Рішення № 39573315, 02.07.2014, Ровеньківський міський суд Луганської області

Дата ухвалення
02.07.2014
Номер справи
424/2453/14-ц
Номер документу
39573315
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 424/2453/14-ц

Провадження №2/424/1263/14

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

02 липня 2014 року Ровеньківській міський суд Луганської області

в складі: головуючого судді - Ібадової Н.П.,

при секретарі - Бурлака О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Ровеньки Луганської області цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Банк «Траст» до відповідача ОСОБА_1 «про стягнення заборгованості», -

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з позовом, у якому вказав, що 04 березня 2013 року Публічне акціонерне товариство Банк "ТРАСТ" (надалі - Позивач) отримав від ОСОБА_1 (надалі - Відповідач) пропозицію (оферту) про укладення договору №R041.0023631 від 04.03.2013 року (надалі - Кредитний договір), в якій Відповідач пропонував Позивачу надати йому споживчий кредит. Позивачем було акцептовано вищезазначену оферту і надано Відповідачу кредит в розмірі 23 601 (двадцять три тисячі шістсот одна) гривня 18 коп., зі сплатою відсоткової ставки за користування кредитом в розмірі 6,49 % річних та 1,37 % комісії за обслуговування кредиту, строком на 36 місяців з щомісячною сплатою частини кредиту, відсотків та комісії за користування кредитом.

Кредит було отримано Відповідачем 04 березня 2013 року, що підтверджується меморіальним ордером №Loan-27512 від 04 березня 2013 року.

Відповідно до п. 2.2. Умов надання та обслуговування кредитів на споживчі цілі, які є невід'ємною частиною Кредитного договору, відповідач, який є позичальником зобов'язався своєчасно та у повному обсязі сплачувати позивачу відсотки за користування кредитом та комісії, повертати кредит частинами у сумах та терміни, визначені у графіку платежів (Додаток №1 до Кредитного договору). Однак за весь час дії Кредитного договору Відповідачем було внесено кошти в розмірі 1 048,54 грн. Відповідач не виконав взяті на себе зобов'язання перед позивачем і порушив умови Кредитного договору, внаслідок чого утворилась прострочена заборгованість.

Таким чином, станом на 24.02.2014 року заборгованість за кредитом становить 23 069,22 гривень. Згідно Графіка погашення кредиту станом на 24.02.2014 року несплачені відсотки за фактичне користування кредитом дорівнюють 1 121,69 гривень. Сума заборгованості (прострочена заборгованість) по нарахованій комісії 3 556,74 гривень.

Відповідно до п. 5.16. Пам'ятки клієнта про основні параметри споживчого кредитування, яка є невід'ємною частиною Кредитного договору, за несвоєчасне виконання зобов'язань з погашення заборгованості по кредиту, Відповідач зобов'язаний сплатити Позивачу пеню в розмірі 0,3 % (нуль цілих три десятих) відсотка від суми прострочених зобов'язань за кожний день прострочення, що становить 4 652,30 гривень.

Загальна сума заборгованості Відповідача перед Позивачем станом на 24 лютого 2014 року становить 32 399,95 (тридцять дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) гривень 95 коп. (розрахунок додається) із них:

23 069,22 гривень - основна сума заборгованості по кредиту;

1 121,69 гривень - відсотки за фактичне користування кредитом;

3 556,74 гривень - комісія за обслуговування кредиту;

4 652,30 гривень - сума пені за прострочення платежів.

09 вересня 2013 року позивачем було направлено поштою Відповідачу, вимогу про дострокове погашення кредиту та інших нарахувань за ним від 06.09.2013 року, що підтверджується поштовим чеком (копія додається).

Станом на дату подання даної позовної заяви відповідачем не були виконані умови, викладені у вимозі про дострокове повернення кредиту та інших нарахувань за ним. У зв'язку з невиконанням вимоги щодо дострокового погашення кредиту, на підставі п.8.6. Умов надання та обслуговування кредитів на споживчі цілі, Позивач набув права подати до суду позовну заяву про стягнення з Відповідача суми заборгованості та штрафні санкції за Кредитним договором. Даний Кредитний договір дійсний до повного його виконання сторонами, ніким неоспорений, підтверджує згоду сторін виконувати умови, які вони для себе передбачили, розрахунок заборгованості за Кредитним договором не містить непередбачених у ньому штрафних санкцій, відсотків та збитків.

Просили суд стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства Банк «ТРАСТ» заборгованість за Кредитним договором №R041.0023631 від 04.03.2013р. в розмірі 32 399,95 (тридцять дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) гривень 95 коп. та судовий збір у розмірі 324,00 гривень.

Представник позивача - Публічного акціонерного товариства Банк «Траст» за довіреністю Юрченко А.В. у судове засідання не з'явився. Надав до суду письмову заяву, в якій зазначив, що заявлені позовні вимоги підтримує у повному обсязі, просить розглянути справу за його відсутності, не заперечує проти заочного розгляду справи (а.с. 31-32).

Відповідач ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, не дивлячись на те, що належним чином був повідомлений про дату, час та місце слухання справи, повідомлення про причини неявки до суду або будь-яких пояснень по справі, від останнього не надійшло.

Дослідивши матеріали справи та надані позивачем докази, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 04 березня 2013 року між ПАТ Банк «Траст» ОСОБА_1 був укладений кредитний договір №R041.0023631 (а.с. 4-11), відповідно до умов якого кредитор надає позичальнику кредитні кошти в розмірі 23 601 грн. 18 коп., з датою остаточного погашення кредиту - 04 березня 2016 року. На дату укладання договору процента ставка становила 6,49%.

У судовому засіданні було встановлено, що ОСОБА_1 дійсно отримав суму кредиту в розмірі 23 601 грн. 18 коп., про що свідчить меморіальний ордер №Loan-27512 від 04 березня 2013 (а.с. 13).

Відповідно до розрахунку заборгованості станом на 24.02.2014 року ОСОБА_1 має заборгованість по кредитному договору загальною сумою 32 399 грн. 95 коп., яка складається з наступного: 23 069,22 гривень - основна сума заборгованості по кредиту; 1 121,69 гривень - відсотки за фактичне користування кредитом; 3 556,74 гривень - комісія за обслуговування кредиту; 4 652,30 гривень - сума пені за прострочення платежів (а.с. 12).

У судовому засіданні також встановлено, що ОСОБА_1 отримав кредит, але перерахування грошових коштів на рахунок позивача не відбувається, в результаті чого утворилась заборгованість, яка до теперішнього часу не погашена. Це підтверджується довідкою-розрахунком про заборгованість за кредитом (а.с. 12).

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

Згідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору.

Одностороння відмова від зобов'язання відповідно до ст. 615 ЦК України не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов'язання.

Відповідно до ст. 629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Також, судом встановлено, що 06.09.2013 року ОСОБА_1 надсилалась вимога про дострокове погашення кредиту та інших нарахувань за ним №б/н від 06 вересня 2013 року (а.с. 14), проте у встановлений ПАТ Банк «траст» тридцятиденний строк заборгованість за кредитом погашена не була та відповідач не звертався до Банку з метою досягнення згоди про врегулювання заборгованості в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит)

позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Заборгованість відповідача станом на 24.02.2014 року становить 32 399 (тридцять дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) гривень 95 (дев'яносто п'ять) копійок, яка до теперішнього часу не погашена.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Відповідно до квитанцій, що є у матеріалах справи, позивач при зверненні до суду сплатив судовий збір у розмірі 324 грн. 00 коп. (а.с. 1).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 610, 611, 615, 1050, 1054 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 60, 88, 212-215, 218, 294 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити цілком.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, на користь Публічного акціонерного товариства Банк «Траст» (МФО 380474, код ЄДРПОУ 35371070, рахунок №37394001002 в ПАТ Банк «Траст», свідоцтво ПДВ №100127580, ІПН №353710726555) заборгованість по кредитному договору №R041.0023631 від 04 березня 2013 року на загальну суму 32 399 (тридцять дві тисячі триста дев'яносто дев'ять) гривень 95 (дев'яносто п'ять) копійок.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, на користь Публічного акціонерного товариства Банк «Траст» (МФО 380474, код ЄДРПОУ 35371070, рахунок №37394001002 в ПАТ Банк «Траст», свідоцтво ПДВ №100127580, ІПН №353710726555) судовий збір в сумі 324 (триста двадцять чотири) гривні 00 копійок.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги , якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення , якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи Апеляційним Судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі , але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти дні з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: Н.П. Ібадова

02.07.2014 Ровеньківський міський суд Луганської області

Попередній документ : 39573314
Наступний документ : 39573326