Рішення № 40034517, 03.07.2014, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
03.07.2014
Номер справи
205/4371/14-ц
Номер документу
40034517
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

03.07.2014 Єдиний унікальний номер 205/4371/14-ц

2/205/3063/14

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2014 року м. Дніпропетровськ

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді Мовчан Д.В.

при секретарі Волкобоєвої А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

Представник Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідно до укладеного Договору № б/н від 19.10.2006 року банк надав ОСОБА_2 (далі - Відповідач) кредит у розмірі 2000 (дві тисячі) грн. 00 коп. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 36,00 % на рік на суму залишку заборгованості за кредитом. Однак, відповідач порушив умови укладеного договору в частині своєчасного погашення платежів, та відсотків, передбачених умовами кредитного договору, у зв'язку з чим, станом на 31.01.2014 року за договором виникла заборгованість на загальну суму 11 240 (одинадцять тисяч двісті сорок) грн. 41 коп., де заборгованість за кредитом - 1 992 (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто два) грн. 73 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом - 8 236 (вісім тисяч двісті тридцять шість) грн. 23 коп., а також штрафи відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банківських послуг: 500 (п'ятсот)грн. 00 коп. - штраф (фіксована частина), 511 (п'ятсот одинадцять) грн. 45 коп. - штраф (процентна складова).

У зв'язку з чим, позивач змушений звернутися до суду та просити стягнути з ОСОБА_2 заборгованість за Договором № б/н від 19.10.2006 року у розмірі 11 240 (одинадцять тисяч двісті сорок) грн. 41 коп. та судовий збір у розмірі 243 (двісті сорок три) грн. 60 коп.

03 липня 2014 року до суду надійшла заява від представника позивача, в якій він просить справу розглядати без його участі, позовні вимоги підтримує в повному обсязі і просить їх задовольнити, проти заочного розгляду справи не заперечує (а.с.31).

Відповідач у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчать судові повістки (а.с. 22, 28) та поштове відправлення яке повернулось до суду із відміткою «закінчення терміну зберігання» (а.с. 30), про причини неявки в судове засідання не повідомив, ніяких письмових заяв чи клопотань до суду не надходило. З наведеного вбачається, що не зважаючи на повідомлення поштового відділення, про надходження судового листа, зазначене поштове відправлення відповідачем отримано не було. Відсутність такого відповідача за зазначеною адресою та неотримання поштового відправлення (його повернення за закінченням терміну зберігання) слід розцінювати як належне повідомлення про день та час розгляду справи по суті такої особи.

У відповідності до ч.4 ст. 169 ЦПК України у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином був повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або якщо зазначені ним причини визнанні неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи. Зі згоди позивача суд ухвалює рішення про заочну форму розгляду справи, що відповідає положенням ст. 224 ЦПК України.

Суд, з'ясувавши обставини справи, вивчивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню по наступних підставах.

Так судом встановлені наступні обставини справи та визначені виниклі відповідно до них правовідносини.

Судом встановлено, що 19.10.2006 року між Публічним акціонерним товариством комерційний банк «Приватбанк» та ОСОБА_3 був укладений Договір № б/н, відповідно до якого позивач надав відповідачу кредит в розмірі 2000 (дві тисячі) грн. 00 коп. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 36,00 % на рік на суму залишку заборгованості за кредитом. Згідно умов договору, позичальник зобов'язалася повернути кредит частинами у розмірах та у строки повернення кредиту, зазначеними у кредитному договорі, та сплачувати відсотки за користування кредитом.

Означений кредитний договір між сторонами було укладено в спосіб подання письмової згоди відповідача на надання відповідної платіжної картки, видачі позивачем відповідачеві такої картки, та ознайомлення відповідача з Умовами та правилами надання банківських послуг. Вказані дії сторін не суперечать загальним засадам цивільного законодавства щодо способу укладання договору, а відтак породжували відповідні договірні зобов'язання для сторін по справі.

Відповідно до статті 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

У відповідності до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно застосовуються.

Матеріалами справи підтверджено, що позивач свої зобов'язання за вказаним кредитним договором виконав в повному обсязі, надавши відповідачеві обумовлену сторонами грошову суму.

Відповідності до Умов та правил надання банківських послуг відповідач зобов'язався повернути кредит та плату за його користування не пізніше закінчення строку дії картки, однак ОСОБА_2 в добровільному порядку кредитні кошти не повернув, чим порушив прийняті на себе договірні зобов'язання.

Як вбачається із матеріалів справи, позивач належним чином свої договірні зобов'язання не виконував, у зв'язку з чим станом на 31.01.2014 року за договором виникла заборгованість на загальну суму 11 240 (одинадцять тисяч двісті сорок) грн. 41 коп., де заборгованість за кредитом - 1 992 (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто два) грн. 73 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом - 8 236 (вісім тисяч двісті тридцять шість) грн. 23 коп., а також штрафи відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банківських послуг: 500 (п'ятсот)грн. 00 коп. - штраф (фіксована частина), 511 (п'ятсот одинадцять) грн. 45 коп. - штраф (процентна складова).

Згідно ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до вимог ст.610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

У відповідності до приписів ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором. Згідно умов вказаного кредитного договору, укладеного між сторонами, позичальник зобов'язаний: сплачувати заборгованість перед банком; сплачувати банку проценти за користування кредитом; та у випадку порушення зобов'язання, сплачувати відповідні штрафні санкції.

Відповідно до приписів ч.1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до вимог ч.2 ст.1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути заборгованість частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст.1048 цього Кодексу

Таким чином, аналізуючи здобуті у справі докази, суд приходить до висновку про те, що вимоги позивача підлягають задоволенню, а з відповідача підлягає стягненню за Договором № б/н від 19.10.2006 року заборгованість у загальному розмірі 11 240 (одинадцять тисяч двісті сорок) грн. 41 коп., де заборгованість за кредитом - 1 992 (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто два) грн. 73 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом - 8 236 (вісім тисяч двісті тридцять шість) грн. 23 коп., а також штрафи відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банківських послуг: 500 (п'ятсот)грн. 00 коп. - штраф (фіксована частина), 511 (п'ятсот одинадцять) грн. 45 коп. - штраф (процентна складова).

Суд зауважує, що відповідач, будучи належним чином повідомлений про розгляд даної цивільної справи по суті, в судове засідання не з'явився, заперечень на позов та доказів на їх обґрунтування суду не надав, що дає суду право при заочному розгляді справи обмежитись доказами, наданими позивачем, що повністю відповідає вимогам ст. 224 ЦПК України.

На підставі ст. 88 ЦПК України з відповідача також слід стягнути на користь позивача судові витрати, що були ним понесені, пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а саме: судового збору у розмірі 243 (двісті сорок три) грн. 60 коп.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 526, 527,530, 615, 625, 1052, 1054 ЦК України, ст.ст. 2, 10, 11, 57-60, 88, 209, 212-215, 224-226 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

2. Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженця м.Сімферополь, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, і.п.н. НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, р /р 29092829003111, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) заборгованість за Договором № б/н від 10.11.2005 року у розмірі 11 240 (одинадцять тисяч двісті сорок) грн. 41 коп., де заборгованість за кредитом - 1 992 (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто два) грн. 73 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом - 8 236 (вісім тисяч двісті тридцять шість) грн. 23 коп., а також штрафи відповідно до п. 8.6 Умов та правил надання банківських послуг: 500 (п'ятсот)грн. 00 коп. - штраф (фіксована частина), 511 (п'ятсот одинадцять) грн. 45 коп. - штраф (процентна складова).

3. Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженця м.Сімферополь, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, і.п.н. НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, р /р 29092829003111, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) судовий збір у розмірі 243 (двісті сорок три) грн. 60 коп.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 10-ти днів з дня отримання його копії.

Позивач має право оскаржувати заочне рішення до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі в 10-ти денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги через Ленінський районний суд м. Дніпропетровська.

Суддя: Мовчан Д.В.

Попередній документ : 40034508
Наступний документ : 40034522