Постанова № 39265353, 14.05.2013, Миколаївський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
14.05.2013
Номер справи
2а-9542/11/1470
Номер документу
39265353
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Миколаївський окружний адміністративний суд вул. Заводська, 11, м. Миколаїв, 54001 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Миколаїв.

14 травня 2013 року Справа № 2а-9542/11/1470

Миколаївський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Мельника О. М.

за участю секретаря судового засідання Калінічевої М.С. розглянувши адміністративну справу

за позовомПриватного підприємства "Вікі", вул. 5 Слобідська, 110, м.Миколаїв, 54000

доДержавної податкової інспекції у Заводському районі м. Миколаєва Миколаївської області Державної податкової служби, вул. Г.Петрової, 2-А, м.Миколаїв,54029

провизнання протиправним і скасування податкового повідомлення - рішення від 02.09.2011р. № 0000012340, В С Т А Н О В И В:

Приватне підприємство "Вікі" (далі - Позивач) звернулось до суду з позовом до Державної податкової інспекції у Заводському районі м. Миколаєва Миколаївської області Державної податкової служби (далі -Відповідач) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 0000012340 від 02.09.2011 року.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, Позивач посилається на протиправність оскаржуваного податкового повідомлення-рішення, вважає, що норми діючого законодавства України в сфері оподаткування Позивачем порушені не були.

Відповідач позов не визнав, свої доводи виклав в запереченнях, зазначивши, що проведення перевірки та прийняття оскаржуваного податкового повідомлення-рішення відповідає вимогам чинного законодавства.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши в процесі розгляду справи пояснення представників сторін, допитавши свідків суд встановив наступне.

Порядок обчислення податку на прибуток підприємств на час виникнення спірних правовідносин за період 2009-2010 р. регулювалися Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Згідно ст. 3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з пунктом 4.3 цього Закону, на суму валових витрат платника податку, визначених статтею 5 цього Закону; суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із статтями 8 і 9 цього Закону.

Пунктом 5.1 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" передбачено, що валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

В підпункті 5.2.1. п. 5.2. ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" зазначено, що до складу валових витрат включаються, зокрема, суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.7 цієї статті.

Згідно абз. 4 пп. 5.3.9. п. 5.3. ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

Таким чином, витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку, відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України. А статтею 92 Конституції України передбачено, що виключно законами України встановлюється система оподаткування, податки і збори.

Згідно зі статтею 1 Закону України від 16.07.99 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Частинами 2, 3 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факт здійснення господарської операції. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати обов'язкові реквізити: назву документу, дату і місце складання, назву підприємства, від імені якого складається документ, зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що мають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійснені господарської операції.

Приватне підприємство "Вікі" перебуває на обліку ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва Миколаївської області Державної податкової служби як платник податку.

В період з 09.08.2011 по 15.08.2011 р. Відповідачем проведено позапланову документальну виїзну перевірку ПП "Вікі" з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні господарських операцій з ТОВ "Компай ЛТД" за період липень-вересень 2010 року, за результатами якої 18.08.2011 р. складено акт № 2731/234-00/24055786.

На підставі акту перевірки Відповідачем прийнято податкове повідомлення-рішення від 02.09.2011 р. № 0000012340, яким ПП «ВІКІ» збільшено суму податкового зобов'язання з податку на прибуток за основним платежем на 8952,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) на 4476,00 грн.Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Позивачем подано скаргу від 12.09.2011 р., яку рішенням від 27.09.2011 р. № 2644/10/25-014 залишено без задоволення (а.с. 41-45).

Не погодившись з ППР, ПП «ВІКІ» оскаржило його до Державної податкової адміністрації в Миколаївській області в установленому ПК України порядку.

Рішенням Державної податкової адміністрації в Миколаївській області від 27.09.2011 року №2644/10/25-014, залишеним в силі рішенням Державної податкової служби України від 05.12.2011 №6847/6/10-2115, в задоволенні скарги ПП «ВІКІ» на ППР було відмовлено.

Як вбачається зі змісту, висновків акту перевірки та змісту податкового повідомлення-рішення № 0000012340 від 02.09.2011 р., Позивачем порушено п. 5.1, п.п. 5.2.1 п. 5.2. пп. 5.3.9, п. 5.3 ст. 5 Закону України від 28.12.1994 року №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (із змінами і доповненнями) в частині включення до складу валових витрат сум витрат сформованих за рахунок TOB «КОМПАЙ ЛТД», згідно договорів, які визнані нікчемними, з вартості товарів, які не використані у господарській діяльності платника податку за III квартал 2010 року на загальну суму 35 806,45 грн., що призвело до порушення п. 3.1 ст. З Закону України від 28.12.1994 року №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» із змінами і доповненнями, внаслідок чого ПП «ВІКІ» занижено податок на прибуток за 3 квартали 2010 року у сумі 8 952 грн., в т.ч. за III квартал 2010 року у сумі 8 952 грн.

ТОВ "Компай ЛТД" перебуває на обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва як платник податку на додану вартість. Основним видом діяльності за КВЕД є посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту.

Між Позивачем та ТОВ "Компай ЛТД" 01.07.2010 року укладено договір № 245 (а.с.92-96), відповідно до якого ТОВ "Компай ЛТД" зобов'язалось передати у власність Позивача будівельні матеріали (цемент, ізогіпси, фарба, плитка, шифер, гіпсокартон, щебінь, пісок, вагонка і т.п.). Згідно договору спосіб доставки товару вказується в специфікації, яка є невід'ємною частиною договору.

Згідно специфікації від 01.07.2010 р. транспортування товару визначено за рахунок Позивача. Як було встановлено судом, транспортування здійснювалось найманим транспортом за рахунок ПП «Вікі», що підтверджено свідками ОСОБА_1, ОСОБА_2

ПП «Вікі» було отримано товар за видатковими накладними (а.с.18-124, 126,128,129,131, 133-135), ТОВ "Компай ЛТД" виписано ПП «Вікі» податкові накладні (а.с.137-148), в свою чергу позивачем оплачено товари в безготівковій формі, про що свідчать платіжні доручення (а.с.97-116).

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Первинні документи складаються під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Судом встановлено, що первинні документи між Позивачем та ТОВ "Компай ЛТД" оформлені відповідно до вимог законодавства.

Таким чином, у позивача наявна необхідна документація, яка дає підстави для включення витрат до складу валових за відповідний період, що виникли у зв'язку з оплатою за товари контрагента на виконання зобов'язань по укладеному договорі.

Крім того, відповідно вимогам п. 6 розділу І Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України № 984 від 22.12.2011 року, факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі, із посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.

Всупереч вимогам вищезазначених норм, Відповідач в акті перевірки, без посилання на конкретні факти та первинні документи, допустив припущення, що операції з поставки будівельних товарів Позивачу від ТОВ "Компай ЛТД" є „безтоварними". Дану позицію обґрунтовано посиланням на дані автоматизованих інформаційних систем: АІС «Облік платників і платежів», Інформаційно-пошукова система «ЗАПИТ», АРМ - свідоцтво (ПДВ), АІС - «ТАХ», АС «Бест-звіт», АС «Аудит», Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість в розрізі контрагентів на рівні ДПА України, а також офіційний веб-сайт Державної податкової адміністрації України.

Однак слід зазначити, що дані, які містяться в зазначених автоматизованих інформаційних системах, не можуть вважатись допустимими доказами порушення ПП «ВІКІ» вимог податкового законодавства, оскільки зазначені автоматизовані інформаційні системи не проходили державної експертизи в сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації комплексної системи захисту інформації, атестати відповідності комплексної системи захисту інформації на них Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України не видавались.

У зв'язку з цим, враховуючи положення ч. 2 ст. Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», зазначені автоматизовані інформаційні системи та інформація, яка міститься в них, не можуть вважатись такими, що отримані в установленому законом порядку, і використовуватись в якості доказів порушення платником податків вимог податкового законодавства.

Також позиція відповідача обґрунтована наступним: посиланням на акт від 14.02.2011 року №161/23- 400/36535990 «Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «КОМПАЙ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36535990) з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період липень 2010 року». Відповідно до акту перевірки ТОВ «КОМПАЙ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36535990) (акт від 14.02.2011 року №161/23-400/36535990) основним постачальникам ТОВ «КОМПАЙ ЛТД» у липні 2010 року було ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ДИКСАН» (код за ЄДРПОУ 23037833). Листом від 09.02.2011 року №601-вн відділом податкової міліції ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва надано висновок, в якому зазначено, що ТОВ «Компай ЛТД» в липні 2010 року в своїй податковій звітності з ПДВ відображає факти придбання товарів, робіт (послуг) по ланцюгам постачання від підприємства ТОВ ВКФ «Диксан» (код ЄДРПОУ 23037833); отримано пояснення директора ТОВ «КОМПАЙ ЛТД» гр. ОСОБА_3, згідно якого він не може пояснити, чиїм транспортом, на якому саме транспорті здійснювалось транспортування від постачальника до покупця, а також де саме здійснювались навантажувально-розвантажувальні роботи та хто здійснював ці роботи; в результаті проведених заходів встановлено, що операції з поставки товарів, робіт (послуг) на адресу ТОВ «КОМПАЙ ЛТД» є безтоварними, оскільки: згідно наявної оперативної інформації та офіційних даних, наведених в декларації з податку на прибуток ТОВ ВКФ «Диксан» не мають основних засобів (складських приміщень, автотранспорту, земельних ділянок, обладнання, інше) для здійснення господарських операцій з купівлі- продажу будь-якого товару у обсягах, що задекларовані, не мають найманих працівників для здійснення відповідної діяльності. Також використовують у своїй діяльності підприємства, що є вірогідними «податковими ямами» та не виконують податкових зобов'язань перед бюджетом.

Враховуючи вищенаведене, особа, яка проводила перевірку, вважає правочини, здійснені ТОВ «КОМПАЙ ЛТД» з контрагентами- постачальниками такими, що не спрямовані на реальне настання правових наслідків, та згідно ч. 1 ст. 203 Цивільного кодексу України суперечать інтересам держави і є нікчемними. Як слід, правочини, які були здійснені «КОМПАЙ ЛТД» з контрагентами-покупцями також не спрямовані на реальне настання правових наслідків та суперечить інтересам держави і нікчемними.

Зазначені твердження відповідача є необґрунтованими.

Так, відповідно до постанови пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 року №12 «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України», під публічним порядком належить розуміти правопорядок держави, визначальні принципи і засади, які становлять основу існуючого в ній ладу (стосуються її незалежності, цілісності, самостійності й недоторканості, основних конституційних прав, свобод, гарантій тощо).

Відповідачем не було доведено фактами те, що в результаті укладання і виконання між ПП «ВІКІ» та ТОВ «КОМПАЙ ЛТД» правочинів було порушено публічний порядок, встановлений в державі.

Також відсутні підстави вважати, що правочини між ПП «ВІКІ» та ТОВ «КОМПАЙ ЛТД» суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою приховання сплати податків третіх осіб, отримання податкової вигоди та в силу ст. ст. 203, 215, 228 ЦК України є нікчемними.

Посилання особи, яка проводила перевірку, на акт від 14.02.2011 року №161/23- 400/36535990 «Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «КОМПАЙ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36535990) з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період липень 2010 року», лист відділу податкової міліції ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва від 09.02.2011 року №601-вн, акт від 13.05.2011 року № 575/23-400/36535990 «Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «КОМПАЙ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 36535990) з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період серпень 2010 року», акт перевірки від 28.01.2011 року №164/23-100/23037833 ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва «Про результати невиїзної документальної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю

виробничо-комерційної фірми «Диксан» (код ЄДРПОУ 23037833), листи Державної податкової адміністрації у Миколаївській області (надалі - ДПА у Миколаївській області) від 14.10.2010 року №10297/7/23-211 та від 02.12.2010 року №12182/7/23-211 не можуть прийматись при розгляді результатів перевірки, оскільки вище перелічені документи не містять фактичних даних, які б вказували на наявність порушень вимог податкового законодавства в діях ПП «ВІКІ».

Порушення вимог податкового законодавства з боку окремих службових осіб ТОВ «КОМПАЙ ЛТД», ТОВ ВКФ «Диксан» та інших суб'єктів господарювання, про які йдеться в Акті, не є доказом порушення податкового законодавства з боку ПП «ВІКІ».

Судом на підставі аналізу та оцінки наданих позивачем доказів, допиту свідків ОСОБА_1, ОСОБА_2 встановлено, що будівельні матеріали були поставлені ТОВ "Компай ЛТД" та використані позивачем в господарській діяльності, а саме будівництві та ремонті-реконструкції котельної, оцтового цеху. Свідки детально пояснили, яким чином відбувалось отримання товарів, їх використання, чітко зазначили постачальника.

Також судом встановлено, що угоди Позивача з контрагентом ТОВ «Компай ЛТД» не визнані недійсними судом, тому перерахунок витрат в акті перевірки Відповідач зроблено з грубим порушенням діючого законодавства та перевищенням службових повноважень. Жодним законом не передбачено право органу державної податкової служби самостійно, в позасудовому порядку, визнавати нікчемними правочини і дані, вказані платником податків в податкових деклараціях.

З огляду на встановлене судом, висновки Відповідача, викладені в акті перевірки щодо заниження податку на прибуток за 3 -й квартал 2010 року на суму 8952 грн., з причини ймовірної відсутності реальної поставки товарів від ТОВ «Компай ЛТД» до Позивача є необґрунтованими, протиправними, та спростовуються дійсними фактами, тому рішення № 0000012340 від 02.09.2011 року -є протиправним та підлягає скасуванню.

Керуючись ст. 2, 7, 17, 94, 158, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд-

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Заводському районі м. Миколаєва Миколаївської області Державної податкової служби від 02.09.2011 року №0000012340.

Присудити з Державного бюджету України Приватному підприємству "Вікі" судові витрати шляхом безспірного списання із рахунків Державної податкової інспекції у Заводському районі м. Миколаєва Миколаївської області Державної податкової служби (ідентифікаційний код 34034315) на користь Приватного підприємства "Вікі" (ідентифікаційний код 24055786) судовий збір в сумі 28 грн. 23 коп.

Постанова набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня проголошення/отримання постанови, якщо протягом цього часу не буде подано апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили постанови за наслідками апеляційного провадження.

Порядок та строки апеляційного оскарження визначені ст. 186 КАС України.

Апеляційна скарга подається до Одеського апеляційного адміністративного суду через Миколаївський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Одеського апеляційного адміністративного суду.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Апеляційна скарга, подана після закінчення встановлених строків залишається без розгляду, якщо суд апеляційної інстанції за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку.

Суддя О.М. Мельник

Попередній документ : 39265347
Наступний документ : 39267406