Рішення № 40034570, 26.06.2014, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
26.06.2014
Номер справи
205/891/14-ц
Номер документу
40034570
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

26.06.2014 Єдиний унікальний номер 205/891/14-ц

2/205/1896/14

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2014 року м. Дніпропетровськ

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді Мовчан Д.В.

при секретарі Волкобоєвої А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Надра» до ОСОБА_2, ОСОБА_3, про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

ВСТАНОВИВ:

Представник Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (далі - Позивач) звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2, ОСОБА_3, про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 14.12.2007 року між Відкритим Акціонерним товариством Комерційний банк «Надра (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Надра») та ОСОБА_2 (далі - Відповідач-1) було укладено Кредитний договір № 8/2007/840-К/1753-Н (далі - Кредитний договір), згідно з умовами якого позивач надав позичальнику кредит у розмірі 29 100, 50 доларів США 00 центів строком до 12.12.2020 року. В якості забезпечення зобов'язань позичальника за кредитним договором № 8/2007/840-К/1753-Н від 14.12.2007 року між Відкритим Акціонерним товариством Комерційний банк «Надра» (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Надра») та ОСОБА_3 (далі - Відповідач -2) було укладено Договір поруки № 8/2007/840-К/1753-Н, відповідно до умов якого, Відповідач -2 прийняла на себе зобов'язання відповідати за повне та своєчасне виконання Відповідачем -1 всіх боргових зобов'язань перед Позивачем за вказаним кредитним договором.

Позивач зазначає, що у зв'язку з невиконанням зобов'язань за Кредитним договором, перед Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Надра», станом на 07.11.2013 року утворилась заборгованість, яка складає 49 923, 63 США, де: заборгованість за сумою кредиту - 27 843, 46 доларів США., заборгованість за відсотками - 16 300,05 доларів США, пеня за несвоєчасне погашення заборгованості - 2 870, 07 доларів США, штраф за невиконання зобов'язань за Кредитного договору - 2 910,05 доларів США .Оскільки відповідачі добровільно здійснювати погашення заборгованості не бажають, позивач змушений був звернутися до суду і просив стягнути солідарно з відповідачів на свою користь суму означеної заборгованості та судовий збір у розмірі 3 654 (три тисячі шістсот п'ятдесят чотири) грн. 00 коп.

15 травня 2014 року до суду надійшла заява від представника позивача, в якій він просить справу розглядати без його участі, позовні вимоги підтримує в повному обсязі і просить їх задовольнити, проти заочного розгляду справи не заперечує (а.с. 49).

Відповідачі у судове засідання не з'явилися, про день та час розгляду справи повідомлялися належним чином, про що свідчать судові повістки (а.с. 40,47), та поштове відправлення яке повернулось до суду із відміткою «закінчення терміну зберігання» (а.с. 33), про причини неявки в судове засідання не повідомили, ніяких письмових заяв чи клопотань до суду не надходило. З наведеного вбачається, що не зважаючи на повідомлення поштового відділення, про надходження судового листа, зазначене поштове відправлення відповідачами отримано не було. Відсутність таких відповідачів за зазначеною адресою та неотримання поштового відправлення (його повернення за закінченням терміну зберігання) слід розцінювати як належне повідомлення про день та час розгляду справи по суті таких осіб.

У відповідності до ч. 4 ст. 169 ЦПК України у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином був повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або якщо зазначені ним причини визнанні неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи. Зі згоди позивача суд ухвалює рішення про заочну форму розгляду справи, що відповідає положенням ст. 224 ЦПК України.

Суд, з'ясувавши обставини справи, вивчивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню по наступних підставах.

Так, судом встановлені наступні обставини справи та визначені виниклі відповідно до них правовідносини.

Згідно витягу зі Статуту Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра»», погодженого Національним банком України 02.02.2011 року, правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Надра» (а.с.25-31).

Судом встановлено, що 14.12.2007 року між Відкритим Акціонерним товариством Комерційний банк «Надра (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Надра») та ОСОБА_2 було укладено Кредитний договір № 8/2007/840-К/1753-Н, згідно з умовами якого позивач надав позичальнику кредит у розмірі 29 100, 50 доларів США 00 центів строком до 12.12.2020 року (а.с.6-10).

Судом також встановлено, що в якості забезпечення зобов'язань позичальника за кредитним договором 14.12.2007 року, між Відкритим Акціонерним товариством Комерційний банк «Надра (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Надра») та ОСОБА_3 було укладено Договір поруки № 8/2007/840-К/1753-Н, відповідно до умов якого, остання прийняла на себе зобов'язання відповідати за повне та своєчасне виконання ОСОБА_2 всіх боргових зобов'язань перед Позивачем за Кредитним договором за № 8/2007/840-К/1753-Н від 14.12.2007 (а.с.11-12).

Матеріалами справи підтверджено, що позивач свої зобов'язання за вказаним кредитним договором виконав в повному обсязі, надавши позичальнику обумовлену сторонами грошову суму в розмірі 29 100, 50 доларів США 00 центів.

Відповідно до статті 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

У відповідності до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно застосовуються.

Згідно ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до статті 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника, боржник і поручитель відповідають перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі. Відповідно до статті 554 ЦК України, у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором, як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Зазначене кореспондується з розділом 1 вказаного договору поруки, відповідно до яких, у випадку невиконання боржником обов'язків за кредитним договором, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Відповідно до вимог ст.610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

У відповідності до приписів ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором. Згідно умов вказаного кредитного договору, укладеного між сторонами, позичальник зобов'язаний: сплачувати заборгованість перед банком; сплачувати банку проценти за користування кредитом, та у випадку порушення зобов'язання, сплачувати відповідні штрафні санкції.

Відповідно до вимог ч.2 ст.1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути заборгованість частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст.1048 цього Кодексу

Із матеріалів даної цивільної справи вбачається, що в порушення умов вказаних кредитного договору та договору поруки, відповідачі свої зобов'язання належним чином не виконали, допустили прострочення повернення кредиту і сплати процентів, внаслідок чого за ними утворилась заборгованість, яка станом на 07.11.2013 року утворилась заборгованість, яка складає 49 923, 63 США, де: заборгованість за сумою кредиту - 27 843, 46 доларів США., заборгованість за відсотками - 16 300,05 доларів США, пеня за несвоєчасне погашення заборгованості - 2 870, 07 доларів США, штраф за невиконання зобов'язань за Кредитного договору - 2 910,05 доларів США.

Відповідно до приписів ч.1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Пунктом 12 Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» № 5 від 30.03.2012 року роз'яснено, що у разі якщо кредит правомірно наданий в іноземній валюті та кредитодавець (позивач) просить стягнути кошти в іноземній валюті, суд у резолютивній частині рішення зазначає про стягнення таких коштів саме в іноземній валюті, що відповідає вимогам частини третьої статті 533 Цивільного Кодексу України. Разом із тим як за пред'явлення позову, так і при його вирішенні судом, ціна якого визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується позивачем або стягується судом у гривнях із урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати. Разом із тим як за пред'явлення позову, так і при його вирішенні судом, ціна якого визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується позивачем або стягується судом у гривнях із урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.

Відповідно до приписів ч.2 ст. 533 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно - правовим актом.

Таким чином, аналізуючи здобуті у справі докази, суд приходить до висновку про те, що вимоги позивача за своєю правовою природою законні, обґрунтовані і підлягають задоволенню, та з відповідачів підлягає стягненню за Кредитним договором № 8/2007/840-К/1753-Н від 14.12.2007 року заборгованість у розмірі 49 923, 63 США.

Суд зауважує, що відповідачі, будучи належним чином повідомлені про розгляд даної цивільної справи по суті, в судове засідання не з'явилися, заперечень на позов та доказів на їх обґрунтування суду не надали, що дає суду право при заочному розгляді справи обмежитись доказами, наданими позивачем, що повністю відповідає вимогам ст. 224 ЦПК України.

На підставі ст. 88 ЦПК України з відповідачів також слід стягнути на користь позивача судові витрати, що були ним понесені, пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а саме: судового збору у розмірі 1 827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп. із кожного відповідача окремо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 526, 527,530, 615, 625, 1052, 1054 ЦК України, ст.ст. 2, 10, 11, 57-60, 88, 209, 212-215, 224-226 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_2, ОСОБА_3, про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

2. Стягнути солідарно з ОСОБА_2, і.п.н. НОМЕР_1 та ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (04053, м. Київ, вул. Артема, 15, к/р 37390244237002 в ОПЕРУ НБУ по м. Києву та області, МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456) заборгованість станом на 07.11.2013 року за Кредитним договором № 8/2007/840-К/1753-Н від 14.12.2007 року у розмірі 49 923, 63 США, де: заборгованість за сумою кредиту - 27 843, 46 доларів США., заборгованість за відсотками - 16 300,05 доларів США, пеня за несвоєчасне погашення заборгованості - 2 870, 07 доларів США, штраф за невиконання зобов'язань за Кредитного договору - 2 910,05 доларів США.

3. Стягнути з ОСОБА_2, і.п.н. НОМЕР_1, на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (04053, м. Київ, вул. Артема, 15, к/р 37390244237002 в ОПЕРУ НБУ по м. Києву та області, МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456) судовий збір у розмірі 1 720 (одна тисяча сімсот двадцять) грн. 50 коп.

4. Стягнути з ОСОБА_3 на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (04053, м. Київ, вул. Артема, 15, к/р 37390244237002 в ОПЕРУ НБУ по м. Києву та області, МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456) судовий збір у розмірі 1 720 (одна тисяча сімсот двадцять) грн. 50 коп.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 10-ти днів з дня отримання його копії.

Позивач має право оскаржувати заочне рішення до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі в 10-ти денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги через Ленінський районний суд м. Дніпропетровська.

Суддя: Д.В. Мовчан

Попередній документ : 40034561
Наступний документ : 40034575