Постанова № 39594797, 01.07.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
01.07.2014
Номер справи
813/3125/14
Номер документу
39594797
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2014 року 10 год. 21 хв. Справа № 813/3125/14

Львівський окружний адміністративний суд

у складі: головуючого судді - Сакалоша В.М.

за участю секретаря судового засідання - Бравчука Д.Є.,

представника відповідача - Боднара В.І.,

розглянувши у м. Львові у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Публічного акціонерного товариства "Дрогобицький завод автомобільних кранів" до Дрогобицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області про визнання протиправною і скасування вимоги про сплату боргу, -

в с т а н о в и в:

На розгляд Львівського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Публічного акціонерного товариства "Дрогобицький завод автомобільних кранів" до Дрогобицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області про визнання протиправною і скасування вимоги про сплату боргу Ю-1580-17 від 13.01.2014 року.

Ухвалою суду від 24.04.2014 року відкрито провадження у справі. В судовому засіданні 01.07.2014 року відповідно до вимог ч.3 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України проголошено вступну та резолютивну частину постанови.

В обґрунтування позовних вимог позивач покликається на те, що вимога про сплату боргу (недоїмки) № Ю - 1580-17 від 13.01.2014 року прийнята з порушенням п.п.7.2.2 п.7.2 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Зазначає, що контролюючим органом при застосуванні штрафів приймається одне рішення після сплати у повному обсязі недоїмки окремо за кожний період, а відповідачем застосовано штрафні санкції та нараховано пеню до фактичного погашення суми недоїмки.

Представник позивача подав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності. Позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідач подав заперечення на позовну заяву в якому зазначив, що вимогу про сплату боргу № Ю -1580-17 від 13.01.2014 року сформовано на підставі облікових даних картки особового рахунку платника зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно п.6.4 р. VІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування станом на 01.03.2014 року. Просить відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог.

Представник відповідача в судовому засіданні щодо заявленого позову заперечив повністю з підстав, викладених в запереченні. Зазначив, що ПАТ "Дрогобицький завод автомобільних кранів", як платник єдиного внеску, зобов'язане своєчасно та у повному обсязі сплачувати нарахований за відповідний базовий період єдиний соціальний внесок. У задоволенні позову просив суд відмовити.

Суд, розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника відповідача, дослідивши долучені до матеріалів справи докази, оцінивши їх в сукупності, встановив наступні фактичні обставини справи.

Дрогобицькою об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Львівській області за даними картки особового рахунку платника сформовано, виставлено та надіслано на адресу позивача вимогу про сплату боргу № Ю -1580-17 від 13.01.2014 року, згідно з якою позивача зобов'язано заплатити заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, в сумі 6 908 201,54 грн. (в т.ч. недоїмка 6 653 742,73 грн., штраф 141841,05 грн., пеня 112617,76 грн.)

Положеннями ч.2 ст.19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

З 01.01.2011 року набрав чинності Закон України №2464-VІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (надалі - Закон України № 2464-VI).

Відповідно до ч.1 ст. 2 Закону України №2464-VІ, дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної із збором та веденням обліку єдиного внеску. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на зазначені відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок.

Згідно з ч. 7, 8, 11 ст. 9 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку. Платники єдиного внеску зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Базовим звітним періодом є календарний місяць.

Положеннями ч. 4 ст. 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"орган доходів і зборів у порядку, за формою та у строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату. Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом. Платник єдиного внеску зобов'язаний протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги про сплату недоїмки сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею. У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску узгоджує її з органом доходів і зборів шляхом оскарження вимоги про сплату єдиного внеску в адміністративному або судовому порядку. Скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до органу доходів і зборів вищого рівня у письмовій формі протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, з повідомленням про це органу доходів і зборів, який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску. Орган доходів і зборів, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Якщо протягом цього строку вмотивоване рішення органом доходів і зборів не надсилається платнику єдиного внеску, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску. Порядок узгодження сум недоїмки з єдиного внеску встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. У разі якщо згоди з органом доходів і зборів не досягнуто, платник єдиного внеску зобов'язаний сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею протягом десяти календарних днів з дня надходження рішення відповідного органу доходів і зборів або оскаржити вимогу до органу доходів і зборів вищого рівня чи в судовому порядку.

Згідно п. 6.3 розділу VI Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міндоходів України від 09.09.2013 року №455 органи доходів і зборів надсилають платникам вимогу про сплату недоїмки в таких випадках:

- якщо дані документальних перевірок результатів діяльності платника про суми доходу (прибутку) фізичних осіб - підприємців чи осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, свідчать про донарахування сум єдиного внеску органами доходів і зборів у повідомленнях-розрахунках, де визначено суми єдиного внеску, які підлягають доплаті;

- якщо платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати єдиного внеску;

- якщо платник має на кінець календарного місяця борги зі сплати фінансових санкцій.

Пунктом 6.4 розділу VI вказаної інструкції регламентовано порядок формування вимоги про сплату боргу.

Згідно вищезазначеного пункту вимога про сплату боргу формується на підставі актів документальних перевірок, звітів платника про нарахування єдиного внеску та облікових даних з карток особових рахунків платників за формою згідно з додатком 4 до цієї Інструкції (для платника - юридичної особи) або за формою згідно з додатком 5 до цієї Інструкції (для платника - фізичної особи).

Відповідачем на підтвердження правильності формування податкової вимоги № Ю - 1580-17 від 13.01.2014 року долучено до матеріалів справи облікову картку даних з особового рахунку платника станом на 01.03.2014 року, якою підтверджується наявність боргу зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Водночас, доказів відсутності у позивача недоїмки на кінець звітного періоду ПАТ "Дрогобицький завод автомобільних кранів" суду не надано.

Відповідно до ст.70 КАС України, сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.

Відповідно до ст.71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.

Позивачем на підтвердження обставин, на які він посилається не надано суду жодних доказів щодо прийняття вимоги про сплату боргу (недоїмки) № Ю - 1580-17 від 13.01.2014 року з порушенням Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до ч.1 ст. 9 КАС України, суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З урахуванням положень чинного законодавства України та обставин справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про визнання протиправною та скасуванням вимоги про сплату боргу (недоїмки) № Ю - 1580-17 від 13.01.2014 року є необґрунтованими та такими, що не підлягають до задоволення.

Відповідно до норм ст. 94 КАС України, судові витрати покласти на позивача.

Керуючись ст.ст. 2, 7-14, 18, 19, 33-35, 69-71, 94, 128, 158-163, 167 КАС України, суд -

п о с т а н о в и в:

1. У задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

2. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Дрогобицький завод автомобільних кранів", (ЄДРПОУ 00240158, м. Дрогобич, Львівська область, вул. Гайдамацька, 22) на користь Державного бюджету України судовий збір в сумі 4384 (чотири тисячі триста вісімдесят чотири) гривні 80 коп.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в десятиденний строк з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Повний текст постанови виготовлений 04 липня 2014 року.

Суддя Сакалош В.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 39594797 ?

Документ № 39594797 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 39594797 ?

Дата ухвалення - 01.07.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39594797 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 39594797 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 39594793
Наступний документ : 39594800