Постанова № 39281764, 13.06.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
13.06.2014
Номер справи
813/2802/14
Номер документу
39281764
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2014 року Справа № 813/2802/14

11 год. 16 хв.

Львівський окружний адміністративний суд у складі:

головуючий суддя КравцівО.Р.,

секретар судового засідання НебеснаМ.В.,

від позивача Лісник І.В.,

від відповідача не прибув,

розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Львівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, в особі виконавчої дирекції Львівського обласного відділення Фонду про стягнення заборгованості з Приватного підприємства «Три корони».

Суть справи.

На розгляд Львівського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Львівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової працездатності, в особі виконавчої дирекції Львівського обласного відділення Фонду (далі - позивач, ЛОВФСС) до приватного підприємства «три корони» (далі - відповідач, ПП «Три корони») про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням в сумі 779,79 грн.

В обґрунтування позовних вимог представник позивача пояснив, що зазначена заборгованість виникла до 01.01.2011 року, проте строк її сплати не настав через наявність заборгованості по виплаті заробітної плати у відповідача. У зв'язку з цим виконавча дирекція Фонду не зверталась до суду про стягнення цих страхових внесків. Як стало відомо з листа УПФ України у Шевченківському районі м. Львова № 7887/04-29 від 16.10.2013 року відповідач погасив заборгованість по заробітній платі, проте страхових внесків, виплата яких відповідно до вимог законодавства, що діяло до 01.01.2011 року, здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати, не сплатив. З покликанням на норми абзацу 5 п. 7 Розділу VIII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» позивач зазначив, що оскільки заборгованість ПП «Три корони» по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням виникла до 1 січня 2011 року, то стягнення такої заборгованості здійснюється фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій. Просив задовольнити адміністративний позов у повному обсязі.

Ухвалою від 07.04.2014 року відкрито скорочене провадження а адміністративній справі. Однак, у зв'язку із надходженням на адресу Львівського окружного адміністративного суду заперечень від відповідача за вх. № 15368 від 28.04.2014 року, суд дійшов висновку про неможливість ухвалення законного та обґрунтованого судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 183-2 КАС України, справу належить розглядати за загальними правилами Кодексу адміністративного судочинства України, про що винесено ухвалу від 29.04.2014 року.

Відповідач не забезпечив участі свого представника у судовому засіданні, але про місце, дату та час судового розгляду справи відповідно до ст. 35 КАС України повідомлений належним чином /а.с.33/.

11.06.2014 року за вх. № 20514 через канцелярію Львівського окружного адміністративного суду надійшло клопотання від відповідача, відповідно до змісту якого, зазначена заборгованість ПП «Три корони» виникла внаслідок заборгованості по заробітній платі, погашення якої було першочерговим обов'язком відповідача. Зазначив, що з 01.10.2002 року ПП «Три корони» не веде ніякої виробничо-фінансової діяльності, а заборгованість виникла за попередні періоди, тому таку стягувати не слід як протерміновану. Також звернув увагу на те, що у відповідача станом на 13.06.2014 року відсутнє як майно, так і кошти за рахунок яких можливо погасити вказану заборгованість. Крім того, відповідач просить судове засідання 13.06.2014 року провести за відсутності уповноваженого представника відповідача /а.с.34-35/.

Суд заслухав пояснення представників сторін, з'ясував обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги і заперечення та ті, які мають інше значення для вирішення справи, повно, всебічно та об'єктивно дослідив докази у справі, та -

в с т а н о в и в:

ПП «Три корони» зареєстроване як юридична особа 25.12.2998 року Виконавчим комітетом Львівської міської ради з присвоєнням ідентифікаційного коду 25249982 та його взято на облік як страхувальника Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Шевченківському районі згідно поданої ним заяви /а.с.5/ за № 2217 /а.с.6/.

З 1 січня 2011 року вступив в дію Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI (далі - Закон № 2464) від 08.07.2010 року, у ст. 2 якого зазначено, що він поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної із збором та веденням обліку єдиного внеску. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на зазначені відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону.

В абз. 4-6 п. 7 Розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» зазначено, що суми внесків, нарахованих на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, строк сплати яких не настав на 1 січня 2011 року, та суми нарахованого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування до 1 січня 2004 року, строк сплати яких не настав на 1 січня 2011 року, не сплачені станом на 1 січня 2011 року, підлягають сплаті в порядку, що діяв до 1 січня 2011 року.

Стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, здійснюється фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій. Погашення заборгованості з використанням коштів, що надходять у рахунок сплати єдиного внеску, забороняється.

На період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності цим Законом.

Відповідно до вимог ст. 22 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (у редакції, чинній до набрання законної сили Законом № 2464), платниками страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, є страхувальники - юридичні та фізичні особи, взяті на облік в робочих органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Відповідно до вимог ст. ст. 23, 30 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» № 2240-ІІІ від 18.01.2001 року (з наступними змінами та доповненнями), страхувальники-роботодавці зобов'язані у встановленому законом порядку своєчасно та в повному обсязі сплачувати страхові внески до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником або неповної їх сплати страхувальник сплачує суму донарахованих контролюючим органом страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню.

Згідно з ч. 1 ст. 23 згаданого Закону страхувальники-роботодавці сплачують до Фонду різницю між нарахованими для роботодавців і найманих працівників страховими внесками та витратами, пов'язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам відповідно до цього Закону. Перерахування зазначених сум шляхом безготівкових розрахунків здійснюється страхувальниками-роботодавцями один раз на місяць - у день, встановлений для одержання в установах банку коштів на оплату праці за відповідний період.

Згідно зі Звітом відповідача форми Ф4-ФССзТВП за 2009 рік, непогашена заборгованість ПП «Три корони» по сплаті страхових внесків до Фонду, яка виникла до 01.01.2011 року (рядок 17 Звіту), становить 779,79 грн. /а.с.7/

Як пояснив позивач, поява цієї заборгованості зумовлена тим, що в підприємства виникла заборгованість по виплаті заробітної плати, у зв'язку з чим строк сплати страхових внесків станом на дату подання звітності не настав. З 1 січня 2011 року ПП «Три корони» є платником єдиного внеску, сплату якого в рахунок погашення заборгованості, яка виникла до 01.01.2011 року за окремими видами страхування, заборонено законом.

У відповідь на звернення Фонду з тимчасової втрати працездатності до УПФ України у Шевченківському районі м. Львова, листом № 788/04-29 від 16.10.2013 року орган Пенсійного фонду повідомив, що ПП «Три корони» немає заборгованості по виплаті заробітної плати /а.с.8-9/.

Таким чином, ПП «Три корони», погасивши заборгованість по виплаті заробітної плати, яка виникла до 01.01.2011 року, не сплатило внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням в сумі 779,79 грн., сплата яких має відбуватися при виплаті заробітної плати, і станом на дату судового розгляду справа така заборгованість залишається непогашеною.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 30 Закону України № 2240-ІІІ (в ред. до 021.01.2011 року) не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються в доход Фонду із страхувальника у безспірному порядку. Строк давності в разі стягнення страхових внесків, пені та фінансових санкцій, передбачених цією статтею, не застосовується.

З огляду на викладені вище обставини та норми законодавства суд вважає, що позовні вимоги Львівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі виконавчої дирекції Львівського обласного відділення Фонду є обґрунтованими та підтвердженими долученими до матеріалів справи доказами, а тому слід задовольнити.

Судові витрати відповідно до вимог ст. 94 КАС України з відповідача не належить стягувати.

Керуючись ст.ст. 17-19, 71, 94, 158, 160-163 КАС України, суд, -

постановив:

1. Адміністративний позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з приватного підприємства «Три корони» (м. Львів, смт. Брюховичі, вул. Кліматична, 45Б/13; код ЄДРПОУ 20837579) на користь Львівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі виконавчої дирекції Львівського обласного відділення Фонду (м. Львів, вул. Героїв УПА, 73/8; код ЄДРПОУ 25249982) заборгованість по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням в сумі 779 (сімсот сімдесят дев'ять) грн. 79 коп.

3. Судові витрати з відповідача не стягувати.

Постанова може бути оскаржена, згідно зі ст.186 КАС України, протягом 10 днів з дня її проголошення чи отримання копії постанови, шляхом подання апеляційної скарги до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили, згідно зі ст.254 КАС України, після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.

У судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Повний текст постанови складено та підписано о 17.40 год. 18.06.2014 року.

Суддя Кравців О.Р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 39281764 ?

Документ № 39281764 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 39281764 ?

Дата ухвалення - 13.06.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39281764 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 39281764 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 39280603
Наступний документ : 39282858