Рішення № 39328763, 20.06.2014, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
20.06.2014
Номер справи
904/2650/14
Номер документу
39328763
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12.06.14р. Справа № 904/2650/14

За позовом Підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСМАШ", м. Дніпропетровськ

про стягнення 9 553,95 грн.

Суддя: Ніколенко М.О.

Представники:

від позивача: представник не з'явився;

від відповідача: представник не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

Підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА" звернулося до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСМАШ" про стягнення 9 553,95 грн.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за Договором № BV-UKR 3897/12 KIV TRG CL від 08.05.2012.

Ухвалою суду від 28.05.14 розгляд справи відкладався на 12.06.14.

Представник позивача в судове засідання не з'явився. Надав документи, витребувані судом та просив справу розглянути за відсутності його представника.

Відповідач в судове засідання не з'явився, документи, витребувані ухвалою суду від 23.04.14 та від 28.05.14 не надав, про день, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, за адресою, яка вказана у витязі ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що була надана Позивачем, станом на 11.06.2014 та в позовній заяві, тобто повідомлений належним чином (Постанова Пленуму №18 від 26.12.11р. п. 3.9.1.).

Згідно зі ст. 75 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

В порядку статті 85 ГПК України, у судовому засіданні 12.06.14 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши надані документи і матеріали, з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення, оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд, -

В С Т А Н О В И В:

Між Позивачем (виконавець) та Відповідачем (замовник) укладений договір № BV-UKR 3897/12 KIV TRG CL від 08.05.2012 (Договір).

Відповідно до умов Договору, замовник доручає виконавцеві, а виконавець зобов'язується надати останньому консультаційні послуги за напрямком, який перелічений у п.1.1.

Вартість послуг складає: всього без ПДВ -21000,00грн., з ПДВ- 25 200,00 грн.

Цей Договір набуває чинності з дати його підписання обома сторонами і діє до 31.12.12, але в будь - якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором. (п. 6.1 Договору).

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Статтею 629 Цивільного кодексу України, встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст.901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Статтею 193 ГК України, визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону та інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Позивач виконав свої зобов'язання за договором і надав Відповідачу послуги на загальну суму 25 200,00 грн., що підтверджується актом виконаних робіт від 27.07.12 (який підписаний представниками сторін без зауважень та скріплений печатками підприємств).

Згідно ч. 1 ст. 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Згідно п. 4.2 Договору, замовник здійснює виконавцю попередню оплату у розмірі 8 400,00 грн., в т.ч ПДВ - 1400,00грн., згідно виставленого рахунку, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок виконавця не менш ніж за 10 календарних днів до першого дня надання послуг.

Остаточну оплату, в розмірі 16 800,00грн., в т.ч. ПДВ 2 800,00 грн., згідно виставленого рахунку, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок виконавця за наступним графіком: 8 400,00грн. до 30.06.12 та 8 400,00грн. до 31.06.12.

Відповідно до ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Однак, Відповідач порушив вимоги чинного законодавства України і договору, та не оплатив повністю вартість отриманих послуг.

Станом на день винесення рішення, заборгованість в розмірі 8 400,00 грн., залишилась несплаченою, що підтверджується матеріалами справи.

За таких обставин, вимоги позивача про стягнення суми основного боргу в розмірі 8 400,00 грн. є обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню.

Статтями 610, 611 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно з п. 1 ст. 230 та п.6 ст. 231 ГК України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

У зв'язку із порушенням умов договору, Позивач нарахував Відповідачу пеню в сумі 636,89 грн. посилаючись на п. 8.3 договору.

Згідно п. 2.1 Постанови Пленуму ВГСУ №14 від 17.12.13, якщо у вчиненому сторонами правочині розмір та базу нарахування пені не визначено або вміщено умову (пункт) про те, що пеня нараховується відповідно до чинного законодавства, суму пені може бути стягнуто лише в разі, якщо обов'язок та умови її сплати визначено певним законодавчим актом.

Зі змісту договору № BV-UKR 3897/12 KIV TRG CL від 08.05.2012 не вбачається база нарахування пені. Чинне законодавство, також, не містить обов'язок та умови сплати пені за такими правовідносинами.

За таких обставин, в задоволенні позовних вимог про стягнення пені слід відмовити.

Відповідно до ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

У зв'язку із цим, позивач заявив вимогу про стягнення з відповідача 3 % річних в розмірі 416,32 грн. за період прострочення з 01.08.12 по 26.03.14 та вимогу про стягнення з відповідача сум інфляційних втрат за цей період в розмірі 100,74 грн. Такі вимоги є обґрунтованими, суми нараховані правильно, а тому підлягають задоволенню.

Згідно зі ст. 49 ГПК України, судовий збір слід покласти на Відповідача пропорційно.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 193 Господарського Кодексу України, ст. ст. 11, 525, 526, 612, 901, 903 Цивільного кодексу України, ст. ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСМАШ", (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського,б.15-А, квартира 3, код 32887752) на користь Підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА" (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 28, 5 поверх, код 21674731) суму основного боргу у розмірі 8 400,00 грн., 100,74 грн. - втрат від інфляції, 416,32 грн. - 3% річних та 1705,21 грн. витрат по оплаті судового збору.

В решті позову відмовити.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом. Рішення може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області протягом 10 днів з дня підписання повного рішення.

Повне рішення складено 17.06.14.

Суддя М.О.Ніколенко

Попередній документ : 39328761
Наступний документ : 39337852