Рішення № 39270224, 18.06.2014, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
18.06.2014
Номер справи
904/3359/14
Номер документу
39270224
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

11.06.14р. Справа № 904/3359/14За позовом Комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА", м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області

до Дитячого дошкільного закладу загального типу № 6 "Бджілка" Дніпродзержинської міської ради, м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області

про стягнення 5 735,05 грн.

Суддя: Ніколенко М.О.

Представники:

від позивача: Сорока В.М. - довіреність № 00.01.0130 від 15.04.2014 року;

від відповідача: Скабицька О.В. - паспорт серія НОМЕР_1 виданий 30.05.2000 року.

СУТЬ СПОРУ:

Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради "Дніпродзержинськтепломережа" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Дитячого дошкільного закладу загального типу № 6 "Бджілка" Дніпродзержинської міської ради про стягнення заборгованості в розмірі 5 735,05 грн.

Позов обґрунтований невиконанням умов договору № 36Т від 14.01.13 про закупівлю послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) (відпуск теплової енергії) за державні кошти.

Представник позивача в судове засідання з'явився, позовні вимоги підтримав, надав витребувані ухвалами суду документи та пояснення.

Представник відповідача в судове засідання з'явився. В запереченнях позов визнав частково в сумі 5546,03 грн. Проти іншої частини позовних вимог заперечує, посилаючись на неможливість провести оплату заборгованості, у зв'язку з тим, що його навчальний заклад є комунальним закладом і фінансується з місцевого бюджету.

Згідно зі ст. 75 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

В порядку статті 85 ГПК України, у судовому засіданні 11.06.14 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши надані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення, оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд, -

В С Т А Н О В И В:

Між позивачем (учасник) та відповідачем (замовник) укладений договір № 36Т від 14.01.13 про закупівлю послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) (відпуск теплової енергії) за державні кошти (договір).

Предметом цього Договору є надання послуг з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) (відпуск теплової енергії) за державні кошти для потреб опалення, вентиляції та гарячого водопостачання в кількості, у строки та на інших умовах, що зазначені в цьому договорі.

Згідно ст.48 БК України замовник бере бюджетне зобов'язання і здійснює платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом (п.1.3).

Ціна договору -136 310,00 грн. з ПДВ( п. 3.1).

Згідно п. 10.1 цей договір набуває чинності з дня його підписання обома сторонами та його скріплення печатками сторін, але не раніше ніж 14 днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника і діє до 31.02.13, в частині проведення розрахунків - до повного їх здійснення.

Відповідно до ч. 1 ст.901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Статтею 193 ГК України визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону та інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 ст. 903 ЦК України визначено: "якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором".

Позивач виконав свої зобов'язання за договором, і у грудні 2013 надав відповідачу теплову енергію на загальну суму 20 546,03 грн., що підтверджується актом про постачання теплової енергії № А.12-8246 (який підписані відповідачем без зауважень).

Всі розрахунки за цим договором виконуються на підставі платіжних вимог та двостороннього акту про постачання теплової енергії, що виписує учасник замовнику (п.4.2).

Згідно п. 4.1 договору, розрахунковим періодом є календарний місяць, замовник самостійно одержує вимогу у учасника, після 10-го числа наступного за розрахунковим місяця.

Замовник на протязі розрахункового періоду сплачує учаснику вартість зазначеної в договорі місячної кількості теплової енергії, з урахуванням залишкової суми (сальдо) розрахунків на початок місяця. Остаточний розрахунок здійснюється до 20 числа наступного за розрахунковим місяця.

Відповідно до ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Однак, відповідач порушив умови договору і не розрахувався за отриману теплову енергію в повному обсязі. Станом на день подання позовної заяви заборгованість відповідача складає 5 546,03 грн., яка підтверджується актом звіряння від 12.05.14 та ним не заперечується.

За таких обставин, позовні вимоги про стягнення заборгованості в розмірі 5 546,03 грн. є обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню.

За несвоєчасне виконання розрахунків за теплову енергію нараховується пеня у розмірі 1% належної до сплати суми за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ. Нарахування пені проводиться учасником, після 20 числа наступного за розрахунковим місяця, при наявності заборгованості у замовника.

Тому, позовні вимоги про стягнення з відповідача пені у розмірі 189,02 грн., за період прострочки з 21.01.14 по 22.04.14, є обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно статті 49 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається на Відповідача.

Керуючись ст. 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 525, 526, 530 901, 903 Цивільного кодексу України, ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з Дитячого дошкільного закладу загального типу № 6 "Бджілка" Дніпродзержинської міської ради (51900, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр-т Аношкіна,37, код 24442151) на користь Комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради "Дніпродзержинськтепломережа" (51914, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 168, код 03342573) суму основного боргу в розмірі 5 546,03 грн., пеню у розмірі - 189,02 грн. та судовий збір у розмірі 1827,00 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом. Рішення може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області протягом 10 днів з дня підписання повного рішення.

Повне рішення складено 16.06.14.

Суддя М.О.Ніколенко

Попередній документ : 39270221
Наступний документ : 39271420