Ухвала суду № 39327448, 20.06.2014, Черкаський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
20.06.2014
Номер справи
823/1871/14
Номер документу
39327448
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

20 червня 2014 року справа № 823/1871/14 м. Черкаси

Суддя Черкаського окружного адміністративного суду Бабич А.М., перевіривши матеріали адміністративного позову державної податкової інспекції у м.Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області до приватного підприємства «ГАРБІ» про припинення діяльності юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2014 у Черкаський окружний адміністративний суд з позовною заявою звернулась державна податкова інспекція у м.Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області (далі-позивач), в якій просить припинити діяльність приватного підприємства «ГАРБІ» (далі-відповідач), що не пов'язано з банкрутством.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, вказаний спір виник з публічно-правових відносин, у яких позивач є суб'єктом владних повноважень, і відповідно до ч. 2 ст. 17 КАС України належить до юрисдикції адміністративних судів та має розглядатися у порядку адміністративного судочинства.

Згідно з ч. 2 ст. 18 та ч.1 ст. 19 КАС України справа підсудна Черкаському окружному адміністративному суду.

Адміністративний позов подано з додержанням вимог статей 105-106 КАС України. Підстави для повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження в адміністративній справі відсутні.

Керуючись ст. ст. 104, 107, 254-255 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі.

2. Призначити судове засідання на 27 червня 2014 року о 10 годині 30 хвилин, що буде проводитись суддею Бабич А.М. одноособово в приміщенні Черкаського окружного адміністративного суду за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 117, - із повним фіксуванням судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

3. Запропонувати відповідачу надати у строк до часу призначеного судового засідання у разі заперечення проти позову всі матеріали, що мають бути взяті судом до уваги при прийняті рішення щодо вчинених дій, допущеної бездіяльності, з приводу яких подано позов, а також зобов'язати надати власні установчі документи.

4. Зобов'язати позивача до часу призначеного судового засідання надати суду:

- зворотній бік облікових карток з усіх видів податків, платником яких є відповідач, з часу подання останньої звітності до часу судового розгляду справи;

- докази податкового статусу відповідача (чи є відповідач платником ПДВ, на якій системі оподаткування перебуває відповідач);

- копію довідки форми 4-ОПП відповідача;

- дані балансу (фінансової звітності) відповідача за останній рік здійснення господарської діяльності (за наявності);

- докази щодо дій податкового органу за наслідками неподання податкової звітності відповідачем;

- копію повідомлення державному реєстратору про відсутність відповідача за місцезнаходженням форми 18-ОПП (за наявності);

- інформацію з її документальним підтвердженням щодо наявності відкритих рахунків відповідача у фінансових установах та руху коштів на них з початку 2012 року до часу судового розгляду справи;

- інформацію з її документальним підтвердженням щодо фінансово-майнового стану відповідача, у тому числі дані з реєстраційної служби про наявне майно, зареєстроване за відповідачем, дані з МРЕВ ДАІ про зареєстровані за ним транспортні засоби.

5. У судове засідання викликати осіб, які беруть участь у справі.

Особи, які беруть участь у справі та не можуть з поважних причин прибути до суду, зобов'язані завчасно повідомити про це суд.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту прийняття та оскарженню не підлягає.

7. Копію ухвали направити особам, які беруть участь у справі.

СуддяА.М. Бабич

Пам'ятка з Кодексу адміністративного судочинства про процесуальні права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі, встановлені статтями 49, 51.

Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Стаття 51. Права та обов'язки сторін

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право в будь - який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. Позивач має право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Попередній документ : 39327436
Наступний документ : 39327451