Постанова № 39648519, 07.07.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
07.07.2014
Номер справи
813/4143/14
Номер документу
39648519
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2014 року справа № 813/4143/14

Львівський окружний адміністративний суд у складі головуючого-судді: Крутько О.В., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Стрийської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області до Виробничо-торгового взуттєвого підприємства «Надія» з колективною формою власності про стягнення податкового боргу,-

в с т а н о в и в :

Стрийська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Львівській області звернулася у Львівський окружний адміністративний суд з позовом до Виробничо-торгового взуттєвого підприємства «Надія» з колективною формою власності про стягнення податкового боргу у розмірі 11092,68 грн.

В обґрунтування позовних вимог покликається на те, що у відповідача існує заборгованість внаслідок несплати податкових зобов’язань по податку на прибуток у розмірі 3228,00 грн. та по податку на додану вартість у розмірі 7864,68 грн. Враховуючи те, що відповідачем тривалий час не вживаються заходи щодо погашення заборгованості самостійно, просить позов задовольнити повністю.

Ухвалою від 12.06.2014 року суд відкрив скорочене провадження у даній справі, надав відповідачу строк для подання заперечення проти позову або заяви про визнання позову та роз’яснив наслідки такого неподання.

Відповідач належним чином повідомлявся про розгляд справи в порядку скороченого провадження.

З врахуванням того, що на адресу суду від відповідача не надходило заперечення проти позову та заяви про визнання позову, суд вважає за можливе, у відповідності до вимог ч.4 ст.183-2 КАС України, розглядати справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши надані докази, суд даючи правову оцінку спірним правовідносинам виходив з наступного.

Виробниче-торгове взуттєве підприємство «Надія» з колективною формою власності зареєстроване як юридична особа, з присвоєнням коду в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України – 13816074 та взято на облік в органах державної податкової служби.

Як вбачається з матеріалів справи заборгованість у Виробничо-торгового взуттєвого підприємства «Надія» з колективною формою власності з податку на прибуток складають самостійно задекларовані підприємством податкові зобов’язання згідно поданої податкової декларації з податку на прибуток від 11.02.2014 року №9090371381, якою визначено суму з податку на прибуток, яка підлягає сплаті до бюджету за 2013 рік у розмірі 3228,00 грн.

Як вбачається з матеріалів справи заборгованість у Виробничо-торгового взуттєвого підприємства «Надія» з колективною формою власності з податку на додану вартість складають:

1) самостійно задекларовані підприємством податкові зобов’язання згідно поданих податкових декларацій з податку на додану вартість, а саме:

- за червень 2013 року від 04.07.2013 року №9040479147;

- за липень 2013 року від 12.08.2013 року №9050748891 на суму 408,00 грн.;

- за серпень 2013 року від 17.09.2013 року №9058523164 на суму 765,00 грн.;

- за вересень 2013 року від 02.10.2013 року №9061951556 на суму 729,00 грн.;

- за жовтень 2013 року від 13.11.2013 року №9073762723 на суму 2258,00 грн.;

- за листопад 2013 року від 17.12.2013 року №9081529118 на суму 291,00 грн.;

- за грудень 2013 року від 05.01.2014 року №9086155273 на суму 910,00 грн.;

- за січень 2014 року від 09.02.2014 року №9005363478 на суму 333,00 грн.;

- за лютий 2014 року від 18.03.2014 року №1400011144 на суму 641,00 грн.;

- за березень 2014 року від 14.04.2014 року №9020888715 на суму 752,00 грн.

2) податкові зобов’язання, нараховані ДПІ у зв’язку з порушенням підприємством податкового законодавства:

- податкове повідомлення-рішення №0007211510 від 08.11.2013 року, яким визначено суму штрафу в розмірі 72,57 грн.;

- податкове повідомлення-рішення №0007221510 від 08.11.2013 року, яким визначено суму штрафу в розмірі 481,21 грн.;

3) пеня – 116,02 грн.

Згідно розрахунку позивача б/н у відповідача станом на 20.05.2014 року наявний податковий борг у розмірі 11092,68 грн. (в тому числі по податку на додану вартість у розмірі 7864,68 грн. та по податку на прибуток у розмірі 3228,00 грн.).

Відповідно до ст. 16 Податкового кодексу України платники податків зобов’язані сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до ст. 15 Податкового кодексу України, платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Відповідно до п.п. 14.1.156 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Згідно п.п.14.1.175 п.14.1 ст.14 вищезазначеного Кодексу вбачається, що податковий борг – сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Згідно п.п. 41.1, 41.2 ст. 41 ПКУ контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, його територіальні органи.

Органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.

Підпунктом 20.1.34 п. 20.1. ст. 20 Податкового кодексу України визначено, що контролюючі органи мають право, зокрема, звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно з п. 54.1 ст.54 Податкового кодексу України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.

Положеннями п.п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України визначено, що платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Положеннями п.57.3 ст.57 Податкового Кодексу України передбачено, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Відповідно до пп. 20.1.19 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до п.56.11 ст.56 Податкового кодексу України, не підлягає оскарженню грошове зобов’язання, самостійно визначене платником податків.

У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган у відповідності до вимог пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу України надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем була сформована та надіслана на адресу відповідача податкова вимога №47 від 11.06.2013 року на суму 3492,82 грн., але вказаний захід не привів до погашення податкового боргу.

Згідно із п. 59.5. ст. 59 Податкового кодексу України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги (пункт 95.1. статті 95 Податкового кодексу України).

У відповідності до пункту 95.3. статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Згідно пункту 95.4. статті 95 Податкового кодексу України контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Як вбачається з матеріалів справи сума заборгованості є узгодженою та у встановлені строки до бюджету не сплаченою, тобто визнається сумою податкового боргу.

Частиною 1 ст. 71 КАС України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

З урахуванням викладеного, суд прийшов до переконання, що позовні вимоги Стрийської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області є обґрунтованими, підтверджуються наявними у справі доказами та підлягають до задоволення шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків.

Керуючись ст. ст. 71, 94, 158, 159, 160-163, 167, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Позов задоволити повністю.

Стягнути з рахунків Виробничо-торгового взуттєвого підприємства «Надія» з колективною формою власності (код ЄДРПОУ: 13816074) у банках, обслуговуючих цього платника податків, до бюджету 11 092 (одинадцять тисяч дев’яносто дві) грн. 68 коп. податкового боргу.

Постанову звернути до негайного виконання.

Постанова може бути оскаржена шляхом подачі протягом десяти днів з дня одержання копії постанови апеляційної скарги, яка подається до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд з одночасним надсиланням копії апеляційної скарги особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили в строк та в порядку, передбаченому ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Крутько О.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 39648519 ?

Документ № 39648519 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 39648519 ?

Дата ухвалення - 07.07.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39648519 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 39648519 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 39648515
Наступний документ : 39648531