківська,232, код ЄДРПОУ 00383320, п/р 26005012693 в ПЛФ ВАТ «Кредобанк», МФО 325365) – 44 921 (сорок чотири тисячі дев»ятсот двадцять одну) грн. 28 коп. боргу, 453 (чотириста п»ятдесят три) грн. 71 коп. сплаченого державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. сплачених витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати в порядку ст. 116 ГПК України, після набрання рішенням законної сили

Суддя Пазичев В.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 4020413 ?

Документ № 4020413 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 4020413 ?

Дата ухвалення - 29.05.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 4020413 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 4020413 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 4020413, Господарський суд Львівської області

Судове рішення № 4020413, Господарський суд Львівської області було прийнято 29.05.2009. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 4020413 відноситься до справи № 25/72

Це рішення відноситься до справи № 25/72. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 4020411
Наступний документ : 4020506