Ухвала суду № 39823459, 14.07.2014, Сніжнянський міський суд Донецької області

Дата ухвалення
14.07.2014
Номер справи
244/1710/14-ц
Номер документу
39823459
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 244/1710/14-ц

Номер провадження 4-с/244/17/2014

У Х В А Л А

Іменем України

14.07.2014 року Сніжнянський міський суд Донецької області

в складі :головуючого судді Корекян Н.Р.,

при секретарі Рябченко Ю.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сніжне Донецької області скаргу Міністерства оборони України на дії головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України Мазура Г.І. щодо винесення постанов про відкриття виконавчих проваджень,

В С Т А Н О В И В :

Заявник Міністерство оборони України звернулось зі скаргою на дії головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України Мазура Г.І. щодо винесення ним постанов від 20.11.2012 року про відкриття виконавчих проваджень за зведеним виконавчим провадженням на підставі дублікатів виконавчих листів № 2-1722/10, №2-1723/10 про стягнення з Міністерства оборони України на користь фізичних осіб у вищевказаних постановах грошової компенсації за не отримане продовольче забезпечення, з посиланням на те, що порушена підвідомчість звернення виконавчих листів до виконання, оскільки дублікати виконавчих листів до виконання прийняті не тією установою, порушений порядок подання виконавчих листів та недотримана їх форма, оскільки при прийнятті заяв та дублікатів виконавчих листів, що слугували підставою відкриття виконавчого провадження за оспорюваними постановами, не з"ясовувались особи стягувачів, не враховано, що в дублікатах виконавчих листів відсутні ідентифікаційні номери стягувачів. Одночасно за цими підставами на поновлення порушеного права заявник просив скасувати зазначені постанови.

В судове засідання представник заявника ОСОБА_3 не з"явився, прохав справу розглянути без його участі.

Представник ДВС України Коломієць Н.В. скаргу не визнає, вважає, що дії головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень ДВС України Мазура Г.І. відповідають процесуальним вимогам здіснення виконавчого провадження.

Треті особи : ОСОБА_5,ОСОБА_6,ОСОБА_7,ОСОБА_8,ОСОБА_9.ОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_13,ОСОБА_14,ОСОБА_15., ОСОБА_16,ОСОБА_17,ОСОБА_18,ОСОБА_19,ОСОБА_20, ОСОБА_21,ОСОБА_22,ОСОБА_23,ОСОБА_24,ОСОБА_25,ОСОБА_26 в судове засідання не з*явились.

Вивчив матеріали скарги та приведені в ній підстави й докази, суд вважає скаргу такою, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Рішеннями Сніжнянського міського суду Донецької області від 7 травня 2010 року задоволені позовні вимоги ОСОБА_15, ОСОБА_27, ОСОБА_19. ОСОБА_28, ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_23. ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_22, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8. ОСОБА_9, ОСОБА_10. ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 про стягнення з Міністерства оборони України грошової компенсації за не тримане продовольче забезпечення. Виконавчі листи стягувачами були направлені до відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, але постановою державного виконавця від 11 червня 2012 року було відмовлено у відкритті виконавчого провадження за ними, оскільки виконавчі листи видані з порушенням Закону України "Про виконавче провадження", виконавчі листи повернуті стягувачам.

Ухвалою Сніжнянського міського суду Донецької області від 01 серпня 2012 року за заявами стягувачів, які самі звернулись до суду з питання видачі дублікатів цих виконавчих листів через їх втрату, було постановлено видати дублікати виконавчих листів за рішеннями Сніжнянського міського суду Донецької області від 7 травня 2010 року по справам №2-1722/10 та №2-1723/10, за наявності тих обставин, що фактично оригінали виконавчих листів були втрачені. На момент розгляду питання про дозвіл на видачу дублікатів виконавчих листів державним виконавцем від 11.06.12 року було винесено постанови про відмову у відкритті виконавчих проваджень на підставі п. 8 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про виконавче провадження", та у зв"язку з цим оригінали виконавчих листів були направлені стягувачам. Проте, згідно повідомлення відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, виконавчі листи повернулися до відділу у зв*язку з невірно зазначеними адресами.

Згідно постанов про відкриття виконавчих проваджень, на підставі пред"явлених стягувачами до відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України дублікатів виконавчих листів №2-1722/10, №2-1723/10, що були видані Сніжнянським міським судом Донецької області 08.08.12 р на виконання судових рішень, постановлених від 07 травня 2010 року в справах № 2-1722/10 та №2-1723/10 за аналогічними позовами, за якими присуджено до стягнення з Міністерства оборони України грошової компенсації за не отримане продовольче забезпечення на користь ОСОБА_15 в сумі 82061 гривні, ОСОБА_16 - 82061 гривні, ОСОБА_19 - 82061 гривні, ОСОБА_28 - 82061 гривні , ОСОБА_18 - 82061 гривні, ОСОБА_17 - 82061 гривні, ОСОБА_21 - 82061 гривні, ОСОБА_23 - 82061 гривні, ОСОБА_24 - 82061 гривні, ОСОБА_25 - 82061 гривні, ОСОБА_26 - 82061 гривню, ОСОБА_22 - 82061 гривні, ОСОБА_5 - 82061 гривні, ОСОБА_6 - 39522 гривні, ОСОБА_7 - 82061 гривні, ОСОБА_8 - 82061 гривні, ОСОБА_9 - 82061 гривні, ОСОБА_10 - 82061 гривні, ОСОБА_11 - 82061 гривні, ОСОБА_12 - 70456 гривен 97 копійок, ОСОБА_13 - 82061 гривні, ОСОБА_14 - 78678 гривен 45 копійок, головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України Мазуром Г.І. винесені відповідні постанови про відкриття виконавчих проваджень від 20.11.2012 року та від 5.12.2012 року( т.1 а.с. 3-42).

Суд приходить до висновку, що вище зазначені дублікати виконавчих листів стягувачами були зверненні та відділом примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України прийняті до виконання з дотриманням територіальної та інстанційної підвідомчості, оскільки на момент пред"явлення цих дублікатів виконавчих листів за Указом Президента України від 09.12.2010 р №1085/2010 "Про оптимізацію системи органів виконавчої влади" було проведено реорганізацію Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та утворено Державну виконавчу службу України, покладено саме на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до закону, відділом примусового виконання згідно зі ч. 1 ст. 21 Закону України "Про виконавче провадження" покладається виконання рішень, за якими боржниками є у тому числі вищі чи центральні органи виконавчої влади.

Також суд вважає, що звернені до виконання зазначені дублікати виконавчих листів були видані та на момент пред"явлення відповідали вимогам виконавчого документа, що закріплені в ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження", зі змінами в редакції Закону N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 р, який набрав чинності 08.03.11 року та діяв на момент пред"явлення виконавчих листів.

Відповідно до норми частини другої ст. 368 ЦПК України, якою регулюється звернення судових рішень до виконання, за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається один виконавчий лист. Лише у разі, якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом. Згідно ч. 1 ст. 370 ЦПК України замість втраченого оригіналу виконавчого листа або судового наказу, у разі настання та підтвердження таких обставин, суд, який видав виконавчий лист або судовий наказ, має право за заявою стягувача або за поданням державного виконавця видати його дублікат.

Крім того, обставини про те, що оригінали виконавчих листів, які направлялись стягувачам та були повернені до відділу примусового виконання рішень ДВСУ, лишаються перебувати в матеріалах виконавчого провадження в тому ж відділі й до теперішнього часу, тобто на момент розгляду справжньої справи, підтверджуються повідомленням відділу примусового виконання рішень ДВСУ №13-0-26-803/5 від 13.05.2013 року про наявність у відділі оригіналів виконавчих листів Сніжнянського мського суду Донецької області у справі №№ 2-1722/10 та 2-1723/10, за якими державним виконавцем Рахімовою А.Н. 11.06.2012 р, 12.06.2012 р та державним виконавцем Бєлозьоровим О.О, 20.04.2012 р було винесено постанови про відмову у відкритті виконавчих проваджень (т. 1 а.с. 111-116; т. 3 а.с. 2).

При винесенні головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень ДВСУ Мазуром Г.І. оскаржуваних постанов про відкриття виконавчих проваджень від 20.11.2012 року за дублікатами виконавчих листів №2-1722/10, №2-1723/10 порушень Закону України»Про виконавче провадження» суд не вбачає.

Обставини не правомірності відкриття виконавчих проваджень за оспорюваними постановами згідно приписів ст. 19 Закону України "Про виконавче провадження" за відсутності усіх заяв стягувачів лишились як не доведені заявником за скаргою , оскільки з матеріалів виконавчого провадження вбачається що виконавчі провадження ВП №35300378, 35300562, 35300865, 35301057, 35301218, 35301418, 35301554, 35301623, 35454957, 35553232, 35300467, 35300967, 35301320, 35300042, 35299895, 35299766, 35299559, 35299453, 35299339, 35299139 відкриті за заявою відповідних осіб на підставі виконавчих листів Сніжнянського міського суду, які відповідають вимогам статті 18 Закону України «Про виконавче провадження». У зв'язку з тим, що перелічені рішення, на підставі яких були винесені постанови про відкриття виконавчих проваджень, були прийняті судом у 2010 році, до цих виконавчих листів не можуть поширюватися вимоги щодо наявності ідентифікаційного коду, т.я. зазначені зміни були внесені до закону «Про виконавче провадження» 04.07.2012 року Законом № 5 03 7-VI.

Відповідно до п.3.6.2 Інструкції про проведення виконавчих дій Державний виконавець у 3-денний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження . Копія постанови про відкриття виконавчого провадження не пізніше наступного дня надсилається стягувачу, боржнику та органу

(посадовій особі), який видав виконавчий документ.

Згідно вихідних від 21.11.2012 року копії постанов направлена стягувачу для відома.

Таким чином, оцінюючи у сукупності обставини і докази на їх підтвердження, що наведені в справжній ухвалі, суд знаходить достатні підстави визнати дії головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України Мазура Г.І. щодо винесення ним постанов від 20.11.2012 року та від 05.12.2012 року про відкриття виконавчих проваджень на підставі дублікатів виконавчих листів № 2-1722/10, №2-1723/10 на стягнення з Міністерства оборони України на користь фізичних осіб у вищевказаних постановах грошової компенсації за продовольчий пайок правомірними .

Керуючись ч. 2 ст. 368 ЦПК України, ст.ст. 17, 19, 25 Закону України "Про виконавче провадження", ст.ст. 383, 387-389 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Скаргу Міністерства оборони України на дії головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України Мазура Г.І. щодо винесення постанов про відкриття виконавчих проваджень залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п"яти днів з дня оголошення ухвали до Апеляційного суду Донецької області через Сніжнянський міський суд.

Суддя: Н. Р. Корекян

Часті запитання

Який тип судового документу № 39823459 ?

Документ № 39823459 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 39823459 ?

Дата ухвалення - 14.07.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39823459 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 39823459 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 39823459, Сніжнянський міський суд Донецької області

Судове рішення № 39823459, Сніжнянський міський суд Донецької області було прийнято 14.07.2014. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 39823459 відноситься до справи № 244/1710/14-ц

Це рішення відноситься до справи № 244/1710/14-ц. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 39823445
Наступний документ : 39856631