Рішення № 40049025, 31.07.2014, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
31.07.2014
Номер справи
205/2993/14-ц
Номер документу
40049025
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

31.07.2014 Єдиний унікальний номер 205/2993/14-ц

2/205/2637/14

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2014 року м. Дніпропетровськ

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді Мовчан Д.В.

при секретарі Волкобоєвої А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

Представник Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (далі - Позивач) звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 16 серпня 2007року між Відкритим Акціонерним товариством Комерційний банк «Надра (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Надра») та ОСОБА_1 (далі - Відповідач-1) було укладено Кредитний договір № 8/2007/840-К/1253-Н (далі - Кредитний договір), згідно з умовами якого позивач надав останньому кредит у розмірі 27 000,00 доларів США з виплатою процентної ставки 12,99 % річних строком до 20.07.2037 року.

В якості забезпечення зобов'язань позичальника за Кредитним договором № 8/2007/840-К/1253-Н від 16 серпня 2007року між Відкритим Акціонерним товариством Комерційний банк «Надра та ОСОБА_2 (далі - Відповідач) було укладено Договір поруки № 1253-Н/2, відповідно до умов якого, остання прийняла на себе зобов'язання відповідати за повне та своєчасне виконання ОСОБА_1 всіх боргових зобов'язань перед позивачем за вказаним кредитним договором.

Позивач зазначає, що у зв'язку з невиконанням зобов'язань за Кредитним договором, перед Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Надра», станом на 30.10.2013 року утворилась заборгованість, яка складає 50 259,57 доларів США, де: заборгованість за сумою кредиту - 26 504,24 доларів США, заборгованість за процентами - 18 620, 25 доларів США, пеня за несвоєчасне погашення заборгованості - 2 435 ,08 доларів США, штраф за невиконання зобов'язань Кредитного договору - 2 700,00 доларів США.

У зв'язку з чим позивач змушений був звернутися до суду і просив стягнути солідарно з ОСОБА_1, ОСОБА_2 на свою користь суму заборгованості у розмірі 50 259,57 доларів США 00 центів та судовий збір у розмірі 3 654 (три тисячі шістсот п'ятдесят чотири) грн. 00 коп.

31 липня 2014 року до суду надійшла заява від представника позивача, в якій вона просить справу розглядати без її участі, позовні вимоги підтримує в повному обсязі і просить їх задовольнити, проти заочного розгляду справи не заперечує (а.с.35).

Відповідач-1 - ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить його підпис в повідомленні про вручення судової повістки (а.с.34), причини неявки в судове засідання не повідомив, ніяких письмових заяв чи клопотань до суду не надходило.

Відповідач -2 - ОСОБА_2 у судове засідання не з'явилася, про день та час розгляду справи повідомлялася належним чином, про причини неявки суд не повідомила, ніяких письмових заяв чи клопотань до суду не надходило.

У відповідності до ч.4 ст. 169 ЦПК України у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином був повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або якщо зазначені ним причини визнанні неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи. Зі згоди позивача суд ухвалює рішення про заочну форму розгляду справи, що відповідає положенням ст. 224 ЦПК України.

Суд, з'ясувавши обставини справи, вивчивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню по наступних підставах.

Згідно витягу зі Статуту Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра»», погодженого Національним банком України 02.02.2011 року, правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Надра».

Судом встановлено, що 16 серпня 2007 року між Відкритим Акціонерним товариством Комерційний банк «Надра (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Надра») та ОСОБА_1 було укладено Кредитний договір № 8/2007/840-К/1253-Н, згідно з умовами якого позивач надав позичальнику кредит у розмірі 27 000 доларів США 00 центів з виплатою процентової ставки 12,99 % річних строком до 20.07.2037 року (а.с.7-8).

Судом також встановлено, що в якості забезпечення зобов'язань позичальника за Кредитним договором № 8/2007/840-К/1253-Н від 16 серпня 2007року, між Відкритим Акціонерним товариством Комерційний банк «Надра (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Надра») та ОСОБА_2 було укладено Договір поруки № 1253-Н/2, відповідно до умов якого, остання прийняла на себе зобов'язання відповідати за повне та своєчасне виконання ОСОБА_1 всіх боргових зобов'язань перед Позивачем за Кредитним договором за № 8/2007/840-К/1253-Н від 16 серпня 2007 року (а.с.5).

Матеріалами справи підтверджено, що позивач свої зобов'язання за вказаним кредитним договором виконав в повному обсязі, надавши позичальнику обумовлену сторонами грошову суму в розмірі 27 000 доларів США 00 центів.

Відповідно до статті 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

У відповідності до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно застосовуються.

Згідно ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до статті 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника, боржник і поручитель відповідають перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі. Відповідно до статті 554 ЦК України, у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором, як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Зазначене кореспондується з розділом 1 вказаного договору поруки, відповідно до яких, у випадку невиконання боржником обов'язків за кредитним договором, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Відповідно до вимог ст.610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

У відповідності до приписів ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором. Згідно умов вказаного кредитного договору, укладеного між сторонами, позичальник зобов'язаний: сплачувати заборгованість перед банком; сплачувати банку проценти за користування кредитом, та у випадку порушення зобов'язання, сплачувати відповідні штрафні санкції.

Відповідно до вимог ч.2 ст.1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути заборгованість частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст.1048 цього Кодексу

Із матеріалів даної цивільної справи вбачається, що в порушення умов вказаних кредитного договору та договору поруки, відповідачі свої зобов'язання належним чином не виконали, допустили прострочення повернення кредиту і сплати процентів, внаслідок чого за ними утворилась заборгованість, яка станом на 30.10.2013 року складає 50 259,57 доларів США, де: заборгованість за сумою кредиту - 26 504,24 доларів США, заборгованість за процентами - 18 620, 25 доларів США, пеня за несвоєчасне погашення заборгованості - 2 435 ,08 доларів США, штраф за невиконання зобов'язань Кредитного договору - 2 700,00 доларів США.

Оскільки відповідачі добровільно здійснювати погашення заборгованості не бажають, позивач змушений був звернутися до суду і просив стягнути солідарно з відповідачів на свою користь суму заборгованості у розмірі 50 259,57 доларів США.

Відповідно до приписів ч.1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Пунктом 12 Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» № 5 від 30.03.2012 року роз'яснено, що у разі якщо кредит правомірно наданий в іноземній валюті та кредитодавець (позивач) просить стягнути кошти в іноземній валюті, суд у резолютивній частині рішення зазначає про стягнення таких коштів саме в іноземній валюті, що відповідає вимогам частини третьої статті 533 Цивільного Кодексу України. Разом із тим як за пред'явлення позову, так і при його вирішенні судом, ціна якого визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується позивачем або стягується судом у гривнях із урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати. Разом із тим як за пред'явлення позову, так і при його вирішенні судом, ціна якого визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується позивачем або стягується судом у гривнях із урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.

Відповідно до приписів ч.2 ст. 533 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно - правовим актом.

Таким чином, аналізуючи здобуті у справі докази, суд приходить до висновку про те, що вимоги позивача за своєю правовою природою законні, обґрунтовані і підлягають задоволенню, та з відповідачів підлягає стягненню за Кредитним договором № 8/2007/840-К/1253-Н від 16 серпня 2007 року заборгованість у розмірі 50 259,57 доларів США.

Суд зауважує, що відповідачі, будучи належним чином повідомлені про розгляд даної цивільної справи по суті, в судове засідання не з'явилися, заперечень на позов та доказів на їх обґрунтування суду не надали, що дає суду право при заочному розгляді справи обмежитись доказами, наданими позивачем, що повністю відповідає вимогам ст. 224 ЦПК України.

На підставі ст. 88 ЦПК України з відповідачів також слід стягнути на користь позивача судові витрати, що були ним понесені, пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а саме: судового збору у розмірі 1 827(одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп. із кожного відповідача окремо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 526, 527,530, 615, 625, 1052, 1054 ЦК України, ст.ст. 2, 10, 11, 57-60, 88, 209, 212-215, 224-226 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

2. Стягнути солідарно з ОСОБА_1, і.п.н. НОМЕР_1 та ОСОБА_2, і.п.н. НОМЕР_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (04053, м. Київ, вул. Артема, 15, к/р 37390244237002 в ОПЕРУ НБУ по м. Києву та області, МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456) заборгованість станом на 30.10.2013 року за Кредитним договором № 8/2007/840-К/1288-Н від 30 серпня 2007 року у загальному розмірі 50 259,57 доларів США, де: заборгованість за сумою кредиту - 26 504,24 доларів США, заборгованість за процентами - 18 620, 25 доларів США, пеня за несвоєчасне погашення заборгованості - 2 435 ,08 доларів США, штраф за невиконання зобов'язань Кредитного договору - 2 700,00 доларів США.

3. Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1 (уродженця м. Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: 49000, АДРЕСА_1), на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (04053, м. Київ, вул. Артема, 15, к/р 37390244237002 в ОПЕРУ НБУ по м. Києву та області, МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456) судовий збір у розмірі 1 827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп.

4. Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, і.п.н. НОМЕР_2 (уродженця м. Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: 49000, АДРЕСА_1)на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (04053, м. Київ, вул. Артема, 15, к/р 37390244237002 в ОПЕРУ НБУ по м. Києву та області, МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456) судовий збір у розмірі 1 827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 10-ти днів з дня отримання його копії.

Позивач має право оскаржувати заочне рішення до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі в 10-ти денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги через Ленінський районний суд м. Дніпропетровська.

Суддя: Д.В. Мовчан

Попередній документ : 40049012
Наступний документ : 40049028