Рішення № 40045617, 05.08.2014, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
05.08.2014
Номер справи
904/4883/14
Номер документу
40045617
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

05.08.14р. Справа № 904/4883/14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова група "ІНТЕРПАП", м.Київ

до В-1: Приватного підприємства "КОЛО", м.Дрогобич, Львівська обл.

В-2: Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий Дім "Беріл", м. Дніпропетровськ

про стягнення 29 111,15грн.

Суддя Петренко Н.Е.

секретар судового засідання Шевцова В.В.

Представники:

від позивача: Кузьменко Н.О., представник за довіреністю № 8 від 08.01.14р.

від відповідача-1: не з'явився

від відповідача-2: не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Ухвалою господарського суду від 04.07.14р. порушено провадження у справі № 904/4883/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова група "ІНТЕРПАП" (далі-позивач) до Приватного підприємства "КОЛО" (далі-відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий Дім "Беріл" (далі-відповідач-1) про стягнення 29 111,15 грн. Справу призначено до розгляду на 05.08.14р.

05.08.14р. у судовому засіданні повноважний представник позивача заявив клопотання про припинення провадження у справі в частині стягнення основного боргу у розмірі 4 000,00 грн. Таким чином, позивач просив стягнути з відповідача-1 24 111,15 грн., а солідарно з відповідача-1 та відповідача-2 1 000,00 грн. Крім того, повноважний представник позивача заявив клопотання про долучення до матеріалів справи витребуваних судом документів.

В свою чергу, повноважний представник відповідача-1 у судове засідання не з'явився, відзив на позов на інші витребувані документи до суду не надав. Жодних пояснень щодо причини неявки або інших клопотань до господарського суду не надходило. Про день, час та місце розгляду справи відповідач-1 повідомлений належним чином, що підтверджує повідомлення про вручення поштового відправлення.

Враховуючи зазначене, господарський суд вважає, що повноважний представник відповідача-1 у судове засідання не з'явився та не подав відзив на позов та інші витребувані судом документи без поважних причин, у зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути справу в даному судовому засіданні без участі повноважного представника відповідача-1 за наявними в ній матеріалами.

Повноважний представник відповідача-2 у судове засідання також не з'явився, але 23.07.14р. до суду від відповідача-2 надійшла заява про розгляд справи без участі повноважного представника відповідача-2. Крім того, в заяві зазначено про те, що відповідач-2 повністю визнає заявлені позовні вимоги та не заперечує проти задоволення позову.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за можливе розглянути справу в даному судовому засіданні без участі повноважного представника відповідача-2 за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні 05.08.14р. оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення, згідно зі ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, подані документи, заслухавши пояснення повноважного представника позивача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.03.13р. між позивачем та відповідачем-1 укладено договір купівлі-продажу № 845/Л (далі - Договір купівлі-продажу), відповідно до умов п. 1.1. якого, позивач зобов'язався в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність відповідачу-1, а відповідач-1 зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити паперову продукцію (надалі іменується - товар), що перерахована в рахунку-фактурі або специфікації, які є невід'ємними частинами цього Договору.

Відповідно до п. 2.1. Договору купівлі-продажу ціна на товар є договірною. Кількість та ціна, згідно письмової або усної заявки відповідача-1, вказані у рахунку-фактурі або специфікації, які є невід'ємними частинами цього Договору. Підтвердженням узгодження сторонами заявки відповідача-1 є підписання сторонами рахунка-фактури або специфікації. Ціна на Товар залежить від курсу національної валюти (гривні) до євро (EUR) за даними Міжбанківської валютної біржі.

Згідно з п. 3.1. Договору купівлі-продажу позивач поставляє товар згідно з правилами Інкотермс 2000. Строк та умови поставки кожної партії товару вказуються у рахунку-фактурі або специфікації.

Право власності на товар переходить від позивача до відповідача-1 у момент фактичної передачі товару (п. 3.3. Договору купівлі-продажу).

Пунктом 4.2. Договору купівлі-продажу передбачено, що розрахунки за кожну партію здійснюються шляхом перерахування коштів на поточний рахунок позивача у повному обсязі, або частками протягом 10 (десяти) календарних днів з дня передачі товару. Позивач має право змінити строк оплати товару, виставивши вимогу про його негайну оплату, якщо курс продажу євро EUR) по відношенню до гривні за даними Міжбанківської валютної біржі з дати поставки товару зросте більше ніж на 1%.

Як зазначено у п. 4.4. Договору купівлі-продажу днем оплати товару вважається день фактичного зарахування коштів на поточний рахунок позивача.

В п. 4.5. Договору купівлі-продажу зазначено про те, що у разі прострочення оплати поставленого товару, відповідач-1 зобов'язаний сплатити його повну вартість, а також сплачує проценти за користування чужими грошовими коштами у розмірі 40% річних від суми заборгованості.

У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та відповідним чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (п. 9.1. Договору купівлі-продажу).

Відповідно до п. 9.2. Договору купівлі-продажу у разі порушення строків оплати товару відповідач-1 виплачує позивачу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на період несплати, від суми заборгованості за кожний день прострочення. Пеня нараховується за весь період прострочення виконання зобов'язання. За прострочення оплати понад двадцять п'ять днів додатково стягується штраф у розмірі десяти відсотків від вартості неоплаченого товару.

Згідно з п. 12.2. Договору купівлі-продажу цей договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.13р. У випадку, якщо у сторін на момент закінчення терміну дії Договору залишаються невиконаними договірні зобов'язання та незадоволенні законні вимоги, дія Договору продовжується до повного виконання таких зобов'язань.

Як зазначає позивач, на виконання умов вищезазначеного Договору купівлі-продажу, позивачем було поставлено у власність відповідача-1 товар на загальну суму 29 422,15 грн., що підтверджується видатковими накладними № 954/2 від 06.05.14р., № 995/2 від 08.05.14р., № 1039/2 від 13.05.14р. та довіреностями на отримання цінностей № 65 від 06.05.14р., № 68 від 08.05.14р., № 77 від 13.05.14р.

Позивач звертає увагу суду на те, що за поставлений товар відповідач-1 у повному обсязі не розрахувався, внаслідок чого станом на 03.07.14р. виникла заборгованість у розмірі 24 140,24 грн.

За неналежне виконання відповідачем-1 своїх зобов'язань за Договором купівлі-продажу, позивачем на підставі п. 9.2. були нараховані пеня у розмірі 653,31 грн. та штраф у розмірі 2942,22грн.

Крім того, відповідно до п. 4.5. Договору купівлі-продажу позивачем були нараховані 40% річних у розмірі 1 375,38 грн.

Позивач зауважує, що 05.05.14р. між позивачем та відповідаче-2 було укладено договір поруки (далі-Договір поруки), відповідно до умов п. 1.1. якого відповідач-2 зобов'язується частково відповідати перед позивачем за виконання зобов'язань відповідача-1 по Договору купівлі-продажу №845/Л від 01.03.13 р., укладеному між позивачем та відповідачем-1.

Відповідно до п. 3.2. Договору поруки відповідальність відповідача-2 перед позивачем обмежується сплатою відповідачем-2 позивачу грошових коштів у розмірі 1 000,00 грн.

З метою досудового врегулювання спору, позивачем 23.06.14р. було направлено на адресу відповідача-2 вимогу про сплату протягом 3-х календарних днів з моменту отримання даної вимоги на користь позивача в рахунок часткового боргу 1 000,00 грн.

Як зазначає позивач, вищевказана вимога була залишена відповідачем-2 без відповіді та задоволення.

Позивач звертає увагу суду, що після звернення з позовом до суду відповідачем-1 18.07.14р. було сплачено 4 000,00 грн. в рахунок погашення суми основного боргу, що підтверджує платіжне доручення № 4970, у зв'язку з чим позивач просить суд в цій частині припинити провадження у справі.

Враховуючи вищевикладене, позивач просить стягнути з відповідача-1 заборгованість за поставлений товар у розмірі 19 140,24 грн., проценти за користування чужими грошовими коштами у розмірі 1 375,38 грн., пеню у розмірі 653,31 грн., штраф у розмірі 2 942,22 грн. Крім того, позивач просить стягнути солідарно з відповідача-1 та відповідача-2 суму заборгованості за поставлений товар у розмірі 1 000,00 грн.

Відповідач-1 доказів належного виконання своїх зобов'язань по вищезазначеному Договору купівлі-продажу на момент розгляду спору до господарського суду не надав. Крім того, відповідач-1 не скористався наданим йому правом на судовий захист, наведених позивачем обставин не спростував.

Відповідач-2 доказів належного виконання своїх зобов'язань по вищезазначеному Договору купівлі-продажу на момент розгляду спору до господарського суду не надав. Крім того, відповідач-2 визнав позовні вимоги у повному обсязі та не заперечував проти задоволення позову.

Дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення повноважного представника позивача, оцінивши надані докази в їх сукупності, суд дійшов до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню частково.

Приймаючи рішення господарський суд виходив із наступного.

Згідно зі ст. 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до ч. 1 ст.193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарювання відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Господарське зобов'язання виникає, зокрема із господарського договору (ст. 174 Господарського кодексу України).

Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ч.1 ст.509 Цивільного кодексу України).

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 Цивільного кодексу України).

Згідно з ч. 1 ст. 692 Цивільного кодексу України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

У разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами (ч. 3 ст. 692 Цивільного кодексу України).

Згідно зі ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог-відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання (ч. 2 ст. 218 Господарського кодексу України).

У відповідності до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його неналежне виконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 Цивільного кодексу України).

Господарський суд вважає за необхідне зазначити про те, що матеріалами справи підтверджено, що позивач свої обов'язки по Договору купівлі-продажу виконав належним чином, а саме позивач поставив відповідачу-1 товар без будь-яких зауважень, що підтверджують видаткові накладні та довіреність на отримання цінностей.

Господарський суд також бере до уваги той факт, що відповідач-1 визнав себе зобов'язаною особою по відношенню до позивача, оскільки до дій які свідчать про визнання боргу може відноситися часткове погашення самим боржником основного боргу (платіжне доручення № 4970 від 18.07.14р. про сплату 4 000,00 грн.)

Враховуючи вищезазначені норми чинного законодавства, умови Договору купівлі-продажу та встановлені судом обставини справи, господарський суд вважає, що вимоги позивача в частині стягнення заборгованості за поставлений товар у розмірі 19 140,24 грн. є обґрунтованими та доведеними, у зв'язку з чим підлягають задоволенню у повному обсязі, оскільки зобов'язання повинні виконуватись належним чином та в установлений строк.

Статтею 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання.

Згідно зі ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Частиною 6 ст. 231 Господарського кодексу України визначено, що штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір не передбачено законом або договором.

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання грошових зобов'язань, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України).

Відповідно до п. 9.2. Договору купівлі-продажу у разі порушення строків оплати товару відповідач-1 виплачує позивачу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на період несплати, від суми заборгованості за кожний день прострочення. Пеня нараховується за весь період прострочення виконання зобов'язання. За прострочення оплати понад двадцять п'ять днів додатково стягується штраф у розмірі десяти відсотків від вартості неоплаченого товару.

На підставі п. 9.2. Договору купівлі-продажу були нараховані пеня у розмірі 653,31 грн. та штраф у розмірі 2 942,22 грн., розрахунок яких судом перевірений та визнаний такими, що зроблений невірно, оскільки позивачем було допущено при складанні сум арифметичні помилки.

Після перерахування сума пені складає 653,30 грн., а сама штрафу 2 942,21 грн.

Таким чином, вимоги позивача щодо стягнення пені та штрафу підлягають задоволенню частково, а саме пеня у розмірі 653,30 грн., а штраф у розмірі 2 942,21 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

В п. 4.5. Договору купівлі-продажу зазначено про те, що у разі прострочення оплати поставленого товару, відповідач-1 зобов'язаний сплатити його повну вартість, а також сплачує проценти за користування чужими грошовими коштами у розмірі 40% річних від суми заборгованості.

На підставі вищезазначеної норми закону та п. 4.5. Договору купівлі-продажу позивачем були нараховані 40% річних у розмірі 1 375,38 грн., розрахунок яких судом перевірений та визнаний такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Стаття 543 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Таким чином, відповідно до вимог ст. 554 Цивільного кодексу України встановлено, що:

1. У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

2. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

3. Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки.

Викладене є підставою для задоволення позову в частині солідарного стягнення з відповідача-1 та відповідача-2 суми основного боргу у розмірі 1 000,00 грн.

Провадження у справі в частині стягнення 4 000,00 грн. необхідно припинити, оскільки відповідачем-1 зазначена сума оплачена, що підтверджує платіжне доручення № 4970 від 18.07.14р.

Витрати по сплаті судового збору слід покласти на відповідача.

Керуючись ст.ст. 509, 525, 526, 530, 543, 549, 554, 599, 610, 611, 612, 625, 629, 655, 692 Цивільного кодексу України, ст.ст. 173, 174, 193, 218, 231, 232 Господарського кодексу України, ст.ст. 4, 32-34, 43-44, 49, 75, 80, 82-85, 115-117 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Приватного підприємства "КОЛО" (юридична адреса: 82720, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. П. Орлика, буд. 9, кв. 62; поштова адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 8, код ЄДРПОУ 30444919) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова група "ІНТЕРПАП" (юридична адреса: 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 8А, офіс 291; поштова адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, Головпоштамп, а/с 41, код ЄДРПОУ 35137937) заборгованість за поставлений товар у розмірі 19 140,24 грн. (дев'ятнадцять тисяч сто сорок грн. 24 коп.), проценти за користування чужими грошовими коштами у розмірі 1 375,38 грн. (одна тисяча триста сімдесят п'ять грн. 38 коп.), пеню у розмірі 653,30 грн. (шістсот п'ятдесят три грн. 30 коп.), штраф у розмірі 2 942,21 грн. (дві тисячі дев'ятсот сорок дві грн. 21 коп.).

Стягнути солідарно з Приватного підприємства "КОЛО" (юридична адреса: 82720, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. П. Орлика, буд. 9, кв. 62; поштова адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 8, код ЄДРПОУ 30444919) та Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий Дім "Беріл" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, буд. 10-б, код ЄДРПОУ 32931083) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова група "ІНТЕРПАП" (юридична адреса: 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 8А, офіс 291; поштова адреса: 49000, м.Дніпропетровськ, Головпоштамп, а/с 41, код ЄДРПОУ 35137937) заборгованості за поставлений товар у розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.), витрати по сплаті судового збору у розмірі 1827,00 грн. (одна тисяча вісімсот двадцять сім грн. 00 коп.).

В частині стягнення заборгованості за поставлений товар у розмірі 4 000,00 грн. провадження у справі - припинити.

В решті позовних вимог - відмовити.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання і може бути оскарженим протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 06.08.14р.

Суддя Н.Е. Петренко

Попередній документ : 40045615
Наступний документ : 40045619