Рішення № 39796409, 14.07.2014, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
14.07.2014
Номер справи
908/2155/14
Номер документу
39796409
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

номер провадження справи 18/77/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2014 Справа № 908/2155/14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Марка" (69091, м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 141)

до відповідача КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" (69091, м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 137)

про стягнення 298800,00 грн.

Суддя Носівець В.В.

Представники сторін:

від позивача: Железняк О.В., довіреність № б/н від 14.03.2014 р., паспорт серії НОМЕР_1 від 26.11.1999 р., Лебедєв Ю.В. - генеральний директор, наказ № 15-к від 22.10.2002 року, паспорт серії НОМЕР_2 від 18.08.1998 р.;

від відповідача: Ковальська Я.М., довіреність № 1202/20-19 від 04.03.2014 р., паспорт серії НОМЕР_3 від 10.05.1999 р.;

СУТНІСТЬ СПОРУ:

До господарського суду Запорізької області 23.06.2014 року звернувся позивач - товариство з обмеженою відповідальністю "Марка" з позовною заявою до відповідача - КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" про стягнення 298800,00 грн. заборгованості. Позовні вимоги вмотивовані неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за договором підряду № 39 від 25.05.2010 р. щодо оплати програмних компонентів та послуг по їх встановленню (інсталяції та налагодженню), внаслідок чого виникла заборгованість у розмірі 298800,00 грн. В обґрунтування заявлених позовних вимог посилався на ст. 525, 526, 629 ЦК України та умови договору підряду № 39 від 25.05.2010 р. та додаткових угод до нього: № 23 від 18.03.2013 р., № 24 від 18.03.2013 р. № 27 від 25.03.2013 р.

Ухвалою суду від 24.06.2014 року порушено провадження у справі № 908/2155/14, присвоєно справі номер провадження 18/77/14, судове засідання призначене на 14 липня 2014 р. Розгляд справи здійснювався без застосування технічних засобів фіксації судового процесу та закінчений 14.07.2014 р., судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

В судовому засіданні представники позивача підтримали позовні вимоги з підстав, викладених в позовній заяві, просили їх задовольнити, представили додаткові документи.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позовних вимог заперечив з підстав, викладених у відзиві, просив відмовити в їх задоволені. В обґрунтування заперечень зазначив, що позовними вимогами позивач є невиконання з боку відповідача зобов'язань за Додатковими угодами № 23 від 18.03.2013 р., № 24 від 18.03.2013 р. № 27 від 25.03.2013 р. до договору підряду № 39 від 25.05.2010 р. Виконання зобов'язань, що випливають безпосередньо з самого Договору та решти Додаткових угод до нього не охоплюється позовними вимогами позивача, а отже не є спірними за предметом позову. Що стосується виконання зобов'язань за Додатковими угодами № 23 від 18.03.2013 р., № 24 від 18.03.2013р. № 27 від 25.03.2013 р. відповідач вважає, що в даному разі має місце новація згідно ст. 604 Цивільного кодексу України, і зобов'язання за зазначеними додатковими угодами припинені новим зобов'язанням - Додатковою угодою № 28 від 25.03.2013 р., яке є виконаним відповідачем.

Заслухавши представників сторін, вивчивши матеріали справи, суд,

ВСТАНОВИВ:

КОНЦЕРНОМ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (замовник, відповідач у справі) та товариством з обмеженою відповідальністю «Марка» (підрядник, позивач у справі) 25.05.2010 р. укладений договір підряду № 39 (надалі - договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору підрядник зобов'язується за завданням замовника на свій ризик, з власних матеріалів та матеріалів замовника, власними силами виконати якісно та в строк проектні, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні роботи та поставку необхідного обладнання з реконструкції, технічному переоснащенню, модернізації, дообладнанню інженерних мереж, систем електропостачання, електроосвітлення, автоматизації та КІП, зв'язку, сигналізації, інформаційних на об'єктах замовника, які узгоджуються в додаткових угодах до даного Договору, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи згідно з умовами даного Договору.

Відповідно до п. 9.1. Договору № 39, зміни та доповнення до договору вносяться шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін додаткових угод.

На виконання умов п. 1.1. Договору № 39 сторонами укладено низку додаткових угод до Договору № 39 щодо визначення виду, обсягу робіт на об'єктах замовника та інших умов відносно їх виконання, прийняття та оплати, а також поставки товару, зокрема:

1. Додаткова угода № 23 від 18.03.2013 р., згідно п. 1.1. якої ТОВ «Марка», діючи як постачальник, зобов'язується передати на умовах, вказаних в угоді, у власність Замовника програмні компоненти «Автоматизованого багаторівневого диспетчерського комплексу»: програмний модуль «Розрахунок «Балансу», розрахунок «Ліміту» по холодній воді на госппобутові та виробничі потреби» в кількості, комплектації та по ціні згідно Специфікації, а Замовник зобов'язується оплатити Програмні компоненти АМДК згідно пункту 2. (надалі - ДУ № 23).

Відповідно до п. 2.1. та 2.2. ДУ № 23, ціна угоди згідно Специфікації та Протоколу угоди договірної ціни складає 210 000,00 грн., які мали бути сплачені Замовником на умовах 100% авансу протягом 5-ти днів після підписання угоди.

Незважаючи на умови ДУ № 23, кошти в якості авансу (передплати) відповідачем не перераховувалися. З боку ТОВ «Марка» умови поставки виконані та 13.12.2013 р. програмні компоненти АМДК поставлені і передані замовнику в повному обсязі за видатковою накладною № 1 та Актом передачі програмних компонентів АМДК.

Відповідач в обумовлені строки не здійснив оплату за поставлені програмні компоненти, у зв'язку з чим утворилась заборгованість в розмірі 210000,00 грн.

2. Додаткова угода № 24 від 18.03.2013 р. згідно п. 1.1. якої ТОВ «Марка» зобов'язується надати послуги з встановлення (інсталяції, налагодження) не серверах замовника програмних компонентів «Автоматизованого багаторівневого диспетчерського комплексу» для планування виробничих та економічних показників: програмний модуль «Розрахунок «Балансу», розрахунок «Ліміту» по холодній воді на госппобутові та виробничі потреби», та провести навчання спеціалістів замовника по погодженій програмі (надалі - ДУ № 24).

Згідно пунктів 2.1. та 2.3. ДУ № 24, вартість робіт складає 20 000,00 грн. з ПДВ, а оплата мала бути здійснена протягом 10-ти банківських днів після підписання Актів наданих послуг.

З боку ТОВ «Марка» умови угоди були виконані, про що 16.12.2013 р. був складений і підписаний Акт надання послуг, згідно з яким послуги були прийняті замовником.

Всупереч умовам ДУ № 24, в обумовлені строки та до теперішнього часу оплата за вказані роботи відповідачем не здійснена, внаслідок чого утворилася заборгованість в сумі 20000,00 грн. з ПДВ.

3. Додаткова угода № 27 від 25.03.2013 р., згідно п. 1.1. якої ТОВ «Марка», діючи як постачальник, зобов'язується передати на умовах, вказаних в угоді, у власність Замовника програмні компоненти «Автоматизованого багаторівневого диспетчерського комплексу»: модуль «Комунікаційний сервіс» в кількості, комплектації та по ціні згідно Специфікації, а Замовник зобов'язується оплатити Програмні компоненти АМДК згідно пункту 2 (надалі - ДУ № 27).

Відповідно до п. 2.1. та 2.2. ДУ № 27, ціна угоди згідно Специфікації та Протоколу угоди договірної ціни складає 68800,00 грн., які мали бути сплачені Замовником на умовах 100% авансу (передплати) протягом 5-ти днів після підписання угоди.

Незважаючи на умови ДУ № 27, кошти в якості авансу (передплати) відповідачем не перераховувалися. З боку ТОВ «Марка» умови поставки виконані та 10.12.2013 р. програмні компоненти АМДК поставлені та передані замовнику в повному обсязі за видатковою накладною № 1 та Актом передачі програмних компонентів АМДК.

Відповідач в обумовлені строки не здійснив оплату за поставлені програмні компоненти, у зв'язку з чим утворилась заборгованість в розмірі 68800,00 грн.

Внаслідок неотримання від відповідача оплати вартості переданого програмного забезпечення та виконаних робіт, позивач за захистом своїх порушених прав та законних інтересів звернувся з позовом до суду.

Оцінивши надані докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог позивача щодо стягнення з відповідача 298800,00 грн. боргу, з наступних підстав.

Приписами ст. 6 ЦК України встановлено, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 193 ГК України господарські зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Аналогічні приписи містять ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Згідно ч. 1 статті 843 ЦК України, у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.

Відповідно до ч. 1 ст. 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання) (ст. 610 ЦК України).

Приписами ст. 629 ЦК України встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

На підставі викладеного вище, позовні задовольняються в повному обсязі.

Заперечення відповідача є безпідставними, оскільки укладання спірних додаткових угод №№ 23, 24, 27 до Договору не є новацією в розумінні ст. 604 Цивільного кодексу України. Аргументи про відсутність актів форми КБ-2в та КБ-3, є хибними, оскільки подібна документація складається при виконанні певних видів робіт (будівельних, проектних тощо) про об'єм та зміст яких і зазначається у актах форми КБ-2в та КБ-3; характер спірних відносин мав дещо інший зміст, а прийняття виконуваних робіт оформлювалося іншими первісними документами, актами приймання-передачі у формі та за змістом, що влаштовували обидві сторони правочину.

Судовий збір, відповідно до статті 49 ГПК України, покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 22, 33, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" (69091, м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 137, код ЄДРПОУ 32121458, р/р 26007301001951 в філії ЗОУ АТ «Ощодбанк», м. Запоріжжя, МФО 313957) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Марка" (69091, м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 141, код ЄДРПОУ 20473108, р/р 2600610514701 в АТ «МетаБанк» місто Запоріжжя, МФО 313582) 298800,00 грн. (двісті дев'яносто вісім тисяч вісімсот грн. 00 коп.) заборгованості та 5976,00 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят шість грн. 00 коп.) судового збору. Видати наказ.

Суддя В.В. Носівець

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Рішення оформлено і підписано, згідно із вимогами ст. 84 ГПК України, 16 липня 2014 р.

Попередній документ : 39794597
Наступний документ : 39797141