Постанова № 39745277, 14.07.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
14.07.2014
Номер справи
813/4363/14
Номер документу
39745277
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2014 року Справа № 813/4363/14

Львівський окружний адміністративний суд у складі головуючого - судді Мричко Наталії Іванівни, розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Сихівському районі м.Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області до Державного підприємства «Львівський Військовий Лісокомбінат» про стягнення коштів, -

встановив :

Державна податкова інспекція у Сихівському районі м.Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області (надалі - ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області) звернулася до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Державного підприємства «Львівський Військовий Лісокомбінат» (надалі - ДП «Львівський Військовий Лісокомбінат»), в якому просить стягнути з відповідача грошові кошти в розмірі 29136,63 грн, що знаходяться на рахунках в установах банків та інших фінансових установах, обслуговуючих такого платника податків, в рахунок погашення податкового боргу.

В обґрунтування позовних вимог покликається на те, що у відповідача існує заборгованість перед бюджетом в розмірі 29136,63 грн. Вказана заборгованість виникла внаслідок несплати відповідачем самостійно узгодженої суми податкового зобов'язання: по податку на додану вартість (надалі - ПДВ) в сумі 16389,00 грн (основний платіж), по земельному податку в розмірі 12721,23 грн (основний платіж) та суми, визначеної податковим органом по податку на прибуток (надалі - ПНП) - 26,40 грн (основний платіж + штрафна санкція). Враховуючи те, що відповідачем тривалий час не вживаються заходи щодо погашення заборгованості самостійно, просить позов задовольнити повністю.

Згідно з ухвалою суду від 20 червня 2014 року скорочене провадження у даній справі відкрито.

Відповідачу надіслано судом копію ухвали про відкриття скороченого провадження разом із копією позовної заяви з додатками до неї, та запропоновано протягом десяти днів з дня одержання вказаних вище документів подати заперечення проти позову та необхідні документи або заяву про визнання позову. Судове повідомлення вручене відповідачу 01.07.2014 року. У встановлений строк заперечень чи пояснень відповідача щодо даного адміністративного позову до суду не надходило.

Оскільки судом належним чином виконано свій обов'язок щодо повідомлення відповідача, тому суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для розгляду справи в порядку скороченого провадження, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 183-2, п. 2 ч. 5 ст. 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Перевіривши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позов підлягає до задоволення з огляду на наступне.

ДП «Львівський Військовий Лісокомбінат» - 07.08.1996 зареєстроване як юридична особа за адресою: 79034, м.Львів. вул..Луганська, 3, код ЄДРПОУ - 07361304, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 13.03.2014 року №18335204.

Як слідує з матеріалів справи, 18.02.2014 року ДП «Львівський Військовий Лісокомбінат» подано до ДПІ у Сихівському районі м.Львова податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за 2014 рік. Сума, яка підлягає перерахуванню в бюджет за землі державної або комунальної вартості за підсумками звітного періоду становить 152654,83 грн, податку з щомісячною сплатою - 12721,23 грн.

27.02.2014 року ДП «Львівський Військовий Лісокомбінат» подано до ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, згідно з якою сума самостійно задекларованого податкового зобов'язання за 2014 рік становить 22,00 грн.

13.05.2014 року посадовими особами ДПІ у Сихівському районі м.Львова проведено невиїзну документальну перевірку платника податків ДП «Львівський Військовий Лісокомбінат» з питань своєчасності сплати узгоджених податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств. В ході перевірки встановлено порушення п.57.1 ст.57 Податкового Кодексу України, а саме: протягом граничних строків несвоєчасно сплачено узгоджену суму податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств. За наслідками перевірки складений Акт №429/13107361304/152 від 13.05.2014 року, який отриманий відповідачем.

На підставі Акта перевірки 429/13107361304/152 від 13.05.2014 року, ДПІ у Сихівському районі м.Львова прийняла податкове повідомлення-рішення: № 0003481502 від 02.06.2014 року відповідно до якого сума штрафу за платежем «податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності», визначена на підставі статті 126 глави 11 розділу ІІ Податкового кодексу України, у розмірі 20% грошового зобов'язання, погашеного з затримкою, становить 4,40 грн (штрафна санкція).

18.05.2014 року ДП «Львівський Військовий Лісокомбінат» подано до ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області податкову декларації з податку на додану вартість за 2014 рік, в якому самостійно задекларовано суму податкового зобов'язання за звітний період в розмірі 16389,00 грн.

ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області виставила ДП «Львівський Військовий Лісокомбінат» податкову вимогу форми «Ю1» від 14.06.2010 року № 1/552 на суму 27683,68 грн та форми «Ю2» від 06.08.2010 року № 2/718 на суму 72230, 43 грн.

Як вбачається з припису норми ст. 14.1.137 ст.14 Податкового кодексу України, орган стягнення - державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Відповідно до ст. 15 Податкового кодексу України, платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Згідно п.п.49.18.2 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Згідно з нормою п.54.1 ст.54 Податкового Кодексу України, платник податків, крім випадків, передбачених податковим законодавством, самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

У відповідності до п.54.3.1 п. 54.3 ст. 54 Податкового Кодексу України, контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, зокрема, якщо платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію.

Положеннями п.57.3 ст.57 Податкового Кодексу України передбачено, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до п.59.1. ст.59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога може не надсилатися, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

В порядку п.59.3. ст.59 Податкового кодексу України податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

Відповідно до положень статті 95 Податкового кодексу України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Положеннями п. 95.3. ст. 95 Податкового Кодексу, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше, ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Як встановлено судом, з моменту надіслання податкової вимоги на адресу ДП «Львівський Військовий Лісокомбінат» минуло 60 календарних днів, однак суму податкового боргу відповідачем сплачено не було.

Згідно з довідкою ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області про суми податкового боргу платника податків заборгованість ДП «Львівський Військовий Лісокомбінат» станом на 16.06.2014 року становить 1254254,05 грн, в тому числі:

податок на прибуток - 47768,63 грн, земельний податок - 343780,55 грн, податок на додану вартість - 725348,88 грн та на єдиний соціальний внесок - 137355,99 грн.

Відповідно до Податкового Кодексу України, податковий борг - це сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Згідно п.95.1 ст. 95 Податкового Кодексу України - орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власність, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Положеннями п. 95.3 ст.95 Податкового Кодексу України стягнення коштів з рахунку платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органами державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

У відповідності до п.20.1.18 Податкового Кодексу України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

З урахуванням того, що сума податкового зобов'язання в розмірі 28733,95 уваги те, що позивачем було вжито всіх передбачених Податковим кодексом України заходів з погашення податкового боргу відповідача, які, в свою чергу, не дали позитивного результату, суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог щодо стягнення з відповідача податкового боргу з податку на прибуток в сумі 28733,95 грн.

Розподіл судових витрат згідно ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України не застосовується, оскільки позивач звільнений від сплати судового збору.

Керуючись ст.ст. 4, 7-11, 14, 69-71, 72, 86, 87, 94, 159, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з банківських рахунків Державного підприємства «Львівський Військовий Лісокомбінат» на користь бюджету кошти в сумі 29136 (двадцять дев'ять тисяч сто тридцять шість) грн. 63 коп.

Постанову суду звернути до негайного виконання.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі у відповідності до ч. 3 ст. 160 цього Кодексу, апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішення за наслідками апеляційного провадження.

Суддя Мричко Н.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 39745277 ?

Документ № 39745277 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 39745277 ?

Дата ухвалення - 14.07.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39745277 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 39745277 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 39745272
Наступний документ : 39745299