Рішення № 39426597, 13.05.2014, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
13.05.2014
Номер справи
333/1790/14-ц
Номер документу
39426597
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 333/1790/14-ц

№ 2/333/1324/14

ЗАОЧНЕ рішення

Іменем України

13 травня 2014 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Холода Р.С.,

при секретарі Вашато А.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, -

встановив:

13.03.2014 року позивач ПАТ КБ «Надра» звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя із позовом до ОСОБА_1І, ОСОБА_2, в якому просить стягнути солідарно з відповідачів заборгованість за кредитом в сумі 1031341,57 грн. та судові витрати, посилаючись на те, що відповідно до укладеного між ПАТ КБ «Надра» та ОСОБА_1 кредитного договору № 16/2007/1599 Фжк від 03.08.2007 року, ОСОБА_1 отримала кредит у розмірі 61200 доларів США на придбання житла, строком користування до 03.08.2023 року зі сплатою у розмірі 12,49% річних. За умовами договору, позичальник передає Банку в іпотеку нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_1.

В якості забезпечення наданого кредитного договору № 16/2007/1599 Фжк від 03.08.2007 року та за умовами договору поруки № 16/2007/1599 Фжк від 03.08.2007 року ОСОБА_2 є поручителем та зобов'язується безвідзивно та безспірно відповідати перед банком за належне виконання позичальником взятих на себе зобов'язань, що витікають з цього договору. Однак, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 порушують вимоги кредитного договору, а саме, не виконують в обумовлені строки зобов'язання щодо сплати кредиту та відсотків, неодноразові переговори між сторонами позитивного результату не дали, тому позивач змушений звернутися до суду за захистом своїх порушених прав. Станом на 21.02.2014 року заборгованість складає 116694,00 доларів США, що в еквіваленті становить 1031341,57 гривень, з яких: заборгованість за кредитом - 540885,60 гривень (61200 доларів США), заборгованість за відсотками - 427375,98 гривень (48356,64 доларів США), заборгованість по сплаті пені - 63079,99 гривень (7137,36доларів США), яку і просить стягнути позивач з відповідачів солідарно, а також судові витрати по справі.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином, надав суду заяву, в якій просив на підставі ч.2 ст.158 Цивільно-процесуального кодексу України розглядати справу за його відсутності, позовні вимоги підтримав повністю, проти винесення заочного рішення не заперечував.

Відповідачі, повідомлені судом належним чином про час, дату та місце судового засідання, до суду повторно не з'явилися і не повідомили суд про причини своєї неявки. Оскільки суд не має відомостей про причину неявки відповідачів, повідомлених належним чином, відповідно до вимог ч.4 ст.169 Цивільно-процесуального кодексу України, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Суд, вивчивши матеріали справи та дослідивши письмові докази, приходить до наступних висновків.

За вимогами ч.3 ст.10, ст. 60 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно ч.1 ст.11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб та в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.57, 58, 59 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

03.08.2007 року між ПАТ КБ «Надра» та ОСОБА_1 (позичальник) було укладено кредитний договір № 16/2007/1599 Фжк від 03.08.2007 року, згідно умов якого банк надав позичальнику кредит в сумі 61200 доларів США зі сплатою 12,49 % річних, кінцевий термін повернення в строк до 03.08.2023 року. ОСОБА_1 зобов'язалась прийняти, належним чином використати та повернути кредит у зазначеній сумі, а також сплатити відповідну платню за користування кредитом в порядку, на умовах та в строки, визначені договором від 03.08.2007 року (а.с. 5-6).

Відповідно до п. 2.1 вказаного договору ОСОБА_1 повертає кредит та сплачує Банку передбачені п. 1.3.1 цього Договору відсотки шляхом перерахування або внесення готівкових коштів на поточний рахунок № 29099400008515 МФО 313968 у порядку передбаченому п. 3.3.2 Договору, шляхом сплати суми мінімально необхідного платежу, розмір якого становить 746 доларів США 43 цента.

Згідно п. 3.5 у випадку коли позичальник (ОСОБА_1) на протязі поточного місяця не вніс (повністю або частково) суми мінімально необхідних платежів, Банк приймає виконання позичальником своїх зобов'язань відповідно умов п. 3.6 договору.

В якості забезпечення виконання позичальником зобов'язань щодо погашення кредиту, сплати відсотків та інших платежів, передбачених цим договором, можливих штрафних санкцій, ОСОБА_1 передала в іпотеку нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_1, яке належить їй на праві приватної власності, що передбачено п. 1.2 договору іпотеки № 16/2007/1599 Фжк від 03.08.2013 року (а.с. 7-8).

Також, 03.08.2007 року було укладено договір поруки № 16/2007/1599 Фжк, за умовами п. 1.2. договору ОСОБА_2 (поручитель) взяв на себе зобов'язання відповідати за повне і своєчасне виконання ОСОБА_1 (боржник) її зобов'язань перед позикодавцем та нести солідарну відповідальність за виконання умов кредитного договору.

Згідно п.1.4 зазначеного договору відповідальність поручителя виникає як у випадку невиконання позичальником будь-якої частини зобов'язань, так і при невиконанні позичальником зобов'язань у цілому.

Відповідно до вимог п.2.1 вказаного договору кредитор (позивач) набуває право вимагати від поручителя виконання зобов'язання, що витікає із договору при умові, якщо в установлений договором строк виконання позичальником зобов'язання в цілому чи в будь-якій частині не будуть виконані, а також при умові обов'язкового направлення поручителю повідомлення з вимогою виконати зобов'язання позичальника в цілому (або в тій чи іншій частині).

Пунктом 2.2 договору поруки № 16/2007/1599 Фжк від 03.08.2007 року поручитель зобов'язаний виконати взяті на себе зобов'язання по договору не пізніше 3 банківських днів з моменту отримання повідомлення від кредитора.

Таким чином, ОСОБА_1 вимоги договору № 16/2007/1599 Фжк від 03.08.2007 року не виконує, в обумовлені строки кредит та відповідну платню по ньому не сплачує. Станом на 21.02.2014 року заборгованість складає 116694,00 доларів США, що в еквіваленті становить 1031341,57 гривень, з яких: заборгованість за кредитом - 540885,60 гривень (61200 доларів США), заборгованість за відсотками - 427375,98 гривень (48356,64 доларів США), заборгованість по сплаті пені - 63079,99 гривень (7137,36доларів США) (а.с. 10-11).

Статтею 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 ст.1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно ч.1 ст.1056-1 Цивільного кодексу України розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозиції, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Частиною 2 ст.1054 Цивільного кодексу України передбачено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 Цивільного кодексу України, тобто норми про договір позики.

На підставі ч.1 ст.1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ч.1 ст.1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Згідно зі змістом ст.ст.610, 612 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом. Боржник, який прострочив зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливості виконання, що випадково настала після прострочення.

На підставі ч.1 ст.1050 Цивільного кодексу України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, згідно ч.2 якої боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший процентів не встановлений договором або законом.

Частиною 2 статті 1050 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позичку частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилась, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 Цивільного кодексу України.

На підставі ст.617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, відсутність у боржника відповідних коштів.

Відповідно до ст.553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватись виконання зобов'язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна або декілька осіб.

Статтею 554 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Згідно зі ст.543 Цивільного кодексу України у разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-якого з них окремо.

На підставі ст.544 Цивільного кодексу України боржник, який виконав солідарний обов'язок, має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у рівній частці, якщо інше не встановлено договором або законом, за вирахуванням частки, яка припадає на нього.

Таким чином, суд приходить до висновку, що в ході судового розгляду справи встановлено, що відповідач ОСОБА_2 є поручителем перед позивачем за виконання ОСОБА_1 умов кредитного договору № 16/2007/1599 Фжк від 03.08.2007 року та солідарним боржником. У зв'язку з невиконанням позичальником вимог зазначеного договору у позивача виникло право вимагати від ОСОБА_2 виконання зобов'язань по договору, які ОСОБА_1 ігнорує. Тому, суд вважає, що є підстави для солідарного стягнення з відповідачів на користь позивача суми основного боргу по несплаченому кредиту, процентів, штрафу та пені відповідно до приведеного позивачем розрахунку, який суд визнає належним доказом по справі.

Враховуючи викладене, суд вважає позов обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.88 Цивільно-процесуального кодексу України, так як судове рішення ухвалюється у повному обсязі на користь позивача, понесені ним і документально підтверджені судові витрати підлягають солідарному стягненню з відповідачів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.543, 544, 553, 554, 611, 617, 651, 1048, 1049, 1050, 1054 ЦК України, ст.ст.4, 10, 11, 16, 209, 214-215, 224-233 ЦПК України, суд, -

вирішив:

Позов Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2 на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Надра»» (м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 27, МФО 380764. ЄДРПОУ 20025456, р/р 29096201496013) заборгованість за кредитним договором 16/2007/1599 Фжк від 03.08.2007 року у розмірі 1031341 (один мільйон тридцять одна тисяча триста сорок одна) гривна 57 (п'ятдесят сім) копійок.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2 на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Надра»» 3654 (три тисячі шістсот п'ятдесят чотири) гривні 00 копійок витрат по сплаті позивачем судового збору.

Копію заочного рішення надіслати відповідачу не пізніше трьох днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя Р.С. Холод

Часті запитання

Який тип судового документу № 39426597 ?

Документ № 39426597 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 39426597 ?

Дата ухвалення - 13.05.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39426597 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 39426597 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 39426583
Наступний документ : 39426604