Рішення № 39587970, 12.06.2014, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
12.06.2014
Номер справи
910/7352/14
Номер документу
39587970
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/7352/14 12.06.14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Метал"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Голден Дістрібьюшн"

про стягнення 80 412,40 грн.

Суддя Удалова О.Г.

представники сторін:

від позивача Ніколаєнко Н.Л. (за довіреністю)

від відповідача не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-Метал" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Голден Дістрібьюшн" про стягнення 80 412,40 грн.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договору № 2 в частині повної та своєчасної оплати за передану продукцію.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.04.2014 р. було порушено провадження у справі № 910/7352/14 та призначено її до розгляду на 27.05.2014 р.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги, надав усні пояснення по справі, а також документи, які були залучені до матеріалів справи.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимог ухвали не виконав, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2014 р. розгляд справи було відкладено на 12.06.2014 р.

06.06.2014 р. через канцелярію суду позивачем подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги, надав усні пояснення по справі.

Відповідач відзиву на позов не надав, представника в судове засідання не направив, про причини неявки не повідомив, про день та час проведення судового засідання повідомлявся належним чином.

Судом враховано, що відповідно до п. 3.9. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої ст. 64 та ст. 87 ГПК.

За змістом цієї норми, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Ухвалу про порушення провадження та ухвалу про відкладення розгляду справи відповідачу було надіслано за належною адресою (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), отже, адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом належним чином.

За таких обставин суд вважає за можливе на підставі ст. 75 ГПК України розглянути справу за відсутності відповідача за наявними матеріалами.

У судовому засіданні 12.06.2014 р. було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд встановив:

02.04.2012 р. між товариством з обмеженою відповідальністю «Арт-Метал» (далі - постачальник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Голден Дістрібьюшн» (далі - покупець) було укладено договір № 2 (надалі - Договір).

Відповідно до умов п. 1.1 Договору постачальник бере на себе зобов'язання виготовити, поставити та передати у власність покупця на умовах Договору продукцію (далі - товар) відповідно до узгоджених креслень та оригінал-макетів в кількості, асортименті та в строки зі специфікацією (Додаток № 1 до Договору), що є невід'ємною частиною Договору, а покупець зобов'язується прийняти та своєчасно оплатити такий товар.

Згідно з п. 2.5 Договору моментом переходу права власності на товар від постачальника до покупця є момент передачі товару від постачальника до покупця в пункті відвантаження та підписання сторонами видаткової накладної на товар. Датою поставки вважається дата підписання сторонами видаткової накладної на товар.

Загальна вартість Договору дорівнює сумі всіх видаткових накладних на поставку товару (п. 3.2 Договору).

Відповідно до п. 4.1 Договору оплата вартості товару здійснюється покупцем протягом 35 календарних днів з моменту поставки товару та підписання сторонами видаткової накладної в національній валюті України шляхом перерахування коштів на банківський рахунок постачальника. Порядок оплати зазначається в специфікації (Додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

На виконання умов Договору позивачем поставлена, а відповідачем прийнята продукція на загальну суму 320 700,00 грн., що підтверджується видатковими накладними, копії яких залучені до матеріалів справи.

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, перерахувавши на рахунок позивача 240 287,60грн., що підтверджується карткою рахунку № 361.

08.08.2013 р. та 10.12.2013 р. позивач направив відповідачу претензії з вимогою погасити заборгованість в найкоротші терміни. Претензія від 10.12.2013 р. залишена відповідачем без відповіді та задоволення.

Таким чином, заборгованість відповідача за поставлений позивачем товар становить - 80 412,40 грн. (320700,00 грн. - 240287,60 грн.).

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог з огляду на наступне.

Згідно з приписами статей 526 Цивільного кодексу України та 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, що передбачено ст. 525 Цивільного кодексу України. Згідно з ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Положенням ч. 3 ст. 692 Цивільного кодексу України визначено, що у разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати, у тому числі, оплати товару.

Суд відзначає, жодного підтвердження щодо факту сплати відповідачем на користь позивача заборгованості в розмірі 80412,40 грн. сторонами судового процесу до суду не подано.

Оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному та об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку про те, що заявлені позивачем вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судовий збір покладається на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 4, 49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Голден Дістрібьюшн» (04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 9, код 36081058) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення, на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Арт-Метал» (12201, Житомирська обл., Радомишльський район, місто Радомишль, вул. Промислова, будинок 7А, код 33544866) 80 412 (вісімдесят тисяч чотириста дванадцять) грн. 40 коп. основного боргу, 1 827 (одну тисячу вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп. судового збору.

Повне рішення складено 04.07.2014 р.

Суддя О.Г. Удалова

Попередній документ : 39587966
Наступний документ : 39587971