Рішення № 3934465, 09.06.2009, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
09.06.2009
Номер справи
28/120
Номер документу
3934465
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 28/120

09.06.09

за позовом Українсько –американсько –швейцарського товариства з обмеженою відповідальністю “Канком”, м. Київ

до товариства з обмеженою відповідальністю “Еленком”, м. Київ

про стягнення 15 219,84 грн.

Суддя Копитова О. С.

При секретарі судового засідання Гергардт Т.В.

За участю представників сторін:

від позивача: Бизов С.М. за дов. № 306/01 від 28.01.2009

від відповідача: не з‘явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Українсько –американсько –швейцарське товариство з обмеженою відповідальністю “Канком” звернулось до господарського суду м. Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Еленком» про стягнення 15 219,84 грн.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилається на порушення відповідачем умов Договору №23Е/04 від 01.10.2004 року в частині оплати вартості фактично понесених витрат по організації волоконно –оптичного каналу доступу від базової мережі до точки підключення та вартість фактично наданих послуг, що призвело до виникнення заборгованості в розмірі 15219,84 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.03.2009 року порушено провадження у справі та призначено розгляд справи на 21.04.2009 року.

Розгляд справи відкладався.

Незважаючи на належне повідомлення про час і місце засідання по справі, в тому числі й на адресу реєстрації, відповідач в судове засідання не з’явився, письмових доказів, пояснень та заперечень по суті спору не надав, вимог ухвали суду не виконав, причини неявки в судове засідання невідомі.

Справа розглядається, згідно статті 75 Господарського процесуального Кодексу України, за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні 09.06.2009 року за згодою представника позивача оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, суд -

ВСТАНОВИВ :

01.10.2004 року між Українсько –американсько –швейцарським товариством з обмеженою відповідальністю “Канком” (надалі по тексту позивач) та товариством з обмеженою відповідальністю «Еленком» (надалі по тексту відповідач) укладено Договір №23Е/04 про надання послуг передачі даних, відповідно до п.1.1. якого позивач зобов’язувався надати відповідачу послуги по організації волоконно –оптичного каналу доступу від базової мережі позивача до вказаних в договорі точок підключення та щомісячні послуги по передачі даних.

Пунктом 2.2 договору визначено, що відповідач погоджується здійснювати щомісячні платежі в сумі 1818,00 грн. за послуги з передачі даних. В подальшому, Додатковою угодою №1 від 01.05.2008 року вказана сума була збільшена до 3272,40 грн.

Оплата здійснюється щомісяця до 5-го числа поточного місяця згідно виставлених позивачем рахунків (п.3.2 договору).

20.10.2007 року до договору №23Е/04 було підписано Додаток №1 (далі за текстом - Додаток) по організації волоконно –оптичного каналу доступу від базової мережі позивача до вказаної в додатку №1 точки підключення та щомісячні послуги по передачі даних.

Пунктом 4 вказаного Додатку визначено, що відповідач одноразово виплачує позивачу 9090,00 грн. за послуги по організації волоконно –оптичного каналу доступу від базової мережі позивача до точки підключення, розташованої по вул. Фрунзе, 40. Відповідно до п.5 додатку, зазначена в п.4. сума може бути виплачена протягом 5 місяців з моменту підписання додатку, при цьому щомісячний платіж становить 1818,00 грн.

За послуги з передачі даних відповідач погоджується здійснювати щомісячні платежі в сумі 1818 грн. Оплата здійснюється щомісяця до 5-го числа поточного місяця згідно виставлених позивачем рахунків (п.п.6, 9 Додатку до договору).

Відповідно до п.12 Додатку від 20.10.2007 року до договору, початковий термін дії додатку становить 2 роки з моменту підписання додатку. У випадку припинення дії додатку до строку, визначеного п.12, замовник (відповідач) зобов’язаний попередити позивача не менше ніж за 60 календарних днів до дати такого припинення, сплачуючи позивачу вартість фактично понесених витрат по організації волоконно –оптичного каналу доступу від базової мережі до точки підключення та вартість фактично наданих послуг до дати припинення додатку (п.14 Додатку).

05.12.2007 року сторонами було підписано Акт виконання робіт за Додатком №1 від 20.11.2007 року до Договору №23Е/04 від 01.10.2004 року, відповідно до якого виконавець (позивач) організував для замовника (відповідача) волоконно –оптичний канал доступу від базової мережі позивача до точки підключення, розташованої за адресою вул. Фрунзе, 40 та надав послуги по передачі даних.

01.05.2008 року сторонами було підписано Додаткову угоду № 1 до Договору №23Е/04 від 01.10.2004 року, згідно п. 1 якої сторони домовились, що з 01.05.2008 року замовник погоджується здійснювати щомісячні платежі в сумі 3 272,4 грн. за послуги згідно п. 1.1 Договору №23Е/04 від 01.10.2004 року

01.09.2008 року відповідач направив позивачу лист №01/09-1, яким попередив позивача про розірвання договірних зобов’язань по Додатку №1 від 20.10.2007 року по вул. Фрунзе,40 з подальшим припиненням послуг 01.09.2008 року.

Листом №20 від 20.10.2008 року відповідач попередив позивача про розірвання Договору №23Е/04 з 01.11.2008 року.

31.10.2008 року між сторонами підписано Акт здачі-прийомки наданих послуг за жовтень 208 року на суму 3 272,4 грн.

Матеріалами справи встановлено, що позивачем для оплати послуг згідно умов Договору виставлялись відповідачу рахунки, зокрема №23Е/08-07 від 01.07.2008 р. на суму 5090,00 грн., №23Е/08-08 від 01.08.08 на суму 5090,40 грн., №23Е/08-09 від 01.09.08 на суму 5090,40 грн.,№23Е/08-10 від 01.10.08 на суму 3272,40 грн. (копії в матеріалах справи). Факт їх отримання представниками відповідача підтверджується матеріалами справи, зокрема реєстрами вихідних документів, складених позивачем.

06.11.2008 року позивач звернувся до відповідача з претензією (лист №16/08), де просив погасити заборгованість в сумі 10 953,60 грн., яка виникла відповідно до рахунків:

№23Е/08-07 від 01.07.2008 р. на суму 5090,00 грн. (оплачений частково, існує заборгованість в розмірі 0,40 грн.)

№23Е/08-08 від 01.08.08 на суму 5090,40 грн. (оплачений частково, існує заборгованість в розмірі 2590,40 грн.)

№23Е/08-09 від 01.09.08 на суму 5090,40 грн.

№23Е/08-10 від 01.10.08 на суму 3272,40 грн.

та заборгованість по організації волоконно –оптичного каналу доступу від базової мережі позивача до точки підключення Фрунзе, 40 в сумі 4266,24 грн., яка виникла відповідно до п.14 додатку. Загалом на суму 15 219,84 грн. Зазначена претензія отримана відповідачем 25.11.2008 року.

Згідно наявних в матеріалах справи доказів відповідач з позивачем не розрахувався, на претензію не відповів.

На дату винесення рішення заборгованість відповідача перед позивачем становить 15 219,84 грн., що підтверджується довідкою позивача за підписом генерального директора та бухгалтера компанії та не спростовується наявними в матеріалах справи доказами.

Основні засади господарювання в Україні визначає Господарський кодекс України, який регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання (ст. 1 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За своєю правовою природою укладений між сторонами договір є договором про надання послуг.

Відповідно до ст.901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов'язання.

Стаття 902 Цивільного кодексу України встановлює, що виконавець повинен надати послугу особисто.

У випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору.

Факт надання послуг не заперечується відповідачем та не спростовується наявними в справі матеріалами.

Згідно зі ст. 903 Цивільного кодексу України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Як свідчать матеріали справи, відповідач виконав своє зобов”язання по організації волоконно –оптичного каналу доступу від базової мережі позивача до вказаних в договорі точок підключення та надавав щомісячні послуги по передачі даних.

Таким чином, зважаючи на існуючу заборгованість відповідача по оплаті фактично наданих послуг з передачі даних за липень –жовтень 2008 року, а також порядок дострокового розірвання Додатку №1, визначеного п.14 вказаного додатку, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, доведеними відповідними доказами та такими, що підлягають задоволенню.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України обов'язок доказування тих обставин, на які посилається сторона як на підставу своїх вимог та заперечень, покладається на сторону.

Відповідач наведених позивачем обставин не спростував, доказів погашення заборгованості в повному обсязі не надав.

Таким чином, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу підлягають стягненню з відповідача на користь позивача пропорційно розміру задоволених вимог.

На підставі викладеного, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, договором сторін, суд -

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Еленком” (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, р/р 26002013576611 в КМФ АКБ “Укрсоцбанк” в м. Києві МФО 322012, код ЄДРПОУ 33157218) на користь Українсько – американсько –швейцарського товариства з обмеженою відповідальністю “Канком” ( 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19, р/р 26004001971691 КМФ АКБ “Укрсоцбанк” в м. Києві МФО 322012, код ЄДРПОУ 19367453) 15 219,84 грн. (п’ятнадцять тисяч двісті дев’ятнадцять гривень вісімдесят чотири копійки) основного боргу, 152,20 грн. (сто п’ятдесят дві гривні двадцять копійок) –державного мита та 118,00 грн. (сто вісімнадцять гривень) –витрати на інформаційно –технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його складання та підписання в повному обсязі.

Рішення може бути оскаржено шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його складання та підписання в повному обсязі до Київського апеляційного господарського суду або протягом місяця до Вищого господарського суду України.

Суддя О. С. Копитова

Дата складання та підписання повного тексту рішення 15.06.2009 року

Попередній документ : 3934340
Наступний документ : 3934556